KAIKKI MUUTTUU

Neuvostoa kanavoinut Ron Head (www.ronahead.com)

30.7.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Palaamme tänään taas tuttuun aiheeseen. Kuten tavallista, kerromme näkemyksen, joka saattaa olla hyödyllinen, ja johdatamme teidät päätelmiin, jotka saattavat olla melko uusia teille.

Elätte rakennelmassa, jonka näette todellisuutena. Se on itse asiassa teidän terminne siitä. Olemme osoittaneet teille aiemmin monta kertaa, että tämä todellisuus on tehty molekyyleistä, atomeista, hiukkasista, nanohiukkasista ja lopulta energiasta. Elätte kentässä, joka on vain energiaa, ja kutsutte tulkintaanne siitä "todellisuudeksi".

Tämä tulkinta on rakenne, josta olette muodostaneet konsensuksen tai tehneet keskinäisen sopimuksen koko historianne ajan. Toisin sanoen, olette sopineet näkevänne sen, mitä näette. Olette nimenneet muodot. Olette nimenneet funktiot. Olette nimenneet värit ja äänet. Ympäristössänne ei ole kovin paljon, mistä ette ole sopineet. No, itse asiassa on, mutta ette havaitse sitä.

Nimittäin aistinne keräävät energiakentästä tiettyjä taajuuksia ja lähettävät ne aivokeskuksiin, jotka muodostavat näkyjä, ääniä, hajuja jne. Näin toimitte. Ja jätätte paljon enemmän taajuuksia prosessoimatta, kuin tiedätte. Myös se määrä jonka havaitsette, vaihtelee suuresti keskuudessanne. Ja näin todellisuus on erilainen jokaiselle teistä, vaikka olette määritelleet sen.

Tärkeä pointti tämän esityksen kannalta on, että kaiken sen alla, mitä näette ympärillänne, on energiakenttä. Kaiken. Tornadot ovat energiakenttiä Ja vuoret ovat energiakenttiä. Te olette valtavan monimutkainen ja täydellinen sähkömagneettikenttä, ihme.

Nämä kentät – tämä kenttä, koska kaikki nämä energiat yhdistyvät yhdeksi – vaihtelevat. Ne ovat muuttuneet aina. Ne muuttuvat. Ja ne tulevat aina muuttumaan. Vuorista tulee tasankoja. Puista tulee paperia. Mantereet ajelehtivat. Metsistä tulee erämaita. Ei mikään. Ei mikään. Ei mikään ole muuttumatonta. Ja kaikki on energiakenttä.

"Joo. Mitä sitten?" Mikä aiheuttaa muutokset? Hyvin yksinkertaisesti, muutos missä tahansa kentän osassa vaikuttaa jossain määrin koko kenttään, kentän jokaiseen osaan.

"Joo. Mitä sitten?" Koska teidän kenttänne on oleellinen osa koko kenttää, jokaisella muutoksella on heijastevaikutuksia, jotka vaikuttavat kaikkeen muuhun.

Olemme jonkin aikaa yrittäneet kovasti puhua teille todellisesta voimastanne. Olemme puhuneet fokuksesta, aikomuksesta jne. Kaikki nämä ovat sen kanssaluovan voiman aspekteja, joka te olette. Kyllä, voiman, koska jos tunteenne, ajatuksenne, sananne ja aikomuksenne muuttavat kenttää, ne muuttavat kaikkea. Kyse ei ole siitä, että ne voivat muuttaa, ovat muuttaneet tai tulevat muuttamaan. Kyse on siitä, että ne luovat muutoksia joka päivä, joka hetki.

Haluaisimme päättää tämän kertomalla teille, että yhteisvoimallanne joka ylittää nyky-ymmärryksenne, on haluttu tulos. Teidän täytyy ymmärtää se valtava tehtävä, että miljardien todellisuuksien yhdistetyt polut muuttuvat silmänräpäyksessä. Se ei vaikuta siltä teistä, mutta miljardien vuosien näkökulmasta se on tosiaan silmänräpäys. Annamme teille kunnian ja paljon rakkautta sen tekemisestä. Teidän täytyy kuitenkin antaa itsellenne vähän lisää vapautta.

Jätämme teille vielä toisen ajatuksen. Älkää olko niin nopeita tuomitsemaan sitä, mitä ympärillänne tapahtuu. Teillä ei oikeasti voi olla mitään käsitystä sen todellisesta vaikutuksesta lopputulokseen. Kaikki palvelee uuden maailmanne toteuttamista. Niin on määrätty.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.