PARADIGMA JÄRKKYY

Kirjoittanut Pepper Lewis (www.pepperkeenlewis.com)
8.8.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Muutama kuukausi sitten (tuntuu pidemmältä ajalta), kun järkytys covid-19-viruksen globaaleista sivuvaikutuksista todella alkoi mennä tajuntaan, tutkin teoriaa, että tavanomainen aikakokemuksemme saattaa kietoutua tai mennä ristiin muiden aikajanojen kanssa – jonka myöhemmin jaoin YouTube-videossa. Silloin tuntui, ja tutuu edelleen, että meidät oli tuupattu tulevaisuuden aikamaisemaan, jota oli aiemmin kuviteltu vain ala-arvoisissa scifi-elokuvissa. Tapahtumajärjestys ei edelleen täsmää.

Olen vuosien saatossa kuvitellut mahdollisia hurjia planeettatapahtumia. Niitä ei ole vaikea nähdä. Ne roikkuvat mielemme horisontin reunamilla, kollektiivisten pelkojemme rinnalla. Todelliset visiot näkyvät eri tavalla, ja kun niitä katsoo läheltä, niiden ainutlaatuinen rakenne ja organisointi paljastuu. Olen seurannut muutamaa mahdollista tapahtumaa useita vuosia ja huomannut viime aikoina, että ne leijuvat edelleen kaukana. Kuvittelin, että kirjoittaisin niistä seuraavan vuosikymmenen alkuvuosina, jossain 2033–2035 paikkeilla. Mutta jotenkin olemme kompastuneet näkymättömään aikajanaan ja pudonneet tuntemattomaan paikkaan. Me kaikki.

Nyt vaikuttaa siltä, etteivät asiat palaa normaaliksi, eivät edes uuteen versioon normaalista. Sinun laillasi etsin parempia tapoja ymmärtää tätä ilmiötä ja miten mennään sen läpi sujuvasti ja sisukkaasti.

Muutama vuosi sitten jotkut meistä rupattelivat paradigmamuutoksesta ja miltä se saattaisi näyttää, kun se lopulta saapuisi. Useimmat meistä olivat samaa mieltä, että sitä tarvittiin kipeästi ja oli tarvittu jo pitkään. Ajattelimme mm. uhanalaisten eläinten tulevaisuutta, ilmastomuutosta, merenpinnan nousua, hallituksen ahneutta ja vastuuttomuutta ja planeetan resurssien tulevaisuutta. En muista kulkutautien ja pandemioiden tutkimista, mutta se on saattanut tulla esiin.

Tarpeetonta kai sanoa, että meidän versiomme paradigmamuutoksesta oli lempeänä aistittava kokemus. Maailma muuttuisi, ja me muuttuisimme sen rinnalla. Se tuntuisi kuin mentaaliselta kaistan vaihtamiselta, jonka aikana hermoratamme hylkäisivät vanhat ei-halutut jutut ja sopeutuisivat nopeasti radikaalisti edistyneeseen ja kokonaisvaltaiseen tietokantaan. Ihmettelen, että luulimme sen voivan olla niin yksinkertaista. Taaksepäin katsottuna, kuvittelimme olevamme paremmin valmistautuneita.

Sen perusteella miten ylösalaiselta maailmamme näyttää tänä päivänä, tutkin paradigmamuutoksia uudestaan ja mietin, onko tämänhetkinen tilanteemme täsmällinen kuvaus globaalista perspektiivimuutoksesta. Uskon, että on.

Thomas Kuhn, amerikkalainen fyysikko ja filosofi, keksi tuon fraasin, paradigmamuutos (ajattelutapamuutos). Se tuli ensin esiin hänen kirjassaan "The Structure of Scientific Revolutions" (1962). Periaatteessa hän sanoi, että paradigmamuutos tapahtuu, kun vanha paradigma menettää vaikutuksensa ja uusi ottaa hallinnan. Merkittävät muutokset vaativat uusia johtopäätöksiä, jotka voivat järjestää, määritellä ja kuvata uudelleen entisiä, vanhentuneita uskomuksia. Hänen mallinsa perustuivat vanhempiin tieteellisiin periaatteisiin, mutta tuo termi on edelleen yleinen.

Globaali paradigma on laajasti hyväksytty uskomus-, olettamus- ja arvojärjestelmä maailmasta, jossa elämme. Se on elävä malli siitä, miten asiat ovat. Paradigmasta tulee kuvamme todellisuudesta, ja mallinnamme ajattelumme sen puitteisiin. Olemassa olevasta paradigmasta tulee kaikkien normaalien asioiden standardi, mukaan luettuna näkymättömät vihjaukset ja kirjoittamattomat säännöt, jotka kertovat meille, miten käyttäydytään. Olemme riippuvaisia siitä ymmärtääksemme maailmaamme ja turvataksemme selviytymisemme siinä.

Paradigmat auttavat meitä organisoimaan ja tiivistämään aisti-informaatiota. Nojaamme niihin päästäksemme päiviemme läpi. Ihannetapauksessa, jos emme ole liian stressaantunut, pystymme vaihtamaan paradigmojen välillä, vaikkemme niin hyvin kuin haluaisimme. Paradigmaprosessointi sallii tiettyjen toimien mennä automaattiohjaukselle, jotta voimme keskittyä tärkeämpiin asioihin. Mutta aistejamme on helppoa huijata, ja liikaluottaminen paradigmoihin voi johtaa jäykkään ajatteluun ja umpikujiin.

Paradigmat voivat mukautua pieniin ristiriitoihin ja epäjohdonmukaisuuksiin, mutta johtopäätöksiä jotka ovat merkittävästi ristiriidassa vallitsevan järjestelmän kanssa, ei voi hyväksyä päteviksi. Jatkuva ristiriitaisuus aiheuttaa lopulta muunnoksen, muutoksen tai äärimmäisissä tapauksissa täydellisen romahtamisen. Kun paradigma muuttuu, myös tunteemme todellisuudesta muuttuu. Näemme, ettei maailma toimi niin, kuin ennen – mahdollisuus ja mahdottomuus voivat vaihtaa paikkaa. Merkittävien muutosten aikana voimme helposti pakahtua.

Kuhnin mukaan: "Kun kumuloituu riittävä määrä poikkeamia (empiirisesti kiistämättömiä havaintoja, jotka eivät mahdu hallitsevaan uskomusjärjestelmään) ja saavutetaan kriittinen massa, paradigmat muuttuvat." Olemmeko tänä päivänä lähellä tuollaista määrittelevää hetkeä? Onko nykyinen paradigma kestämätön? Miten kauan kestää, kunnes emme voi enää sivuuttaa poikkeamia, joita näemme päivittäin? Ohitammeko edelleen todisteet, jotka ovat ristiriidassa vanhan paradigman kanssa, vain säilyttääksemme vallitsevan tilan?

Paradigmat voivat olla henkilökohtaisia, kulttuurillisia, sukupolveen liittyviä, kontekstuaalisia, henkisiä ja joskus globaaleja. Globaaleihin paradigmoihin liittyy usein dramaattisia ja epämukavia tapahtumia. Nämä muutokset kohtaavat usein vastustusta, kun melkein kaikki pakotetaan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Kun muutamme paradigmaa, meidän täytyy muuttaa tapaamme ajatella asioista, myös niitä tarkasti ylläpidettyjä uskomuksia, joita olemme hankkineet ja suojelleet syntymästä saakka.

Jos tämä on se paradigmamuutos, jonka olemme tahattomasti kutsuneet, meidän täytyy alkaa esittää uusia kysymyksiä ja valmistautua moniin erilaisiin lopputuloksiin. Maailma antaa merkkiä, että muutoksia on tulossa. Olemme alkaneet poistaa symboleja, jotka liittyvät vanhaan paradigmaan. Kaikenlaisia rajoja arvioidaan uudelleen. Karanteenissa olevat perheet tulkitsevat uudelleen arvoja, ja melkein kaikki vakiintuneet järjestelmät ovat vaarassa.

Niinpä pidän silmällä käännekohtaa – ei vain muutosta tuulen suunnassa, uuden satelliitin laukaisemista tai muutosta puoluepolitiikassa. Etsin sitä paljonpuhuvaa hetkeä, joka sanoo sydämellemme ja mielellemme: "Se tapahtuu nyt."

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.