VALMISTAUTUMINEN ENSIKONTAKTIIN, OSA 25

Plejadilaista Sharmania kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

26.9.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

LUKU 25: Toivotamme tervetulleeksi yölliset vierailunne

Tervehdys.

Minä, Sharman, haluan muistuttaa teille, että jos heräätte väsyneenä tai tunnette olevan jotain, mitä ette pysty aivan muistamaan, harkitkaa sitä mahdollisuutta, että teillä oli yöllä kiirettä aluksella.

Unohdatte tavallisesti nuo kokemukset, paitsi silloin kun dokumentoitte niitä, koska tieto olemisesta todellisuudessa, joka on täysin turvallinen ja rakastava, tekee hyvin vaikeaksi palata todellisuuteen, joka vaikuttaa usein olevan viimeisimmän katastrofin partaalla.

Onneksi monet – mutta eivät kaikki – näistä katastrofeista on taas vain yksi aivopesutekniikka, joka lähetettiin matalan taajuuden pelkopohjaisten energiamallien kautta. Itse asiassa pakettiautoja ajaa asuinalueilla etsimässä niitä, jotka resonoivat viidenteen ulottuvuuteen.

Kun löydetään joku, jolla on korkeamman ulottuvuuden tietoisuus, lähetetään alemman taajuuden säde ohjattua pelkoa, surua ja vihaa yrityksenä alentaa tuon ihmisen tietoisuutta. Jos muistutat ihmisille, että he ovat kaikki korkeamman ulottuvuuden olentoja, saatat olla kohteena.

Kuitenkin me, plejadilaiset, arcturuslaiset, antareslaiset, siriuslaiset ja venuslaiset ystävänne ja perheenjäsenenne (kutsuisimme teitä perheenjäseniksi aluksella), muistutamme teille, että teitä – kuten koko loittoryhmäämme maan päällä – ympäröi jatkuva korkeamman ulottuvuuden suoja.

Tätä suojaa vahvistaa Gaian "energia ulos on energia sisään" –käyttöjärjestelmä. Silloin kun yksilö lähettää energiaa, joka lohduttaa, opettaa ja kouluttaa, tuo energiakenttä palaa hänelle.

Muistakaa myös, että se energiakenttä joka lähetetään, on vahvistunut palatessaan. Toisaalta ne jotka lähettävät pelkoa ja vihaa, saavat tuon negatiivisen viestin vahvistettuna takaisin.

Kaikki planetaariset käyttöjärjestelmät on ohjelmoitu kunkin planeetan ydinkristalleihin, aivan kuten ihmisen käyttöjärjestelmä on istutettu jokaiseen ihmiseen. Planeettoja voidaan pahoinpidellä – kuten Gaiaa ovat pahoinpidelleet sen asukkaat – aivan kuten ihmisiä on pahoinpidelty. "Pahoinpitelyllä" tarkoitamme, että pelokas, vihainen ja/tai surullinen energiakenttä on lähetetty ihmiseen tai planeettaan.

Henkilökohtainen trauma parantuu parhaiten, jos se tuodaan pintaan, jotta yksilö voi osallistua henkilökohtaiseen paranemiseensa. Jos joku toinen vain parantaisi hänet, hän olisi menettänyt tärkeän tilaisuuden täyttää syntymäsopimuksena ja puhdistaa vanhoja karmaongelmia itse.

Samalla tavalla Gaia joka on elävä olento, joka on kehittynyt planeetaksi, on parantamassa planeettaitseään. Gaia on oppinut, oltuaan hyvin pitkään kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden ihmisten asuinalueena, että on niitä ihmisiä, joita ei voi parantaa ja jotka eivät käänny valoa kohti.

Gaia on odottanut ihmisiään ns. pitkän "aikaa". Mutta nyt se on tehnyt päätöksen, että on niitä, jotka resonoivat alempaan taajuuteen ja jotka eivät pysty ylösnousemaan nykyinkarnaatiossaan.

Suurin osa näistä ihmisistä on pimeitä Illuminati-ihmisiä, ja jotkut heistä olivat pimeydessä, ennen kuin ottivat tämän inkarnaation, eivätkä he ole kyenneet parantamaan itseään – eikä näytä todennäköiseltä, että he pystyvät hyväksymään valon siinä "ajassa", joka on jäljellä ennen Gaian siirtymää.

Siksi Gaia on päättänyt, ettei se enää odota näitä eksyneitä sieluja, koska heillä on vain vähän mahdollisuutta kääntyä kohti rakkautta, vielä vähemmän auttaa planeettaylösnousemuksessa. Tämän päätöksen vuoksi se aloittaa hitaan irtipäästämisen pimeydestä sekä niistä pimeistä sieluista, jotka loivat sen.

Ne jotka ovat palvelleet pimeyttä, eivät voi saada paluuinkarnaatiota sen planeetalle. Koska täydellinen pimeyden puhdistaminen vie enemmän "aikaa", kuin se haluaa, se on kutsunut apua korkeammista ulottuvuuksista.

Yhdessä Gaian kanssa, me korkeammista ulottuvuuksista olemme tehneet suunnitelman. Olemme oppineet, että korkeamman ulottuvuuden ohjeemme kolmannen ulottuvuuden olennoille, ovat tehokkaita vain niille, jotka voivat laajentaa tietoisuutensa neljännen ulottuvuuden keskivaiheille ja ylemmäs.

Ne jotka ovat lukittuna "valta tosiin" tai sen uhrien 3D-matriisiin, viedään neljännen ulottuvuuden alitaajuuteen. Olemme tehneet tämän päätöksen, koska kolmannen ulottuvuuden Gaia on äärimmäisen haavoittunut ja sen täytyy tulla korkeamman ulottuvuuden "sairaalaamme".

Kaikki kolmannen ulottuvuuden ihmiset, jotka ovat palvelleet Gaiaa, kutsutaan lähettämään ehdotonta rakkautta ja violettia tulta Gaian ydinkristalleihin vahvistamaan parhaiten sen luontaisia planetaarisia parantumiskykyjä. Ne "tiedostamattomat" ihmiset maan päällä, jotka ovat kyvyttömiä palvelemaan planeettaansa, koska he opettelevat vielä selviytymään, viedään neljännen ulottuvuuden maailmaan, jossa heidän mielestään kaikki näyttää samanlaiselta.

Koska he eivät tiedostaneet kolmannen ulottuvuuden tositodellisuutta, he jäävät neljännen ulottuvuuden keskivaiheille, kunnes pystyvät laajentamaan tietoisuuttaan riittävästi havaitakseen neljännen ulottuvuuden alitasot ja näin asumaan niissä.

Ne jotka ovat lukkiutuneet 3D-matriisiin, pystyvät siirtymään vain neljännen ulottuvuuden hologrammiprojektioon kolmannen ulottuvuuden todellisuudesta, joka laajenee hitaasti neljännen ulottuvuuden korkeampiin taajuuksiin.

Koska nämä olivat "tiedostamattomia" kolmannen ulottuvuuden maapallolla, mutta ovat hyviä ja rakastavia ihmisiä, he pysyvät olemaan tuon inkarnaation loppuosan neljännen ulottuvuuden matriisissa, joka vaikuttaa samalta, mitä heidän elämänsä on aina ollut.

Jos he päättävät laajentaa tietoisuuttaan, heidät kutsutaan astumaan viidennen ulottuvuuden Maan kynnykselle. Jos he eivät kykene havaitsemaan tuota kutsua, koska he eivät ole pystyneet laajentamaan tietoisuuttaan kolmannen ulottuvuuden yli, heidät lähetetään toiselle nuorelle kolmannen ulottuvuuden planeetalle jatkamaan heräämisprosessiaan.

Periaatteessa nämä ihmiset eivät ole huomanneet, mitä heidän nykyinkarnaatiossaan oikeasti tapahtuu. Siksi he eivät tiedosta, mitä tapahtuu heidän hitaassa siirtymässään hieman korkeampaan ulottuvuuteen. Koska hyvin monet ihmiset maan päällä osuvat tähän kategoriaan, me galaktiset olemme päättäneet vapaaehtoisesti käyttää maa-astiaa fyysisellä maapallolla.

Koska monilla meistä ei ollut ollut yhtäkään kolmannen ulottuvuuden inkarnaatiota tai monet olivat ottaneet inkarnaation vain huippuyhteiskuntien aikana, auttaakseen kukoistavassa rauhan ja rakkauden toivossa maan päällä, useimmilla meistä ei ollut aavistustakaan, mihin ilmoittauduimme.

Kyllä, meitä oli opastettu nykyaikakauden olosuhteista maan päällä, mutta emme olleet koskaan kokeneet niin voimakkaan polarisoitunutta todellisuutta, jossa pimeillä energioilla oli niin paljon valtaa niihin, jotka yrittivät elää rakkaus- ja valotaajuudessa.

Meidän täytyy kertoa, että nostamme hattua teille suuresta rohkeudestanne ja sitoutumisestanne löytää rakkautta ja rauhaa todellisuudessa, johon pelko, petos ja sota ovat niin soluttautuneet. Tästä syystä teemme tämän kollektiiviviestin kaikilta meiltä tähtialuslaivueilla, jotka odottavat auttamistanne.

Gaian "yksilön valinta" –käyttöjärjestelmän vuoksi voimme paljastaa itsemme vain niille, jotka ovat ilmaisseet halunsa henkilökohtaiseen kontaktiin. Silloinkin meillä on lupa antaa vain toivoa ja lupausta, koska heille voisi olla vaarallista tietää liian monia yksityiskohtia suunnitelmastamme.

Lisäksi maadoittuneiden ystäviemme suojaksi meidän täytyy pysyä viidennen ja ylempien ulottuvuuksien värähtelyssä tai muuten pimeät ihmiset voisivat havaita meidät, mikä aiheuttaisi suurta sekasortoa maailmaanne.

Pimeät ihmiset eivät voisi vahingoittaa meitä, mutta heidän yrityksensä tehdä sitä voisi aiheuttaa ongelmia kolmannen ulottuvuuden todellisuudessanne. Lisäksi meidän täytyy pitää keskustelumme maadoittuneiden ihmisten kanssa tarpeeksi korkeassa taajuudessa, jotta pimeät ihmiset eivät voi siepata viestiämme.

Havaitsemme selvästi ja ymmärrämme täysin, miksi heränneet ihmiset ovat huolissaan siirtymästä korkeampaan taajuuteen. On kuitenkin monia Maan asukkaita, jotka ovat muutoksen partaalla, mutta tarvitsevat apua muilta asukkailta.

Teissä on myös niitä, jotka ovat täysin valmiita laajentamaan tietoisuutensa viidennen ulottuvuuden gamma-aaltoihin. On myös monia – enemmän kuin ehkä odottaisitte – jotka ovat jo kalibroineet tietoisuutensa viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli.

Kuten olette ehkä havainneet, jokapäiväinen elämä kolmannen ulottuvuuden todellisuuden myriadeissa valheissa ja harhakuvissa, oman tietoisuuden ollessa viidettä ulottuvuutta, voi olla hyvin vaikeaa. Tästä syystä kutsumme teitä, jotka olette kyenneet heräämään viidennen ulottuvuuden tietoisuuteenne, kommunikoimaan kanssamme ja vierailemaan monilla aluksillamme, jotka ympäröivät rakasta Gaiaa.

Itse asiassa monet teistä vierailevat luonamme nyt-hetkessänne, mutta "hidastaminen" viidennen ulottuvuuden todellisuudesta takaisin kolmannen/neljännen ulottuvuuden taajuuteen tekee teille liian vaikeaksi muistaa sitä. Näin ollen autamme teitä muistamaan yölliset vierailunne aluksillamme.

Yksi paras tapa muistaa vierailunne on sulkea silmät, kun kirjoitatte käsin tai koneella kokemustanne. Näöllä on tapana määrittää tosi ja epätosi. Sen vuoksi jos luette sen, mitä kirjoitatte, saatatte epäillä ja/tai rajoittaa puhtaaksikirjoitustanne.

Voitte aina editoida kirjoitustanne myöhemmin. Lisäksi kun totutte sallimaan kätenne tehdä kirjoitusta, mielenne keskittyessä pysymään yhteydessä korkeampiin ulottuvuuksiin, saatatte yllättyä siitä informaatiomäärästä, mitä saatte.

Kuten totesimme aiemmin, silmät vastaavat sen määrittämisestä, mikä on totta. Voitte sulkea tuon valvonnan sulkemalla silmät, kun kirjoitatte tai puhutte nauhuriin. Sitten kun editoitte sitä, minkä olette dokumentoineet, näkökyky pystyy käsittämään koko viestin ja vähemmän todennäköisesti tuomitsee sen, mitä kirjoitatte.

Kuten kaikki tiedätte, tuomitseminen on yksi kolmannen ulottuvuuden todellisuuden yleinen tekijä. Useimmat teistä tuomittiin jotenkin lapsena ja olette oppineet olemaan tarkkana siinä, mitä jaatte toisten kanssa. Onneksi muutaman vierailun jälkeen aluksillamme, palaatte Maahan luottavampana korkeamman ulottuvuuden havaintoihinne.

Ymmärtäkää, että todellisuus jonka havaitsette, on todellisuus, jossa elätte. Tästä syystä naapurit voivat kokea täysin eri todellisuuden kuin te. Lisäksi, kuten sanoimme aiemmin, on monia, monia todellisuustaajuuksia.

Jokainen näistä todellisuustaajuuksista tarjoaa teille eri tilanteita, havaintoja ja kommunikointeja. Pyydämme teitä jokaista sallimaan oman prosessinne ohjata polkuanne.

Kun muistatte antautua tunteelle korkeamman ulottuvuuden energia-aalloista, joita tulee lisääntyvässä määrin Gaian ylösnousevalle planeetalle, kehonne resonoi korkeampiin ja korkeampiin taajuuksiin.

Sitten silmiänne ohjaavat kolmannen silmän kuvat ja kuulonne ohjataan siihen, mikä tuntuu ehdottomalta rakkaudelta. Toisin sanoen, alatte keskittää huomionne siihen nyt-hetkeen, jolloin korkeamman ulottuvuuden viesti tulee tietoisuuteenne.

Voitte sitten kunnioittaa tuota informaatiota ottamalla vastuun dokumentoida sen ja jakaa toisten kanssa, joiden henkilökohtainen värähtely sopii yhteen tuon energiakentän taajuuden kanssa.

Kun siirrytte syvemmälle ja syvemmälle viidenteen ulottuvuuteen, välitätte vähemmän ja vähemmän myriadeista kolmannen ulottuvuuden häiriötekijöistä ja muistatte enemmän ja enemmän sen syntymäsuunnitelman, jonka valitsitte ennen tämän inkarnaation ottamista.

Kun elätte sitä elämää, jonka valitsitte ennen syntymäänne, muistatte enemmän ja enemmän omista korkeamman ulottuvuuden ilmaisuistanne. Kun muistatte ITSENNE korkeammissa ulottuvuuksissa, pystytte luomaan sillan vapauteen, kolmannen/neljännen ulottuvuuden harhakuvista luontaiseen viidennen ulottuvuuden todellisuustaajuuteenne.

Siunausta teille kaikille.

Olemme aina kanssanne, koska me olemme te.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.