UUSI MASKULIININEN AJATTELUTAPA

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.espavo.org)

Helmikuu 2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, rakkaat ystävät. Tuomme teille terveisiä Kotoa. Liitymme seuraanne tänään viedäksemme teidät seuraavalle tasolle. Koska maaplaneetalla jaetaan hyvin paljon informaatiota, aika ajoin on vähän hämmentävää. Siis tuodaanpa teille ensin terveisiä Kotoa. Teillä kaikilla on voimakas yhteys sydämessänne, energiassanne sekä henki, joka asuu tuossa fyysisessä kehossa. Te kaikki kuljette nyt eri suuntaan. Viime kerralla kun olimme yhdessä, tulimme puhumaan tyhjiön luonnollisesta tasapainosta, joka voidaan saada aikaan. Puhuimme myös paljon rakkaudesta ja pelosta, jotka ovat vain saman kolikon eri puolia. Kuitenkin koko pelkoprosessi on vain maaplaneetalla, jossa se on luonnollinen ihmiskokemus. Selitetäänpä vähän, mitä tapahtuu ja mikä seuraava askel voi olla kaikilla ihmisillä, kun siirrytte tälle seuraavalle tasolle.

Tasapainottuminen

Teillä on suoraan edessänne tehtävä, ja se on ehdottomasti taianomaista. Teidän täytyy ymmärtää, rakkaat ystävät, miten vaikeita edessä olevat ajat voivat olla kaikille ihmisille. Olette edistyneet uskomatonta tahtia – katsokaa vain maailmaa ympärillänne. Elämä on nyt helpompaa, kuin vasta 10 vuotta sitten. Kehitytte nopeasti, joten nauttikaa ja juhlikaa sitä – työskennelkää sen kanssa. Kun olimme viime kerran yhdessä, puhuimme energian tasapainottamisesta. Mitä tapahtuu, kun jokin menee pois tasapainosta? Tapahtuu luonnostaan tasapainottuminen. No, näytämme sen teille tänään eri perspektiivistä. Olemme puhuneet melko pitkään feminiinisyyden noususta maaplaneetalla. Sen nouseminen ottaa täysin uuden roolin. Näette sen, kun se tulee esiin seuraavien kolmen, neljän vuoden aikana.

On huomattavaa feminiinistä vahvuutta. Ei vain energiaa, vaan vahvuutta. Se merkitsee yleisesti, että tarvitaan uudelleenmäärittelyä, uudelleenajattelua ja uusia sanamuotoja. Monet sananne ovat joko vanhentuneita tai niitä on alun perin käytetty erityisesti maskuliinienergiasta. Esimerkiksi, lajinne jopa määritellään "mieskunnaksi" (suom. huom. englannin kielen "ihmiskunta" on kirjaimellisesti "mieskunta"). Näiden tasapainottomuuksien tunnistaminen ja muuttaminen on osa tilan tekemistä feminiinisyyden nousemiselle. Puhutaanpa tästä siis hetki, koska se on valtava osa siitä, mitä tapahtuu muutaman seuraavan vuoden kuluessa. Tämä epätasapaino on paljon laajempaa, kuin ajattelette. Sen tasapainottaminen vaikuttaa elämän jokaiseen alueeseen maaplaneetalla, aina fysiikkaanne saakka. Hyvä uutinen on, että tämä on jo käynnissä.

Maskuliininen ajattelutapa

Maapelin maskuliinipuoli voi saada aikaan tämän epätasapainon tehokkaammin kuin feminiinipuoli. Ajan kuluessa maskuliinienergia alkaa tehdä turvallista tilaa feminiinienergian nousemiselle. Tämän tekemiseksi tarvitaan uuttaa maskuliinista ajattelutapaa. Ihmiset ovat evoluutioaskelmalla, ja tämän epätasapainon tasapainottaminen hyödyttää kaikkia. Se antaa maskuliinisuudelle erilaisen, luovemman roolin maailmassa. Kyllä, tietysti on vastustusta, mutta feminiinisyyden nousemisen voima on pysäyttämätön. Oletteko koskaan yrittäneet pysäyttää nousuvettä? Lyhyessä ajassa monet jotka ovat vastustaneet, huomaavat, että he voivat hyötyä paljon enemmän tukemalla, ja uusi maskuliininen ajattelutapa alkaa. Pyydämme, että kaikki alkavat kuvitella tämän uuden ajattelutavan. Se on hyvin yksinkertaista. Tulee luonnollinen tasapaino, mutta se on paljon hitaampaa. Se vaatii ponnistelua, koska on vastustusta, huomattavan edestakaisen liikkeen kera.

Mitä jos olette nainen, joka toimii tässä energiassa? Tiedämme, että 70 % yleisöstämme on naisia. Kuitenkin myös teissä on maskuliinienergiaa, joten pitäkää se mielessä. Tällä samalla tavalla olemme työskennelleet miesten feminiinienergian kanssa. Naisille on kuitenkin nyt hyödyllistä tehdä turvalliseksi muuttaa maskuliinista ajattelutapaa. Tuon jakautumisen täytyy vähentyä, minkä vuoksi teillä on hyvin paljon asiaa uutisissanne erityyppisestä seksuaalisuudesta. Biseksuaaleista transsukupuolisiin, ihmiset sekoittuvat yhteen ja muodostavat erityyppisiä suhteita. Se osoittaa pelkästään, että kollektiivi siirtyy uutta energiaa kohti tasapainottuakseen, ja nykyinen maskuliininen ajattelutapa voi hidastaa tätä.

Onko mahdollista, että muodostuu uusi maskuliinisuus horjuttamaan feminiinienergiaa tai kukistamaan sen? Ei, feminiinienergia on aivan liian voimakasta, erityisesti tänä aikana. Miksei saavuteta kaikkea harmonian avulla? Käsitämme, että siitä on melko kauan aikaa, kun planeetallanne on ratkaistu asioita sillä tavalla. Useimmiten ihmiset alkavat sotia, mutta olette siirtymässä myös siitä ohi. Olette kasvamassa olentoplaneettana, ja se tapahtuu erittäin nopeasti. Siis mitä askelia jokainen teistä voi ottaa tehdäkseen tämän feminiinienergian luomisesta turvallista? Katsokaa sukupuolten tasa-arvoa, joka on kovasti pois tasapainosta melkein joka alueella, jolla olette kasvaneet. Siis katsomalla alueita jotka vaikuttava teihin, teillä voi olla valtava vaikutus siihen. Monet teistä voivat vaikuttaa enemmän, kuin edes käsitätte – auttaa luomaan tilaa tämän energian kehittymiselle.

Irtipäästäminen vanhoista kilpailuajattelutavoista

Ihmiset ovat vaikeita, koska olette kasvaneet polariteetti- ja kaksinaisuuskentässä. Näette kaiken oikeana tai vääränä, hyvänä tai huonona. Jos voitte lopettaa kilpailun, se auttaa, koska melkein kaikki on laitettu kilpailupuitteisiin. Sillä tavalla olette motivoineet itseänne. Vaikka se ei ole väärin, asiat alkavat toimia nyt eri tavalla, kun olette viidennessä ulottuvuudessa.

Ymmärrätte jo, miten luodaan taikaa. Voitte luoda asioita pelkästään ajattelemalla niitä. Kun harmonisoitte itsenne, kaikki energia kehonne jokaisessa solussa asettuu riviin sillä tavalla, että se päästää läpi suurimman mahdollisen valomäärän. Niin tekemällä voitte ratkaista monia ongelmia, joita ihmisillä on tällä hetkellä maaplaneetalla. On vaikeaa edes laskea Maan monia sotia, joita on hyvin monilla tasoilla. Pakolaiset pakotetaan pois kodeistaan, mikä aiheuttaa massamuuttoa. Ihmiset jotka asuvat paikoissa, jonne he muuttavat, reagoivat niin, kuin nuo toiset ottaisivat jotain pois heiltä. Voi, hyvänen aika, te ihmiset pelaatte niin hauskoja pelejä! Sitä on ehdottomasti uskomatonta katsoa. Feminiinisyydellä on jo ratkaisu tähän ongelmaan. Kun äidit puhuvat äitien kanssa kaikilla tasoilla, asiat alkavat muuttua, koska tämä tasapaino odottaa tapahtumistaan. Muistakaa, että olette vapaan valinnan planeetalla.

Ja tämä uusi maskuliininen ajattelutapa voi perustua luovuuteen, kilpailun sijasta. Aioneita sitten luolamiehellä oli nuija, mutta mitä jos se ei olisi ollut maskuliininen ajattelutapa? Toivomme teidän käsittävän, että tuo ajattelutapa on ikivanha. Siis mitä jos uusi miesnormi olisi voiman saavuttaminen harmonian avulla, väkivoiman sijasta? Planeettanne miehet hyötyvät siirtymisestä uuteen ajattelutapaan. Uneksikaa, kuvitelkaa ja laittakaa ajatuksenne kollektiivitiedostoon. Kaikki alkaa ajatuksesta.

Nyt on paikkoja, joissa voitte alkaa työskennellä tämän kanssa, ja kollektiivi löytää uuden energian. Melkein kuin kaikki ovet ja ikkunat olisi avattu yhtäkkiä ja raikasta ilmaa tulee sisään. Tehkää tilaa feminiinisyyden nousemiselle. Miten voitte voimaannuttaa jotakuta, olla on feminiinienergiaa? Eikä sen tarvitse olla nainen, mikä on mielenkiintoinen asia. Ei tarvitse olla mies keksiäkseen uuden maskuliinisen ajattelutavan. Tosiasia on, että sitten kun saatte ajattelutapoja ja tiedätte, miten ne toimivat, voitte välittää niitä eteenpäin melko helposti. Muutamana seuraavana kuukautena teillä on tilaisuus löytää tapoja luoda uusi maskuliininen ajattelutapa.

Se on taianomaista, rakkaat ystävät. Kyllä, se vaatii vähän ponnistelua ja on kollektiivipäätös. Aiheesta ei ole tehty kirjoja, ei yhtäkään kurssia tai kanavointia. Kuitenkin sitten kun tuo energia ankkuroituu, se avaa seuraavan oven, jota olette kaikki odottaneet. Olemme kertoneet teille aiemmin, että olette mestaruusajassa, ja useiden seuraavien kuukausien aikana tapahtuu edelleen säätöjä. Yritätte löytää täsmällisen harmonian, jossa voitte olla korkein potentiaali hengestä, joka teeskentelee olevansa ihminen. Sen tuloksena teillä tapahtuu paljon muutoksia.

Uusi peli

Emme malta odottaa niiden jännittävien asioiden kertomista, joita pystytte tekemään, kun astutte tälle seuraavalle tasolle. Se on hyvin uskomatonta, koska taika on aivan käsissänne. Teidän ei edes tarvitse ajatella, eikä teidän tietenkään tarvitse käydä kurssia tai opetella, miten asetutte saadaksenne jotain ilmestymään. Se vain tapahtuu. Tosiasiassa työskentelette tämän kanssa eri tavoin. Opitte, miten astutaan tälle toiselle alueelle, vaikka sinne pääsemisen pelko voi aiheuttaa ongelmia. Hyvä uutinen on, että sitten kuin olette siellä, tuo pelko on erittäin helppoa karkottaa. Huomaatte elämän tällä seuraavalla tasolla paljon mukavammaksi hengelle. Se on hyvin erilaista, ja kyllä, astutte pois fyysisyydestä. Älkää pelätkö sitä, koska se ei ole oikeasti kuolema. Tosiasiassa useimmat teistä eivät edes tiedä saavuttaneensa sitä, ennen kuin käännytte ympäri ja todistatte sen itsellenne. Rentoutukaa vain, rakkaat ystävät.

Käykää läpi tämä prosessi, ja tietäkää, että teillä on monia tilaisuuksia. Joka kerta kun näette jonkin epäjärjestyksessä, ankkuroikaa se painamalla mieleenne. Se on näin yksinkertaista. Kun katselette televisiossa tai internetissä jotakuta, joka tuntuu olevan poissa maskuliini-feminiini-tasapainosta, painakaa se mieleenne. Sitten kuvitelkaa, miten se toimisi, jos ajattelutapa olisi erilainen. Voitte ankkuroida sen sydämeenne, mikä tahansa tuo haaste tai epäharmonia on. Periaatteessa ilmaisette aikomuksen sen harmonisoitumisesta. Tämä tapahtuu, kun painitte jonkin ongelman kanssa. Koko maailma auttaa teitä siinä, ja tämä on se sisäisen tason syvä totuus, jonka alatte nyt saavuttaa. Miten saavutatte sen? Tehkää tilaa feminiinisyydelle.

Jakautumisen häviäminen

On ollut aikoja, kun kasvoitte, ja taas kerran, teidän täytyi tehdä nuo edistysaskeleet. Teidän täytyi käydä läpi 1960- ja 1970-luku. Kyllä, teidän täytyi polttaa rintaliivit. Teidän täytyi tehdä kaikkia noita asioita siirtyäksenne kontrollista feminiinienergian vapauteen. Joskus ihmiskunnan siirtyessä liian nopeasti, ajatusten välillä on liikaa jakautumista. Ihmiset päätyvät pelaamaan tätä peliä edestakaisin. On paljon helpompaa, jos työskentelette yhdessä. Vaikka kumpikin sukupuoli voi ratkaista tämän, feminiiniaallolla on suurin tilaisuus tällä hetkellä.

Valon ankkuroiminen

Rakkaat ystävät, olette suurimpia taikaenkeleitä, joita on koskaan elänyt. Voitte auttaa ratkaisemaan maailman ongelmat ankkuroimalla valoa. Miten se toimii? Miten teette sen? Se alkaa tiedostamisesta. Se on itse asiassa hyvin yksinkertaista: tulette tietoiseksi – riippumatta siitä, tuletteko tietoiseksi ongelmasta lehdestä, televisiosta tai kenties joku puhuu teidän tai lastenne kanssa. Nuo ovat asioita, jotka haluamme teidän ankkuroivan. Teidän ei tarvitse aina ratkaista niitä, mutta jos tiedätte, että on jokin ongelma ja näette sen, ankkuroikaa se ja tuokaa se sisään. Tunnistakaa se ongelmaksi, mutta päästäkää irti välittömästä tarpeesta korjata se. Ottakaa sitten tuo harmonia sydämeenne, ja hyvin lyhyessä ajassa se alkaa muuttua.

Tietysti feminiinisyydelle tehdään helpoimmin tilaa luomalla uusi toimintamalli maskuliinienergialle, koska se on täysin vanhentunut. Voimankäyttö on tehotonta melko lyhyen ajan kuluttua, kun ihmiset kehittyvät. Siis jos ette voi käyttää pakkoa, teidän täytyy käyttää harmoniaa, minkä kanssa olemme yrittäneet työskennellä kanssanne alusta saakka. Olemme pääsemässä lähemmäs uutta miesmallia. Uuden miesmallin luominen ei merkitse, että kaikki miehet siirtyvät siihen. Mutta kun tunnetaan painetta feminiinisyyden nousemisesta, näiden ajatusmuotojen ilmaiseminen antaa ikään kuin jo mallin sille, miten sovitaan uuteen energiaan. Nämä ajattelumallit ovat väliaikaisia, koska niiden täytyy kasvaa, vaikka ne tekevät tämän lähtöpaikassa.

On tilaisuus astua uuteen todellisuuteen ja ottaa ohjakset juuri nyt. Kysymme teiltä – olette sitten maskuliininen tai feminiininen – miten voitte omassa elämässänne auttaa luomaan uutta maskuliinista ajattelutapaa myös omille maskuliiniaspekteillenne? Sillä ei ole mitään vaikutusta, oletteko nainen vai mies. Rakastamme "laukaista teidät" näillä ajatuksilla. Olkaa kykenevä kylvämään noita siemeniä hyvin hedelmälliseen maaperään, koska olette maaplaneetan valotyöntekijöitä. Tulitte sisään, jotta teidät laukaistaisiin hyvin kriittisinä aikoina, ollaksenne täällä juuri näinä hetkinä. Heräätte unesta uskomatonta vauhtia. Kurkottakaa ottamaan toisianne kädestä. Voitte tehdä tilaa feminiinisyydelle luomalla uuden maskuliinisen ajattelutavan. Hyvin tehty, rakkaat ystävät. Suuresti ihaillen tervehdimme teitä näinä aikoina. Pyydämme teitä kohtelemaan toisianne kunnioittaen, hoivaamaan toisianne ja pelaamaan hyvin yhteen.

Espavo.

Ryhmä

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.