MAAILMAMME UUDELLEENKUVITTELEMINEN

Kirjoittanut Pepper Lewis (www.pepperkeenlewis.com)
30.11.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kysymys:

Sanoit kerran: "Jos kuvittelet parhaan kaikista maailmoista, tulet elämään sellaisessa." Nuo sanat kantoivat minua pitkän aikaa. Kysymykseni on, kaikkien näiden vuosien jälkeen: uskotko edelleen sen olevan totta?

Vastaus:

On aina mielenkiintoista, kun muistutetaan, että sanoillamme – puhutuilla tai kirjoitetuilla – on oma elämänsä. Hengitämme elämän niihin ja lähetämme ne maailmaan, ikään kuin ne olisivat lapsiamme. Sanat voivat kohottaa meidät ylös tai vetää meidät alas. Joskus ne voivat tehdä kumpaakin, kuten laulunsanat jotka herättävät voimakkaita tunteita eri aikoihin kohdattaessa.

Kyllä, nuo ovat minun sanojani, ja uskon edelleen, että ne ovat totta. Ne jaettiin alun perin osana opetusta, johon sisältyi, miten käytetään mielikuvitusta työkaluna. Nykyinen kykymme työskennellä todellisen mielikuvituksen kanssa, sellaisen joka on peräisin "imaginaalimaailmasta", on mennyt oikosulkuun tarinoista ja kuvista, jotka kuvaavat pahimpia skenaarioita romahtamisen ja rappeutumisen keskellä. Myös positiivisimmat ihmiset joita tiedän, tuntevat vähän haavoittuvuutta ja kireyttä.

Opetus imaginaalitodellisuudesta on kenties vielä relevantimpi tänä päivänä. Käytän yksinkertaista metafyysistä kieltä kuvaamaan sellaista, mikä on yleinen monissa maailman suurimmissa traditioissa. "Imaginaali" kuvaa rajaulottuvuutta, joka on kahden maailman välillä – toinen on tiheämpi ja fyysisesti jäsentynyt ja toinen hienojakoisempi substanssiltaan ja mahdollisuuksiltaan. Näitä kutsutaan joskus noetic- ja logoic-tasoiksi, mutta voimme yhtä helposti kuvata niitä näkyväksi ja näkymättömäksi tai tehdyksi ja vielä tekemättömäksi.

Ajattelemme rajoja esteinä, jotka pitävät asiat erillään, mutta näillä maailmoilla (todellisuudet) on luonnollinen viehtymys toisiinsa, mikä vetää ne tarpeeksi lähelle, kumpaakin hyödyttävää energiavaihtoa varten.

Todellinen mielikuvitus on kyky "imaginoida", tuoda jokin olemaan näkemällä sen ensin sisäisellä silmällä (sydämen silmällä). Tämä on tehokas juttu – se menee pitkälle visualisoinnin, mentaalisen pohdiskelun ja maagisen ajattelun yli – ja osasimme kaikki tehdä tätä, ennen kuin unohdimme sen, enimmäkseen käytön puutteesta. Imaginaalimaailma on objektiivisen todellinen, ja sen energia voi muuttaa tapahtumien kulkua tässä maailmassa.

Olemme tehneet itsellemme ja maailmalle karhunpalveluksen alentamalla tämän luonnonilmiön voiman ja tarkoituksen mielen sepitelmäksi. Ymmärryksenpuute ja heikentynyt kuva maailmasta ovat rajoittaneet kykyämme palauttaa ja elvyttää se maailma, jonka kerran tunsimme, mutta ei ole liian myöhäistä.

Uskon tosiaankin, että on mahdollista elää "parhaassa kaikista maailmoista". Yksi tapa jolla voimme tehdä tämän, on muistaa ne asiat, jotka tuottavat hyviä tuloksia, ja harjoittaa tätä ajattelutapaa – ei kunnianosoituksena sille, miten asiat olivat, vaan viehättävänä ja itselle uskollisena elämäntapana. Oma versioni kaikkein parhaasta maailmasta on sellainen, jossa ymmärrämme, että oma hyvinvointimme ja Maan hyvinvointi ovat yksi ja sama asia. Näytämme hyväksyneen, että sen mitä teemme Maalle, teemme itsellemme. Kenties nyt on aika kuvitella, minkä voimme tehdä tekemättömäksi/peruuttaa, ja sitten toteuttaa sen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.