VALMISTAUTUMINEN ENSIKONTAKTIIN, OSA 18

Plejadilaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

28.7.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

LUKU 18: Sisäiset portaat Kotiin

Sharman tässä. Olen palannut viime vierailultani Maahan "normaalina ihmisenä". Olen oppinut paljon ja halusin jakaa kanssanne, mitä olen havainnut. Tietysti monille teistä maan päällä on tuttua se, mitä sanon.

Toivon kuitenkin, että havaintoni nykytodellisuudestanne voi jollain tavalla auttaa teitä monissa haasteissa, joita kohtaatte tällä hetkellä kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuusversioissanne.

Rakkaan Gaian kehossa tapahtuu massiivisia muutoksia, kuten myös sen monien ihmisten sydämessä ja mielessä. Toisaalta on monia muita ihmisiä, jotka vaikuttavat menevän taaksepäin pelkoihin, valheisiin ja pettämiseen, ehdottomaan rakkauteen ja kosmiseen totuuteen siirtymisen sijasta.

On hyvin yleistä, että muuntumisen partaalla oleva todellisuus kokee tämän kaksinaisen todellisuusmuodon. Gaian ihmiset päättävät, ovatko he valmiita katsomaan sisälle puhdistaakseen omat vanhat pelkonsa.

Sitten kun heidän omat pelkonsa on tietoisesti tunnustettu ja annettu anteeksi, he voivat paremmin toivottaa tervetulleeksi uusia todellisuusversioita, jotka perustuvat rakkauteen ja ykseyteen. Tämän energiasiirtymän aikana tietoisuutenne seuraavaan oktaaviin, ensisijainen todellisuusversionne muuttuu päivästä toiseen.

Joskus todellisuutenne tuntee tämän muutoksen monta kertaa päivässä tai jopa tunnissa. Monta kertaa myriadeja näkyjä muista todellisuuksista lentää tietoisuutenne läpi nopeammin, kuin pystytte tulkitsemaan. Siksi teidän täytyy muistaa mennä sisäiseen tilaanne.

Ne jotka eivät ole valmiita tekemään tätä muutosta seuraavaan tietoisuus- ja todellisuusoktaaviin, tulevat tietoiseksi siitä. Toisaalta ne jotka ovat valmiita siirtymään, siirtyvät syvemmälle ja syvemmälle tunteeseen seuraavasta värähtelyoktaavista.

Kun jatkatte matkaanne, huomaatte, että ulkoinen todellisuus on oman sisäisen todellisuutenne ilmaisumuoto. Koska olette päättäneet olla tämän viidennen ulottuvuuden kollektiivitodellisuuden pioneerien joukossa, olette laittaneet itsenne myös ylösnousemuspolulle.

Monet kolmannen ja neljännen ulottuvuuden todellisuudet maan päällä perustuvat yksilöllisyytenne löytämiseen, samalla kun teidän on tarvinnut oppia myös tekemään yhteistyötä toistenne kanssa hyvin moninaisella planeetalla. Tällä tavalla olette oppineet kokemuksistanne ja olette valmis siirtymään viidennen ulottuvuuden "tähän ja nyt".

Viidennen ulottuvuuden Maa on hyvin erityislaatuinen todellisuus, koska sen luo niiden kollektiivi, jotka ovat keskittäneet elämänsä planeettaylösnousemuksessa auttamiseen. Teillä kaikilla on erilaiset kasvot ja eri nimi ja elätte hyvin moninaisissa kulttuureissa ja todellisuuden kollektiivi-ilmaisumuodoissa.

Kun siirrytte tähän oktaavimuutokseen, tietoisuutenne kurkkii viidennen ulottuvuuden nyt-hetkeen. Tämän kurkistuksen kautta oivallatte, että olette jättämässä elämän sellaisena, kuin olette tunteneet sen kaikissa fyysisissä inkarnaatioissanne.

Olette niiden avaajien joukossa, jotka ovat ottaneet monia inkarnaatioita Gaialla valmistellakseen toisia siirtymään seuraavaan todellisuusoktaaviin. Ensimmäinen ulottuvuus on todellisuusoktaavi. Toinen ulottuvuus on todellisuusoktaavi. Kolmas/neljäs ulottuvuus on todellisuusoktaavi, ja viides ulottuvuus on kuin mestarioktaavi.

Mestarioktaavissa siirrytte täysin erilaiseen käyttöjärjestelmään. Olette kaikki aloittaneet oman matkanne korkeammista ulottuvuuksista, ja jokaisella teistä on tarinoita siitä, miten laskitte taajuuttanne riittävästi elääksenne kolmannen ulottuvuuden astiassa. Kun minä Sharman tulin ensimmäiseen fyysiseen astiaan, tuntui siltä, että olin osunut kiveen.

Te avaajat olette ilmoittautuneet vapaaehtoisesti

- muistamaan ITSENNE korkeamman ilmaisun

- yhdistymään tietoisesti moniulotteisen ITSENNE värähtelyyn ja

- avaamaan viidennen ulottuvuuden valoportaaleja

- kun samalla myös maadoitatte ne Gaian ytimeen.

Itse asiassa avaatte ne taajuusportaalit, joita virtaa Gaian korkeamman ulottuvuuden ilmaisujen välillä ja sen kolmannen ulottuvuuden planeetan ytimeen. Kun annatte tämän palvelun Gaialle, annatte itsellenne saman kokemuksen.

Olette valmis oktaavihyppyyn aika-avaruuden 1-4-ulottuvuuksien käyttöjärjestelmästä viidennen ulottuvuuden "tässä ja nyt" –käyttöjärjestelmään. Tunnette tämän värähtelymuutoksen tietämällä, että jokin – ettekä ehkä tiedä mikä – muuttuu kovasti.

Ette ehkä täysin ymmärrä, mikä muuttuu tai miten se muuttuu, mutta monet teistä ovat valmistautuneet seuraamaan tuota jatkuvasti laajentuvien muutosten virtaa korkeampiin ja korkeampiin värähtelytaajuuksiin.

Jotkut teistä eivät ole vielä oivaltaneet, että olette moniulotteisia olentoja. Kuitenkin olette päättäneet laajentaa tietoisuutenne sen kehittyvän myrskyn yli, joka edeltää kaikkea muutosta.

Te, rohkeat portaalin avaajat, olette valmistautuneet kokemaan täysin sen kasvavan kaaoksen, joka liittyy aina sellaiseen taajuusmuutokseen, jota Gaia siirtymässään nyt kokee.

Siksi haluan auttaa teitä seuraamaan matkaanne korkeammasta ITSESTÄNNE siihen maa-astiaan, jota nyt käytätte. Muistakaa, että palaatte takaisin alkuun löytääksenne, missä tarkkaan ottaen olette nyt.

Kun käytte läpi tätä prosessia, alatte muistaa omat henkilökohtaiset sisäiset portaanne. Näitä portaita ei ole tehty puusta, tiilistä, kivestä tai mistään muusta fyysisestä materiaalista. Nämä portaat on rakennettu omista tietoisuusvaiheistanne.

Menitte nämä sisäiset portaat joka kerta, kun synnyitte, ja joka kerta kun palasitte korkeamman ulottuvuuden itseenne.

Nämä sisäiset portaat alkoivat ylhäältä, kun aloititte pitkän matkanne syntymään …

Aloitetaanpa siitä nyt-hetkestä, kun otitte nykyisen maa-astianne.

Laskeutuminen muotoon ennen ylösnousemustanne takaisin valoon

Sisäiset portaanne alkavat kruunuchakrasta ja päättyvät, kun olette täysin maadoittunut ensimmäiseen chakraan sekä Gaian maaplaneetan kehoon.

Seitsemäs, kruunuchakra

MONIULOTTEINEN MIELI

Kun aloititte ulottuvuuksienvälisen matkanne fyysiseen muotoon, moniulotteinen mieli paljasti sisäiset portaat takaisin Kotiin.

Kuudes, otsachakra

MONIULOTTEINEN KOLMAS SILMÄ

Kun moniulotteinen tietoisuutenne astui kolmanteen silmään, moniulotteiset havaintonne opastivat teitä valitsemaan nykytodellisuutenne.

Viides, kurkkuchakra

MONIULOTTEINEN LUOVA ILMAISU

Kun herätitte täysin kurkkuchakran, ulottuvuuksienvälinen kommunikointinne opasti teitä matkallanne ITSENNE kolmannen ulottuvuuden ilmaisuun.

Neljäs, sydänchakra

MONIULOTTEINEN RAKKAUS JA PARANTUMINEN

Kun sallitte sydänchakran opastaa teitä, muistitte ehdottoman rakkauden suuren parannusvoiman.

Kolmas, solar plexus

SISÄINEN KOLMANNEN/NELJÄNNEN ULOTTUVUUDEN VOIMA

Kun hyväksyitte täysin oman moniulotteisen voimanne, kolmannen, neljännen ja viidennen ulottuvuuden voimanne tulivat käyttöön hallitsemaan maa-astiaanne.

Toinen, sakraalichakra

SYNTYMÄ JA UUDESTISYNTYMÄ

Kun astuitte sen äidin kohtuun, jonka olitte valinneet luomaan maa-astianne, muistitte syntymän ja uudestisyntymän moniulotteiset lait.

Ensimmäinen, juurichakra

YHTEYS ÄITIPLANEETTAAN

Kun muistitte syntymää edeltävän lupauksenne luoda läheinen yhteys Gaiaan, vannoitte suojelevanne äitiänne maaplaneettaa.

Valitettavasti jossain kohtaa kasvamisprosessinne aikana, monet teistä unohtivat todellisen ITSENSÄ ja teistä tuli "vain" ihminen!

Nyt muistutamme teitä tyytyväisenä ja ylpeänä, että valitsitte nykyisen maa-astianne, jotta voisitte yhdistyä taas todellisen ITSENNE kanssa ja auttaa näin Gaiaa planeettaylösnousemuksessa.

Moniulotteisen mielenne suuren ulottuvuuksienvälisen tietämisen avulla, teitte tämän päätöksen, jotta voisitte osallistua intiimimmin planeetan ylösnousemusprosessiin.

Valmistauduitte osallistumiseenne Gaian planeettaylösnousemukseen ottamalla monia inkarnaatioita Gaian keholla, auttaaksenne sitä monissa haasteissa Atlantiksen romahtamisesta lähtien. Jotkut teistä auttoivat Gaiaa Atlantiksen romahtamisen suuressa haasteessa ottamalla maa-astian Atlantiksella tuona aikakautena.

Tietysti monet teistä jotka päättivät ottaa kehon Atlantiksen romahtamisen nyt-hetkenä, olivat jo kokeneet monia inkarnaatioita siellä. Itse asiassa useimmat teistä jotka päättivät inkarnoitua Atlantikselle, olivat jo (siis aikapohjaisessa ajattelussa) ottaneet ainakin yhden inkarnaation Lemuriassa.

Täsmällisemmin ilmaistuna, useimmat teistä jotka päätitte auttaa tässä planeettaylösnousemuksen nyt-hetkessä, osallistuivat varhaistodellisuuksiin Lemuriassa, jota nyt kutsutaan Tyyneksi valtamereksi, sekä Atlantiksella jota nyt kutsutaan Atlantin valtamereksi.

Monet teistä tulivat Gaialle sen varhaisyhteiskuntien aikana, joita muodostivat plejadilaiset, siriuslaiset ja andromedalaiset. Jotkut arcturuslaisesta perheestämme käyttivät silloin vielä kehoa, ja mekin kokeilimme elämää maan päällä Gaian varhaisimmilla aikakausilla, jolloin se oli asuttava vain viidennen/neljännen ulottuvuuden olennoille.

Kun alussa tulimme, vaippa ympäröi vielä planeettaa kuin kultakalamalja. Vaipan ollessa ehjä, Maa oli hyvin turvallinen ja lämpötilaa kontrolloitiin, sovittaen se aina asukkaiden tarpeisiin.

Tuossa nyt-hetkessä erilaiset asukkaat valitsivat eri alueet ja loivat sääjärjestelmän, joka vastasi niiden kotimaailmaa ja/tai emäalusta. Useimmat emäalukset jäivät kaukaiselle kiertoradalle, jotta Maan varhaisvierailijat voivat käydä kotonaan aluksella aina halutessaan.

Kaikki nämä olennot kontrolloivat täysin moniulotteista mieltään ja toimivat aina paikasta, jota kutsuisimme nyt seitsemänneksi, kruunuchakraksi. Toimiessaan moniulotteisen mielensä kautta, he pystyivät tietoisesti muistamaan, havaitsemaan, kommunikoimaan ja olemaan vuorovaikutuksessa monien todellisuuksien kanssa.

Heillä oli tämä kyky, koska heidän tietoisuutensa oli täysin moniulotteinen ja he pystyivät tietoisesti kommunikoimaan ITSENSÄ kaikkien ulottuvuuksien ilmaisujen kanssa ykseyden nyt-hetkessä. Tietoisuutensa moniulotteisuuden vuoksi he pystyivät kokemaan myriadeja todellisuuksia samassa nyt-hetkessä.

Monet teistä olivat niiden joukossa, jotka asuttivat ensimmäisenä Gaian, ja monille elämä maaplaneetalla on suhteellisen uutta. Jotkut teistä palasivat Gaialle, koska tiesitte, että se tarvitsi teitä muuntuessaan seuraavaan todellisuusoktaaviinsa.

Jotkut teistä tulivat kokemaan planeetan, joka on juuri muuntumassa seuraavaan oktaaviin, ja te kaikki tulitte auttamaan Gaiaa. Jotkut teistä unohtivat syntymää edeltävän sopimuksen auttaa planeettaylösnousemuksessa, mutta useammat teistä ovat muistaneet sopimuksensa elämä toisensa jälkeen …

Olette nyt innokkaita auttamaan Gaiaa, koska sen uudestisyntymäkivut alkavat. Voitte nähdä, että todellisuus kolmannen/neljännen ulottuvuuden Maassa on hyvin epävakaa, ja haluatte palata auttamaan Gaian asukkaita luomaan omat sisäiset portaansa Kotiin.

Kun muistatte kukin ylösnousemuksen seitsemän porrasta, muistatte sen tavan, jolla lupasitte auttaa Gaian planeettaylösnousemuksessa.

Kun täytätte lupauksenne Gaialle, täytätte sopimuksen myös itsellenne muistaa ITSENNE ja syynne tähän inkarnaatioon. Teitä kunnioitetaan kyvystä auttaa Gaiaa tänä suurena hetkenä, ja Gaialle on kunnia saada apuanne.

Sitten kun syntymää edeltävä sopimuksenne on täytetty, liitytte Gaiaan, kun se muuntuu viidennen ulottuvuuden valokehokseen!

Me, plejadilaiset, arcturuslaiset sekä galaktisen perheenne myriadit muut jäsenet, lähetämme ehdotonta rakkautta ja violettia tulta auttamaan teitä upealle matkallanne Kotiin.

Siunausta teille kaikille.

Sharman ja taivaallinen ja galaktinen perheenne

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.