KAAOS JA RAUHA

Neuvostoa kanavoinut Ron Head (www.ronahead.com)

31.3.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kun tämä uusi vuodenaika alkaa, kiinnittäkäämme huomionne siihen, mitä tapahtuu ja mitä enimmäkseen ei tapahdu maailmassanne.

Ennustettiin, että tämä aika olisi kaoottista maailmassanne. Kerroimme teille, että suurin osa yhteiskuntienne rakenteista – ellei kaikki – alkaisi hajota ja tämä on välttämätöntä, ennen kuin rakennatte tai voitte rakentaa ne uudeksi. Ja monet teistä näkevät tämän alkavan. Haluaisimme osoittaa, mitä ei tapahdu.

Katsokaa ympärillenne ja nähkää, että tämä maailma on koti yli seitsemälle miljardille teitä – ja laskemme mukaan vain teidät pystysuorassa kahdella jalalla kulkevat, jotka olette aivan liian ylpeitä itsestänne lajina – ja te henkilökohtaisesti olette vuorovaikutuksessa hyvin pienellä alueella suhteellisen harvojen kaltaistenne kanssa. Tämä on totta silloinkin, kun käytte säännöllisesti useissa kaupungeissa tai useilla mantereilla.

Vaikka tämä on tilanne, se ajatuksenne, että olette globaalisti yhdistynyt olento – monin tavoin hyvä ajatus – on johtanut eräänlaiseen riippuvuuteen tunnesisällöstä, jolla informaatio tuhansien mailien päästä pommittaa teitä. Sitä seulotaan ja ylläpidetään tarkkaan. Sitä käytetään pitämään teidät siinä tunteessa, että toisten täytyy pitää huolta teistä. Tämä on heikentävää. Teidän ei haluta voimaantuvan – eivät ainakaan ne halua, jotka kontrolloivat yhteiskuntianne.

Nyt kun tarkkailette tätä tasolta, joka on vähän normaalin perspektiivinne yläpuolella, katsokaa normaalia päiväänne "täältä ylhäältä". On niitä, joita on satutettu, jotka on tapettu, jotka ovat menettäneet koko omaisuutensa ja jotka ovat kirjaimellisesti hävinneet. Se on totta. Emmekä millään tavalla toivo, ettei kukaan tuntisi myötätuntoa näitä ihmisiä kohtaan. Myötätunnon lisääntyminen maailmassa on todella mahtava asia. Mutta vaikka noita asioita on tapahtunut ja tapahtuu jatkossakin joka päivä, haluaisimme osoittaa jotain teille.

Oma maailmanne on todellisuudessa paljon pienempi kuin se, jota media näyttää teille tunnista toiseen, minuutista toiseen. Omilla ongelmillanne – ja kaikilla teillä on asioita, jotka ovat problemaattisia – on paljon suurempi vaikutus elämäänne kuin millään niillä asioilla, joita näette toisista paikoista. Kuitenkin teistä tuntuu, että teidän täytyy jatkuvasti nähdä ja kuulla noita asioita. Olette hyvin mahdollisesti riippuvaisia niistä tunnekemikaaleista, joita tuotetaan tehdessänne sitä. Ja ei ole hyväksi teille, että kehonne tuottaa noita kemikaaleja tunnista toiseen, päivästä toiseen. Se ei ole teille hyväksi millään tavalla.

Siksi yllytämme teitä uudestaan ja uudestaan kävelemään metsässä, meditoimaan ja ottamaan hiljaista aikaa itsellenne. Tarvitsette kovasti sitä, että kehonne lepää ja tuottaa niitä kemikaaleja, joita rauha ja hiljaisuus saavat aikaan. Ja teillä on kovasti tarve päästä kosketukseen tuon ihmisen kanssa, joka elää teidän maailmassanne, teidän ystävienne ja perheenne kanssa. Ja teidän tarvitsee todella tietää, kuka olette. Teidän tarvitsee todella tietää, että olette jumalainen olento, joka elää täällä jumalaisesta syystä. Teidän täytyy löytää oma arvonne, joka on mittaamaton.

Kaikki tuo melu jossa elätte, on suunniteltu pitämään huomionne poissa siitä. Näettekö? Koska sitten kun löydätte sen ja tiedätte, kuka olette, vaikutuksenne tuohon suurempaan maailmaan on kontrolloimaton.

Harkitkaa siis suuremman huomion ja rakkauden antamista omalle elämällenne ja ympärillänne olevien elämälle. Ajatelkaa, että olette tässä ja olette nyt tärkein asia maailmassanne. Tuo maailma laajenee, kun olemuksenne kasvaa ja vaatii tulla kuulluksi ja tunnetuksi.

Löytäkää rauha ja rakkaus sydämestänne. Löydätte myös meidät sieltä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.