PEILISALI

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.espavo.org)
Tammikuu 2021 (kanavoitu 19.12.2020)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Huom. Seuraava kanavointi annettiin suorassa VirtualLightBroadcast-lähetyksessä ja sen voi kuunnella alkuperäisenä nauhoituksena. Alla on saman kanavoinnin editoitu versio, joka on suunniteltu tulostettavaksi. Se editoitiin Ryhmän valvomana ja hyväksymänä. Toivottavasti nautit siitä. Steve Rother

______

Tervehdys, rakkaat ystävät. Olen Tarkkailija.

Liityn seuraanne tänään, koska energiamuutos on juuri edessä. Nämä ovat teille tilaisuuksia nähdä toisenne korkeammilla tasoilla, ja tämän energian toivomme maadoittuvan useiden seuraavien kuukausien kuluessa. Nouseminen ei ehkä ole helppo prosessi, erityisesti kun erimielisyys lisääntyy jatkuvasti.

Viimeaikaisten terveysongelmien myötä on tullut vaikeammaksi ottaa nuo seuraavat askeleet ylöspäin. Ja kuitenkin jos voitte vain ojentaa kätenne ja harmonisoitua ympärillänne olevien kanssa, ymmärrätte, miten yksinkertaista se kaikki voi olla. Teistä tulee uskomattoman vahvoja, kun lähestytte tuolla tavalla. Joskus toiset ovat fokusoituneet eri tavalla, tai kenties ette halua mennä liian lähelle fyysisesti. Muistakaa, että ihmissydämen värähtelyharmonia merkitsee eniten maailmassa. Ihmissydän on luonnostaan empaattinen ja johdotettu hyvään, ja se puhuu periaatteessa omaa harmoniakieltään. Sallikaa tuon energian lisääntyä, sillä vaikka olette erillään muuten, kylvätte tärkeitä valosiemeniä tulevaisuuteen.

Kun ihmiset ovat stressaantuneita jollain elämän alueella, hengellä on taipumus löytää muita ilmaisutapoja. Kuin ihminen joka menettää näkönsä ja huomaa sitten kuulonsa terävöityvän, henkenne on mestarisopeutuja tai muuten ette olisi täällä tänä aikana. Etsikää tapoja, joilla voitte tuntea myötätuntoa toisia kohtaan, vaikka uskomuksenne olisivat erilaiset. Etsikää hengen kipinää toisista ja juhlikaa heitä aina, kun mahdollista.

Peilisali

Teknologiat maan päällä ovat tarjonneet ihmisille mahdollisuuden luoda oman itseen fokusoituneen todellisuutensa. Tämä on lisännyt kovasti erillisyyttä, ja epäluottamus yleisiin totuuksiin ja arvoihin lisää sitä vielä enemmän. Kuitenkin jossain kohtaa ihmissydän nousee, ja näette toistenne henget.

Valotyöntekijät maan päällä ovat sijoittaneet itsensä tänne juuri näinä aika-avaruuden hetkinä täyttämään sopimuksia ja laajentamaan valoa. Tosiaankin, rakkaat ystävät, nämä ovat tilaisuuksia laajentaa valoa. Nimittäin suoraan edessä on työn täysin uusi taso. On uusi elämän taso, johon siirtymiseksi teidän ei tarvitse mennä Kotiin. Tämä on kohotus ja reinkarnaatio. Se on uutta, ja universumin kaikki silmät katsovat Maa-planeettaa ja vapaan valinnan peliä nähdäkseen, mitä tapahtuu näiden seuraavien askelien aikana. Tällä tavoin laajennatte jumalaa.

Uusia muotteja/malleja

Rakkaat ystävät, hengistä urheimmat ovat inkarnoituneet näinä aikoina. Jokaisella teistä on rooli näissä seuraavissa askelissa, ja toitte suunnitelmat mukananne. Olette myös muodostaneet uudelleen monia omista yhteyksistänne fyysisyyteen. Te jotka olette 33-vuotiaita tai vanhempia, olette luultavimmin tulleet tähän peliin jonkin fyysisen muotin/mallin avulla. Näitä muotteja käytettiin, jotta henkenne saattoi kiinnittyä fyysiseen muotoon. Se teki teille helpommaksi teeskennellä ihmistä ja ottaa fyysinen muoto. Alussa oli vain 500 muottia. Siis valitsitte yhden muotin, ja se antoi teille välineen kasvaa matkanne aikana Maa-planeetalla. Olette pärjänneet oikein hyvin näiden muottien kanssa, ja valtaosa käyttää niitä edelleen tänäkin päivänä. Kuitenkin vähän yli 30 vuotta sitten ihmiset ylittivät tarpeen tällaisiin muotteihin, ja monet pystyivät vapautumaan niistä.

Vapautuminen

Rakkaat ystävät, nyt tapahtuu globaalia muoteista vapautumista tämän viruksen ja sen avulla, mitä se on tehnyt tällä planeetalla. Virus on sallinut jokaisen ihmisen höllentää fyysisen kehon otetta eetterikehosta. Tämä on muotin ote, ja ihmiset ovat edelleen kriisimoodissa. Vaikka viruksen lahjat saatiin toteutettua jo jokin aika sitten, ykseydenpuute on sallinut sen jäädä ja kasvaa. Tämä tekee tilaa turhautumiselle, vihalle ja salaliittoteorioille, jotka luovat lisää erillisyyttä. Pitäkää mielessä, että tämä erillisyys on mahdollinen ainoastaan elämän alimmilla värähtelytasoilla. Nouseminen ylöspäin ei ratkaise näitä ongelmia, mutta se voi laittaa ne eri perspektiiviin.

Koska ihmiset eivät enää tarvitse mitään muotteja, se on sallinut hengen laajentumisen pelilaudalla. Lisää on tulossa, kun tämä seuraava askel sallii henkenne kulkea omassa fyysisessä kehossanne joka päivä. Voitteko kuvitella, millaista se olisi? Useimmat teistä voivat. Henki ei reagoi samalla tavalla, kuin fyysinen olento. Ilman reagointia ihmisiä ei voi kontrolloida samalla tavalla. Uusia tietoisuustasoja tulee esiin, kun ihmisen empatia kasvaa ja leviää Maassa.

Aallot

Kaikki teidän puolellanne verhoa ilmaistaan aaltoina, mikä sallii aikailluusion, jolle pelinne perustuu. Siis kun koette jonkin aallon, luontainen taipumuksenne on vastustaa ensin, mutta pian integroitte sen ja välitätte eteenpäin. Kun alatte kulkea henkenne kanssa, uusi harmonia alkaa tulla esiin, koska olette paljon enemmän kontrollissa kantamalla suuremman prosenttiosuuden henkeänne verrattuna fyysiseen kehoon. Monilla ihmisillä on fyysisiä ongelmia, jotka eivät liity tähän virukseen. Ihmiset Maa-planeetalla alkavat korjata asioita, joita he ovat kantaneet kehossaan hyvin pitkään, mikä valmistelee tähän astumiseen seuraavalle tasolle. Päästämällä irti muotista fyysinen keho voi alkaa asettua linjaan seuraavaa vaihetta varten. Kaikki nämä ovat fyysisiä tarkistuksia, vaikka ne voivat saada vähän eri muotoja.

Valojuova kaaoskentässä

Luultavasti näette draamaa takananne, pyörteisiä virtauksia jotka kulkevat sivuilla ja takananne. Nämä ovat luonnollisia energiapyörteitä, joita muodostuu kohtisuorassa liikkumiseenne nähden. Voitaisiin sanoa, että nämä energiavirtaukset sekoittavat ydinolemuksenne ympäröiviin kenttiin, kun liikutte. Koette sitä tällä hetkellä, joten ideana on tulla tietoiseksi siitä, että olette tietoinen valo-olento, joka kulkee kaaoskentässä. Vaikka kaikella on järjestys, useimmat eivät voi nähdä sitä, koska kun olento kulkee tuon energiakentän läpi, on hyvin kaoottista. Jätätte valojuovan taaksenne, josta hyvin harva ihminen on tietoinen. Nyt on aika tiedostaa, että joka kertaa kun hymyilette jollekin, kylvätte pienen valonsiemenen. Joka kerta kun sanotte sydämestä jollekin kohteliaisuuden, voimaannutatte häntä tai annatte apua jollain tavalla, tuosta juovasta tulee vielä kirkkaampi. Lopulta se muuttuu valoverkostoksi, joka laajenee. Kun jätätte valojuovan, muutatte elämiä, joita se koskettaa. Vaikka se on luultavasti ollut tietoisuutenne tarkoitus melko pitkään Maa-planeetalla, tällä hetkellä se on uskomattoman tehokasta.

Useita asioita tulee esiin, ja yksi niistä on – kuten olemme maininneet melko pitkään – että olette siirtyneet "ei enää salaisuuksia" -aikaan Maa-planeetalla. Alatte tulla tietoiseksi siitä, ja joka päivä voitte nähdä tuota energiaa ympärillänne. Se ei ole todellakaan mitään pelättävää, vaan se on muutos ja sitä tapahtuu paljon. Siis pitäkää katseenne pallossa. Ennen kaikkea älkää antako se harhauttaa teitä pois sydänenergiasta. Pää jatkaa kehän kiertämistä ja yrittää saada jonkin selville. Monta kertaa kun sydän jo tietää vastauksen, pää yrittää saada selville, mihin laatikkoon sen voi sovittaa.

Esittäkää osanne

Toitte myös jonkin hyvin erityisen asian mukananne, ja monet teistä tietävät jo, mikä se on. Nimittäin monet teistä ovat löytäneet intohimonsa, yhteytensä ja parhaan tavan ilmaista niitä. Monet ihmiset ottavat isoja askelia. Suunnittelette elämää eteenpäin ja päätätte, keneksi haluatte tulla. Niinpä käytte kursseja tai osallistutte työpajoihin tullaksenne tuoksi ihmiseksi. Päätätte esimerkiksi, että haluatte tehdä tiettyä parannusmuotoa. Siis käytte kursseja tullaksenne sellaiseksi parantajaksi ja kehitätte tietoisesti itseänne monin eri tavoin. Rakkaat ystävät, näemme, että teillä on jo suurin osa siitä, mitä tarvitsette täällä. Emme yritä estää teitä lisäämästä näitä aspekteja itseenne, koska siitä tulee hyvin tärkeää ja se antaa teille itseluottamusta. Kuitenkin silloin kun teitä kutsutaan, älkää odottako. Vastatkaa tuohon kutsuun, vaikkei teillä ole ehkä vielä kaikki täydellisesti paikoillaan. Elämä kulkee erittäin nopeasti nyt – oletteko valmis?

Vaikka useimmat teistä ovat odottaneet näitä muutoksia melko pitkään, alatte nähdä pian joitain fyysisiä muutoksia. Koska nämä tilaisuudet joita on edessä, ovat energiamuutoksia, toteutuminen vie melko pitkään.

Teknologianne ovat kehittyneet eksponentiaalisella vauhdilla. Tämä aiheuttaa vaikeuksia, koska se luo pieniä maailmoja, jotka sisältävät vain kanssanne samaa mieltä olevia ihmisiä, ja tämä johtaa itsensä toteuttaviin profetioihin. Noissa samoissa teknologioissa on monia vastauksia, joita etsitte kollektiivina, ja ne auttavat siirtymistänne eteenpäin niin omassa fyysisessä terveydessänne kuin Äiti Maan terveydessä. On lisää viruksia, kuten kutsutte niitä, jotka odottavat siirtymistä eläinkunnasta ihmiskuntaan. Kykynne työskennellä yhdessä kollektiivina on kriittinen ihmiskunnan tulevaisuudelle. Melkein kaikki teistä ovat panostaneet aiemmin moniin elämiin Maassa. Ette olisi täällä tällä hetkellä, jos teillä ei olisi tärkeää osaa esitettävänä.

Pian kaikille tulee aika selkeyttää värähtelynsä. Monet näitä sanoja lukevat aktivoituvat auttamaan tässä prosessissa. Mutta jos silloin kun teitä kutsutaan, astutte taaksepäin ettekä eteenpäin, teiltä saattaa mennä ohi ainoa tilaisuutenne maadoittaa tuo valo. Siis nämä ovat aikoja tietää, mitä edustatte ja mikä on todella tärkeää. Astukaa etäämmälle ja katsokaa suurempaa kuvaa ja yhteyttä kaikkiin olentoihin. Jos katsotte tuon suuremman kuvan joka aspektia, ei ole koskaan jakautumista, koska olette kaikki yhdistyneet sydämestä toiseen. Verho saa teidät uskomaan, että olette erillään toisistanne, mikä antaa teille tilaisuuden pelata pelejä, jotka vahvistavat erillisyyttä. Taikavuodet ovat suoraan edessä, jos sallitte sen.

2021

Tämä seuraava vuosi on todennäköisesti ratkaiseva kohta historiassanne, minkä vuoksi olette täällä. Tervetuloa Kotiin, rakkaat ystävät, te teitte sen! Paikkanne on ollut varattuna, ja siinä on ollut teidän nimenne koko ajan. Kun teitä kutsutaan, nouskaa ylös ja astukaa esiin. Suuresti kunnioittaen, rakkaat ystävät, pyydämme teitä kohtelemaan toisianne arvostaen. Kun katsotte toisianne silmiin, näette jumalan, sen hengen jonka tunsitte Kotona. Tukekaa toisianne aina tilaisuuden tullen ja pelatkaa hyvin yhteen, kun luotte maagista uutta valopeliä.

Espavo, rakkaat ystävät. Olen Tarkkailija, ja pidän katselemisesta.

Ryhmä

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.