JOULUKUU 2017 – PITKÄÄN TULOSSA

Kirjoittanut Denise Le Fay (highheartlife.wordpress.com)

10.12.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

[Siinä mitä ensin sanon, ei ole paljon tolkkua välittömästi, mutta toivottavasti on jatkaessasi lukemista, yhdistäessäsi pisteet ja oivaltaessasi täysin, missä olemme nyt.]

Kun olin nuori teini 1960-luvun alussa, ymmärsin hyvin niukat perusasiat eläkkeelle jäämisestä 65-vuotiaana. Silloin eläkeikä oli 65, toisin kuin nyt eri ikäryhmillä. En ole koskaan unohtanut, miten tuolla hetkellä kun ymmärsin, mitä "eläkkeelle jääminen 65-vuotiaana" oli kaikki nuo vuosikymmenet sitten, tiesin välittömästi, että kun täyttäisin 65 tai 66, ikäryhmälläni ei olisi täysiä eläke-etuja. Olin lapsi ja tiesin, ettei eläkejärjestelmää olisi minua varten, kun saavuttaisin vaaditun iän. Ja olin vihainen tuosta tietämisestä, jota olen tietoisesti kantanut mukanani siitä saakka. Olen tietoisesti kantanut monia vastaavia tietoisuuksia varhaislapsuudesta ja teini-iästä saakka, ja se on ollut usein taakka minulle, mutta pidin parempana tiettyjen asioiden tietämistä, kuin niistä tietämättömyyttä. Oma valintani, ja olen käsitellyt noita tiedostamisia koko elämäni.

Syntymäpäiväni on 23.12. ja täytin 65 vuotta 2016, ja joulukuussa 2017 täytän 66. Jossain kohtaa vuonna 2018 suunnittelen anoa sosiaaliturvaeläkettäni, vaikkei se riitä läheskään elämiseen kuukaudesta toiseen. Tuokin toteamus on koodattu muulla informaatiolla. Tunne kaikkea tätä, koska puhun sekä vanhasta alemmasta 3D-maailmasta ja uuden 5D-maan taajuuksista ja tietoisuudesta. Moniulotteisuus – edelläkävijät ovat eläneet sitä vuosikymmeniä.

Jotkut ihmiset – muttei riittävän monet mielestäni – ymmärtävät, mitä joulukuu 2017 rehellisesti sanottuna on, mitä se merkitsee ylösnousemusprosessissa ja jatkuvassa ruumiillistumisprosessissa. Useimmat eivät, ja se on valitettavaa meille kaikille. Joulukuu on se kohta kummassakin prosessissa, jossa edelläkävijät ja tiennäyttäjät ja ruumiillistajat pystyvät lopultakin olemaan jatkuvasti fyysisesti uudessa ylösnousseessa 5D-maassa ja kristalli/Kristus/ykseystaajuudessa ja kantamaan sitä mukanaan kaikkialle, minne menevät, koska he ovat ruumiillistaneet sitä riittävästi tässä kohtaa.

Olen usein kertonut kamppailuistani ja koulutuksestani toistuvassa edestakaisin sahaamisessa korkeamman ja alemman, uuden ja vanhan maailman ja aikajanojen välillä 21.–23.12.2012 saakka. Olen tehnyt sen, koska uskon koko sydämestäni, että niiden tiettyjen asioiden rehellinen jakaminen, joita olen käynyt läpi näissä prosesseissa, auttaa toisia ymmärtämään paremmin, mitä hekin ovat käyneet läpi. Kukaan ei hyödy, jos edelläkävijät eivät ole rehellisiä siitä, mitä he ovat eläneet ja oppineet. Kaiken sen hyvien, pahojen ja rumien jakaminen on positiivista kaikille, myös niille ihmisille jotka eivät ole valmiita tuohon informaatioon silloin, kun kirjoitamme sitä. Lopulta he ovat, ja se arkistoidaan heitä varten.

Tiedän, että on usein vaikeaa ja/tai hämmentävää tuntea, että olisi tyydyttävästi upottanut hampaansa monimutkaisiin käsitteisiin toimimisesta moniulotteisena inkarnoituneena fyysisenä ihmisenä ylösnousemus- ja ruumiillistumisprosessin aikana. Nuo sanat ovat hienoja ja vaikuttavia, mutta useimmille ihmisille eivät juuri muuta – vain hienoja ja vaikuttavia. Jos kuitenkin olet elänyt tätä edelläkävijänä, tiedät, että se on kuin teininä opetellessa ensimmäistä kertaa ajamaan keppivaihteista autoa – toistuvasti nostaa kytkimen liian nopeasti ja sammuttaa auton, jarruttaa liikaa, ajaa liian hitaasti, ajaa liian nopeasti, panikoi, kun täytyy pysäyttää mäkeen ja lähtiessä vapauttaa kytkin vierimättä taaksepäin tai sammuttamatta autoa jne. Se ei ole helppo tai nopea oppimisprosessi ja vaatii aikaa ja harjoittelua osata ajaa keppivaihteista autoa … hyvin. Sama on pätenyt edelläkävijään, joka opettelee, miten toistuvasti astutaan vanhaan alempaan patriarkaaliseen 3D-maailmaan ja poistutaan siitä, astutaan siihen taas ja poistutaan siitä uuteen ylösnousseeseen 5D-maahan sitä vastaavien taajuuksien myötä.

Tässä moniulotteisessa tangossa edestakaisin ei ole ollut kyse fyysisestä matkustamisesta, pitkistä matkoista tai aikajanoilla hyppimisestä, vaan eri taajuuksista. Alemmat ja korkeammat taajuudet merkitsevät alempaa ja korkeampaa tietoisuutta, energiaa, tiedostamista, kykyjä, kokemuksia, todellisuuksia, ajatuksia, tunteita jne. Ylösnousemusprosessin alusta saakka (minulla biologisesti vuoden 1999 alussa) olen ollut korkeammassa taajuudessa ja tilassa, kuten kaikki edelläkävijät, tienraivaajat, ruumiillistajat jne. Kun minun täytyi lähteä korkeamman taajuuden fyysisestä talostani ja tilastani ja mennä vanhan alemman Maan ruokakauppaan ja hoitaa muita vanhoja alemman 3D-maailman velvollisuuksia, tein juuri sen: astuin takaisin vanhaan alempaan maailmaan ja parhaani mukaan selviydyin siitä valtavasta fyysisestä ja tunnepaineesta ja -tuskasta, jota meneminen tiheyteen, negatiivisuuteen ja patriarkaaliseen kaksinaistietoisuuteen aiheutti. Sen tekeminen oli kuin murskautumista kuoliaaksi tarpeesta pudota värähtelyssä takaisin alas ja toimia fyysisesti raskaassa tiheydessä ja siihen yhteensopivan tietoisuuden ja ihmisten kanssa, jotka ovat olleet ja edelleen ovat siellä. Hädin tuskin pääsin takaisin korkeamman taajuuden talooni ostosten jälkeen ja minulla oli niin paljon tuskaa käymisestä tuolla matalammalla tiheys- ja pimeystasolla, että minulta vei päiviä toipua fyysisesti ja psyykkisesti (joka kerta) siitä. Ainoastaan ne jotka ovat itse eläneet tämän, tietävät, miten vaikeaa, tuskallista ja turhauttavaa monissa tapauksissa sen tekeminen on ollut ja joskus myös vaarallista.

Jaoin tuon ihanan kävelyn Ylösnousemuksen muistokujaa pitkin edelläkävijätovereiden kanssa, koska joulukuu 2017 on meille tämän loppu, koska se alkoi monilla heistä monta vaikeaa vuotta sitten. Oikeasti? Kyllä. Oletko valmis? Oikeasti? Hyvä, koska tässä se viimein tulee – kyky siirtyä vanhan alemman ja uuden korkeamman maailman välillä niin, ettei tarvitse lähes musertua ja vahingoittua niin syvästi, ettemme pysty tekemään mitään viikkoon tai kuukauteen. Muistatko, miten olen aina puhunut noista energiaportaista, joita olemme kiivenneet hitaasti kaikki nämä ylösnousemusvuodet? No, joulukuussa 2017 saavutamme lopulta tuon siunatun tason, jossa olemme ruumiillistuneet riittävästi fyysiseen kehoomme, saadaksemme uuden korkeamman Maan taajuudet ns. pysyviksi uusiksi "vaatteiksemme" riippumatta siitä, minne menemme tai milloin astumme taas vanhan alemman maataajuuden tiheyteen. Kidutus on tässä mielessä lopultakin ohi.

Rehellisesti sanottuna en pysty vielä täysin tuntemaan tätä, koska olen sopeutunut siihen, että vanha alempi maatiheys on potkaissut minua perseelle melkein joka kerta, kun minun on täytynyt astua tuohon paikkaan ja tilaan vuodesta 1999 lähtien. Sopeudun kuitenkin nopeasti uudestaan, kuten me kaikki, tähän uuteen ja paljon parempaan tilanteeseen, jonka joulukuu 2017 tuo meille uupuneille edelläkävijöille.

Siltä varalta, että on vielä viipyilevää hämmennystä tästä asiasta, tiedä, että me edelläkävijät olemme saavuttaneet tuon kovalla työllä ansaitun portaan, jossa olemme ruumiillistaneet niin riittävästi uutta itseemme ja fyysiseen kehoomme, että se suojaa meitä alemman taajuuden tiheydeltä, negatiivisuudelta, kaaokselta, epätasapainolta, vääristymiltä, egoilta ja muilta tuon maataajuuden asukkailta. Sanonko, että edelläkävijöillä on koko ajan juhlaa? Tuskin, mutta työstämme tuli paljon helpompaa, koska se ei satu niin kuin aina ennen.

Takaisin nuoreen teiniin ja sen tietämiseen, että kaukana tulevaisuudessa kun täytän 66 vuotta 23.12.2017, minua ei odottaisi täydet eläke-edut …

Suurimman osan elämää on tuntunut siltä, että elän sitä takaperin, mikä on totuudenmukaisempaa, kuin useimmat arvaisivat. Inkarnoituessani minulla oli tietoinen muistikuva siitä, mitä 5D ja ylemmät ulottuvuudet olivat/ovat, ja toimin vanhassa alemmassa patriarkaalisessa 3D-maailmassa sen ja muiden tietoisuuksien kera. Kuten sanoin aiemmin, vaadin tätä tässä ylösnousemuselämässä, mutta sillä oli hintana tietyt vaikeudet, vaarat, vastuut ja eristäytyminen. Jos tulee fyysiseen inkarnaatioon tarkoituksellisen tietoisuuden kera korkeammista ulottuvuuksista ja niiden korkeammista taajuuksista, niin periaatteessa kulkee värähtelyssä taaksepäin suurempaan tiheyteen, tässä tapauksessa 3D-maatiheyteen, ns. tulevaisuudesta joka on oikeasti vain korkeamman värähtelyn taajuuskaista.

Menemisessä eteenpäin tai taaksepäin lineaarisessa ajassa on kyse joko taajuutensa lisäämisestä tai vähentämisestä. Hidasta ja palaat ajassa taaksepäin alemman taajuuden maailmoihin jne. – nopeuta ja menet ajassa eteenpäin, mikä merkitsee astumista korkeampaan taajuuteen ja tilaan tai ulottuvuuteen. Useimmat vapaaehtoiset kulkivat taaksepäin nykyiseen ylösnousemuselämäänsä ja fyysiseen kehoonsa paljon korkeammista taajuuksista ja ulottuvuuksista jne. Niinpä meidän perspektiivistämme tuntuu usein siltä, että olemme kulkeneet taaksepäin fyysisen maamaailman tiheyteen, korkeammilta ei-fyysisiltä taajuustasoilta. Pieni sivuraide.

Miksi siis tiesin välittömästi nuorena teininä, että joulukuussa 2017 täyttäessäni 66 vuotta, minulle ei olisi sosiaaliturvan eläkettä? Mitä itua oli tietää ja kantaa tuota huolestuttavaa taakkaa kanssani kaikki nämä vuosikymmenet, olematta kovin onnellinen siitä, etten saisi samaa, mitä minua edeltävällä sukupolvella oli? Jotta voisin olla tässä tänään, kaksi viikkoa ennen 66-vuotispäivääni ja kertoa sinulle, että vanha patriarkaalinen 3D-tiheysmaailma kuolee sukupuuttoon tälläkin hetkellä ja että minulla ja kaikilla edelläkävijöillä, ruumiillistajilla ja tiennäyttäjillä olisi paljon helpompaa saada uudet korkeammat ylösnousseen Maan taajuudet sisällemme ja ympärillemme pysyvästi riippumatta siitä, minne menemme tai mitä teemme. Minulle maksetaan vähän eläke-etuja 2018, mutta enimmäkseen minä, kuten kaikki edelläkävijät, luomme tietoisesti oman uuden tapamme elää, luoda ja olla uusilla korkeammilla olemis- ja todellisuustasoilla. Ulos vanhaa alempaa ja sisään uutta korkeampaa.

Syntymäpäiväni 23.12. ja täyttämiseni 66 vuotta 2017 ei ole mikään kummallinen sattuma, vaan nerokkaasti sommiteltu elämän mittainen taival ylösnousemus- ja ruumiillistumisprosessin läpi, saadakseni kaiken tulemaan esiin fyysisen tason maailmoissa – ensisijaisessa ja toissijaisessa – juuri tähän aikaan, monista syistä. Hätkähdyttää mieltä ja kaikuu korkeassa sydämessä ymmärtää, miten itsemme korkeammilla tasoilla on hahmotellut tämän kaiken täydellisesti. Kuulostaa mahtavalta kommentilta lopettaa tämä.

Vielä yksi asia kuitenkin ei-edelläkävijöille.

On järkyttävä joulukuu 2017, ja fyysinen todellisuus hajoaa kohta, jakautuu pysyvästi, loppuu, alkaa, muuttuu ja muuttuu vielä lisää joka hetki tämän kuukauden ja koko vuoden 2018 (ja sen yli), joten ehdotan vahvasti, että selvität prioriteettisi välittömästi ja omistaudut sille, mitä tapahtuu ja mitä tulee kaikille maailmanlaajuisesti viikkojen kuluessa. Voit suuttua ja pelata negatiivisia hevonpaskapelejä itsesi ja toisten kanssa, jos haluat haaskata sen arvokkaimman inkarnaation, joka sinulla on koskaan ollut, vähäisiin negatiivisiin asioihin, tekoihin ja/tai itsepetokseen, jotka kaikki perustuvat alempiin taajuuksiin ja rajoittuneisiin egokeskeisiin ongelmiin, ynnä muuta. Päätös on sinun, mutta on tullut lopultakin se kohta, jossa pelleilyaika on loppunut, eli saatat löytää itsesi jostain, missä et mieluummin olisi, ja kaikki sen vuoksi, että keskityit käyttämään ja hyväksikäyttämään ihmisiä ja vanhoja mädäntyneitä järjestelmiä ja kutsuit itseäsi yleviltä kuulostavilta henkisen ylösnousemuksen nimillä, mutta teit todellisuudessa täysin päinvastoin. Valossa pelien pelaaminen on nolla, piste. Tik-tak, tik-tak. Lopullinen umpeutumisaika osuu syntymäpäivääni tänä vuonna, ja se on paras syntymäpäivälahja, jonka olen koskaan saanut.

Denise

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.