AIKAMATKAAJAT

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.espavo.org)

Marraskuu 2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Juhlikaa nousevaa feminiinisyyttä

Tervehdys, rakkaat ystävät. Olen Merlia.

Olen ikionnellinen liittyessäni seuraanne tänään, katsellen pelinne maaplaneetalla muuttuvan joka hetki. Meille on hyvin kaunis näky katsella teitä täältä. Taika on alkanut, ja haluan kertoa teille lisää, mitä tarkkailla maan päällä. Se mitä näemme verhon tältä puolelta, on todella jännittävää. Kyllä, teillä on paljon levottomuutta, kun feminiinienergia nousee. Koette myös merkittävää muutosta, koska ihmiset elävät ei-enää-salaisuuksia maailmassa, ja kun värähtely nousee, ihmiset voivat nähdä korkeammasta perspektiivistä. Sitä tapahtuu nyt ja se jatkuu jonkin aikaa. Se on tosiaan upeaa, mutta myös vähän pelottavaa. Feminiinienergia nousee nyt, mikä näkyy joka päivä otsikoissa ja tapahtumissa, jotka raivaavat nyt tiensä tietoisuutenne etualalle. Hyvin kauan on ollut maskuliinisuuden ja feminiinisyyden äärimmäistä epätasapainoa, ja alamme nähdä sen korjaantuvan hyvin nopeasti.

Uusi tietoisuus

Monet näistä ovat mahtavia otsikkoja ja tarinoita, jotka olisi pitänyt jakaa kauan sitten, mutta rehellisesti sanottuna kollektiivi ei ollut valmis kuulemaan niitä. Vaikkakin nämä tarinat kerrotaan jälleen, nyt ne kuullaan. Vaikka ne tähtäävät ihmisiin, jotka ovat tavallisesti kameran edessä tai julkisuudessa, tämä kerta on erilainen. "Roolitussohva" lähtee – eikö se olekin upeaa? Kaikkien näiden vuosien jälkeen olette lopultakin päättäneet hankkiutua eroon siitä, ja tästä tulee otsikoita päivittäin.

Kerromme teille, rakkaat ystävät, että tämä tuntuu joka tasolla. Ihmiset kaikkialla arvioivat uudelleen entisiä toimiaan, ja tällä hetkellä monien puntit tutisevat ja he ihmettelevät, miten pitkälle alaspäin arvojärjestyksessä mennään. Tuo arvojärjestys ei ole koskaan enää sama, sillä ihmiskollektiivi on saavuttanut uuden tietoisuustason. On täydellinen ajoitus, koska se luo energian feminiinisyyden nousemiselle ja vallan tasapainottamiselle maaplaneetalla.

Olette olleet uppoutuneena kauniiseen "voima vs. väkivoima" -tilanteeseen hyvin pitkään, mutta nyt on aika herätä unesta ja ottaa oma voimansa. Vaikka hyvin monet teistä ovat aina olleet empaattisia, olette sulkeutuneet suojellaksenne itseänne. Lähitulevaisuudessa kun feminiinisyys nousee, on mahdollista jättää sydämenne auki, kun kävelette kadulla tai seisotte puhumassa totuuttanne. Tämä kaikki on tulossa hyvin pian.

Planeetallanne tapahtuu tällä hetkellä merkittäviä korjauksia, ja tämä maskuliinisuuden ja feminiinisyyden epätasapaino on yksi suurimmista. Monilla teistä on upeaa aikaa, ja jotkut ovat varanneet paikkansa maan päältä. Kuten sydämen tiedemiehet puhuvat myöhemmin, jotkut teistä ovat onnistuneet myös matkustamaan ajassa ollakseen täällä nyt. Kyllä, unelmanne alkavat toteutua. Merkitseekö se, että feminiinisyys ottaa vallan ja maskuliinisuus astuu syrjään? Ei, rakkaat ystävät. Viidennessä ulottuvuudessa ei ole tarvetta siihen kaksinaisuuteen, jonka kanssa ihmiset ovat eläneet. Ensimmäistä kertaa on mahdollista tasapainottaa nämä kaksi energia.

Vaikka feminiinisyys nousee nyt, tulee myös vastaisku. Älkää lannistuko, kun tämä tapahtuu, sillä se on vain ihmisten tapa kehittyä. Tietäkää, ettei tämä koskaan palaa takaisin sinne, missä se oli, koska nyt on kollektiivin hyväksymä ihmistietoisuus. Ei ole kyse yhdestä ihmisestä tai yhdestä tapahtumasta. Sen sijaan on kyse ihmiskunnan kollektiivivärähtelystä, ja se on valmis ottamaan vastuun tasavertaisuudesta uudella tavalla, mikä on upeaa ja juhlimisen arvoista.

Ei enää salaisuuksia

Elätte "ei enää salaisuuksia" -aikaa. Ihmiset saavat sen selville nyt internetissä. Havaitsette, että melkein kaikki voidaan hakkeroida tavalla tai toisella, ja aina kun piilotatte suurimmat salaisuutenne, ne voidaan löytää. Ihmiset ovat nyt sen löytämisen partaalla, miten paljon energiaa salaisuuksien pitäminen vie. Ilman salaisuuksia yksilöllä on täysin uutta voimaa, ja sen ihmiset ovat paljastamassa. Maskuliini- ja feminiinienergian tasapaino tulee myös työpaikalle, jossa on tällä hetkellä hyvin korkeita ja näkyviä tasoja, mikä sallii tämän muutoksen tapahtua. Ihmisten tasavertaisuus ei ole tärkeää, vaan sisäisten henkien tasavertaisuus.

Feminiiniaspektin täytyy ottaa kantaa, koska se on hyvin hiljainen taustalla oleva energia. Tässä on kyse harmoniasta, ei väkivoimasta. Nyt kuin feminiinienergia nousee tietoisuuteen, sen kanssa kulkee vastuutaso. Ja pyydämme teitä kaikkia ottamaan tuon vastuutason riippumatta siitä, minkälaisessa fyysisessä kehossa asutte. On teillä sitten maskuliini- tai feminiinikeho, jos sallitte feminiinienergian nousta harmoniassa, löydätte uuden viidennen ulottuvuuden luomistyökalun. Pian kaikille on kriittistä seistä omassa totuudessaan. Kuitenkin tämä on vaikeaa, koska kaikki uskovat, että on vain yksi totuus.

Tasapainossa on mahdollista seistä omassa totuudessaan ja olla harmonisesti sellaisen vieressä, jolla on erilainen totuus. Nyt pelaatte peliä, jossa teeskennellään olevansa ihminen. Sallitte ja astutte harmoniaan kunnioituksen ja jumaluuden kera, jota vain ihmiset voivat kantaa. Kyllä, rakkaat ystävät, tämä on feminiinitasapainon nousu.

Taika on alkanut maaplaneetalla. Muutokset ovat hyvin matkassa, ja katselemme uskomattoman innostuneina tämän tapahtumista. Kyllä, ne ihmiset jotka saavat kaiken huomion kaikkein näkyvimmillä tasoilla, käyvät nyt läpi erittäin vaikeaa aikaa. Jotkut heistä tuntevat, että se on epäreilua ja uskomattoman haastavaa, ja ihmettelevät, miksi tämä tapahtuu heille. Rakkaat ystävät, lähettäkää heille energiaanne ja kiittäkää heitä, sillä he eivät ole vihollisianne. He ovat palvelleet uskomatonta tarkoitusta tuomalla nämä salaisuudet pintaan. On heidän pyhä sopimuksensa auttaa muutosta korkeampaan tietoisuuteen, ja he uskalsivat esittää roolia, joka voi muuttaa koko ihmiskunnan. Ymmärtäkää, ettei ole enää hyviä tai pahoja tyyppejä, sillä se oli kaksinaisuustarinaa, jonka näyttelemistä ihmiset rakastivat. Kyllä, kiittäkää heitä näiden roolien esittämisestä ja tämän uskomattoman epäoikeudenmukaisuuden tuomisesta kaikkien nähtäväksi, ja auttakaa heitä tasapainottumaan taas sydämessään ja mielessään.

Ihmiskehityksen heiluri

Kerromme teille, että tämä siirtymä muuttaa monia asioita, ja on vasta uuden tasapainon alku. Tulee heilahduksia taakse ja eteen, koska niin ihmiset kehittyvät maan päällä – on ihmiskehityksen heiluri. Menette pitkälle yhdelle puolelle, sitten kaikki alkaa taas alusta. Näin ihmiset etenevät saavuttaakseen tuon seuraavan tason. Feminiinisyyden olisi hyvin tärkeää nousta ja saada voiman perustaso. Miten se tehdään? Rakkaat ystävät, keskitytte niihin asioihin, joissa olette samanlaisia, niiden asioiden sijasta jotka erottavat teidät.

Planeetallanne tapahtuu tällä hetkellä uskomatonta jakautumista. Erotatte myös maskuliini- ja feminiinienergian, vaikka tosiasiassa olette kaikki henkiä – teillä ei oikeasti ole maskuliini- tai feminiinienergiaa. Olette kaikki Kotoa, mutta näette asiat edelleen polariteettinäkökulmasta. Nyt kun olette astuneet viidenteen ulottuvuuteen, voitte tarkastella suurempaa kuvaa ja ylläpitää tasapainoaspektinne. Uskomatonta feminiinienergiaa on pidetty pelossa ja pimennossa hyvin kauan.

Kerromme teille, rakkaat ystävät, että nyt on heilurin heilahduksessa se kohta, kun on aika tehdä seuraava hyppy. Tätä tapahtuu joka päivä. Astukaa meidän tapaamme etäämmälle katselemaan, kun ihmiskunta ottaa nämä seuraavat askeleet. Katselemme teitä hyvin ylpeinä, kun siirrytte vanhasta kaksinaisuudesta ja polariteetista harmoniaan. Pian teidän ei enää tarvitse asettaa toista toisen yläpuolelle.

Uusi harmoniatasapaino

Koko ihmiskunta voi astua uuteen tasapainoon, ja olemme uskomattoman innostuneita siitä. Riippumatta siitä, minne menette, mitä teette tai mitä tapahtuu ihmisille tästä eteenpäin, teillä on tilaisuus hallita tämä nyt. Jokainen maan päällä voi jakaa osan tätä energiaa jollain tavalla. Katsokaa omaa historiaanne ja omia tekojanne, ja sitten ilmaiskaa vain aikomus korjata nuo asiat, joita olette käyttäneet väärin. Tehkää työtä harmonian löytämiseksi pakon sijasta – sallikaa asioiden tulla teille luonnostaan. Havaitsette, että myös suurimmat keskuudessanne ovat tehneet tätä jollain tavalla. Naiset ovat pitkään luulleet, että heidän täytyy toimia miesten tapaan menestyäkseen, erityisesti ns. bisneksessä.

Miten se voidaan muuttaa? Miten voitte tuoda tuon harmonia-aspektin esiin käyttäen sitä feminiinistä luovuutta, jonka kanssa kaikki syntyvät? Miten voitte käyttää sitä vaa'an tasapainottamiseen eteenpäin mennessä? Katsokaa ensin omaan sydämeenne ja miettikää niitä ennakkoluuloja, joiden kanssa olette kasvaneet. Melkein jokainen teistä on leimattu niillä tavalla tai toisella, mikä ei ole oikein tai väärin. Kyse on pelkästään uudelleenarvioinnista tässä kohtaa. Nämä ovat mahtavia korjauksia, joita kaikki ihmiset alkavat tehdä tällä hetkellä. Miten uskomatonta aikaa elää maaplaneetalla! Olette varanneet paikkanne täältä, emmekä voisi olla ylpeämpiä teistä.

Rakkaat ystävät, olette mahtavimpia enkeleitä, joita on koskaan elänyt, ja nyt muutatte tätä peliä matkan joka askeleella. Jatkakaa hyvää työtänne, luottakaa, että edistytte aikataulun mukaisesti, ja tietäkää, että teitä rakastetaan.

Olen Merlia. Tulkaa katsomaan minua joku kerta.

Espavo.

_______________________

Tervehdys, rakkaat ystävät. Olen Sydämen tiedemies.

Henkiset aikamatkaajat

Liityn seuraanne tänään selittämään teille jotain. Rakkaat ystävät, olette työskennelleet aikaharhassa ja monet teistä ovat myös matkustaneet ajassa taaksepäin ollaksenne näissä Maan kriittisissä siirtymäajoissa.

Aloitetaanpa selittämällä, että olette osa perhettä, E-perhettä. Te kutsutte sitä voimaantumisen, valaistumisen tai evoluution perheeksi (suom. huom. kaikki nämä nimitykset alkavat e:llä), mutta me käytämme tuota tiettyä kirjainta, koska sillä on erityismerkitys kaikissa kielissä yleismaailmallisesti. Se on yleisin äänne kaikissa kielissä maan päällä. Tosiasiassa se resonoi sydänenergianne kanssa mitä kauneimmilla tavoilla, teidän kaikkien tuomiseksi yhteen yhdeksi. Olette inkarnoituneet maailman ja universumin eri osiin. Aina kun on mahdollisuus kriittisen massan saavuttamiseen, inkarnoidutte ja autatte synnyttämään muutoksen. Muutokset joita tapahtuu maan päällä juuri nyt, ovat niin tärkeitä, että monet E-perheestä ovat tällä kertaa matkustaneet taaksepäin ajassa kylvämään niitä tärkeitä siemeniä, joita tarvitaan nyt. Olette täällä ajan ja paikan täydellisen kriittisessä yhtymässä. Näin on, koska monet teistä ovat aikamatkaajia. Tosiasiassa feminiinienergia on niin suuressa nousussa, koska monet teistä toivat noita jälkiä/leimoja tulevaisuudesta.

Spiraaliaika ja ortogonaalinen matriisi

Olemme puhuneet ajasta, ja Ajanpitäjä on puhunut ympyrämäisestä ajasta. Näin tapahtuu, kun tapahtumat toistuvat jatkuvasti aikasykleissänne – tavallisesti seitsemän kerrannaisina. Kyse ei ole vain ympyrästä, jonka leimaatte joka kerta, kun ympyrä sulkeutuu, millä tavalla se tavallaan toimii. Itse asiassa se on spiraali, joka kulkee eteenpäin ajassa ja luo harhakuvan lineaarisesta ajasta, jossa on menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Jos katsoisitte tuota ympyrää tarkemmin, oivaltaisitte, että se on aina liikkeessä. Jos se litistyy, on edelleen ympyrä. Energia liikkuisi edelleen, mutta olisi pisteitä, joissa se olisi hyvin lähellä yhdessä. Ja noihin pisteisiin voidaan tehdä portaaleja aikaan ja paikkoihin, joihin voitte tehdä oikopolun aika-avaruudessa.

Kerromme tämän teille, koska aika ja avaruus ovat pelkästään saman ulottuvuuden kaksi aspektia. Ne ovat monisyisesti yhdistyneet, osa toisiaan. Kun opitte käyttämään noita oikopolkuja, pystytte siirtymään paikasta toiseen ajassa ja avaruudessa. Ihmisillä on ollut monia tilaisuuksia tutkia avaruusolentoja, avaruusveljiänne. Myös rotuvanhempianne jotka auttoivat teitä aloittamaan oman rotunne täällä maaplaneetalla, ne fyysisesti tiheät muodot joissa parhaillaan asutte.

He eivät matkustaneet 400 valovuotta ollakseen täällä. Sen sijaan he käyttivät oikopolkua ja astuivat näistä aikaportaaleista, sen sijaan että matkustivat koko matkan perimetrin ympäri. He käyttivät näitä oikopolkuja ja pystyivät astumaan aika-avaruuden läpi. Miten se tehdään? Ns. ortogonaalisen matriisin kautta, oikeiden käännösten kautta. Ei kääntyen oikein oikealle puolellenne, vaan oikean kulman tai 90 asteen käännös. Näin se tehdään ulottuvuuksissa, ja kun tämä hallitaan, niin ei pysty matkustamaan ainoastaan suuria etäisyyksiä ympäri universumia, vaan myös astumaan aikaportaaleista.

Kenties tämä saattaa kuulostaa vähän kummalliselta joistakin, tai saatatte pitää sitä kiehtovana. Miten käytätte sitä jokapäiväisessä elämässänne? Voitteko teleportoida itsenne ruokakauppaan, kun olette valmis menemään sinne? Itse asiassa voitte, ja opettelette, miten se tehdään. Olette astuneet nyt pitkälle viidenteen ulottuvuuteen ja opettelette kaikkia näitä uusia työkaluja, joita on käytettävissä. Ne ovat aina olleet käytettävissä, mutta vain niille hyvin harvoille ihmisille, jotka voisivat oppia käyttämään niitä kolmessa ulottuvuudessa.

Olette astumassa täysin viidenteen ulottuvuuteen ja olette alkaneet avata näitä aika-avaruuden uusia kykyjä. Pian jokainen ihminen näkee, miten luodaan näitä portaaleja ja sitten astutaan niistä läpi. Kyllä, sen kanssa tulee pelottavia aikoja. Jotkut mahtavimmista tieteistarinoistanne olivat aikamatkaajista, jotka tulivat kylvämään tärkeitä siemeniä ihmiskunnan kollektiivitietoisuuteen. Kyllä, se on lähempänä kuin uskottekaan.

Viisi sanaa ajan mittaan

Puhimme hiljattain Isännän kautta paikassa nimeltään Sedona. Kehotimme häntä kertomaan kaikille, että jos he voisivat saada vain viisi yksinkertaista sanaa, hekin voisivat mennä taaksepäin ajassa. He pystyisivät kylvämään ideoita tai laittamaan tapahtumia liikkeelle ja sitten katselemaan, kun se leviäisi heidän omaan todellisuuteensa. Teidän ei tarvitse mennä kovin kauas taaksepäin, rakkaat ystävät. Kuitenkin oppiessanne, miten noita siemeniä kylvetään, voitte muuttaa maailmaa ympärillänne. Se on paljon helpompaa, kuin uskotte. Se vaatii vain vähän harjoittelua ja itseluottamusta. Ryhmä joka kerääntyi tähän taianomaiseen paikkaan, keksi viisi sanaa, jotka he halusivat kylvää kollektiivina: "Muista peli, herää." (Suom. huom. englanninkielisessä versiossa lauseessa on viisi sanaa.) On aika herätä unesta.

Haluamme puhua teille myös perheenä, E-perheenä joka on matkustanut monissa paikoissa ympäri universumia ollakseen paikalla kriittisinä aikoina, jolloin voisitte auttaa evoluutiota. E-perhe on toteuttanut sen uudestaan ja uudestaan – useimmat teistä ovat jo matkustaneet taaksepäin ajassa ollakseen täällä nyt. Kyllä, toitte jotain erityislaatuista, kenties vain viisi sanaa. Vaikka synnyitte tällä planeetalla, voitte muistaa vanhempanne ja kaikki kokemanne asiat, koska olette tuo sama henkilö. Ette muista noita viittä sanaa, jotka toitte. No, kenties useamman. Olette ehkä tuoneet jonkin ajatuksen, vision tai tarinan. Enemmän kuin mitään muuta, olette kulkeneet ajassa taaksepäin "ollaksenne täällä nyt". Siinä on vain kolme sanaa, rakas ystävä.

Ideana on, että olette tuoneet maapallolle jotain hyvin tärkeää. Vaikka näette melkoisesti kaaosta kaikkialla, teillä on kyky tuoda järjestystä ja harmoniaa kaaokseen. Olette tulleet löytämään harmonian sieltä, missä on vain erimielisyyttä. Olette mestareita, jotka ovat matkustaneet ajassa taaksepäin ollaksenne täällä juuri nyt. Toitte jotain tärkeää tukeaksenne peliä, jota pelaatte tällä hetkellä. Teissä on monia, jotka resonoivat tämän kanssa, ja toisia jotka eivät. E-perhe on melko suuri – yli miljoona tässä kohtaa planeetalla. Ette tarvitse monia lisää työnne tekemiseen, sillä on enemmän kuin riittävästi kriittisen massan saavuttamiseen Siirrytte kaaoksen ja pelon sekä monien niiden negatiivisten energioiden yli, joita olette luoneet omassa varjossanne ja jotka pelottavat teitä tai joista ette näe tietänne ulos.

On tärkeää muistaa, että pidätte myös valoa, rakkaat ystävät, sillä valo syrjäyttää pimeyden kaikissa tapauksissa. Pyydämme teitä kaivamaan syvältä omista kokemuksistanne löytääksenne tuon valon, jonka olette tuoneet tulevaisuudesta. Tiedätte jo tien kotiin – teidän täytyy vain muistaa se.

Varasuunnitelmat

Monet teistä eivät sopineet mukavasti siihen perheeseen, johon inkarnoiduitte. Jotkut teistä ovat varasuunnitelmissaan, joissa löysitte vain tilaisuuden tulla peliin mukaan. Teillä saattaa olla yhteensopimattomuutta niiden vanhempien kanssa, jotka toivat teidät sisään, tai kenties he eivät voineet lainkaan ymmärtää teitä. Saatatte olla perheessä, jossa on kolme muuta olentoa, jotka näyttävät sopivan yhteen – te olette kuitenkin kummallinen tapaus. Tervetuloa Kotiin. Tervetuloa E-perheeseen.

Olette tuoneet jotain tärkeää ja nyt on se aika, jolloin pelaatte nuo kortit. Pian opitte avaamaan nuo silmät alkaaksenne yhdistyä siihen täydellisyyteen, mitä olette, vaikka olette kätkeneet täydellisyytenne 11 ulottuvuuteen. Alatte kantaa tuota muistoa vain viitenä sanana, jotka voitte tuoda planeetalle nyt. Tämä on enemmän kuin vain noiden sanojen puhumista, rakkaat ystävät – teidän on tarkoitus elää ne. Se on asia, joka vaikuttaa – taika joka maadoittaa tuon valon Kotoa nyt tähän kauniiseen E-perheeseen, jonka osa te kaikki olette.

Niinä hetkinä kun näette kaaosta ja uskotte, että kaikki menee väärään suuntaan ja näyttää peruuttavan kaikki saavutetut edistysaskeleet, näette pelkoa. Mutta teillä on rakkautta, joka tasapainottaa tuon pelon. Uskaltakaa luottaa itseenne. Myös vastoinkäymisten kohdatessa löytäkää tapoja, joilla olette samanlaisia, ei tapoja, joilla olette erilaisia. Noiden viiden sanan löytäminen voi iskeä rakkauden monien sydämeen, ja olette Kotona. Muistatte E-perheen ja nuo mahtavat perinteet, joita olette tuoneet esiin.

Suuresi kunnioittaen tervehdimme teitä tällä tavalla. Ei opettamaan teille mitään, vaan auttamaan teitä muistamaan. Pyydämme teitä kohtelemaan toisianne arvostaen – katsotte jumalaa silmiin. Hoivatkaa toisianne aina, kun mahdollista, sillä voitte auttaa toisianne heräämään unesta, ja pelatkaa hyvin yhteen.

Espavo, rakkaat ystävät. Olen Sydämen tiedemies.

___________________________

Tarina Amorista

Tervehdys, rakkaat ystävät. Olen Ajanpitäjä.

Olen tullut viemään teidät takaisin tarinaan Amorista, viemään teidät hänen elämänsä toisen osan läpi, joka edustaa koko Maata ja ihmiskuntaa Mu'n päivinä. Siis jatketaanpa tarinaamme siitä, kun Amor on melkein 16-vuotias ja ottanut askeleensa elämään, mutta ennen kuin hän ottaa paikkansa yhteiskunnassa. Hän halusi tehdä matkan ja päätti mennä yksin, ei ystävän kanssa. Amor halusi matkustaa ja kierrellä vähän, nähdä Mu'n muita osia, kaikkia niitä uskomattomia energioita ja eri paikkoja, joista hän oli kuullut hyvin paljon. Hän oli ollut vain yhdellä pienellä Lemurian alueella omana aikanaan maan päällä. Pitäkää nyt mielessä, rakkaat ystävät, että hän on melkein 16-vuotias. Tosiasia on, että noina aikoina elettiin noin 300 vuotta vanhaksi. Ihmisellä oli siis melko pitkä energiajakso, ja hän nautti nuoruudestaan, joka kesti tavallisesti 70–80 vuotta.

Aikanaan Amor oli päättänyt matkustaa Mu'n halki ja kokea elämää. Silloin oli monta tapaa matkustaa ja myös tapoja työskennellä aikamatkailun kanssa. Tällä matkalla Amor halusi matkustaa Mu'n vuoristoisille alueille, missä oli monia kyliä. Hän löysi itsensä eri paikoista, joissa Maan magnetismi vaihteli melkoisesti. Joillain alueilla oli suuri magneettikenttä, kun taas toisilla alueilla se oli pienempi ja huomattavasti heikompi. Kumpikaan ei ollut oikein tai väärin, mutta hän tunsi tuon vedon sydämessään. Joskus hän veti syvään henkeä ja tunsi olevansa kuin kotona, vaikka toisilla alueilla hänestä tuntui hyvin kummalliselta ja etäiseltä.

Hän oli kuullut, että myös ihmiset olivat erilaisia näillä alueilla, joten se kannusti hänen matkaansa, kun hän halusi kokea sen.

Jokin ajan jälkeen hän sai tilaisuuden tavata ihmisiä ja asua heidän kanssaan. Nimittäin hänen isänsä oli hyvin korkealla Mu'n hallinnossa. Asiat olivat hyvin eri tavalla silloin, sillä nämä eivät olleet johtajia, vaan julkisia palvelijoita. Nämä ihmiset tekivät uskomatonta työtä ja heillä oli myös yhteyksiä monille muille alueille ja paikallisjohtajiin koko Lemurian alueella.

Amorin isä lähetti sanan kiertämään, että Amor oli tulossa, ja pyysi toivottamaan hänet tervetulleeksi. Kyllä, Amor toivotettiin avosylin tervetulleeksi monissa paikoissa, joille hän meni. Monet olivat ikionnellisia, että he saattoivat nähdä tämän suuhenkilön pojan, jota he kaikki ihailivat tavalla tai toisella. Lemuriassa ihmisillä oli tietysti sydän täysin auki, mikä merkitsee, että pystyttiin kommunikoimaan ilman teknologiaa. Pystyttiin kirjaimellisesti tuntemaan, mitä toinen ihminen tunsi, ja kommunikoimaan tuolla tavalla.

Matkansa aikana Amor kommunikoi jatkuvasti isänsä kanssa. Kun hän tapasi monia näistä ihmisistä, hänen isänsä selitti vähän, miksi tämä asutusalue sijaitsi siellä ja miksi nämä ihmiset olivat siellä, ja Amor sai oppia paljon Mu'sta. Jotkut ihmiset rakastivat todella vuorten tuntua ja sitä kasvua, mitä he kokivat siellä. Toiset pitivät parempana elämistä rannikolla katsellen merta, kun vuorovesi nousi ja laski. Monet ihmiset nauttivat ns. tasangolla tai erämaassa asumista. Oli monia erityisiä Mu'n alueita, ja Amor sai nähdä useita niistä matkoillaan.

Hänet toivotettiin tervetulleeksi ja hänestä huolehdittiin. Hänestä tuli kuin osa heimoa hänen matkustaessaan näiden erilaisten magneettialueiden välillä. Amor mietti itsekseen, saiko maa-alueiden magnetismi todellisuudessa nämä erilaiset persoonallisuudet kokoontumaan yhteen ja luomaan nämä ainutlaatuiset heimot. Oliko se historia? Syntyivätkö he kaikki tänne ja kehittyivät tuossa yhdessä paikassa? Hän kysyi isältään illalla, kun hän kommunikoi tämän kanssa, ja isä sanoi vain: "Katsele vain, Amor. Sisäistä se kaikki, poikani. Hengitä sisään ja tunne, mitä he tuntevat. Etsi jatkuvasti tapoja, joilla olet samanlainen kuin he, älä tapoja, joilla olet erilainen kuin he." Hänen isänsä oli hyvin viisas mies.

Amor oppi, että helpoin tapa harmonisoitua toisten kanssa oli löytää yhteisiä piirteitä. Isänsä neuvosta Amor löysi tapoja, jolla he olivat samanlaisia. "Ai, teette tämän samalla tavalla kuin me. Tämä on kivaa. Ja näen, että teette tuon eri tavalla. Haluaisin viedä sen mukanani." Vaikka Amorille annettiin monia lahjoja, hän otti hyvin harvoja mukaansa, kun hän uskaltautui erilaisille maille ja erilaisiin paikkoihin kokeillen eri aspektejaan.

Ennen pitkää Amor saapui vuoren juurelle, ja hän tapasi johtajan, joka tuli ulos ja kertoi Amorille, ettei hän ehkä pidä näkemästään ja sovi mukaan. Amor oli hyvin utelias tästä, koska siinä ei ollut tolkkua ottaen huomioon sen, mitä hän tiesi Mu'sta. Hän ei ymmärtänyt vielä kummallista magnetismia, jota hän tunsi tässä paikassa – melkein kuin maapallolla olisi raskas magnetismi tällä alueella. Hän oli hyvin huolissaan siitä, mutta päätti mennä joka tapauksessa tähän heimoon. Hän halusi olla osa heitä tuon päivän saadakseen selville, mitä he olivat "miehiään" ja mitä heillä oli sanottavana. Amor toivotettiin avosylin tervetulleeksi, koska hän näytti hyvin heidän kaltaiseltaan.

Ei aikaakaan, kun he alkoivat puhua pitkälle iltaan, ilta-ateriansa jälkeen. He kokoontuivat yhteisen nuotion ympärille ja alkoivat puhua tuoden esiin monia asioita, joita he halusivat muuttaa tai kehittää omassa ympäristössään. Ei aikaakaan, kun Amor kuuli asioita, joita hän ei välttämättä ymmärtänyt, sillä he tuntuivat syyttävän tietyntyyppisiä ihmisiä. "Jos vain voisimme päästä eroon noista ihmisistä tuolla, kehittyisimme paljon nopeammin. Kyllä, voisimme olla, keitä oikeasti haluamme."

Amor ei ymmärtänyt sitä, sillä hän tunsi ihmisten kaikkialla olevan tasavertaisia, kuten Mu'n tapa oli. Kun Mu'lla näet ihmisen, katsot vain hänen fyysistä olemustaan. Kaikki henget ovat tasaveroisia kaikessa. Kun hän kuunteli ja yritti liittyä mukaan aina silloin tällöin, he tulivat hänen luokseen sanoen: "Amor, mitä ajattelet tästä? Etkö näe, että jos vain voimme työntää nämä tietyt ihmiset pois yhteiskunnastamme, voimme kehittyä nopeammin? Voimme olla parempia, sillä he vetävät meitä alaspäin, he ottavat kaikki resurssimme ja he ovat monin tavoin erilaisia kuin me."

Amorista se kaikki oli hyvin kummalista ja hän yritti tuolloin kaikkensa vastatakseen heitä ja löytääkseen tapoja, joilla he olivat samanlaisia, ei erilaisia. Lopulta Amor oivalsi, ettei hän pystynyt yhdistymään heihin täysin, koska sen tehdessään hänen täytyisi olla samaa mieltä kaikesta, mitä he sanoivat. Niin hän löysi tasapainon, joka hänen täytyi pitää: "Avaanko sydämeni? Puhunko kaikesta, mitä tiedän tässä kohtaa, vaikka olen vasta 16-vuotias? Monet näistä on 270-, 280-vuotiaita vanhoja mestareita, jotka ovat kulkeneet tällä planeetalla hyvin kauan sanoen yhtä asiaa – kuitenkin minä tunnen toisin."

Niinpä Amor pysyi hiljaa ja piti oman totuutensa sisällä. Vähän ajan kuluttua hän pystyi hiippailemaan pois ja olemaan itsekseen. He ruokkivat hänet hyvin, ja hän makasi majassa, joka hänelle oli annettu. Tuona iltana hän puhui taas isänsä kanssa ja kysyi: "Isä, mistä tässä on kyse? En ymmärtänyt, että tämä oli edes mahdollista täällä. Voitko kertoa minulle vähän lisää siitä, mitä koen? Miksi nämä ihmiset ovat lemurialaisten toista aspektia vastaan? Sillä on monia Mu'n aspekteja … monia eri värejä, pituuksia ja aspekteja, myös joitain jotka kokevat ajan eri tavalla kuin muut."

"Rakensimme yhteiskuntamme sille, miten olemme samanlaisia, emme erilaisuudellemme", hänen isänsä selitti. "Kuitenkin on monia, jotka eivät pysty täysin ottamaan omaa voimaansa ja syyttävät sen sijaan toisia." Amor kysyi: "Liittyykö se Maan magnetismiin?" Hänen isänsä joka oli hyvin viisas, sanoi: "Ei, rakas poika. Maa reagoi heihin. He kerääntyvät yhteen saadakseen vahvuutta. Heillä kaikilla on tuosta syystä vähän erilainen aspekti, kuin useimmilla muilla Mu'ssa. He tulevat yhteen, jotta voivat tukea toisiaan ja olla kaikki jokseenkin samanlaisia. Lukumäärässä on voimaa, joten he ovat kerääntyneet tämän vuoren juurelle. Tosiasiassa he ovat karkottaneet itsensä, kuten tekivät heidän isänsä ja isoisänsä. Heillä on sukupolvien ajalta uskomusjärjestelmät, jotka eivät voimaannuta. Niinpä he kerääntyvät yhteen, Amor, voidakseen saada oman itsevarmuutensa. Nimittäin mitä enemmän he ruokkivat toistensa uskomuksia, sitä enemmän he eristäytyvät muusta maailmasta. Se on totuus, joka kaikkien lemurialaisten pitäisi tietää, kuitenkin Mu'n tavat ovat sitä vastaan, mitä he sanovat."

Amor kysyi: "Miten käsittelet tämän, isä? Olet kirjaimellisesti täällä asettamassa energian kaikille Mu'ssa. Se on mahtavin tehtäväsi, niiden muiden rinnalla jotka työskentelevät kanssasi. Miten teet tilaa sille?" Hänen isänsä vastasi: "Katson niitä tapoja, joilla olemme samanlaisia, poika, en tapoja, joilla olemme erilaisia. Annemme heille tilan löytää oman totuutensa, kuitenkin pidämme oman totuutemme harmoniassa. Tiedämme, että meillä on yhteys kaikkiin olentoihin kaikkialla, joten annamme heille oman tilan kokoontua ja tuoda sisään energiaansa. Puutumme asiaan vain silloin, kun on vihaa, joka puhkeaa ja kääntyy toiminnaksi muita lemurialaisia vastaan. Mutta muuten sallimme heidän vain olla ja kehittyä omillaan. Voin myös kertoa sinulle, että monet heidän isänsä ja isoisänsä jotka ovat kuolleet, työskentelevät heidän kanssaan verhon toiselta puolelta. Tämä voi olla hyvin vaikea oppitunti, erityisesti kun ihmiset kerääntyvät tukeman toistensa uskomusjärjestelmiä."

Sitten Amor sanoi: "Mitä jos kertoisin heille omat uskomukseni? Mitä jos seisoisin omassa totuudessani ja kertoisin, että he ovat väärässä?" "No, sinun on ymmärrettävä, poikani, ettei se ole mahdollista. Voit seistä omassa totuudessasi, mutta sinun täytyy seistä siinä tavalla, joka ei uhkaa heidän totuuttaan, sillä hekin ovat luojia Lemuriassa. Voit lähestyä heitä vain puhumalla tavalla, jonka he voivat kuulla. Emme pyydä sinua teeskentelemään, että olet yksi heistä, sillä sen tekeminen olisi vastoin omaa sydäntäsi. Sen sijaan löydä tapoja, joilla voit kommunikoida heidän kanssaan, kun seisot omassa totuudessasi tai kerrot, että omat uskomuksesi ovat erilaisia kuin heidän. Tämä on tapa muodostaa näitä yhteyksiä kunnioittaen jumalaa kaikkien olentojen sisällä. Rakas poika, hyvin yksinkertaisesti sanottuna se on ainoa tapa tehdä se."

Amor oli hyvin hämmentynyt siitä ja hänellä oli hyvin levoton yö. Hän yritti selvittää, mitä tapahtui, miksi kaikki tämä viha oli tarpeellista? Miksi oli niin tärkeää työntää joku muu pois, ollakseen oma itsensä tai ihmisryhmä? Seuraavana aamuna hän heräsi melko väsyneenä, sillä hän ei ollut nukkunut hyvin. Tuon ryhmän johtaa lähestyi häntä taas kerran ja sanoi: "Amor, kerroimme sinulle, että tämä saattaisi olla vähän erilaista, kuin odotit." Sitten Amor kysyi häneltä: "Mistä tässä on kyse? En ole koskaan ennen kokenut tätä. Miksi on niin paljon vihaa?" Tuo mies sanoi yksinkertaisesti: "On heiluri, joka heilahtaa kumpaakin suuntaan. Vaikka joskus heilurin heilahtaminen takaisin vie monta sataa vuotta, se on heilahtanut vain vastakkaiseen suuntaan tähän mennessä. Nämä ihmiset kantavat edelleen leimaa siitä, minkä vuoksi heitä on syrjitty. Näin he tuntevat voivansa saada voimansa takaisin. Olen oppinut, että heille täytyy antaa tilaa tehdä se omana aikanaan."

Kuitenkin Amorilla oli vaikeuksia hyväksyä tämä kaikki, ja hänen oli myös vaikeaa jatkaa olemista tuon ryhmän kanssa seuraavana päivänä. Hän huomasi olevansa hyvin hiljainen aterioilla eikä puhunut paljon, sillä hän paini sen haasteen kanssa, että oli erilainen kuin kaikki muut hänen ympärillään. Sitten hän päätti kertoa vitsin, ja kaikki nauroivat. Amor alkoi löytää tapoja, joilla hän oli samanlainen kuin muut. Yhdessä keskustelun kohdassa yksi heistä kertoi halventavan vitsin niistä ihmisistä, jotka he yrittivät karkottaa. Amor ei nauranut ja joku kysyi häneltä: "Amor, eikö tämä ollut sinusta hauskaa?" ja Amor sanoi: "Ei, ei oikeastaan, mutta minäpä kerron teille tämän." Ja pian hän löysi tasapainon, jonka hän pystyi pitämään. Hän pystyi seisomaan omassa totuudessaan haastamatta tai asettamatta vastakkain. Tekemällä näin hän pystyi kylvämään siemenen, joka oli erilaista uskomusjärjestelmää. Vaikka hän ei ollut samaa mieltä kaikkien kanssa, he pystyivät silti löytämään harmonian.

Amor kylvi melko monta siementä tuohon ryhmään. Tuon viikon aikana jonka hän oli siellä, hän oppi elämään heidän joukossaan, monet kuuntelivat tai lähestyivät häntä kysyen hänen uskomuksistaan ja siitä, mikä teki hänestä erilaisen, ja he olivat uteliaita siitä, miksi hän ei nauranut tietyille vitseille. Kyllä, Amor pystyi kylvämään monia siemeniä tuona aikana.

Ennen pitkää hän lähti tuon ryhmän luota ja meni ylös vuorelle löytääkseen täysin erilaisen ihmisryhmän, joka oli paljon avoimempi. Hän tunsi Maan energian muuttuvan, magnetismi väheni ja hän tunsi taas tuon upean yhteyden planeetan kanssa. Taas kerran hän kysyi isältään: "Onko se Maa? Onko se paikka, joka tekee sen, vai ovatko ne nuo ihmiset?" Hänen isänsä kertoi: "Maa reagoi ihmisiin, rakas poika. Se luo magnetismin maan päälle – sydänten sydän – sillä kaikki lemurialaiset syntyvät samanlaisina. He kantavat mukanaan sitä, mitä he oppivat siitä eteenpäin, ja sen kanssa heidän täytyy painia loppuelämänsä."

Amor teki matkansa loppuun, ja useiden kuukausien jälkeen hänen äitinsä oli hyvin onnellinen nähdessään hänen palaavan kotiin. Äiti oli ollut huolissaan, kuten kaikki äidit ovat, mutta Amor oli oppinut hyvin paljon matkustamalla ihmisten keskuudessa, joilla oli erilaisia uskomusjärjestelmiä ja erilaisia tapoja tehdä asioita. Hänestä tuli maailman kansalainen, ei Mu'n kansalainen, ja näin hän kantoi sitä mukanaan. Hän tiesi, että se palvelisi häntä hyvin eteenpäin kulkiessa. Ja niin se oli, että kaikki oli hyvin Mu'n päivinä.

Espavo, rakkaat ystävät. Olen Ajanpitäjä.

Ryhmä

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.