AIKA ALOITTAA

Neuvostoa kanavoinut Ron Head (www.ronahead.com)

15.12.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tiedätte lähestyvänne aurinkosyklissänne aikaa, jota sanotaan päivänseisaukseksi. Ne jotka ovat planeettanne toisella puolella, kutsuvat sitä talvipäivänseisaukseksi, ja muut kesäpäivänseisaukseksi. Kaikki mitä se merkitsee, on tulosta pallonne kallistumisesta akselillaan suhteessa tähteenne. On hyvä kuvata tämä sykli niin, että se sisältää kummankin.

Haluamme tuoda huomionne muiden syklien olemassaoloon – syklien joita seurasivat ja tallensivat monet maasivilisaatiot aikoina, jotka olivat paljon omaanne aiemmin. Tämän tietämisen pitäisi indikoida teille, että ymmärrys olemisestanne korkeimmalla evoluutioketjussa, joka on edennyt vain yhteen suuntaan koko olemassaoloaikanaan, on jokseenkin virheellinen. Mutta hyväksytyn tieteellisen keskustelun laatikossa – yksi laatikoista joista puhuimme viimeksi – tuollaisiin kysymyksiin ei missään tapauksessa kannusteta.

Nämä syklit ovat kuin ympyröitä ympyröiden sisällä. Ja joitain niistä tarvitaan useita rinnastettaessa yhteen pidempään sykliin. Saatatte hyvinkin kysyä, miksi aiemmat yhteiskunnat menivät hyvin pitkälle näiden seuraamisessa ja tallentamisessa.

Mikä tärkeämpää teille, kerromme, että lähestytte tällä hetkellä kohtaa, jossa tapahtuu useiden näiden syklien loppuminen ja uudelleenalkaminen – syklien jotka liittyvät aurinkoon, galaksiin ja vielä paljon laajemmalle. Tällä on seuraamuksia.

Jotkut katsoisivat tätä ja kutsuisivat aikaanne "lopunajoiksi". Olisimme samaa mieltä ja sanoisimme "ja myös alunaikoja". On aika, jolloin voitte katsoa ympärillenne ja nähdä selvästi, että tämä ei toimi, tuo ei toiminut, mitä oikein ajattelimme?

Ja siitä on tullut selvempää ja selvempää muutaman vuosikymmenen aikana, eikö vain? Mutta on myös aikaa, jolloin monia vaihtoehtoja alkaa tulla pintaan. Kun jotkut alkavat irrottautua ja löytää omia ratkaisuja ongelmiinsa, uusi maailma alkaa muodostua.

Jokaisella teistä on vaihtoehtona joko sallia jatkuvan negatiivisen metelin ja ilmiselvän kaaoksen kuluttaa itseään tai etsiä vaihtoehtoisia elintapoja, jotka poistavat teidät tuosta tohinasta. Luulen, että teidän täytyy tietää, kumpaa suosittelisimme. Yksinkertaisimmatkin vaihtoehtoiset ratkaisunne kasvavat yhdessä muodostamaan uusia yhteiskuntia. Näin metsät kasvavat. Näin yhteisöt kasvavat. Kysykää itseltänne: "Mitä teen, mikä voisi auttaa jotakuta?" Nyt on aika uppoutua siihen, mitä rakastatte – vaikkette voi nähdä tulevaisuutta, voitte alkaa rakentaa sitä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.