VALMISTAUTUMINEN ENSIKONTAKTIIN, OSA 15

Plejadilaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

15.7.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

LUKU 15: Shelian tarina

Rakkaat Maan kansalaiset,

Sharman on komennuksella kiertämässä Maata. Siksi otan hänen roolinsa ja lähetän säännöllisiä viestejä maaystävillemme ja –perheellemme, jotka ovat tällä hetkellä maaplaneetalla. Me/minä puhun koko galaktisen perheemme puolesta, koska syleilemme kaikki rakkaudella Maata ja sen muuntuvia asukkaita.

Näemme, että monet ihmiset planeettanne kaikilla alueilla alkavat herätä ja/tai ovat täysin hereillä sille, mitä jatkuvasti muuttuvan planeetallanne pinnalla ja sisällä tapahtuu.

Sanomme "pinnalla ja sisällä", koska aivan kuten ihmiset muuntuvat valokehoitsekseen kundaliinivoimassa maakehonsa ytimessä, Gaiakin muuntuu viidennen ulottuvuuden valokehoplaneetaksi ydin- ja keskuskristalliensa kautta planeettakehonsa keskuksessa.

Näettekö, miten te olette planeetta ja Gaia on te? Silloin kun me plejadilaiet oivalsimme tämän – monta aionia sitten – yhteiskuntamme alkoi siirtyä viidennen ulottuvuuden ilmaisuihin. Yhteiskuntana osasimme matkustaa avaruudessa, mutta kollektiivitietoisuutemme ei ollut vielä laajentunut viidenteen ulottuvuuteen.

Kun olimme löytäneet turvallisen kotimme Plejadien tähtiryhmässä, käännyimme sisäänpäin löytääksemme ITSEMME korkeimmat ilmaisut ja heijastaaksemme tuota sisäistä hehkua jokapäiväiseen elämäämme. Käsitämme, että Maa ei ole tuntenut turvaa moneen aikaan. Itse asiassa Atlantiksen romahtamisesta lähtien.

Kuitenkin monet teistä jotka kokivat sen Maaunelman, joka maadoitettiin ensimmäisen kerran muinaiseen maahan, joka tunnetaan Lemuriana, ovat ottaneet inkarnaation tässä nyt-hetkessä auttaakseen jatkuvan kierron loppuunsaattamisessa: nousu huippuyhteiskunnaksi, sitten putoaminen sivilisaation tuhoutumiseen ja sitten uudelleenrakennus, jota seuraa uusi nousu huippuyhteiskunnaksi.

Me plejadilaiset löysimme lopulta – inkarnoiduttuamme myös monta kertaa rakkaan Gaian maapallolle – uudessa maailmassamme Plejadeilla, miten vapaudutaan nousemisen ja putoamisen polariteetista ja eletään "siinä välissä", ykseydessä kaiken elämän kanssa.

"Miten ykseys kaiken elämän välillä on nousemisen ja putoamisen välillä?" kuulemme teidän kysyvän. Silloin kun eletään ykseydessä kaiken elämän kanssa, ei koeta ylä- ja alamäkiä, koska voidaan tuntea ehdotonta rakkautta ykseydestä kaiken kanssa.

Jos esimerkiksi nostat kättäsi, se vaikuttaa vain fyysisen kehosi kollektiiviolemuksen normaalilta toiminnalta. Jos kuitenkin menisit jonkun vieraan luo ja yhtäkkiä nostaisit hänen kättään, tuo ihminen saattaisi helposti loukkaantua. Hän ehkä ajattelisi: "Se on minun käteni? Miksi sinä nostat sitä? En antanut sinulle lupaa nostaa kättäni."

Toisaalta jos päättäisit nostaa omaa kättäsi, se lähettäisi neurologisen viestin koko kehoosi ja aivoihisi. Aivosi sekä koko fyysinen muotosi olisivat tietoinen päätöksestäsi nostaa kättä. Olisit täysin tietoinen siitä, että kontrolloit omaa kehoasi ja miksi päätit nostaa sitä.

On tiettyjä neurologisia sairauksia, joissa ei ehkä ole kontrollia omaan kehoonsa. Nämä sairaudet ovat hyvin pelottavia ja niiden kanssa eläminen vaatii suurta rohkeutta ja hyväksyntää. Samalla tavalla te ja Maa olette täysin tietoisia siitä, että planeettakehossanne on osia ja maan päällä on ihmisiä, joihin teillä ei tunnu olevan kontrollia.

"Valta toisiin" –ryhmä on tehnyt kovasti työtä pitääkseen tuon pelon aktiivisena monilla väkivallanteoillaan. Siksi teitä kehotetaan suureen rohkeuteen. Tässä tapauksessa vihollinen ei kuitenkaan ole omassa kehossanne, vaikka vihollinen voi olla omassa hallituksessanne.

Nämä "valta toisiin" –ihmiset näyttävät kiihdyttävän ponnistelujaan. Tiedostakaa kuitenkin, että tämä kiihdyttäminen johtuu heidän tiedostaan, että he ovat menettämässä kontrollin ihmisistä, joita he ovat hallinneet vaihdelleen Atlantiksen romahduksesta saakka.

Kun Atlantis vajosi mereen ja myös Lemuria oli suurelta osin vajonnut mereen, Gaia kallistui akselillaan ja melkein putosi kiertoradaltaan. Jolleivät monet venuslaiset, plejadilaiset, siriuslaiset, andromedalaiset ja muut ympäröivät maailmat olisi auttaneet Gaiaa ehdottoman rakkauden ja violetin tulen voimalla, Maa olisi tuhoutunut.

Kaikki yllämainitut olennot ovat jatkuvasti inkarnoituneet Gaialle vakauden ylläpitämiseksi. Kuitenkin nyt kun Gaia valmistautuu laajentamaan taajuutensa takaisin viidennen ulottuvuuden ilmaisuunsa, se tarvitsee ihmiskunnan nykyjäseniä auttamaan itseään.

Kasvi- ja eläinkunta sekä kaikki Maan elementaalit ovat valmiita tekemään tämän siirtymän. Vain "valta toisiin" –ihmiset vastustavat tätä siirtymää, koska he tietävät, etteivät pysty laajentamaan tietoisuuttaan viidenteen ulottuvuuteen.

Koska voitte havaita vain sen, mihin tietoisuutenne resonoi, he eivät pysty havaitsemaan sitä tapaa, jolla korkeammat valotaajuudet integroituvat Gaian planeettakehoon sekä niiden omaan kehoon, jotka ovat laajentaneet tietoisuuttaan riittävästi, että heidän kehonsa pystyy hyväksymään tuon valotaajuuden.

Te kaikki hyväksytte valon käpylisäkkeeseen, joka lähettää sen aivolisäkkeeseen, ja tämä jakaa sen koko muotoonne umpieritejärjestelmän kautta.

On edelleen monia, jotka eivät voi hyväksyä tuota valoa, koska heiltä puuttuu ehdoton rakkaus itseä kohtaan tietääkseen, että hekin ansaitsevat tuon korkeamman valon. Me, galaktinen perheenne, muistutamme teille, että myös pimeyteen eksyneet voivat hyväksyä tuon valon.

Kuitenkaan ne jotka ovat eläneet itsekkäästi ja vallassa toisiin, eivät rakasta itseään ehdottomasti. Muutamat näistä eksyneistä sieluista kasvatettiin rakkaudella ja valolla, ja useimmat heistä aivopestiin käyttäytymään itsekkäällä "valta toisiin" –tavallaan.

Me, galaktinen perheenne, muistutamme teille, että pahuutta syntyy harvoin. Pahuuden luo tavallisesti joku, jolla ei ole rakkautta itseään kohtaan. Nämä ihmiset ovat usein niitä, jotka käyttäytyvät ylimielisimmin ja teeskentelevät tietävänsä kaiken. Mutta he eivät tiedä edes kolmannen/neljännen ulottuvuuden pääsääntöä, mikä on "energia ulos on energia takaisin".

Valitettavasti Maan monet alueet ovat joutuneet niin pimeiden sielujen hallintaan, että niiden taajuus on alentunut. Siksi pimeys jota menee ulos pimeiden hallitsevien ihmisten tietoisuuden kautta, on hitaalla "energia ulos on energia takaisin" –kaarella. Näin ollen suuri osa energiasta jota on lähetetty ulospäin aikakaudellanne, ei ole vielä palannut lähettäjille. Tämä dynamiikka muuttuu kohta!

Gaia kulkee nyt niiden korkeampien valotaajuuksien läpi, joita leijuu avaruusalueellanne. Koska tämä korkeampi valo tunnistetaan ja hyväksytään useampien ja useampien ihmisten fyysiseen kehoon ja tietoisuuteen, suuria muutoksia on juuri tapahtumassa maailmanne hallituksissa.

Yksi tapahtuva muutos on, että ihmiset eivät enää hyväksy niitä valheita, joita heidän hallituksensa ovat kertoneet, ja alkavat etsiä internetistä monia keksintöjä, joita on pidätelty tuotannosta, koska "valta toisiin" –hallitsijat pelkäävät menettävänsä valtansa.

On ollut salaista taistelua Maan "valta toisiin" –voimien ja "ykseystietoisuus kaiken elämän kanssa" –joukon välillä. Tämä ei ole onneksi ollut pommeihin perustuvaa taistelua. Tätä taistelua käydään tietoisuustiloillanne.

"Valta toisiin" on voittanut tämän taistelun monta aikakautta, mutta nyt kun monet Maan ihmiset ovat hyväksyneet korkeamman valon järjestelmäänsä, he löytävät valtavan sisäisen voimansa.

He, te, muistavat todellisen, galaktisen luontonsa ja sallivat viidennen ulottuvuuden tietoisuustilansa tulla käyttöön fyysisissä aivoissaan. Koska tietoisuustilanne/taajuutenne määrää havaintoalueenne, voitte nyt tietoisesti havaita Gaian moniulotteisen planeetan viidennen ulottuvuuden taajuudet.

Kun palaatte moniulotteisen ITSENNE korkeampiin taajuusilmaisuihin, pystytte havaitsemaan viidennen ulottuvuuden valoilmaisuja. Luultavasti havaitsette ne ensin fyysisellä kehollanne.

Sitten kun päätätte tietoisesti hyväksyä, että jotain uutta, jotain korkeampaa, jotain täynnä ehdotonta rakkautta olevaa, virtaa kehoonne, voitte tietoisesti hyväksyä ne henkilökohtaiset muuntumiset, joka syntyvät kehonne taajuuden nostamisesta.

Monet teistä ovat sallineet näiden korkeampien taajuuksien tulla tietoisuuteensa ja laajentuneet kykyyn havaita tietoisesti aluksemme, edustajamme ja lähettämämme ehdottoman rakkauden.

Me olemme hyvin ylpeitä kyvystänne herätä viidennen ulottuvuuden havaintoihinne, mikä yhdistää teidät nopeasti viidennen ja ylempien ulottuvuuksien oppaisiinne, jotka ovat usein sen "sinun" korkeamman taajuuden ilmaisuja, joka käyttää kolmannen/neljännen ulottuvuuden maa-astiaa.

Monet teistä tuntevat kundaliinivoiman nousevan selkärangassa, mikä ennakoi muuntumista viidennen ulottuvuuden valokehoksi. Lisäksi teissä on monia, jotka ovat suurena uhrautumisena päättäneet herättää kundaliinin vasta, kun voitte synkronoida sen Gaian nousevan kundaliinin kanssa. Aivan kuten henkilökohtainen kundaliinivoimanne nousee pystysuoraan ylös omaa kehoanne, Gaian kundaliini nousee ulos Gaian pyöreään kehoon ja syleilee kaikkea elämää.

Kyllä, Gaian korkeampi taajuus syleilee kaikkea elämää. Ne jotka eivät voi hyväksyä tuota valoa, jäävät matriisiin jatkamaan harhaelämäänsä, kunnes ovat valmiita heräämään. Matriisi on kuin hautomo, jossa poikasta ympäröi turvallisesti kova kuori, kunnes se on valmis "nokkimaan itsensä ulos kuoresta" nähdäkseen, että kuoren ulkopuolella on paljon suurempi ja kirkkaampi maailma.

On niitä, jotka eivät ole valmiita jättämään kuortaan ja jotka päättävät elää matriisissa, kunnes ovat valmiita "kuoriutumaan". On toisia, joilla on "reppu pakattuna" ja jotka ovat valmiita palaamaan Kotiin viidennen ulottuvuuden todellisuuteen, jonka he havaitsevat enemmän ja enemmän joka päivä.

Muistakaa, että kompassinne on korkeassa sydämessä. Tuntekaa korkea sydämenne fyysisen sydämen ja kaulan välissä. Korkeassa sydämessä on ATMA:nne, joka sisältää kolminkertaisen elämänliekkinne. Tässä liekissä on luontainen ehdoton rakkautenne, ääretön viisautenne ja moniulotteinen voimanne.

ATMA sisältää kahdeksan ensimmäistä soluanne. Nämä kahdeksan solua ovat olleet samat joka inkarnaatiossa, joka teillä on koskaan ollut Gaialla. Kun herätätte luontaisen ehdottoman rakkautenne, äärettömän viisautenne ja moniulotteisen voimanne, aktivoitte muistot, jotka on tallennettuna näihin kahdeksaan ensimmäiseen soluun, ja muistatte kaikki inkarnaationne Gaialla.

Jos näissä inkarnaatiossa on mitään pimeyttä jäljellä, pystytte parantamaan sen ehdottoman rakkautenne voimalla ja muuntamaan sen viidenneksi ulottuvuudeksi violetin liekin voimalla. Räjähdätte sitten todelliseksi valokehoITSEKSENNE.

Sitten kun olette herättäneet valokehoITSENNE, teistä tulee täysin viidettä ulottuvuutta. Voitte sitten päättää jatkaa maa-astianne käyttämistä auttaaksenne Gaiaa planeetalla, tai voitte päättää palata aluksellenne tai galaktiseen perheeseenne palvelemaan Gaiaa korkeammista ulottuvuuksista.

Siunausta teille kaikille. Näemme valonne ja toivotamme tervetulleeksi paluunne Kotiin.

Shelia

Lähetyksen loppu.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.