MITÄ TAPAHTUU JA ON ENIMMÄKSEEN TAPAHTUMATTA

Neuvostoa kanavoinut Ron Head (www.ronahead.com)

12.12.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kun tämä uusi kausi alkaa, kiinnitetäänpä huomionne siihen, mitä tapahtuu ja on enimmäkseen tapahtumatta teidän maailmassanne.

Ennustettiin, että tämä aika olisi kaoottista maailmassanne. Kerroimme teille, että useimmat – jos eivät kaikki – yhteiskuntarakenteenne alkaisivat hajota ja että se on välttämätöntä, ennen kuin voitte rakentaa ne uudelleen. Ja monet teistä näkevät tämän alkavan. Haluaisimme osoittaa teille, mitä ei tapahdu.

Katsokaa ympärillenne ja näette, että tässä maailmassa joka on koti yli seitsemälle miljardille – ja laskemme ainoastaan teidät pystyssä olevat, kaksijalkaiset, jotka olette liian ylpeitä itsestänne lajina – henkilökohtaisesti olette pienellä alueella tekemisissä vain suhteellisen harvojen kaltaistenne kanssa. Tämä pätee myös, jos käytte useissa kaupungeissa tai jopa useilla mantereilla.

Nyt sitten, vaikka tilanne on tämä, se ajatuksenne, että olette globaalisti yhdistynyt olento – monin tavoin hyvä ajatus – on johtanut eräänlaiseen riippuvuuteen päivittäisen informaatiopommituksen tunnesisällöstä tuhansien kilometrien takaa. Tätä tutkitaan ja ylläpidetään tarkkaan. Tätä käytetään ylläpitämään tunnetta, että tarvitsette toisia huolehtimaan itsestänne. Se on heikentävää. Teidän ei haluta voimaantuvan – ainakaan ne eivät halua, jotka kontrolloivat yhteiskuntianne.

Nyt kun tarkkailette tätä vähän normaalin perspektiivinne yläpuolelta, katselkaa normaalia päiväänne täältä "ylhäältä". On niitä, joita on satutettu, jotka on tapettu, jotka ovat menettäneet omaisuutensa, jotka ovat kirjaimellisesti hävinneet. Se on totta. Emmekä halua mitenkään sitä, ettei tunneta myötätuntoa noita ihmisiä kohtaan. Myötätunnon lisääntyminen maailmassa on tosiaan upea asia. Mutta vaikka noita asioita on tapahtunut ja tapahtuu jatkuvasti joka päivä, osoittaisimme teille jotain.

Oma maailmanne on tosiasiassa paljon pienempi kuin se, mitä media näyttää teille tunnista toiseen, minuutista toiseen. Omilla ongelmillanne – ja teillä kaikilla on asioita, jotka ovat teille ongelmallisia – on paljon suurempi vaikutus elämäänne kuin millään asialla, joita näette toisista paikoista. Kuitenkin teistä tuntuu, että teidän täytyy katsella ja kuunnella noita asioita. Olette hyvin mahdollisesti riippuvainen niistä tunnekemikaaleista, joita tuotetaan tehdessänne sitä. Eikä ole hyväksi teille, että kehonne tuottaa noita kemikaaleja tunnista toiseen, päivästä päivään. Eikä se ole hyväksi teille millään tapaa.

Tästä syystä teitä yllytetään uudestaan ja uudestaan kävelemään metsissä, meditoimaan ja ottamaan itsellenne aikaa hiljaisuudessa. Kehonne täytyy saada lepoa ja tuottaa noita kemikaaleja, joita rauha ja hiljaisuus saavat aikaan. Ja teidän täytyy päästä kosketukseen niiden ihmisten kanssa, jotka elävät teidän maailmassanne, ystävienne ja perheenne kanssa, siellä missä olette. Ja teidän täytyy todella tietää, kuka olette. Teidän täytyy todella tietää, että olette jumalainen olento, joka elää täällä jumalaisesta syystä. Teidän täytyy löytää arvonne, joka on mittaamaton.

Kaikki tuo melu jossa elätte, on suunniteltu pitämään huomionne poissa siitä. Ymmärrätkö? Koska sitten kun löydätte sen, kun tiedätte, kuka olette, vaikutuksenne tuohon suurempaan maailmaan on kontrolloimaton.

Siis harkitkaa suuremman huomion ja rakkauden antamista omalle elämällenne ja ympärillänne olevien elämälle. Ajatelkaa, että teidän "tässä ja nyt" on tärkein asia teidän maailmassanne. Tuo maailma laajenee, kun olemuksenne kasvaa ja vaatii tulla kuulluksi ja tunnetuksi. Löytäkää rauha ja rakkaus sydämestänne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.