TASAPAINOTUSPISTE

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.espavo.org)
Helmikuu 2021 (kanavoitu 30.1.2021)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Huom. Seuraava kanavointi annettiin suorassa VirtualLightBroadcast-lähetyksessä ja sen voi kuunnella alkuperäisenä nauhoituksena. Alla on saman kanavoinnin editoitu versio, joka on suunniteltu tulostettavaksi. Se editoitiin Ryhmän valvomana ja hyväksymänä. Toivottavasti nautit siitä. Steve Rother

______

Tervehdys, rakkaat ystävät. Olen Ajanpitäjä.

Liityn seuraanne tänään, koska aikanne alkaa kulkea uskomattoman nopeasti. Meidän on mielenkiintoista katsella tuota prosessia, koska nyt asioita kuplii nopeasti pintaan. On upeaa aikaa, koska olette mestaruuden aikakaudessa. Nämä ovat aikoja, jolloin teistä voi tulla mestari (osata/hallita jonkin) hyvin nopeasti missä tahansa. Saattaisi auttaa, jos määritellään, mitä mestaruus on meidän perspektiivistämme. Hyvin yksinkertaisesti se merkitsee, että se missä olette mestari, ei enää aiheuta ongelmia teille, koska teidän virtaanne elämän läpi ei rajoiteta. Näin aikoina voitte olla itse asiassa paremminkin tuon virran mestari, kuin elämäänne tulevien asioiden jokaisen aspektin mestari. Ja se johtaa myös elämän mestaruuteen, rakkaat ystävät, minkä vuoksi tulitte Maahan.

Mestaruutta alkaa olla eri tasoilla, ja monia hämmästyttäviä asioita alkaa liikkua samanaikaisesti. Vaikka Maa-planeetalla on edelleen hyvin jakautunutta, tämä alkaa muuttua erittäin hienovaraisesti. Miten voitte auttaa? Luultavasti tärkeintä on oivaltaa, ettei ylipäätään ole mitään puolia. Kyllä, ihmiset katsovat tätä täällä ja muut katsovat eri perspektiivistä. Jos kuitenkin peräännytte tarpeeksi kauas, voitte nähdä, että kaikilla on sama perusmotiivi. Kenties kaikki haluavat suorittaa sen eri tavoin, mutta todellisuudessa teillä kaikilla on samat tarpeet ja halut. Ja tämä kannattaa tunnistaa, koska pelkästään se ratkaisee suuren osan niistä erimielisyyksistä ja haasteista, joita nyt kuplii pintaan. Kyllä, paljon muuttuu erittäin nopeasti, ja näette lisää sitä pian. Ottakaa se sellaisena, mitä on: tilaisuus mestaruuteen.

Viimeaikaisten muutosten ja viruksen tulemisen myötä, monet ovat joutuneet selviytymismoodiin. Muistakaa, että joskus on välttämätöntä kulkea kuralätäkön läpi päästäkseen toiselle puolelle. Älkää pelätkö sitä tai huolestuttako itseänne sillä, missä olette tietyllä hetkellä. Katsokaa sen sijaan suurempaa kuvaa suunnasta, johon olette menossa. Kaikki ihmiset elävät nyt hyvin ohuella ja jatkuvasti kapenevalla "todellisuuskalvolla", joka muuttuu joka hetki. Katsotte ikään kuin maailmaa maisemaikkunasta, joka on alkanut huurtua tai vääristyä. Ja alatte myös nähdä, että se kaikki on pelkästään peliä. Ja se voi olla hyvin pelottavaa monille, koska otatte elämän hyvin vakavasti. Sekä fyysinen että tunnetuska voi olla erityisen haastavaa.

Sopeutumisen suurmestarit

Kerromme teille myös, että ihmiset ovat sopeutumisen suurmestareita. Ja jos ette usko, teidän täytyy katsoa vain kuusi vuotta taaksepäin. Katsokaa, mitä teitte silloin elämässänne, mitä uskoitte ja mitä ajatusprosessia käytitte tuolloin. Nähkää, miten paljon olette muuttuneet vain tuossa lyhyessä ajassa. Sitten jos katsotte vielä kuusi vuotta siitä taaksepäin, näette myös muutosta, mutta ei läheskään samanlaista "mullin mallin" -muutosta, jota olette kokeneet viime aikoina.

Laajemmasta perspektiivistä katsottuna, tämä energiaa avaa tilaisuuksia mestaruuteen. Nämä saattavat olla tilaisuuksia hallita jokin suhde tai ongelma, jonka jatkuvasti tuotte elämäänne uudestaan ja uudestaan.

Se ohut todellisuuskalvo, jolla pelaatte tätä peliä, kapenee ja muuttuu. Pian alatte nähdä enemmän verhon toista puolta. Vaikka se voi olla hämmentävää, se on selkeä askel eteenpäin. Henget astuvat korkeampaan värähtelyasemaan, mutta tämä ei tapahdu hetkessä eikä se ole vielä näkyvää useimmille. Sen sijaan kyse on hitaasta ja vähittäisestä liikkeestä. Ja kyllä, joskus otatte askeleita taaksepäin. Olettehan ihmisiä. Mutta otatte myös nopeita edistysaskelia, jotka ovat paljon suurempia, kuin ehkä näette. Todellisuudessa jokainen teistä jättää valojuovan taakseen, jota muut voivat seurata löytääkseen tiensä pelin pimeydessä.

Ulostyönnetyn tietoisuuden tasapainottaminen

Vaikka teette virheitä polullanne ja joudutte pois tasapainosta, se voidaan silti hallita. Kaikki asiat voidaan osata. Jokainen tasapainottomuus luo tilaisuuksia saavuttaa syvemmän tasapainon. Laajemmasta perspektiivistä katsottuna, yhteiskunnalliset tasapainottomuudet edeltävät massiivista muutosta ja loppujen lopuksi saavutetaan uusi, syvempi tasapaino. Pelin suurempi tarkoitus on tuoda takaisin yhteen se, mikä on ollut erillään, jotta on voitu pelata tätä peliä. Kaikki on alkanut tästä yhdestä lähteestä, ja tietoisuutta on työnnetty moniin eri suuntiin. Voitaisiin myös sanoa, että olette lähteen ulostyönnettyä tietoisuutta. Vaikka ajattelette olevanne tuon vastakohta tuolla, itse asiassa tulitte kaikki siitä samasta lähteestä, jota kutsumme Kodiksi. Kun kohtaatte ihmisiä, jotka näkevät asiat aidan toiselta puolelta, tietäkää, että hekin palvelevat jotain tarkoitusta. Ihmiskollektiivilla on tilaisuus tarkastella kaikkea uudelleen näinä mestaruusaikoina ja valita sitten huolellisesti, mitä haluatte tuoda seuraavalle tasolle. Siitä syystä hyvin monia asioita tapahtuu tällä hetkellä. Rakkaat ystävät, lähestytte tasapainotuspistettä. Tätä on tapahtunut uudestaan ja uudestaan kautta historian.

Yhteiskunnallinen tasapainotuspiste

On aikoja, jolloin kaikki pelit saavuttavat uskomattomia tasapainotuspisteitä. Maa ei ole poikkeus, ja se on saavuttamassa tuon tasapainotuspisteen nyt. Tässä vaiheessa asiat alkavat horjua, mennä tähän suuntaan tai tuohon suuntaan. Useimmiten se johtaa evoluutioon ja parempaan tasapainoon. Kun yhteiskunnat muuttuvat tai kaatuvat, joskus mennään täysin eri suuntiin. Tällä hetkellä tasapainotuspiste maan päällä liittyy erillisyyteenne. Sekä kykyynne olla erillään, mikä on pääasiassa vaikutusta elämisestä peilisalissa.

Heiluri joka on ollut liikkeessä, on nyt tasapainotuspisteessä. Heilahtaako se takaisin toiseen suuntaan, ollen edelleen poissa tasapainosta? Jatkaako se erimielisyyttä aiheuttavaa heilahdustaan samaan suuntaan, johon se on menossa? Vai löytääkö se uuden tasapainopisteen? Näistä kysymyksistä ihmiskunta päättää nyt, ja siinä on kyse yhteydestä. Onko kollektiivi kyvytön yhdistymään, tai oletteko te kyvyttömiä näkemään toisenne demonisoimatta toisianne – se määrittää heilurin seuraavat liikkeet. Mielenkiintoista on, että pystytte astumaan tähän korkeampaan värähtelyyn yhdessä. Ei ole rangaistusta ihmisille, jotka eivät ajattele samalla tavalla kuin te. Ihmiset on johdotettu empatiaan, ja nyt on aika rakentaa sille. Totuus on, että voitte kuitenkin ilmaista rakkautta, sillä se on valo pimeässä.

Mitä tapahtuu, kun kuolemme?

Virus joka on edelleen aktiivinen maan päällä, käyttää ravinnokseen jakautumista. Voitte löytää tapoja luoda Kotiyhteyden tai sen käsitteen, jonka monet tuntevat taivaana maan päällä. Tämä on yksinkertaisesti paikka, jossa olette kaikki yhteydessä. Teillä saattaa olla kuvia taivaasta ja siitä, mitä tapahtuu hengelle, kun se lähtee fyysisestä kehosta. Kerromme teille, rakkaat ystävät, että meidän on erittäin vaikeaa yrittää kuvata Kotia. Olette kaikki osa toisianne. Silloin kun lähdette tästä fyysisestä kehosta, teistä tulee taas osa kaikkea. Tämä teille tapahtuu, ja se on uskomattomampaa, kuin voitte mitenkään ymmärtää.

Teillä ei ole aavistustakaan, miten kapea todellisuuspelilautanne on. Kaikki pelilaudan pelaajat ovat säikeitä ulostyönnetystä tietoisuudesta, joka kehittyy hyvin monin eri tavoin. Kun tuo energia palaa Kotiin, se integroituu ja kehittää kaikkea, mihin se integroituu. Se integroituu myös niihin ihmisiin, joiden kanssa sillä oli suhteita maan päällä. Vaikka he jäivät taakse rakkaan ihmisen kuollessa, heillä on tilaisuus integroida fyysiseen kehoonsa osa tuon lähteneen elävää energiaa ja kulkea sen kanssa siitä eteenpäin. Tämä ei ole vain muisto tai aikomus – se on elävän hengen osittaista integrointia. Se on aina valinta, joka tehdään ihmisten ns. suremisprosessin aikana. Näemme suremisen integrointiprosessina, kun ihmiset oppivat kulkemaan uuden tasapainon kera, joka luotiin tuon lähteneen integroimisella. Maan päällä on suruaalto tällä hetkellä. Viha on surun luonnollinen vaihe, joten olkaa valppaana ja ymmärtäkää, mistä osa siitä tulee.

Aloititte kaikki samasta paikasta, ja palaatte kaikki Kotiin, kun astutte pois noista kehoista. Sitä odotellessa, pyydämme teitä kaikella päättäväisyydellä kohtelemaan toisianne kunnioittaen, riippumatta siitä, kuka olette ja millä puolella ajattelette olevanne. Hoivatkaa toisianne ja aina kun on mahdollista, avatkaa noita ovia niin, että teette ihmisille helpommaksi astua sisään. Tietäkää, että pelaatte uutta peliä.

Olen Ajanpitäjä. Espavo.

___________

Tervehdys, rakkaat ystävät. Olen Merlia.

Liityn seuraanne tänään meidän puoleltamme verhoa suuren ilon kera. Nimittäin asiat muuttuvat hyvin hiljaa. Vaikka monia muutoksia on otsikoissanne ja ne saavat kaiken huomionne, uskomatonta liikettä tapahtuu hyvin hiljaa, kun feminiinienergia alkaa maadoittua hyvin syvälle. Huomion ollessa muualla feminiinisyys löysi tapoja integroitua maskuliinisuuteen ja luoda tasaisen pelikentän, jollaista ei ole koskaan ennen nähty. Nyt vaaditaan vähän ponnistelua, ja paljon lisää on tulossa, mutta tällä hetkellä päätetään monia asioita samanarvoisuudesta maan päällä. Feminiinienergia on tulevaisuuden vakauttava energia. Se nousee nyt hiljaa.

Ja tietysti kun asioita tulee sisään uuden aallon myötä, on aina lama-aalto. On aina pientä takaisintyöntöä, mutta sillä tavalla asiat liikkuvat eteenpäin. Sitten ne menevät eteenpäin vähän pidemmälle ja vähän pidemmälle, kunnes saavutetaan muutos. Taikuus jota teillä on tässä prosessissa, ylittää ymmärryksenne. Nimittäin, rakkaat ystävät, olette luojaolentoja – jokainen teistä. Se mitä pidätte mielessänne ja mikä sopii yhteen sydämenne kanssa, ilmentyy edessänne.

Toistava valo

Useimmiten ette oivalla sitä, koska luotte kaikenlaisia asioita, joista ette tietoisesti tiedä, mutta toistaminen on yksi avain kommunikointiin. Nimittäin jos kuuntelette jotain laulua ensimmäistä kertaa, se ei oikeasti sykähdytä elämäänne, vaikka se voi kuulostaa kivalta. Ei, se ei oikeasti yhdisty kanssanne, ennen kuin olette soittaneet sen kolme tai neljä kerta. Sen toistaminen luo tuon energian tai tuttuuden tunteen. Luotte tunnemuistoja, ja se pätee myös luomuksiinne. Nimittäin ihmiset tottuvat luomaan samaa asiaa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Siitä tulee osa uskomusjärjestelmää, jota kutsumme BS:ksi (suom. huom. lyhenne "uskomusjärjestelmästä", joka merkitsee myös "hevonpaskaa"). Nuo uskomusjärjestelmät yhdistyvät kollektiivissa, ja sitä voidaan kontrolloida toistamalla. Sanotte vain: "Jos uskon tämän, sen täytyy olla totta." No, ei aina, rakkaat ystävät. Siitä tulee hyvin selvää kaikille ihmisille, kun jokainen astuu kollektiiviseen totuusoppituntiin, ja se on kiehtovaa nähdä. Lahjomattomuuden elämänoppitunti tulee aivan totuuden perässä, mutta nyt asiat tavallaan sekoittavat monia noita asioita eri tavoin.

Ideana ei ole löytää jotain, mitä voitte sanoa oikeaksi tai vääräksi, vaan löytää, missä voitte antaa rakkautta ehdottomasti. Se on kaunis osa kaikkea tätä, yhteys joka teillä kaikilla on, sillä olette kaikki samasta ydinolemuksesta. Kun puhumme tulemisestanne Kotiin ja fyysisen kehon jättämisestä, silloin olette kaikki osa kaikkea. Jos voitte vähän venyttää tuohon energiaan ollessanne inkarnoituneena, voitte valmistaa kivan paikan itsellenne elää ja kokea loppuaikananne Maa-planeetalla.

Aloitatte myös ihmiskunnan moniulotteisen yhdistymisen. On jälleenyhdistyminen omiin moniulotteisiin itseihinne, mikä aloittaa siirtymisen korkeampaan värähtelytilaan, jossa on vähemmän tiheyttä. Fyysisestä kivusta ja yleisestä elämän vastustamisesta tulee paljon vähäisempää. Huomaatte, että luontainen magnetisminne vetää helpommin luomuksia universumista. Periaatteessa teistä tulee taianomaisempi ja täydellisempi, mikä antaa hengelle uuden pelilaudan, jolla pelata.

Kuvitelkaa

Kuvitelkaa elämäntila, jossa asiat alkavat siirtyä sivuun hyvin sujuvasti ja helposti, melkein kuin teissä olisi taikuutta. No, rakkaat ystävät, taikuutta on aina ollut. Teidän täytyi piiloutua siltä voidaksenne pelata peliä tällä tiheystasolla. Olette luonteeltanne moniulotteinen, joten piilotitte vähän taikuudestanne tänne ja vähän tuonne. Sielunne moniulotteisissa kokemuksissa on erilaisia paikkoja, ja te luulette, että se on todellisuus, jota koette nyt. Missä olette hyvä? Mistä voitte ottaa mestaruuden? Mitä voitte jakaa muiden ihmisten kanssa opettaaksenne heitä? Näistä kysymyksistä tulee hyvin tärkeitä näinä aikoina, koska kehitytte kaikki yhdessä yhtenä. Ja sitä osaa ette voi nähdä, erityisesti kun koette erillisyyttä, kuten olette kokeneet, mutta se alkaa muuttua. Uusi käsitys todellisuudesta on mahdollinen jokaiselle ihmiselle, jos vain pidätte kädestä.

Rakkaat ystävät, teillä on tulossa kaikkia näitä hulluja aaltoja, ja teette asioita, joita ette ole koskaan ennen tehneet. "Ennenkuulumaton" on nyt norminne, ja liikutte uskomatonta vauhtia. Ajatuksena on hengittää, ja kun pelästytte ja asiat alkavat kulkea liian nopeasti, teidän täytyy vain pyytää tukea energeettisesti. Ottakaa toisianne kädestä ja yhdistykää energeettisesti tai yhdistykää internetissä, jos se on ainoa tapa. Tärkeintä on tuo sydänyhteys, ja olette tuoneet sen tälle kauniille planeetalle – se on osanne, jota kannatte tässä pelissä. Sitä tarvitaan kipeästi nyt enemmän kuin koskaan. Teillä on tilaisuutenne. Monet teistä ovat kulkeneet ajassa taaksepäin ollaksenne täällä, ja nyt olette tehneet sen. Tervetuloa Kotiin.

Suuresti kunnioittaen pyydämme teitä kohtelemaan tosianne arvostaen, hoivaamaan toisianne ja pelaamaan hyvin yhteen, kun luotte tätä täysin uutta peliä harmoniassa.

Olen Merlia. Tulkaa katsomaan minua joskus.

Espavo.

Ryhmä

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.