UUSI SYKLI – SYDÄMEN SOPIMUKSET (NORANNA JA NIKOLIAH)

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.espavo.org)

Syyskuu 2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, rakkaat ystävät.

Olen Ajanpitäjä. Olen tullut tänään auttamaan teitä aikanne merkitsemisessä. Kuten olen maininnut monta kertaa, rakkaat ystävät, aika on liikkuva ympyrä. Teidän perspektiivistänne se on jana, minkä vuoksi kutsutte sitä "lineaariseksi ajaksi". Ihmishavainto pystyy fokusoitumaan vain yhteen asiaan kerralla. Siksi näette menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden suorana janana, tulevaisuuden tullessa nykyisyydeksi ja nykyisyyden menneisyydeksi. Näette itsenne kulkevan ajan janaa, mutta todellisuudessa se on enemmän spiraalin kaltainen. Tuo aikaspiraali antaa teille tilaisuuden luoda korkeimman kokemuksen joka hetki, kun siirrytte spiraalin läpi. Tuo toistuva liike jaetaan sykleihin. Jos pystytte luomaan korkeimman harmonian johonkin kokemukseen, niin kun se palaa seuraavassa syklissä, kuljette sen läpi vaivattomasti. Jos se jäi kesken, teillä on uudestaan tilaisuus harmonisoida se eri olosuhteiden kautta, kun spiraali pyörähtää taas. Nämä syklit palaavat eri aikajaksoina – jotkut vievät päiviä, toiset monta vuotta.

Tämä on ihmisen aikaharhan kauneutta. Ihmiset toistavat tunnesyklejä uudestaan ja uudestaan, tavallisesti "seitsemän" kerrannaisina. Tämä tehdään sallimaan pään ja sydämen harmonisoitua, tai hengen ja ihmisen, kuten me sanoisimme. Kun ne on harmonisoitu, siirrytte sitten uuteen sykliin ja uuteen kokemukseen. Tämä on sitä peliä, jota pelaatte maaplaneetalla. Pelaatte peliä, jossa teeskennellään ihmistä ja kätketään oma täydellisyytenne, jotta voitte pelata epätäydellisyyden planeetalla. Olette kätkeneet sen moniin aika-avaruusulottuvuuksiin, mutta tänään kerromme teille, että olette ihmiskollektiivissa saattamassa loppuun suurta aikasykliä. Tästä syystä tämä koko energia alkaa hyvin pian muuttua taas. Löydätte uuden energiapohjan, jolle voitte alkaa rakentaa alusta.

Uusi sykli alkaa

Muutaman seuraavan kuukauden aikana alatte nähdä ns. luonnonkatastrofeja, tientukkeita ja muutoksia pelissä, mikä saa teidät arvioimaan uudelleen polkuanne. Näissä muutoksissa syntyy uusia tilaisuuksia hyvin nopeasti, koska olette ympyrämäisen ajan spiraalissa. Tosiasiassa luotte tuon harhan itse omalla toruksellanne olemuksenne ympärillä, taaskin "seitsemän" kerrannaisina. Näin ihmiset "nielevät" aika-avaruuden. Katsotte itseänne ja ympäristöänne ja etsitte signaaleja Kotoa. Etsitte asioita, jotka ovat teille tuttuja jollain tavalla, ja harvoin niitä löytyy sieltä, missä odotatte niitä olevan. Näette sen, mitä odotatte, ettekä sitä, mitä siinä oikeasti on. Hämmennys lisääntyy, koska olette tietoisia luojia ja päädytte usein luomaan sen, mitä haluatte nähdä, ettekä harmonisoidu siihen, mitä edessänne on tuolla hetkellä. Kukaan ei sanonut, että se on helppoa, rakkaat ystävät.

Kerromme teille, että vaikka olemme antaneet teille asioita, joita saatatte pitää huonoina uutisina, odottakaa, kunnes näette, mitä on tulossa. Alatte astua kokonaan uuteen aikasykliin, ja se on uskomattoman jännittävää. Tosiasiassa alatte palata todellisuustasolle, jolla moniulotteiset kokemukset voidaan harmonisoida yhdeksi. Tämä on merkittävä muutos ihmiskokemuksessa ja evoluutiopolulla. Pitäkää mielessä, että vaikka tämä uusi sykli tuo kohonneen olemassaolotilan, vanhasta tilasta irtipäästäminen on vaikeaa monille. Siitä syystä monia siirtymäeksperttejä on inkarnoitunut maan päälle tällä hetkellä, ja monet heistä lukevat tätä viestiä nyt.

Kohotettu katse puutteisiin

Valmisteluna uuteen sykliin annamme teille työkaluja, joita tarvitaan tässä muutoksessa. Nämä antavat teille tilaisuuden nähdä itsenne voimaantuneina valo-olentoina. Kyllä, se on vaikeaa, koska todellisuutenne ei kuvasta sitä. Todellisuutenne kuvastaa rajoituksianne ja puutteitanne. Haluaisimme alkaa työstää tänään noiden puutteidenne tuomitsemista.

Tosiaankin puutteenne ovat sen perusta, minkä hahmotatte kauneudeksi. Voi kyllä, tiedämme, että teidän on erittäin vaikeaa nähdä sitä. Valotyöntekijät katsovat usein kollektiivin normeja ja näkevät itsensä erilaisena. Kyllä, olette erilainen, ja tuo ero on ainutlaatuisen kauneutenne perusta. Ihmisevoluutiota saavutetaan silloin, kun pää ja sydän harmonisoidaan. Kun se on tehty, itsensä muuttaminen samanlaiseksi kuin kaikki muut, on itse asiassa askel taaksepäin. Tänä aikana tarvitaan ainutlaatuista kauneuttanne Maan siirtymäeksperttinä. Mielenkiintoinen huomio on, että kuin ihminen on ylpeä ainutlaatuisuudestaan, hänestä tulee kaunis toisille.

Kun olette tässä seuraavassa syklissä maadoittuneet täysin uuteen aikajanaan, rakkaat ystävät, alatte nähdä paljon enemmän moninaisuutta ihmiskokemuksessa. Se laajentaa kauneuden kollektiivimääritelmää. Yritätte luoda planeetallenne oman muistonne Kotoa. Silloinkin kun ihmiset näkevät jotain lähes täydellistä, sitä ei rekisteröidä. Se ei ole yhtä kaunista kuin jokin hieman epätäydellinen.

Elrah on osa Ryhmää ja hän työskentelee rytmien kanssa. Rytmit ovat kauniita, koska ihmiset toistavat rytmejä puhuessa, kävellessä ja kaikenlaisissa toiminnoissa, ja myös ajatteleminen tehdään rytmissä. Näitä rytmejä toistetaan myös aikaspiraalissa. Jos katsotte musiikkia ja sen luomiseen käytettyjä rytmejä, näette tämän pointin. Äskettäiset teknologiasaavutukset ovat sallineet lähes täydellisen rytmin luomisen elektroniseen musiikkiin. Kerromme teille, että tällaiset muusikot alkavat nyt tiedostaa, että hienoiset muunnelmat täydellisestä rytmistä vetoavat enemmän ihmiskorvaan.

Ihmiset huomaavat, että asiat jotka näyttävät täysin symmetrisiltä, eivät kiinnitä heidän huomiotaan kauniina. Tutkittaessa tarkkaan ihmiskasvoja nähdään, etteivät yhdetkään kasvot ole täysin symmetriset. Etsikää mielestänne kauneimmat kasvot ja tutkikaa niitä tarkemmin. Pian näette sen, mitä kutsumme "valon täydelliseksi epätäydellisyydeksi".

Haastakaa itsenne säteilemään sitä kauneutta, jota luotte, sen kauneuden heijastamisen sijasta, jota näette ympärillänne. Alkakaa määritellä uudestaan oma ajatuksenne kauneudesta ja siitä, missä olette tällä hetkellä. Odottakaa, kunnes näette, mitä on tulossa. Tiedämme, että kyllästytte kuulemaan tätä, muttemme voi sanoa teille riittävästi sitä. Tämä on siirtymistä eteenpäin, ei taaksepäin. Pyrkikää olemaan valon täydellistä epätäydellisyyttä.

Maa tasapainottuu uudelleen

Kyllä, Maa tuntee kuormittavaksi pinnallaan olevat ihmiset, sillä he ovat jättäneet lähtemättömän merkin maapallolle. Tähän mennessä kollektiivi on suurelta osin yrittänyt löytää harmonian keskuudessaan, ei harmonisoitua äidin kanssa. Näin ollen Maa on noin 1000 vuotta aikataulusta edellä seuraavassa siirtymässään. Viimeaikaisten tapahtumien vuoksi monet alkavat herätä sen merkitykseen, että yhteiskunnan toimet harmonisoidaan Maan ympäristön kanssa.

Vaikka uusi sykli on alkamassa, pitäkää mielessä, että kaikki asiat toistuvat ympyrämäisessä ajassa. Näin ollen nyt on tärkeämpää kuin koskaan harmonisoida ihmiskollektiivin toimet Maan kanssa. Nyt on aika harmonisoitua Maan kanssa ja kehittää tuota suhdetta niin, ettei sitä tarvitse toistaa seuraavassa syklissä. Vaikka sanomme, että Maa on nyt ylittänyt ei-paluuta -rajan, on kriittisen tärkeää kehittää tuota suhdetta, jottei sitä siirretä eteenpäin ympyrämäisen ajan spiraalissa. Seuraavat neljä vuotta ovat kriittiset tässä käännöksessä, ja tällä hetkellä ihmiskunta tekee suuria harppauksia tuohon suuntaan. Tämä tekee kaikille helpommaksi tehdä siirtymä tasaisesti ja mukavasti.

Maan nykyiset olosuhteet aiheuttavat monia haasteita. Hurrikaanit, supermyrskyt, maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset ovat lisääntymässä edessä olevina vuosina. Ne jatkuvat jonkin aikaa, koska ne ovat osa veden uudelleenjakautumisen tasapainottamista planeetallanne, mikä on välttämätöntä, jotta Maa löytää uuden tasapainon. Voitte olla tässä muutoksessa merkittävämpi, kuin ymmärrätte.

Maan tiedostamisen täytyy tulla ihmisajattelussa etualalle tällä hetkellä. Yksi tehokkaimmista tavoista on ihailla sen kauneutta, mitä on kaikkialla ympärillänne. Voitte matkustaa upeisiin paikkoihin, joissa ette voi piiloutua kauneudelta. Voitte myös astua omalle takapihallenne ja löytää uskomatonta kauneutta, jos vain katsotte sitä. Huomaatte aina, että se on epätäydellistä, sillä pelaatte peliä, jossa teeskentelette olevanne itse epätäydellinen.

Pian alamme kertoa enemmän tarinoita Amorista, alkaaksenne tajuta perusteita siitä, mitä tapahtui Lemurian kauniina aikana. Tämä oli myös aikaa, jolloin ihmiskunta näki Maan uuden syklin, ja nyt käsittelette kaikki hyvin samanlaista tilannetta. Nämä tarinat kertovat, miten kuljitte siitä läpi yhdessä ja ylösnousitte valoon. Tosiasiassa nuo olennot, nuo osanne, odottavat teitä nyt. Älkää kadottako näkyvistä sitä, sillä joka hetki kun voitte nähdä kauneutta, teette jäljen ympyrämäiseen aikaan ja luotte sen tulevaisuuteenne.

5D-todellisuus

Toinen asia jonka pyydämme teitä kaikkia tajuamaan, on, että olette nyt selvästi 5D-todellisuudessa. Kyllä, jos katsotaan uutisia, voitaisiin sanoa, että ihmiskunta ottaa askelia taaksepäin evoluutiossa. Kollektiivissa olette edelleen erillisyystilassa, ykseyden sijasta. Kuitenkin kerromme teille, että tämä on luonnollinen reaktio pelkoon, ja sen voidaan katsoa myös olevan ihmissaavutusheilurin ääripäässä. Joskus vaaditaan askelia taaksepäin keskittymiseksi uudelleen siihen, mitä on tärkeää.

Älkää pelätkö, rakkaat ystävät. Muistakaa, että siirtymäekspertit ovat jo paikoillaan ja he heräävät unesta ottamaan oman voimansa. Käyttäkää sitä, mitä teillä on tällä hetkellä. Kyllä, paljon on tulossa, mutta älkää odottako. Astukaa eteenpäin ja löytäkää kaikki, mitä voitte, siitä ihmiskokemuksesta, jossa olette parhaillaan. Muistatte jatkossa myös tuon muutostuskan kauniina ihmiskokemuksena. Astukaa eteenpäin ja löytäkää nuo pienet asiat ensin. Ottakaa pieniä askelia, jotka johtavat suuriin askeliin, ja katselkaa, kun kauneutta kerääntyy teidän jokaisen ympärille.

Suuresti kunnioittaen tervehdin teitä näillä tavoilla. Pyydän teitä kohtelemaan toisianne arvostaen. Hoivatkaa toisianne aina tilaisuuden tullen ja pelatkaa tätä uutta peliä hyvin yhteen.

Espavo, rakkaat ystävät. Olen Ajanpitäjä.

______________________

Tervehdys, rakkaat ystävät. Olen Em.

Liityn seuraanne tänään, pelinne edetessä hyvin. Voi kyllä, ratsastatte aalloilla sekä fyysisesti että energeettisesti. Olemme hyvin ylpeitä teistä. Käytte läpi kaikkia omia ideoitanne. Kulkiessanne niitä polkuja, jotka olette hahmotelleet itsellenne, ennen kuin tulitte maaplaneetalle, haluaisimme tänään kertoa, miltä se näyttää meidän perspektiivistämme. Mitä tapahtuu, kun tulette sisään ja heräätte unesta? Yksi upeimmista asioista on, että jokainen ihminen lähettää ainutlaatuista värähtelyä, samanlaista kun radioaalto, ja se vetää puoleen muita samanlaisia, jotka ovat virittyneet juuri tuohon taajuuteen. Nämä ovat sydämen sopimuksia.

Kaikilla teillä on niitä – myös aikoina, kun tunnette olevanne yksin. Kulkiessanne näistä uskomattomista siirtymistä läpi, ette näe niitä ainoastaan siinä, kuka olette itse, vaan maailmanne jokaisessa aspektissa ympärillänne. On hyvin paljon, mitä voitte tehdä yhdistymällä noihin sydämen sopimuksiin. Monta kertaa ne eivät ole, mitä odottaisi. Toisinaan ne ovat sopimuksia itsen tai ihmiskollektiivin kanssa. Toisilla kerroilla ne ovat yksittäisen hengen kanssa. Kerrotaanpa teille tarina nuoresta naisesta, joka löytää polkunsa maaplaneetalla.

Sydämen sopimukset – tarina Norannasta ja Nikoliahista

Noranna on hänen nimensä ja hän rakasti olla lasten lähellä – hän rakasti työskennellä näiden kanssa koko elämänsä. Hänelle toi suurta iloa nähdä itsensä heidän silmissään, ja se antoi hänelle enemmän, mitä hän antoi heille. Myös tämä lahja elämässään, hän tarvitsi enemmän. Hän tarvitsi yhteyttä, koska joskus lasten kanssa puhuminen ei antanut hänelle palautetta, tukea ja niitä yhteyksiä, joita hän tarvitsi omassa elämässään. Niinpä Noranna katseli jatkuvasti ja yritti löytää tuon yhden ihmisen, jonka kanssa yhdistyä. Tietysti hän uskoi, että kyse oli ihmisestä, jonka hän tapaisi ja jonka kanssa hän menisi yhteen, muuttaisi elämänsä ja kulkisi yhdessä harmoniassa.

Tähän mennessä näin ei ollut hänen elämässään. Nimittäin ennen tuloaan ihmiseksi tähän inkarnaatioon, Noranna teki sopimuksen olennon kanssa, jonka kanssa hän oli ollut useita elämiä aiemmin. He olivat olleet ystäviä, liikekumppaneita ja rakastavaisia, mutta heillä ei ollut koskaan ollut tilaisuutta rakentaa jotain yhdessä perheenä, jota hän niin kovasti halusi. He tekivät sopimuksen tavata ja mennä eteenpäin yhdessä.

Noranna huomasi kaipaavansa tätä vaikeasti tavoitettavaa yhteyttä. Useimmat hänen ystävänsä olivat löytäneet rakastajia, ja hänestä tuntui, että hänessä oli pakko olla jotain vikaa, kun hän ei löytänyt omaansa. Hänellä oli selvä kuva tämän energiasta. Hän tiesi täysin, miltä tuo olento tuntui. Hänellä oli myös kuvia, miltä hänen kasvonsa näyttäisivät tummien hiuksien ja tummien silmien kera. Hän kuvitteli myös nimen, jolla hän viittasi tähän. On harvinaista, että ihmisellä olisi niin selkeä muisto sopimuksesta, jonka hän teki ennen syntymäänsä, mutta hän tunsi sen niin voimakkaasti, että hänelle se oli tietämistä. Hän oli avoin mahdollisuudelle tavata tämä mies eri nimellä tai eri piirteiden kera, mutta hän tunsi tämän energian hyvin ja tunsi usein tyhjyyttä, jonka tämä täyttäisi, kun hän lopulta tapaisi miehen fyysisesti.

Miehen nimi oli Nikoliah, eikä hän ollut inkarnoitunut samaan ulottuvuuteen kuin Noranna. Vaikka he etsivät maan päällä toisiaan jatkuvasti, he ohittivat toisensa uudestaan ja uudestaan. Kummallakin heistä oli aikoja, jolloin he pääsivät lähelle toista ja tunsivat sen. Mutta he olivat saman aika-avaruuden eri ulottuvuuksissa. He kävelivät samoja katuja toisinaan, mutta eivät koskaan nähneet toisiaan. He olivat tehneet sopimuksen viedä suhteensa seuraavalle tasolle. He tekivät kauniin sydämen sopimuksen, vaikka he päätyivät inkarnoitumaan eri ulottuvuuksiin.

Noranna alkoi masentua. Hän yritti karistaa sen pois ja lakata unelmoimasta. Hän katsoi sitten lapsia, joita hän rakasti ja joiden kanssa hän työskenteli joka päivä, ja yritti löytää taas tuon kauneuden. He olivat ihania hänelle, ja hän pystyi opettamaan heitä, jakamaan elämästä ja kauneudesta, mutta he eivät "ruokkineet" häntä samalla tavalla eivätkä pystyneet antamaan hänelle niitä käsivarsia, jotka hän halusi kovasti ympärilleen. Selvän fyysisen yhteyden lisäksi, hän halusi rinnalleen kulkemaan jonkun, joka ymmärsi ja tuki häntä täysin. Niinpä hän uneksi Nikoliahista, ja vaikka hän ei tiennyt tämän nimeä, hän tunsi hänet aika-avaruuden halki ja toisinaan tunsi hänen kuin tulevan lähelle, mutta vaikka hän kuinka katsoi, hän ei pystynyt täysin löytämään tätä. Jonkin ajan kuluttua Noranna lakkasi yrittämästä. Hän päätteli, että tämä kaikki oli hänen mielessään – hän kutsui sitä "toiveajatteluksi". Se oli kaunis unelma, muttei todellisuutta.

Yhtenä päivänä omassa aika-avaruusulottuvuudessaan Nikoliah tapasi jonkun, rakastui ja aloitti suhteen, jota hän piti ensimmäisenä vakavana suhteenaan. Nainen täytti kaikki hänen odotuksensa, joita hänelle oli opetettu, ja hän uskoi oppivansa, mitä rakkaus on. Hänen vanhempansakin rakastivat naista. Kohta he menivät jo naimisiin ja alkoivat muodostaa omaa perhettään. Pian tuli kaksi lasta ja toinen, poika, nimettiin hänen mukaansa. Koska hänen syntymäpäivänsä osui lähelle joulua, isä kutsui häntä rakkaudella "St. Nickiksi". Perheestä tuli hyvin kiireinen, kun elämä tuntui vaativan joka minuutin. Nikoliah ja hänen vaimonsa olivat onnellisia, mutta niin kiireisiä, että heillä oli vähän aikaa kehittää omaa suhdettaan. Nikoliahista tuli omistautunut aviomies ja isä, mutta jotain puuttui. Nikoliah tuli levottomaksi mukavassa elämässään ja keskustelut vaimon kanssa saivat hänet vain oivaltamaan, että heillä oli erilainen näkemys onnellisuudesta.

Tuolloin Noranna tunsi taas kerran voimakasta vetoa. Hän ei voinut lakata ajattelemasta ja fantasioimasta tuosta mystisestä muukalaisesta, jonka hän tunsi kaiken aikaa. Noranna tunsi tyhjyyttä, koska he olivat tehneet sopimuksen tulla Maahan ja tavata toisensa. Koska he olivat inkarnoituneet eri aika-avaruusulottuvuuksiin, he eivät voineet yhdistyä tällä kertaa. Vaikka tuo sopimus pysyi hyvin pätevänä, he eivät pystyneet löytämään fyysisesti tuota yhteyttä, jota kumpikin niin kaihoisasti halusi. Taas kerran ajatellen, että hänessä täytyy olla jotain vikaa, Noranna sulki hiljaa pois ympäröivän maailman.

Tuolla hetkellä Nikoliah huomasi kuilun levenevän omassa suhteessaan vaimon kanssa. He päättivät pysyä yhdessä lasten vuoksi, mutta se ei kestänyt kauan, ja pian he erosivat. Nikoliahilta vaati yhdessä kohtaa kaiken maailman rohkeuden lähteä tuosta suhteesta, koska hän elätti perheen ja tunsi uskomusjärjestelmiensä vuoksi, että hänen olisi pitänyt olla siinä ikuisesti.

Yhtenä päivänä Nikoliah tunsi tuon valtavan tyhjyyden itse ja yritti täyttää sitä kaikin tavoin, joilla pystyi, mutta sitten melko pian Nikoliah otettiin pois pelistä kohtalokkaassa auto-onnettomuudessa, ja hänet vapautettiin – hän palasi Kotiin. Hän palasi "kaikkeen olevaiseen" siihen saakka, kunnes hänet erotettiin pelaamaan peliä, jossa teeskennellään ihmistä. Häneen osui auto, kun hän ylitti katua poikansa kanssa. Hän pystyi työntämään 5-vuotiaan poikansa, St. Nickin, pois tieltä ja otti vastaan tuon energian pahimmat haittavaikutukset itse. Hän lähti, koska hänen särkynyt kehonsa ei enää tukenut häntä. Hän meni Kotiin, ja kuten henget usein tekevät mennessään Kotiin, hän katseli monia eri aika-avaruusulottuvuuksia.

Hän oli huolissaan lastensa kasvamisesta ilman isää, ettei hän ei voinut olla paikalla ja näyttää heille sitä tasapainoa, jonka hän halusi opettaa heille, mutta ei aikaakaan, kun hän näki näiden tekevän valintoja ja lapset näyttivät toteen, että he olivat itse asiassa oppineet häneltä oikein hyvin. Vaikka oli suuri suruprosessi, se vapautti myös hänen vaimonsa etsimään rakkautta ja täyttymystä alueelta, jossa Nikoliahillakin oli sormensa peliss. Hän avasi ovia myös toisille ihmisille, jotta vaimo voisi kohdata jonkun toisen, jota ei normaalisti näkisi maaplaneetalla.

Inkarnaationsa aikana hän oli tietämätön sopimuksestaan Norannan kanssa, mutta nyt tultuaan Kotiin hän näki kaiken. Yhtäkkiä hän tiesi Norannasta ja täyttämättömästä sopimuksesta. Hän pystyi olemaan hänen lähellään tuolloin, kuin opas olkapäällä. Noranna ei tiennyt ensin, mitä tehdä asialle – se tuntui tuskalliselta, koska hän tunsi tuon rakkauden ja tuon yhteyden. Hän oli hyvin empaattinen ja pystyi tuntemaan monta kertaa ulottuvuuksien yli, tietämättä oikein, mitä se oli. Hänellä oli vaikeaa, koska hän poimi toisten ihmisten tunteita toisista aika-avaruusulottuvuuksista luullen, että ne olivat hänen, ja hänen oli vaikea saada tolkkua aivoilla, vaikka sydän oli täysin tulessa. Noranna yritti pitää kaiken kasassa. Hän jatkoi työskentelyä lasten kanssa ja yritti tehdä kaiken voitavansa löytääkseen täyttymyksen ja tunteakseen myös nuo käsivarret ympärillään, joita hän niin kovasti kaipasi.

Yhtenä yönä kun Noranna nukkui, Nikoliah tuli hänen luokseen unessa ja pyysi anteeksi, ettei pystynyt täyttämään sopimustaan. Se ei ollut kenenkään syy, niin se vain oli. Hän löysi itsensä täysin eri paikasta, täysin eri olosuhteista, kuin ajatteli. Hän tunsi Norannan, muttei hänen ollut koskaan tarkoitus löytää tätä, ennen kuin vapautui fyysisestä kehosta ja palasi Kotiin. Aivan kuten hän työskenteli vaimon kanssa, jonka oli jättänyt jälkeensä, hän pyysi Norannalta luvan avata ovia ja yhdistää hänet joihinkin ihmisiin, jotka toivottavasti saisivat hänet tuntemaan rakkautta. Tämä kuulostaa hyvin kummalliselta maaplaneetalla, koska pelaatte kaksistaan-peliä. Ihmiset ovat pelanneet peliä kaksinaisuudessa niin kauan, että luulette edelleen, että on oikea ja väärä, ylhäällä ja alhaalla, valo ja pimeys. Kyse on kaikista harmaan sävyistä, rakkaat ystävät, ja totuus on, että rakkaus on rakkautta, ja vaikka Nikoliah tunsi suurta rakkautta Norannaa kohtaan ja yritti lähettää hänelle sitä, hän tiesi, ettei voisi tyydyttää tätä.

Hän tiesi myös, että jos Noranna rakastaisi toista, se ei ottaisi pois sitä, mitä heillä oli. Vaikka Nikoliah halasi Norannaa tiukasti aikoina, jolloin hän oli unessa ja päästänyt irti tajunnastaan riittävän pitkäksi aikaa vierailua varten, hän tiesi, että Noranna tarvitsi tuota fyysistä yhteyttä ja jonkun, jonka kanssa puhua. Yhden tällaisen kauniin ja intiimin hetken aikana, kun Noranna nukkui, hän pyysi tätä päästämään hänestä irti. "Päästäisitkö minusta irti, ole hyvä? Olemme taas yhdessä toisessa ajassa – lupaan sen sinulle. Vaikka etsit toista, katsot sellaisen silmin, joka etsii minua. Teimme sopimuksen kauan ennen, kun tulimme tälle maapallolle, ja vaikka yritimme yhdistyä, se ei ollut mahdollista tässä yhdessä elämässä. Lupaan sinulle, että jos päästät irti, toteutamme sen toisella kertaa, ja se avaa oven minulle ja monille niille ympärilläsi, jotka välittävät sinusta. Kaikki henget verhon tällä puolella auttavat noiden ovien avaamisessa sinulle." Noranna sanoi vastahakoisesti: "Kyllä, Nikoliah, lupaan päästää irti. Päästän irti tuosta kaipauksesta, tuosta haluamisesta ja tuosta osasta, jonka luulen puuttuvan minusta."

Seuraavana aamuna Noranna heräsi pää selkeänä. Hän ei pystynyt lopettamaan nauramista. Seuraavana päivänä hän meni työskentelemään lasten kanssa. Yksi uusista pojista hänen hoidossaan mieltyi häneen ja tuijotti häntä pitkään. Lopulta Noranna kysyi tältä, mikä oli vikana ja miksi tämä tuijotti häntä. Hiljaa poika katsoi ylös ja sanoi: "Sinulle on paljon tulossa. Päästä irti, salli ja odota ihmettä." Se oli kummallista 5-vuotiaan lapsen sanomaksi hänelle. Mutta siinä se oli, ja sitten hän alkoi päästää irti ja vapautua.

Hän alkoi nauraa taas, nauraen myös itselleen yrityksestä aina pakottaa jotain, luoda jotain mikä ei ollut tyydyttävää tai tullut helposti. Hän antoi vain tuulen kuljettaa vähän aikaa. Ei kauankaan, kun hän tapasi yhden opettamansa tytön isän. Voi kyllä, isä oli hiljattain eronnut ja etsi vastauksia itse. Ja vaikka hänen energiansa ei vastannut mitenkään Nikoliahin energiaa, hän sai Norannan nauramaan ja sitä hän oikeasti vain tarvitsi. Oli upeaa tuntea siinä joku toinen, joka ymmärsi häntä ja kuvasti häntä tavalla, jota hän halusi. Tosiasiassa, rakkaat ystävät, suhteissa on kyse siitä, mitä tunnette itsestänne, kun katsotte jonkun toisen silmin, ja Norannasta se oli virkistävää. Vaikka hän oli pystynyt tekemään tätä lapsille koko ajan – heijastaa heidät korkeimmassa potentiaalissa – hän alkoi nyt oivaltaa, että hänellä oli tuo sama lahja monien muiden kanssa, ei vain yhden.

Noranna muutti elämäänsä. Hän alkoi käydä treffeillä. Hän treffaili tätä isää, eikä tämä ollut ainoa. Hän treffaili monia ja nautti olostaan poikkeuksetta. Hän alkoi korjata elämänsä satoa. Hän alkoi joskus nauraa hysteeristesti kerrassaan ilman mitään syytä. Hän huomasi yhtäkkiä energia-aallon tulevan ja sai hymyn kasvoilleen, mitä hän ei pystynyt lopettamaan, ja hän salli sen. Vaikkei siinä ollut mitään tolkkua hänen aivoilleen, hän alkoi olla hyvin spontaani ja antaa sen tulla ulos suustaan, minkä kanssa hän työskenteli.

Ei aikaakaan, kuin toinen tuli mukaan kuvioihin, ja hän aloitti täysin uuden elämän. Vaikka häneltä oli mennyt ohi mahdollisuus hankkia lapsia, sillä ei ollut merkitystä. Vaikka hän oli elämänsä koko nuoruuden odottanut löytävänsä puolison, jonka kanssa muodostaa perhe ja rakentaa talo, hän löysi jonkun, joka oli täynnä iloa, ja he loivat yhteisen elämän. Nikoliah katseli etäältä ja hymyili. Hän tiesi, että Norannan täytyi saada tuo yhteys, ja hänkin vapautti tämän sopimuksesta, jonka he olivat tehneet.

Noranna pysyi lasten kanssa, koska nämä toivat hänelle rakkautta ja merkitystä elämään. Yhtenä päivänä hän lähestyi tuota 5-vuotiasta poikaa, joka osui hänen sydämeensä tuona päivänä. Poika ei muistanut keskustelua, mutta Noranna kertoi tälle, miten taianomainen poika joka tapauksessa oli. Tämä vastasi: "Niin isälläni oli tapana sanoa." Sitten hän kertoi tarinoita isästään, joka oli kuollut. Siitä päivästä lähtien Noranna kutsui poikaa nimellä St. Nick.

Rakkaat ystävät, teillä tapahtuu hyvin paljon maaplaneetalla tällä hetkellä, hyvin monet ajatukset alkavat muuttua ja hyvin monet sopimukset alkavat muuttua. Sydämen sopimuksissa on aina kyse teistä – ei koskaan toisesta ihmisestä. Kyse on siitä, mitä voitte tuntea itsestänne, miten voitte nähdä itsenne maailmassa ympärillänne. Joskus vaikuttaen asioihin, joskus yhdistyen toisiin ihmisiin ja joskus nauraen vain yksin pimeässä tietäen, että te ette ole todellisuudessa koskaan yksin.

Ja sitten tuli se päivä, jolloin Noranna lähti kehostaan. Onnekseen hän ei koskaan halunnut olla sairas ja hänellä oli ollut vähän sairautta koko elämänsä aikana. Yhtenä päivänä hän sairastui, ja muutamassa viikossa hän oli poissa. Hän päästi irti 12-vuotisesta aviomiehestään tuolloin, sillä he olivat rakentaneet elämän ja kasvaneet yhdessä tavoilla, joita ette pysty kuvittelemaan. Vaikka heillä ei ollut yhteisiä lapsia, he loivat kauniin elämän, jossa Noranna pystyi koskettamaan monien nuorten sydäntä, sielua ja henkeä, mukaan luettuna St. Nick.

Kun hän meni Kotiin, Nikoliah odotti, ja vaikkei Norannalla ollut tietoista muistikuvaa hänestä, niin kun hän avasi silmänsä verhon toisella puolella, hän näki tämän, ja tuon muiston palaaminen vei tovin. Häneltä kesti hetken tuntea Nikoliah, mutta pian kaikki tuo palautui. Nikoliah kosketti häntä hengessä ja sanoi: "Pärjäsit hyvin. Vapautit myös minut sopimuksestani, ja se oli kaunista. Noranna, sinusta on tullut korkein, mikä sinusta on voinut tulla tuossa elämässä. Olet koskettanut monia henkiä, myös poikaani, ja vaikka olet täällä nyt, valosi elää monien heidän kauttaan. Olen hyvin onnellinen, että otit vastaan lahjan, jonka annoin sinulle. Teit siitä jotain hyvin erityislaatuista, jopa yli sen, mitä olimme suunnitelleet yhdessä. Loit jotain hyvin ainutlaatuista, hyvin erityistä ja kaunista halukkuudellasi päästää irti vanhoista ajatuksistasi ja vanhoista sopimuksista, joita olimme tehneet. Jaamme tuon ilon kanssasi, ja kun aviomiehesi tulee ja liittyy seuraamme, tanssimme kaikki kaunista tanssia valossa. Verhon tällä puolella ei ole polariteettia, ja rakkaus on rakkautta."

Ette ole koskaan yksin

Ja niin oli Nikoliahin ja Norannan osalta. He jatkoivat monta elämää, ja kyllä, he voivat lopulta saada sen upean ajan, jota he halusivat yhdessä, mutta vain siksi, että kumpikin heistä oli valmis päästämään irti toisinaan ja seuraamaan luonnollista energiavirtaa. He olivat valmiita seuraamaan vähimmän vastustuksen polkua, joka oli hahmoteltu heidän eteensä. Rakkaat ystävät, ette ole koskaan yksin … ette koskaan. Vaikka jotkut teistä menevät hyvin syvälle masennukseen, he ovat aina ympärillänne … aina. Jos sallitte sen, he yhdistyvät jollain tavalla, johon pystyvät, avatakseen valo-ovia, jotta voitte nähdä itse, ja pitääkseen teitä energiassa, kunnes löydätte jonkun täältä ja heijastatte tuota valoa. Luokaa ihme. Luokaa jotain taianomaista elämäänne, ja Noranna ja Nikoliah hymyilevät teille.

Suuresti kunnioittaen tervehdin teitä tällä tavalla ja pyydän teitä kohtelemaan toisianne arvostaen. Hoivatkaa toisianne aina tilaisuuden tullen ja pelatkaa hyvin yhteen.

Olen Em.

Espavo.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.