IHMISYYDEN HARJOITTAMINEN – MAAILMAN MUUTTAMINEN RAKKAUDELLA

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.lightworker.com)
Helmikuu 2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, rakkaat ystävät.

Suurien vaikeuksien jälkeen olemme löytäneet tien luoksenne. Tervehtikäämme teitä tässä uudessa energiassa, sillä olette astuneet haasteesta läpi. Maaplaneetalla on ollut paljon myötätuntoa ja hyvin monia asioita, jotka ovat vaatineet huomionne ja ottaneet fokuksenne pois sieltä, missä haluatte olla. Kerromme teille, rakkaat ystävät, että monet ovat voimassaan ja tuovat äänensä kuuluville näinä pyhinä aikoina kenties ensimmäistä kertaa. Tämä aika-avaruuden hyvin ainutlaatuinen risteys tarjoaa teille tilaisuuden vaikuttaa merkittävästi. Tämän viestin haluamme tuoda teille.

Haasteena on astua omaan valoonne, olla kallellaan fokukseenne ja auttaa muuttamaan maaplaneettaa näiden muutosten aikana. Kaikki te tiesitte, että muutoksia oli tulossa. Monet teistä uskoivat, että kaikki tapahtuisi vuorokaudessa – sitten heräisitte seuraavana päivänä ja kaikki olisi täydellistä. Olette astuneet uuteen energiaan, mutta se on kirjaimellisesti aiheuttanut energianne ja turvallisuutenne pirstoutumisen ja muuttanut sitä vakautta, jolle olette rakentaneet elämänne. Sen tuloksena monet ihmiset käyttäytyvät dramaattisesti. Jos heistä tuntuu, ettei heitä kuulla, eikä heidän energialleen ole tilaa, he käyttäytyvät dramaattisesti, kunnes joku varmasti huomaa. Usein he vievät myös monta henkeä prosessin aikana. Maaplaneetalla on uusia energioita, joihin reagoitte kaikki.

No, rakkaat ystävät, tänään haastamme teidät vaikuttamaan ja ryhtymään erityiseen toimeen. Teidän täytyy päättää tuo toiminta itse, koska jokainen teistä on erilainen. Jokaisella teistä on eri avaimet, jotka voivat avata ovia ihmiskunnan suurempiin aspekteihin – mutta nämä avaimet on kätketty syvälle sisällenne. Selitetäänpä.

Miten peli alkoi

Oli erittäin kriittistä tulla sisään ja erota, sillä siitä tässä pelissä oli kyse. Siinä oli kyse teeskentelystä, että ollaan erillään toisistaan, ja sitten selvitetään, miten voidaan tulla toimeen maaplaneetalla. Paljossa siitä energiasta mitä olette kokeneet ja mitä on kestetty planeetallanne, oli täydellisen ok mennä omaan suuntaanne. Loitte oman sisäisen turvapaikkanne ettekä olleet huolissanne, miten se sekoittui muun planeetan tai Maan ihmisten kanssa. Rakkaat ystävät, nyt se muuttuu, koska oma havaintonne ihmiskunnasta muuttuu. Se on täydellistä ja tässä on se haaste, jonka tuomme teille.

Ymmärtäkää, rakkaat ystävät, että kun tulette tälle planeetalle, tietyt asiat vetävät huomionne ja toiset asiat usein torjutte. No, mitkä asiat vetävät huomionne? Kauneus? Huomaatte, että myös kauneus on erilaista joka yksilöllä, joten tämä merkitsee, että maaplaneetalta kerätään laaja kirjo kauneutta ja tuodaan akaasisiin tiedostoihin. Itse asiassa annatte elämän väliaikaiselle kauneusmuodolle. Se on hämmästyttävää ja sitä teette ankkuroidessanne asioita elämäänne.

Yksi suurimmista haasteista jonka monet kokevat maaplaneetalla, on, että he uskovat erillisyyteen. Oli peli, jota te kaikki päätitte pelata, ja puhuimme siitä aivan ensimmäisessä kirjassa, jonka autoimme Isäntää kirjoittamaan. Oli aika, jolloin olitte kaikki vuoren juurella, nautitte asioista ja leikitte kuurupiiloa tai mitä tahansa peliä henkinä. Sitten joku tuli sanomaan: "Haluaisimme pelata uutta peliä. Meillä on tämä peli, jossa laitamme verhon päällemme emmekä muista, keitä olemme. Sitten elämme elämäämme ja törmäilemme toisiimme. Emme kuitenkaan voi muistaa, keitä olimme, tai niitä yhteyksiä joita meillä oli. Pelissä on kyse jumalasta, joka etsii itseään ja yrittää löytää oman heijastuksensa maailmasta, teeskennellen olevansa erillään." Ja niin se oli, että tuo peli alkoi maaplaneetalla.

Erillisyys

Universumissa jatkuu monia pelejä ja löydätte useita niistä. Itse asiassa yksi on äskettäin löytänyt teidät ja se yrittää vielä ottaa yhteyttä. Kerromme enemmän siitä, kun se tulee lähemmäs. Tällä hetkellä ei teillä eikä heillä ole teknologiaa edestakaiseen matkustamiseen. On tuskin teknologiaa kommunikoida, mitä he yrittävät tehdä tällä hetkellä. Tekin kuuntelette ja olette nähneet joitain heidän lähettämiään signaaleja oikein tietämättä, miten niitä tulkitaan, mutta pian tiedätte. Kun tämä tapahtuu, rakkaat ystävät, se antaa maaplaneetan jokaiselle ihmiselle erilaisen perspektiivin. Näette itsenne yhtäkkiä maaolentoina. Tapahtuu ihmisolentojen yhdistyminen maan päällä, vaikka vain siitä yksinkertaisesta syystä, että he pitävät kaikkia samanlaisina. Eikö ole kiehtovaa?

Te etsitte eroavuuksia toisistanne. Siksi kun on kaksi ihmistä, jotka ovat täysin erilaisia, he rakastavat ja kunnioittavat toisiaan. On aina yhteys. Helppoja ovat ne, jotka ovat hyvin läheisiä teille. Oletteko huomanneet, rakkaat ystävät, että aina serkukset näyttävät taistelevan maaplaneetalla? Useimmiten kyse ei ole vastakohdista, vaan niistä jotka ovat hyvin läheisiä toisilleen ja joilla joskus on myös samanlaisia fyysisiä ominaisuuksia. Suuri osa maaplaneetan suvaitsemattomuudesta tällä hetkellä johtuu siitä uskomattomasta jännite- ja pelkomäärästä, mikä on toisinaan tehnyt erillisyydestä mahdollista. Kysymys on: "Miten kauas eroatte toisistanne? Miten kauas voitte erota veljistänne ja sisaristanne, ennen kuin siitä tulee ongelmallista?" Ja tässä olemme ja tuomme teille päivän haasteen.

Maaplaneetan kylväminen uudelleen

Jokaisella maaplaneetan ihmisellä on jonkinlainen vaikeus tai tapa havaita itsensä. Teillä kaikilla on ennakkoluuloja, jotka olette oppineet tai jotka välitettiin vanhemmiltanne. Katsokaa, mitä planeetalla tapahtuu tällä hetkellä. Vaikka kerromme teille, että on hyvin haastavaa ja vaikeaa, se antaa tilaisuuksia, joita ei olisi voinut olla millään muulla tapaa. Yksi näistä on maaplaneetan uskomaton uudelleenkylväminen, tasapainoisemman yhteyden löytämiseksi kaikkien olentojen välille. Vaikka suhteellisen pieni määrä todella tekee sitä, se aiheuttaa muutoksia, joita ei nähdä kahteen sukupolveen.

Olette toistuvasti erottuneet rotuihinne. Tyypillisesti teillä on ollut ongelmia niiden kanssa, jotka ovat hyvin lähellä rotuanne, melkein kuin kilpailisitte niiden kanssa. Tämä oli vitsiyrityksemme. Teeskentelette olevanne ihminen ja kysymme teiltä, miten monta ihmistä pystytte tuomaan elämänne seuraavien kolmen kuukauden aikana. Tällä hetkellä avautuu kriittinen ikkuna. Seuraavien kolmen kuukauden aikana teillä on tilaisuus vaikuttaa syvällisesti maailmassa tekemällä pieniä tekoja. Joskus teot ovat syvällä sisällänne.

Ihmisyys – katsominen uskomusjärjestelmien ja ennakkoluulojen yli

Tietysti kaikilla on ennakkoluulonsa. Jotkut pitävät vain tietyntyyppisistä ihmisistä ja heillä on ollut negatiivisia kokemuksia toisista – rodut, olennot, uskomusjärjestelmät tai miten ihmisiä erotellaankin. Löytäkää ennakkoluulonne. Rakkaat ystävät, pyydämme teitä ottamaan konkreettisia askelia muuttuaksenne seuraavien kolmen kuukauden aikana. Löytäkää jotain noista, joita kohtaan teillä on ennakkoluuloja, on kyse sitten ihmisten uskonnosta, uskomusjärjestelmästä tai rodusta. Tekemällä rauhan niiden kanssa, joista olette vähiten pitäneet ja joita olette vastustaneet, voitte sekoittua eniten ja nostaa ihmiskunnan korkeimmalle tasolleen. Ymmärrätte, rakkaat ystävät, että ihmisyytenne päihittää kovasti inhimillisen pelon maaplaneetalla. Nyt on aika tehdä jotain.

Etsikää sisältänne omat pienet ennakkoluulonne – kaikilla on niitä. Saatatte pitää tätä parempana kuin tuota ettekä ehkä edes tiedä syytä. Tutkikaa näitä paljastaaksenne, liittyvätkö ne erityisesti ihmisryhmiin. Kun löydätte tuon pienen alueen, älkää hävetkö, mikä tahansa se onkin. Kenenkään ei pitäisi koskaan hävetä tunteitaan. Kuitenkin sitten kun jäljitätte alkuperän, ryhtykää toimeen ja ottakaa jokin positiivinen askel tuohon suuntaan. Jos pelkäätte jotain uskontoa, oppikaa lisää siitä. Tehkää vähän tutkimusta, onko se todella haitallinen, vai kenties vastakohta sille, mitä luulette. Löytäkää lisää niistä ihmisistä, joita kohtaan teillä on negatiivisia tunteita.

Tämä voi olla vaikeaa monille, koska usein ylpeilette avoimuudellanne, ette ahdasmielisyydellä ja ennakkoluuloisuudella. Olette tehneet uskomatonta työtä maaplaneetan muuttamisessa rakkausaalloillanne, joten älkää tunteko, että teitä mitenkään nuhdellaan, rakkaat ystävät. Pyydämme teitä tässä puhdistamaan jäämät ja epäjohdonmukaisuudet sisältänne. Tämän tekeminen asettaa kaikkien energian ympärillänne, sillä olette valotyöntekijöitä. Olette niitä, jotka levittävät siipensä hyvin hiljaa, millä on syvällinen vaikutus ympärillänne oleviin ja koko maaplaneetan peliin.

Nämä ovat kriittisiä aikoja, rakkaat ystävät, ja yllytämme teitä tekemään jotain avataksenne tuon oven itsellenne seuraavien kolmen kuukauden aikana. Kouluttakaa itseänne jostain, mitä pelkäätte, tai tutustukaa joihinkin ihmisiin, joista olitte ehkä huolissanne tai joista ette vain pitäneet. Hyvin monet ihmiset kamppailevat ja haasteiden syitä on pitkä lista. Kerromme teille, rakkaat ystävät, että saavutetaan jotain valtavaa, kun annetaan ihmisille tilaisuus sekoittua. Yksi suurimmista asioista jonka olette saavuttaneet aikananne maaplaneetalla, on rotujen sekoittuminen. Teidän olisi ollut erittäin helppoa sanoa: "Voi, tämä rotu kuuluu tänne ja nämä rodut kuuluvat tuonne, joten pidämme kaiken erillään." Muttei se toiminut koskaan kovin hyvin. Nyt on aika ottaa askel pidemmälle tässä – löytää se, mitä pelkäätte kanssaihmisissänne, ja tarttua niihin. Löytäkää lisää ihmisistä, jotka käyvät läpi joitain näistä kokemuksista, sillä voitte auttaa merkittävästi monin tavoin pienelläkin ponnistelulla.

Ihmisyyden harjoittaminen

Näette päivittäin haasteita uutisissanne, sillä ihmisiä pakenee etsimään turvallisia asuinpaikkoja tällä hetkellä. Monet teistä ottavat pakolaisia. Toiset tarkastavat heitä. Äskettäin kaksi maata sanoi, että niin monet tarvitsevat kotia, että heidän täytyy torjua kaikki loput – 20000 toisessa maassa ja 30000 toisessa. Mitä he tekevät nyt? Tässä ihmisyytenne voi alkaa elää, edes esittämällä näitä kysymyksiä. Asettukaa tilanteeseen, jossa voitte kuvitella, millaista olisi, jos kyse olisi teidän perheestänne. Laittakaa sitten itsenne samaan rinkiin. Nyt yhdistätte sydämiä.

Vihakierteen katkaiseminen seuraavien 90 päivän aikana

Ihmiskunnan on aika herätä unesta – ei vain ihmisten, vaan ihmisyyden. Maaplaneetalla on uutta energiaa. Voitte kuitenkin siirtää sen peloksi erittäin helposti, koska sinne se luonnostaan menee estämättä. Tai voitte päättää seistä tiellä ja ohjata sen rakkauteen. Ehdottomalla rakkaudella, ihmisyydellä ja toistenne auttamisella voitte täyttää ihmisten sydämissä sen tyhjän tilan, jossa heidän pelkonsa on.

Rakkaat ystävät, sitten kun ymmärrätte, että on toisia olentoja, ajattelette kaikki itseänne eri tavalla. Katsotte nyt täysin eri perspektiivistä niitä, jotka inhosivat teitä tai joita piditte vihollisinanne. Älkää odottako tämän liikkeelle laittamisessa. Seuraavien kolmen kuukauden aikana teillä on suuria mahdollisuuksia tehdä tämä. Tehkää julistus itsellenne, että seuraavien 90 päivän aikana ette etsi noita mieltymyksiä itsestänne. Kaikista ei tarvitse pitää yhtä paljon, kuitenkin nuo hiljaiset mieltymykset ja ennakkoluulot puuttuvat joskus asiaan. Työskennelkää ensin tämän kanssa itsessänne. Vaikka saatatte pitää itseänne valotyöntekijänä ja puhtaana negatiivisista energioista, on aina jäämiä. Joskus tuo vastustus on laitettu syvälle, mikä on toinen tilanne, johon haluamme teidän kaikkien osallistuvan.

Maaplaneetalla on erittäin vaikea tilanne, joka on jatkunut aioneita. Kutsumme sitä "sukupolvien vihaksi". Tätä on silloin, kun perheen lapset kasvatetaan vihaamaan jotain, on kyse sitten rodusta, maasta, sortajista tai mitä ikinä se onkin. Kun opetatte lapsianne vihaamaan kerta toisensa jälkeen, tuota kierrettä on erittäin vaikea katkaista. Nyt teillä on tilaisuus katkaista se seuraavien kolmen kuukauden aikana, ja lupaamme, että se tapahtuu kaikille maaplaneetalla.

Miten paljon ihmisyyttä voitte ilmaista elämässänne

Vaikka yksi näistä muista olennoista joita on ympäri kaikkea olevaista, tulisi maapallolle, teillä olisi suuria vaikeuksia yhdistää ponnistelunne – ette osaisi päättää, taistelisitteko heitä vastaan vai puhuisitteko heille. Tämä on aikaa vetää verho kasvoiltanne – ei vain siksi, että näette, kuka olette, vaan jotta näette, kuka naapurinne on, ja alatte yhdistyä tänä aikana. Nämä ovat ihmisyyden aikoja, joten miten paljon ihmisyyttä voitte ilmaista elämässänne? Saatatte tuntea ihmisiä, jotka ovat muuttaneet äskettäin naapuriinne, ja kenties he ovat tunteneet olevansa tervetulleita, koska heitä pelätään. Saakaa heidän olonsa tuntumaan mukavalta uudessa naapurustossaan, edes pienellä tavalla. Uskaltakaa ojentaa kätenne jollekin, jolle sitä ei ole koskaan ennen ojennettu. Nämä ovat aikoja, jolloin voitte vaikuttaa valtavasti maaplaneetalla, ja kylvämme tuon siemenen. Muistakaa, että olette voimakkaimpia enkeleitä, joita on koskaan asunut missään.

Kunnioitamme teitä, rakkaat ystävät. Olette tulleet hyvin erityislaatuisen tarkoituksen ja aikomuksen kera – olla täällä näinä upeina muutosaikoina ja osallistua tähän uuteen energiaan. Olette tehneet sen. Tervetuloa Kotiin! Nauttikaa tästä seuraavat 90 päivää.

Suuresti kunnioittaen tervehdimme teitä tällä tavalla ja pyydämme teitä kohtelemaan tosianne arvostaen kaikilla tasoilla. Olette kaikki osa jumalaa. Tukekaa toisianne aina tilaisuuden tullen ihmisyydellänne ja pelatkaa tätä peliä hyvin yhteen.

Espavo, rakkaat ystävät.

Ryhmä

Sana "espavo" on varhaislemurialainen tervehdys: "Kiitos, että otat oman voimasi."

-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.