VALMISTAUTUMINEN ENSIKONTAKTIIN, OSA 7

Plejadilaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

10.6.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

LUKU SEITSEMÄN: Portaalit avautuvat

Tervehdys, tässä on Sharman ja Shelia ja puhumme yhtenä olentona.

Koska te, urheat ylösnousevat ihmisemme, saatte nyt takaisin luontaisen tunteenne moniulotteisesta ITSESTÄNNE, halusimme kumpikin jakaa teidän kaikkien kanssa paluuprosessin kokonaiseksi ITSEKSENNE, jumalaiset täydentäjät sulautuneena yhdeksi olennoksi.

Puhumme yhtenä olentona jakaaksemme maaloittoryhmämme kanssa oman versiomme siitä, miten jälleenyhdistyminen voi olla haastavaa eron jälkeen. Sulautuminen yhteen jumalaisen täydentäjän kanssa sen jälkeen kun toinen on ollut kolmannen ulottuvuuden tehtävässä, voi olla haastavaa.

Näin ollen kun useammat ja useammat teistä valmistautuvat palaamaan viidennen ulottuvuuden ITSEENSÄ sekä jumalaiseen täydentäjäänsä, halusimme puhua tuosta ongelmasta. Olemme havainneet, että voi olla useita mutkikkaita ongelmia, kuten maasidonnaisen puolen rakastuminen ihmiseen.

Tämä voi olla hämmentävää täydentäjälle, joka on maasidonnainen, kun ajattelette lisääntyvässä määrin kolmiulotteisesti. Näin ollen unohdatte, että aluksemme turvallisessa nyt-hetkessä täydentäjällänne ei ole mitään omistamisen tunnetta syvässä rakkaudessaan teitä kohtaan.

Itse asiassa me plejadilaiset usein otamme useamman kumppanin. "Kumppani" ei kuitenkaan ehkä pysty ymmärtämään, miten epätoivoisen yksinäinen voi olla kolmannen ulottuvuuden planeetalla, joka on siirtymän partaalla. Eläminen todellisuudessa, joka on taajuuden uudelleenasettamisen partaalla, voi olla suuri haaste.

Maan päällä teillä on sanonta: "Pimeintä on juuri ennen aamunkoittoa." Tämä sanonta on hyvin osuva, koska kuunvalo on poissa ja auringonvalo ei ole vielä saapunut. Toisin sanoen, te, Maan muuntuva väki, tunnette olevanne hyvin valmis sen kokemuksen osalta, että ollaan todellisuudessa suuren muutoksen partaalla.

Muutos perustuu nykytodellisuutenne jäsenten kykyyn olla täysin tietoinen siitä totuudesta, joka on jokaisen ihmisen, paikan, tilanteen ja energiakentän sisällä. Kuitenkin nyt-hetki ennen muutosta on täynnä suuria haasteita, koska pimeys ei ole vielä lähtenyt ja valo on vielä toivon pilkahdus. Näin ollen ei ole vakaata maaperää, jolla voitte seistä.

Monia kolmannen ulottuvuuden harhakuvia paljastetaan niille, jotka ovat valmiita vaihtamaan korkeampiin taajuuksiin, kun taas toiset pitävät tiukemmin kuin koskaan kiinni näistä harhakuvista. Muutos voi olla hyvin pelottavaa niille, jotka eivät ole vielä maadoittuneet Gaiaan ja yhdistyneet ITSENSÄ korkeampiin ilmaisuihin.

Lisäksi kyky edes havaita jatkuva taajuuden uudelleenasettaminen perustuu kykyynne rakastaa kaikkea elämää ehdottomasti ja sallia violetin muuntumistulen tulla tietoisuuteenne, kehoonne, ympäristöönne ja elämäänne yleisesti. Sharmanin viime vierailu Maahan teki tuon vaatimuksen selväksi meille kummallekin.

Kuitenkin koska pimein yö on juuri ennen aamunkoittoa, kaikki pimeys täytyy tutkia, parantaa ja irtipäästää, ennen kuin valo voidaan hyväksyä. Näin ollen ennen kuin ihmiset voivat tietoisesti kokea henkilökohtaisen ja planeettaylösnousemuksen, kaikesta henkilökohtaisesta pimeydestä, pelosta, viivyttelystä, tuomitsemisesta, polariteetista – luettelo jatkuu ja jatkuu – on päästettävä irti.

Lisäksi teidän täytyy päästää irti pelosta ja muuntaa se itsessänne ja elämässänne. Siihen nyt-hetkeen mennessä jolloin olette valmis ylösnousemaan tai pelastettavaksi – kuten Sharman – teidän on tarvinnut katsoa pimeyttä suoraan ja pelotta ja pystyä sanomaan: "Rakastan sinua ehdottomasti."

Joskus, kuten Sharmanin tapauksessa, maadoittunut ihminen eksyy niin ITSESTÄÄN, että valoa ei voida havaita tai hyväksyä. Tässä tapauksessa hänen galaktinen perheensä voi tulla pelastamaan hänet. Tämä pelastaminen tapahtuu tavallisesti, koska tuo urhea vapaaehtoinen on fyysisen, mentaali-, tunne ja/tai henkisen romahduksen partaalla.

Tämä pelastaminen muistuttaisi soturia, joka on niin pahoin haavoittunut taistelussa, että häntä voi auttaa vain sellainen, joka vie hänen kehonsa alukselle parannettavaksi. Olemme havainneet, että pitkä loittotehtävä Maahan voi kovasti vahingoittaa yksilön kehoa sekä tietoisuustilaa.

Sharmanin tapauksessa, hän oli menettänyt kyvyn havaita itsensä olennoksi, joka pitää viidennen ulottuvuuden portaalia auki.

Enemmän ja enemmän ulottuvuuksienvälisiä portaaleja viidenteen ulottuvuuteen avataan nyt. Kuitenkin monet omistautuneista ylösnousevista ihmisistämme oivaltavat, etteivät he halua mennä tuon ylösnousemusportaalin läpi, ennen kuin he uskovat, että ovat suorittaneet tehtävänsä.

Nyt-hetkessänne on aina vain enemmän ja enemmän niitä, jotka sanovat: "Me olemme ylösnousevia ihmisiä."

"Kuka tarkkaan ottaen on se "me", joka ylösnousee?" kuulemme teidän sanovan. Vastauksemme korkeammasta tietämisestä joka on ainutlaatuinen jokaisessa, on sinä! Olet palannut lukemattomiin neljännen ulottuvuuden versioihin.

Näin ollen teistä tuntuu nyt valmiilta aika-avaruustodellisuuksien osalta ja olette valmis tekemään oktaavihypyn "tässä ja nyt" –todellisuuksiin. Silti monet teistä ovat tarjoutuneet ottamaan inkarnaation tässä ylösnousevan Maan nyt-hetkessä.

Onneksi monet teistä pystyvät matkustamaan ulottuvuuksienvälisesti moniulotteisessa tietoisuudessaan ja käymään viidennen ulottuvuuden Maassa. Pystyitte resonoimaan tuohon havaintoon, koska laajensitte tietoisuutenne gamma-aaltoihin.

On erittäin vaikeaa ylläpitää gamma-aaltotietoisuus kolmannen ulottuvuuden planeetalla. Tästä syystä henkiset yhteisöt ovat usein korkeilla vuorilla, kaukana sivistyksestä ja Äidin luonnon sydämessä.

Aina kun te, ylösnousevat ihmiset, laitatte sivuun kaikki henkilökohtaiset halut ja seuraatte sisäistä opastustanne, pystytte nauttimaan vierailusta. Teidän täytyy kuitenkin tietää, että se mitä teemme Gaialle, on pukuharjoitus.

Havaitsette, että teidän täytyy saada loppuun kaikki kolmannen/neljännen ulottuvuuden jäämät. Onneksi se ei ole niin vaikeaa, kuin voisi luulla. Kaikki te kynnystodellisuudessa tunnette itsenne erittäin hyvin. Tiedätte vahvuutenne ja tiedätte heikkoutenne.

Tiedätte myös, että olette täyttäneet syntymää edeltävät sopimuksenne. Menette ensimmäisenä läpi. Ette mene ensimmäisenä läpi minkään korkean aseman tai paremmuuden vuoksi. Olette kokeneet monia ylösnousemuksia neljänteen ulottuvuuteen.

Siksi verhon läpi kurkistaminen tapahtui kolmannen ja neljännen keskiulottuvuustason väillä. Tässä nyt-hetkessä "verhon läpi kurkistaminen" ei ole sopiva termi. Nyt teitä kutsutaan avaamaan portaalit, jotka yhdistävät kolmannen/neljännen ulottuvuuden viidenteen.

Totuus on, että teistä on tulossa kolmannen/neljännen ulottuvuuden mestareita/maistereita. Toisin sanoen, olette melkein valmistuneet. Sanomme "melkein", koska olette suostuneet vapaaehtoisesti sulauttamaan henkilökohtaisen tietoisuutenne yhteen Gaian planeettatietoisuuden, aurinkotietoisuutenne, galaktisen tietoisuutenne ja universaalin tietoisuutenne kanssa.

Tämä siirtymä pienellä planeetalla nimeltään Maa on vanginnut ykseyden korkeimpien olentojen huomion. Me, galaktinen perheenne, aurinkoperheenne ja universaali perheenne, haluamme sanoa: tervetuloa kotiin!

Lopuksi, meillä, Shelialla ja minulla, on ollut upeaa viestintää vapaaehtoistemme ja ystäviemme kanssa maan päällä. Siksi haluaisimme jakaa joitain viidennen ulottuvuuden valokehokokemuksia, joita näillä ihmisillä on, kun he valmistautuvat viidennen ulottuvuuden valokehoon.

Lukijoiden kokemuksia …

Kiitämme teitä kaikkia prosessinne jakamisesta. Tämän tyyppisen jakamisen avulla voitte tehdä ylösnousemuksesta normaalia.

Haluamme kiittää kaikkia teitä rohkeudesta jakaa avoimesti ylösnousemuskokemuksianne. Kaikella elämällä Gaian pinnalla on tilaisuus ylösnousemiseen, oktaavihyppyyn kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuudesta, aika-avaruuserillisyydestä ja –polariteetista, viidennen ulottuvuuden yhtenäisyyden ja ykseyden "tähän ja nyt" –hetkeen.

Mikä kaikkein tärkeintä, te astutte oktaavihyppyyn henkilökohtaisesta tietoisuudesta planeettatietoisuuteen. Palaamme puhumaan tästä jatkuvasta muutoksesta havainnossanne ITSESTÄ.

Sharman ja Shelia

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.