AIKAJANAYHDISTYMINEN

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.espavo.org)

Heinäkuu 2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, rakkaat ystävät.

Olen eM. Liityn seuraanne tänään hyvin kauniissa energiassa. Ihmiskunta kehittyy uskomatonta vauhtia. Tänään jaamme kanssanne, mitä on tulossa ja mikä asemanne on siinä. Hyvin paljon tapahtuu tällä hetkellä. Aikajaksojen kuluessa fyysinen kehonne alkaa menettää tiheyttä ja henkenne alkaa tulla esiin. Se tapahtuu hyvin luonnollisesti, hyvin mukavasti. Tämä on luonnollinen evoluutiovaihe, ei mitään, mikä teidän täytyy tehdä. Kyse on pelkästään halukkuudestanne mennä eteenpäin ja astua noihin seuraaviin energioihin. Olemme hiljattain avanneet myös Esayoton, turvallinen paikka johon voi alkaa kurkottaa henkenä. Se on paikka, johon voitte astua ylös maaplaneetalta ja kurkottaa henkenä.

Opetelkaa elävöittämään henkenne ensin ja vahvistamaan yhdistymistä Kotiin kulkiessanne maan päällä. Näistä prosesseista tulee tärkeämpiä, kun astutte tälle seuraavalle tasolle. Vaikka tällä hetkellä on vain muutama, jotka valmistelevat Esayotoa ja kurkottavat siihen, luovat sitä, se on avoin kaikille, joten alkakaa käyttää sitä uusin tavoin, ja kerromme lisää, kun menette eteenpäin.

Aikajanayhdistyminen

Haluamme puhua aikajanayhdistymisestä, joka on tulossa. Ihmiskunta on kokenut aikaharhan lineaarisesti. Kyllä, se on hyvin yksinkertaista. Kaikki teidän puolellanne verhoa on rajallista, ja sillä on alku ja loppu. Kuitenkin kaikki meidän puolellamme verhoa on ääretöntä. Nämä kaksi ei sovi yhteen kovin hyvin, ja on melko vaikea ymmärtää koko ajatusta. Mutta ymmärtäkää tämä: kun olette työskennelleet ajan kanssa lineaarisesti, luotte ns. aikajanaa.

On muita aikajanoja, jotka ovat aivan omanne vieressä. Monet ulottuvuudet luovat myös samanlaisia aikajanatilanteita, ja ne kulkevat kaikenlaisiin suuntiin. Ne kaikki eivät mene samaan suuntaan, sillä jotkut niistä risteävät toistensa kanssa aika ajoin. Tätä on tapahtunut harvoin maan päällä viime aikoihin saakka. Kun aikajanat risteävät, se jättää pysyviä jälkiä kummankin aikajanan kollektiiviin. Monet tarinat jotka toistuvat kulttuureissanne, ovat tulosta kahden tai useamman aikajanan risteämisestä. Tämä nimenomainen tapaus tulee myöhemmin tänä vuonna, marraskuussa, mutta sen tapahtumiselle on vaikea nimetä tiettyä päivämäärää. Se ei ole suora aikajanaristeäminen, vaan asteittaisempaa yhdistymistä, ja se pysyy yhdessä paljon pidempään kuin kohtisuora 90 asteen risteäminen. Yhdistyminen on huipussaan 23.11.2019, joten kannustamme teitä juhlimaan tuota päivämäärää, kun sydänyhteytenne vetävät näitä aikajanoja lähemmäs.

Uusi tasapaino

Tämä aikajanayhdistyminen tuo tilaisuuden asettaa uudelleen pelinne energiatasapaino. Tarinat kuningas Artturista, Camelotista ja Merlinistä olivat toisessa aika-avaruusulottuvuudessa, joka ristesi omanne kanssa jättäen taakseen tarinan, jota on kerrottu sukupolvien ajan. Ne olivat aikajanalla, joka kulkee aivan omanne vieressä, harmoniassa teidän ulottuvuusaikajananne kanssa. Nyt teillä on joskus vuotoa näiden kahden välillä. Kuitenkin silloin nuo aikajanat todella menivät ristiin ja jättivät pysyviä jälkiä jatkoa varten. Tämä ei ole ainoa aikajanaristeäminen, joka on muuttanut maailmaanne. Monet suuret tapahtumat kautta koko historianne olivat itse asiassa aikajanaristeämisiä, joissa jokin ainutlaatuinen ja kaunis energia tuli esiin. Aikajanat ristesivät, mikä jätti valtavia jälkiä ja uusia suuntia, energioita ja tilaisuuksia koko ihmiskunnalle jatkoa varten.

Feminiinitasapaino

Siis mitä tämä aikajanayhdistyminen tarkkaan ottaen tuo? Kerromme teille, rakkaat ystävät, että siinä on uusi toimintamalli kaikille ihmisille. Se tulee hyvin kriittiseen aikaan, koska feminiinienergiasäteet saavuttavat kohta uuden tasapainon. Teidän avullanne ja fokuksellanne tämä tasapaino voidaan leimata teidän aikajanaanne sekä heidän, koska ovi avautuu tämän yhdistymisen myötä. Jos ihmiskunta pystyy maadoittamaan tämän energian ja feminiinisyys astuu esiin, ovi pysyy auki ja uusi tasapaino vallitsee. Kaikkien niiden muutosten myötä joilla on tilaisuus ilmestyä planeetallenne nyt, olette erittäin hyvässä asemassa viemään tämän seuraavalle tasolle. Olemme valmistelleet teitä tähän. Merkitseekö se, että poistutte maapallolta tai astutte ulos tästä kehosta tietoisesti? Ei merkitse, sillä se on asteittainen prosessi, joka on jo alkanut.

Mestaruuden aika

Ennen sitä on tilaisuuksia hallita/osata kaikki, mitä kohtaatte elämässänne, mikä on uskomatonta. Se merkitsee, että kaikki minkä olette oppineet – ei vain yksilönä, vaan kaikkien ihmisten kollektiivina – ovat ongelmia, joita teidän ei tarvitse käsitellä seuraavalla inkarnaatiotasolla. Näette myös ihmisten kulkevan jokapäiväisessä elämässään silmät vähän kirkkaampina. Se on henki, joka alkaa säteillä tiheän fyysisen kehon läpi eri tavalla, kaikkien uusien kykyjen kera. Näette uusia tilaisuuksia yhdistyä ja muodostaa näitä harmonisia yhteyksiä.

Mutta luultavasti tärkein asia on, että kun törmäätte tähän aikajanayhdistymiseen, tunnette muutoksen energiassa. Ihmisille on tavallista tuntea nämä energiamuutokset ja alkaa pelätä. Jos tämä tapahtuu tai jos ihmiset eivät onnistu ankkuroimaan ja omaksumaan uutta energiatasapainoa, tämä ovi sulkeutuu. Kuten tavallista, vallitseva tila vastustaa muutosta ja siksi on tuntuvaa vastarintaa. Pelko on rakkauden vastakohta, ja pelko kontrolloi usein ihmisiä. Pysykää tyynenä ja muistakaa, että olette täällä tänä aikana hyvin erityissyystä. Tuon virityksen vuoksi te ette voi nähdä kaikkea, mitä tapahtuu, mutta hengellänne on paljon laajempi näkökulma, jota ihmisyytenne ei voi vielä nähdä, ja se opastaa teitä.

Taianomainen tila

Olemme myös kertoneet, että luodaan paikka, joka on hyvin taianomainen, ja se auttaa rentoutumaan uuteen tasapainoon ja kantamaan enemmän henkeänne. Myös vuorovaikutuksessanne jota teillä on nyt päivittäin, ei ole piiloutumispaikkaa, on vain tilaisuus harjoitella suuremman valomäärän kantamista. Kun palatte todellisuuteenne, kannatte enemmän valoa ja teistä tulee osa muutosta. Feminiinisyys löytää voiman ja saavuttaa uuden tasapainon jatkossa. Kuten olette nähneet, sukupuolien välinen jakautuminen vähenee joka tapauksessa, mikä on osa siirtymistä pois kaksinaisuudesta.

Kerromme teille, että olemme uskomattoman ylpeitä siitä, mitä olette tehneet. Jos katsotte uutisianne ja sitä, miten mittasitte värähtelyä tai menestystä aiemmin, se ei ehkä näytä menevän tuohon suuntaan, koska on hyvin paljon erillisyyttä ja vihollisten demonisointia. Kyse on paljon sitä suuremmasta kuvasta, rakkaat ystävät, joten älkää uskoko mitään siitä, koska se on rajallisena ihmisenä olemisen harhaa. Viemme teidät mahdollisuuksiin ja sitten palautamme teidät siihen äärettömään elämään, joka teillä oli aina henkenä. Kun aikajanat risteävät, ei jää ainoastaan jälkiä jatkoa varten, vaan teistä tulee rennompi aikajanaharhan osalta. Nyt kun olette siirtyneet viidenteen ulottuvuuteen, koko lineaarinen aikaprosessi hajoaa hyvin nopeasti, joten se on täydellistä.

Suuresti kunnioittaen tervehdimme teitä tällä tavalla ja tuomme pieniä muistutuksia Kotoa. Pyydän teitä kohtelemaan toisianne suuresti arvostaen. Hoivatkaa toisianne jokaisen tilaisuuden tullen, ja pelatkaa tätä peliä hyvin yhteen.

Olen eM, ja rakastan teitä kovasti. Espavo.

Ryhmä

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.