VALMISTAUTUMINEN ENSIKONTAKTIIN, OSA 14

Plejadilaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

5.7.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

LUKU 14: Keskusteluja ITSEN kanssa

Tervehdys, olen Sharman ja taas takaisin puhuakseni kanssanne. Haluaisin kertoa teille viimeisimmistä seikkailuistamme maan päällä, mutta ei ole vielä tarpeeksi turvallista tehdä sitä. Olemme kuulleet monien teidän kysyvän: "Miksi maailmassamme on edelleen pimeyttä?" Näin ollen tuo kysymys on viestimme ydin nyt-hetkessänne.

Kyllä, todellisuudessanne on edelleen pimeyttä, mutta nyt-hetkessänne on enemmän valoa, kuin on koettu moniin sukupolviinne. Osasyy suurempaan valomäärään on, että te, Gaia-vapaaehtoisemme, olette laajentaneet tietoisuutenne korkeampiin ja korkeampiin ulottuvuuksiin.

Koska tietoisuustilanne määrittelee sen todellisuustaajuuden, jonka havaitsette ja näin ollen koette, useammat ja useammat teistä luiskatavat hiljaa viidennen ulottuvuuden maapallolle. Koska koette edelleen todellisuutenne muuntumista seuraavaan oktaaviin, teillä on kokemuksia luiskahtamisesta viidenteen ulottuvuuteen ja takaisin.

Samanaikaisesti Gaia luiskahtelee viidennen ulottuvuuden planeettailmaisuunsa ja siitä takaisin. Ulottuvuuksien välillä ei ole selvää rajaa viidennen ulottuvuuden Gaialla, aivan kuten ihmisen tietoisuustilojen välillä ei ole rajoja. Sekä ihmiset että planeetta sopeutuvat vähitellen korkeampaan todellisuustaajuuteen.

Me, galaktinen ja enkeliperheenne, katselemme iloisena, miten te maadoittuneet ihmiset otatte kaksi askelta eteenpäin ja yhden taaksepäin. Tällä toteamuksella tarkoitamme, että tietoisuutenne ja näin ollen havaintonne luiskahtavat viidenteen ulottuvuuteen ja sitten putoavat takaisin kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen, kun fyysinen maailmanne kutsuu teitä tekemään jotain tai olemaan joku.

Monien inkarnaatioidenne kuluessa olette kaikki muodostaneet ydintunteen siitä, kuka todella olette ja miksi otitte ruumiin. Niillä jotka inkarnoituivat planeettamuuntumisen aiempina vuosina, on ollut jyrkempi mäki kiivettävänä.

Kuitenkin ensimmäiset pioneerit joka ovat tietoisesti kokeneet viidennen ulottuvuuden, ovat jättäneet leivänmuruvanan toisten seurattavaksi. Monet ensimmäiset pioneerit jotka löysivät viidennen ulottuvuuden, ovat jakaneet toisten kanssa kokemuksensa ja sen, mitä ovat oppineet.

Koska Gaia on niin monimuotoinen planeetta, on monia erityyppisiä ihmisiä, jotka liittyvät yhteen hienovirittämään oman muuntumisprosessinsa, alueensa ja koko planeetan oktaavihyppyyn viidenteen ulottuvuuteen.

Useammat ja useammat teistä ovat oppineet, että voitte havaita vain sen, minkä tietoisuustilanne uskoo. Näin ollen jos sallitte tietoisuustilanne pysyä kolmannen ulottuvuuden syvyyksissä, se on ainoa todellisuus, jonka havaitsette.

Kuitenkin monet teistä oppivat/muistavat, että kun laajennatte tietoisuutenne sisältämään neljännen ulottuvuuden unet ja pyrkimykset, löydätte portaalin moniulotteisen ITSENNE viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli.

Viidennen ulottuvuuden itsemme portaali palvelee suodattimena, joka vapauttaa kaikki ratkaistut karmamallit, joita on kerätty kolmannen/neljännen ulottuvuuden elämienne aikana. Tämä portaali palvelee myös oktaavisuodattimena kolmannesta/neljännestä ulottuvuudesta oktaavihyppyyn täysin erilaiseen viidenteen ulottuvuuteen.

Viides ulottuvuus on oktaavihyppy kolmannesta/neljännestä ulottuvuudesta, koska se on täysin erilainen käyttöjärjestelmä. Yksi asia joka vaikuttaa vaikealta palaaville ystävillemme, on, että heistä tulee hyvin tietoinen siitä, että he vain käyttävät kolmannen/neljännen ulottuvuuden kehoa.

He oivaltavat, että he eivät ole todellisuudessa tuo keho. Hitaasti tai nopeasti ylösnousevat ihmiset, TE, päästätte irti riippuvuudestanne kolmannen/neljännen ulottuvuuden harhaan. Sanomme "riippuvuudesta", koska riippuvuus perustuu usein pelkoon menneisyydestä, nykyisyydessä tai tuntemattomasta tulevaisuudesta.

Te, ylösnousevat ystävämme, olette ehdottomasti siirtymässä tuntemattomaan tulevaisuuteen, sillä viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli olette todellisuutenne välitön luoja. Näissä korkeammissa todellisuusulottuvuuksissa jokainen tunteenne ja ajatuksenne ilmentyy välittömästi. Lisäksi viides ja ylemmät ulottuvuudet perustuvat ykseyteen kaiken elämän kanssa.

Toisaalta kolmas ulottuvuus perustuu Gaian aika-paikkatodellisuuden polariteettiin, erillisyyteen ja syyhyn ja seuraukseen. Gaia on valmis muuntumaan viidennen ulottuvuuden valoplaneetakseen ja pyytää ihmisiään antamaan sille apuaan muuntumalla myös omaksi viidennen ulottuvuuden valokehokseen.

Jotta ihmiset voivat tehdä tämän siirtymän, heidän täytyy kuitenkin kirjautua ulos kolmannen/neljännen ulottuvuuden erillisyys- ja hallintakäyttöjärjestelmästä ja kirjautua sisään viidennen ulottuvuuden ykseys- ja yhteistyökäyttöjärjestelmään.

Valon ja pimeyden polariteettia ei enää tarvita hallitaksenne "energia ulos on energia takaisin" –fysiikan. Te, urheat vapaaehtoisemme, muistatte, että

* henkilökohtaisten ajatustenne ja tunteidenne hallinta luo tietoisuustilan

* sitten tietoisuustila määrittää sen todellisuustaajuuden, jonka havaitsette

* sitten niin kauan kun pystytte ylläpitämään viidennen ulottuvuuden tietoisuustilan, portaalinne viidenteen ulottuvuuteen pysyy auki.

Koska hyvin monet maadoittuneet sielut ovat omistaneet elämänsä planeettaylösnousemuksessa auttamiseen, viidennen ulottuvuuden kokeminen ei ole yhtä vaikeaa kuin muutama vuosi sitten.

Kuitenkin heti kun on vain yksi kolmannen/neljännen ulottuvuuden ajatus tai tunne, tietoisuutenne palaa helposti tuttuihin kolmannen ulottuvuuden ajatuksiin, tunteisiin, tietoisuuteen ja havaintoihin.

Sitten teillä saattaa olla hämärä muisto "todella siististä paikasta", jonka juuri näitte, kuulitte ja/tai tunsitte, mutta putositte tuosta kokemuksesta, koska teidän piti päästä takaisin kolmannen ulottuvuuden tehtäviinne ja vastuisiinne.

"Ensi kerralla pysyn siellä kauemmin!" lupaatte itsellenne. Mutta koska viidennessä ulottuvuudessa ei ole aikaa eikä paikkaa, kolmannen ulottuvuuden aivonne eivät saa otetta niin mahdottomasta ajatuksesta.

Sitten tunteenne tulevat mukaan ja sanovat: "Mistä siinä oli kyse?" Ja unohdatte koko kokemuksen. Sopeudutte uuteen käyttöjärjestelmään, joka on täysin erilainen kuin aika-paikkakäyttöjärjestelmänne.

"Ole kärsivällinen", viidennen ulottuvuuden itsenne kuiskaa tietoisuuteenne. "Vaikuttaa vievän aikaa, ennen kuin olette saaneet loppuun korkeamman ulottuvuuden mentaalisen käyttöjärjestelmänne lataamisen ja siihen sopeutumisen."

"Minkä lataamisen", kysytte, kun olette pudonneet pois viidennen ulottuvuuden tietoisuudesta ja unohdatte nopeasti, mitä juuri ajattelitte. "Voi", sanotte itsellenne, "en voi murehtia tästä nyt. Minun on mentävä takaisin töihin."

Muutamassa hetkessä tuo koko kokemus häviää 3D-aivoistanne, koska ne eivät pysty tallentamaan viidennen ulottuvuuden valo/informaatiotaajuutta. Onneksi seuraavalla kerralla kun tietoisuutenne laajenee takaisin viidennen ulottuvuuden kynnykselle, muistatte, että te ette halua tehdä enää kolmannen ulottuvuuden työtä.

Ette ehkä tiedä, mitä tarkoitatte tuolla toteamuksella tai miten löydätte kanttia muuttaa elämänne. Kuitenkin teillä oli nopea nyt-hetki korkeampaa todellisuustaajuutta, jonka haluatte kovasti kokea. "Mutta entä perheeni, työni, laskuni jne.? Miten voin jättää kaiken sen?" kysyy kolmannen ulottuvuuden itsenne.

Menette takaisin kolmanteen ulottuvuuteen. Mutta suurin piirtein tuolloin olette valmis sanomaan: "Voi, unohda se. En ole varma, uskonko edes tähän ylösnousemusjuttuun. Ja ufoihin! En tiedä niistäkään."

Sitten masennutte todella, koska uusi elämä, uusi "sinä", uusi Maa jota kovasti kaipasitte, on kadonnut ja unohtunut taas kerran.

Tätä kokemusta on usein kutsuttu "sielun pimeäksi yöksi", jossa kohtaatte pelot ja epäilyt sen SINUN löytämisestä, joka tiedätte olevanne.

"Mutta maailma on niin paha", sanotte yrittäen löytää tien takaisin olemaan vain uhri.

"Kyllä", vastaa korkeampi itsenne, jonka kanssa olette muodostaneet väliaikaisen yhteyden. "Kaikkialla on pahuutta, mutta vain alemmassa todellisuustaajuudessa!"

Kuulette vaimeasti, että korkeampi itsenne yrittää vetää teidät siitä ojasta, jonka juuri teitte itsellenne.

"Olet rinnakkain niiden kanssa, jotka päättivät pelata hyvän ja pahan peliä", jatkaa korkeampi itsenne, jonka nyt hädin tuskin kuulette.

"Kuuntele, ole kiltti", korkeampi itsenne vetoaa niin kovaa mielessänne, että häiriinnytte hyvin tärkeässä 3D-työssänne.

"Kun siirryt viidennen ulottuvuuden tietoisuuteesi, polariteetti- ja erillisyyskäsitys alkaa lähteä ajatuksistasi!"

Onneksi pysähdytte hetkeksi, koska kuulette vaimeasti sisäisen äänen yrittävän opastaa teitä. Korkeampi itsenne huomaa, että kiinnitätte huomiota, ja se jatkaa …

"Laajennat tietoisuutesi korkeampiin valotaajuuksiin, joissa omat luomisvoimasi ilmentyvät välittömästi. Nyt-hetkessä voit aina ajatella positiivisesti ja elää jatkuvassa yhteydessä meidän, korkeamman ITSESI, kanssa."

"Mutta miten voin tehdä sen 3D-elämän keskellä?" 3D-tietoisuutenne uikuttaa.

Sisäinen korkeamman ulottuvuuden äänenne vastaa: "Sitä tulit maapallolle oppimaan. Opit, että jokaisella ajatuksellasi ja tunteellasi on enemmän ja enemmän luomisvoimaa, kun siirryt korkeampiin ja korkeampiin valotaajuuksiin.

"Siksi hyväksyessäsi enemmän ja enemmän korkeampaa valoa tietoiseen tajuntaasi, voit hyvin nopeasti saada uusia luovia ideoita, ulottuvuuksienvälisiä viestejä, nähdä auroja jne. Kun sinusta tulee jokaisen ajatuksesi ja tunteesi mestari, pystyt jäämään viidennen ulottuvuuden tietoisuuteesi.

"Silloin tiedät totuuden! Jokainen ihminen tietää saman totuuden, mutta he tietävät sen omalla henkilökohtaisella perheensä, paikkansa, maansa, ja mantereensa tavalla."

"Kuitenkin", korkeampi äänenne jatkaa, "ensimmäinen ja yksi vaikeimmista haasteista on uskoa, että se mitä koet, on totta.

"Olet lukenut kaikki kirjat ja artikkelit tapahtumasta, mutta useimmat teistä eivät ole koskaan tunteneet ketään, joka on kokenut sen. Mutta nyt alatte saada lyhyitä vilauksia toisesta todellisuudesta.

"Se ei kuitenkaan ole toinen todellisuus. Se minkä koet lyhyesti, on toinen ulottuvuus. Koet lyhyesti viidennen ulottuvuuden.

"Sitten kun olet saanut nopean vilauksen tuosta ulottuvuudesta", korkeampi itsenne jatkaa, "alat kysyä itseltäsi:

"Haluanko elää elämäni huolessa ja pelossa, katsoen taaksepäin, mitä en tehnyt? Vai haluanko elää elämäni rohkeana pioneerina, joka liittyy valtavaan muuttoon korkeampaan todellisuusoktaaviin?

"Gaia on vapaan tahdon planeetta. Siksi ylösnousemus on teidän valintanne. Kuitenkin tunnette planeettaylösnousemuksen vasta, kun olette lyhyesti valinneet kokea viidennen ulottuvuuden.

"Rakas maadoittunut ihminen", korkeampi itsenne jatkaa. "Opettelet lukemaan muutostuulia ja valokieltä, jotta voit enenevässä määrin luiskahtaa viidenteen ulottuvuuteen ja sieltä pois."

Siksi, rakas vapaaehtoisemme joka otti maa-astian tässä suuren muuntumisen nyt-hetkessä, me moniulotteisen ITSESI jäsenet pyydämme, että

* jaatte kokemuksenne, jotta voimme oppia toisiltanne …

* autatte tosianne paluun aikana ITSEEN …

* tapaatte Gaian ytimessä sekoittaaksenne henkilökohtaisen energianne Gaian planeettaenergiaan …

* tapaatte toistenne kanssa emäaluksella …

* muistatte sitten nuo tapaamiset 3D-elämässänne …

* dokumentoitte nuo tapaamiset …

* ja jaatte nuo tapaamiset/kokemukset toisten kanssa …

Tarvitsemme teitä luomaan turvallisuuden tunteen, jotta toiset voivat löytää sisäisen rohkeutensa luottaa täysin kommunikointiin oman sisäisen ITSENSÄ kanssa. Tapaaminen ryhmissä on erittäin tärkeää, koska voitte kaikki nähdä, että te ette ole yksin!

Joka päivä, joka tunti ja joka minuutti useampia ja useampia teitä herää ja muistaa.

Jos teillä on joku jonka kanssa jakaa kokemuksenne, olette turvassa.

Jos teillä on joku jonka kanssa jakaa, olette voimaantunut.

Jos teillä on joku jonka kanssa jakaa, muistatte helpommin, kuka olette ja miksi otitte maa-astian tässä nyt-hetkessä.

Pitkä aika jonka olette tunteneet olevanne kolmannen ulottuvuuden ihminen, on tehnyt monille teistä vaikeaksi luottaa täysin sisäisiin/korkeampiin havaintoihinne. Lisäksi – ja hyvin tärkeää – olette eläneet todellisuudessa, joka on täynnä petosta, valheita ja itsekkyyttä.

Olette eläneet todellisuudessa, jossa noin 3%:lla ihmisistä on 80% tai enemmän rahasta ja kaikesta vallasta, jonka rahalla voi ostaa. Vielä pahempaa, tämä 3% on kontrolloinut suurta osaa hallituksestanne ja luonut suurimman osan 3D-laeistanne.

Kenties ylösnousemuksenne vaikein osa on ollut, että voisitte alistua, alistuitte tai saatatte alistua siihen aivopesuun, jota on kaikkialla nykytodellisuudessanne.

Tietäkää, että kun tietoisuutenne laajenee lisääntyvässä määrin viidenteen ulottuvuuteen, gamma-aaltotietoisuuteen, havaitsette nämä matalat taajuudet ikään kuin syvän meren pohjalla, kun itse kohoatte taivaalle muutostuulten ohjattavaksi.

Onneksi joka päivä, joka tunti ja joka minuutti taas yksi ihminen on löytänyt tavan ladata tietoisuuteensa enemmän ja enemmän sitä korkeampaa valoa, jota Maan läpi kulkee.

Ihmiset saattavat ajatella, että heillä oli "vain" näky tai he muistivat unen. Kuitenkin näky tai tärkeä uni voi usein avata portaalin viidennen ulottuvuuden todellisuuteen. Sitten kun teillä on tämä viidennen ulottuvuuden kokemus, on elintärkeää, että maadoitatte kokemuksenne

- tietoisuuteenne

- Gaian ytimeen

- jokapäiväiseen elämäänne

ja muistatte jakaa kokemuksenne toisten kanssa.

Kun jatkatte laajentumistanne viidennen ulottuvuuden nyt-hetkeen ja ykseyteen, useammat ja useammat teistä elävät joka päivä kasvavissa viidennen ulottuvuuden energiakenttätaskuissa.

Kun te, vapaaehtoisemme, elätte näissä viidennen ulottuvuuden energiakentissä, autatte kovasti maadoittamaan viidennen ulottuvuuden taajuutta Gaian kehoon. Samaan aikaan monet ihmiset, kenties valtaosa ihmisistä, saattavat vaikuttaa täysin tietämättömiltä Maan muuntumisesta.

Jotkut ihmiset saattavat ajatella sen merkitsevän, että he ovat sairaita tai jokin on pielessä ja he tarvitsevat apua. Jos he saavat tuota apua, jos joku auttaa heitä jotenkin integroimaan sen, mitä heidän todellisuushavainnolleen tapahtuu, hekin pystyvät hitaasti tai nopeasti laajentamaan tietoisuuttaan riittävästi, integroidakseen viidennen ulottuvuuden kokemuksensa jokapäiväiseen elämään.

Viidennen ulottuvuuden taajuuden integroiminen kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuteen muistuttaa kovasti punaisen värin lisäämistä vesilasiin. Tarvitaan melko paljon punaisia pisaroita, ennen kuin vedestä tulee punaista, mutta lopulta muutos tapahtuu, pisara pisaralta.

On tieteellisesti todistettu, että ihmiset voivat päättää olla näkemättä jotain, minkä monet muut näkevät. Havaintonne ovat yhteydessä tietoisuustilaanne ja tunteeseen itsestänne.

Siksi pyydämme, että sen sijaan, että yritätte saada jonkun kokemaan sellaista, minkä hän on kieltäytynyt kokemasta, autatte häntä nostamaan tietoisuustilaansa ja laajentamaan itsetuntonsa sisältämään moniulotteisen ITSENSÄ.

Sitten kun yksilö pystyy luottamaan itseensä, hän voi alkaa luottaa siihen ulottuvuusversioonsa, joka auttaa häntä. Sitten hän voi päästää irti tavalla, joka on välttämätön muuntamaan hänen tietoisuutensa ja sitten kehonsa seuraavaan oktaaviin.

Tämä prosessi tuntuu täsmälleen kuolemalta, mutta se on hämmästyttävä kuolema, joka on täynnä ehdotonta rakkautta, ääretöntä viisautta ja moniulotteista voimaa. Kutsumme teitä, heränneitä ihmisiämme jotka otitte maa-astian auttaaksenne planeettaylösnousemuksessa, auttamaan kanssaihmisiänne siirtymään tämän ennenkuulumattoman planeettaylösnousemuksen läpi!

Tiedämme, että voitte auttaa ja autatte toisia, koska toisten auttaminen on "kruunun jalokivi", jonka olette oppineet monista inkarnaatiostanne kolmannen/neljännen ulottuvuuden maapallolla.

Aivan kuten te rakkaat ihmiset olette auttaneet toisianne, me galaktinen perheenne pyydämme, että vastaatte sisäiseen kutsuun auttaa myös Gaiaa. Tiedämme ja näemme, että monet, monet teistä auttavat jo!

Lähetyksen loppu.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.