KYSYMYKSIÄ HENKIMAAILMAN MESTAREILLE

Henkimaailman mestareita kanavoinut Toni Ann Winninger (mastersofthespiritworld.com)

17.1.–24.1.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kysymys:

Mestarit, minua kiehtovat entiset elämät, jotka olemme eläneet, ja rakastan saada tulkintoja niistä. Yksi tällainen tulkinta kertoi elämästä Johanneksena, Jeesuksen opetuslapsena, ja antoi ymmärtää, että kirjoitukset hänen elämänsä tapahtumista olivat epätäsmällisiä. Kuten tiedän, olemme kaikki teknisesti ottaen Jumalan poikia, mutta mikä teki Jeesuksesta niin erityislaatuisen? Oliko hän hyvin valaistunut mies aikanaan? Olen aina tuntenut itseni henkiseksi. Kumpuaako tämä siitä ajasta, joka vietettiin Jeesuksen kanssa? –Jane, Iso-Britannia

Vastaus:

On kiva saada tulkintoja entisistä elämistäsi, mutta on paljon hyödyllisempää saada hypnoosin tai syvämeditaation avulla kokemuksia itse energioista. Kun yhdistyt tunteisiin tietystä ajasta ja paikasta, se on kuin muisto rakkaasta lomasta nykyelämässäsi, jonka voit visualisoida ja elää uudelleen.

Monet sielut ovat päättäneet olla jonkun tunnetun sielun seurassa, kuten Jeesus, hänen työnsä vuoksi tuossa elämässä. Se oli ihmiskunnalla jakso, jolloin ihmiset vasta alkoivat tunnistaa, että heillä oli kyky tehdä omat päätöksensä. Valinnanvapaus oli tuntematon siihen saakka. Yhteiskunta ja hierarkia kertoivat kaikille, mitä ajatella ja mitä tehdä. Kaikkia elämän puolia kontrolloitiin ja uskomukset saneltiin.

Jeesus tuli Maahan tiennäyttäjäksi, joka salli esimerkillään kaikkien nähdä, mikä oli mahdollista ja miten se saadaan aikaan. Hän esitteli kansalle ajatuksen itsenäisestä ajattelusta ja luottamisesta sisäisiin tuntemuksiin yhteiskunnan sanelun sijasta – tuomitsematta ja hyväksyen kaikkien yksilöllisyyden ja rakastaen heidän valintojaan. Hänen esimerkeistään tuli myöhemmin järjestäytynyt uskonto, henkisen polun esittelemisen sijasta.

Henkinen tietosi tulee siitä, että olet tarkkaillut ja elänyt aikana, jolloin henkistä ja rakkaudellista suuntaa tutkittiin ensimmäistä kertaa. Jos sinulla on tilaisuus, palaa takaisin tuohon aikaan ja tunne yhteys ehdottomasti rakastavaan Lähde-energiaan, joka on läsnä.

Kysymys:

Mestarit, olen kohdannut paljon tunne- ja mentaalitukoksia ja sen vuoksi olen alkanut ymmärtää eri tasoilla. Olen alkanut saada entisten elämien kokemuksia. Miksi? Nyt olen tilanteessa, jossa haluan antaa koko elämäni henkisyydelle. Miten voin tehdä sen? Olen oivaltanut, että elämme polulla, jolla opettelemme, mitä ehdoton rakkaus merkitsee ja mitä se on (kaikki, kaikkialla, sisällä, ulkona, olemme yhtä). Olen alkanut nähdä toisen "ulottuvuuden", missä on energiaa. Mikä tämä "ulottuvuus" on? Voisitteko selittää, mitä kokemukseni ovat? Täytyykö minun syntyä tänne uudestaan ja uudestaan, jos en ole oppinut oppituntejani? Miten voin kehittää itseäni enemmän? Voitteko antaa minulle muutaman vinkin? Tarvitsenko gurua vai tarvitsenko vain sisäistä ääntäni? –Weareone, Suomi

Vastaus:

Olet sielu, jolla on ihmiskokemus, jotta voisit oppia kaiken sielun olemuksesta. Vain fyysisessä kehossa voi osallistua asioihin, joihin liittyy enemmän kuin henkinen taso. Ihmisolennossa on monia kerroksia. On fyysinen kerros, mentaalikerros, tunnekerros ja henkinen olemus tai sielu.

Ihmisyyden alkuoppituntien aikana sinua riuduttavat niin paljon mentaali- ja tunnetukokset – mikä on oppituntien yksi tapa ilmestyä – että näet vain ne etkä mitään muuta. Kun opit oppituntisi tai selvität tukokset ja hankkiudut eroon kolmannen ulottuvuuden tuomitsevasta egosta, voit yhdistyä taas sielusi tuntemuksiin.

Tämä ulottuvuus jonka havaitset, on Lähdeolemuksen egotonta, tuomitsematonta ja ehdottomasti rakastavaa energiaa. Tämä on sielun tavoite – kyetä elämään omassa voimassaan pitäen edelleen ihmiskuoren. Pysyäksesi siellä et saa antaa egotuomitsemisen palata. Sen sijaan vain arvioi, mitä tapahtuu ympärilläsi, ja katso, onko se jotain, mihin haluaisit osallistua, vai toisaalta jotain mistä et voi oppia.

Ehdottomasti rakastava itsesi on kaikki, mitä tarvitset jatkaaksesi henkisellä polullasi. Etenet käyttämällä valinnanvapauttasi ja ottamalla täyden vastuun asioista, joita tuot elämääsi. Tarvitset vain sisäisiä tuntemuksiasi kertomaan, mitä tulit kokemaan.

Sitten kun tunnet mukavaksi olla ulkona egotuomitsemisesta, voit tutkia kaikkia voimia, joita sielulla on, ja ilmentää juuri sen, mitä haluat. Aikomus on kontrolloiva tekijä – aio ja niin on. Jos ymmärrät sen, mitä tuot elämääsi, sinun ei tarvitse toistaa sitä. Nauti matkastasi.

Kysymys:

Mestarit, pyydän näkemystänne lapsistani, iältään 24- ja 27-vuotaat. Luotettava selvänäkijä kertoi minulle, kun he olivat pieniä, että terroristi, heidän isänsä, ottaisi hallintaansa heidän mielensä ja kääntäisi heidät minua vastaan. Tämä on osoittautunut todeksi. Ystäväni sanoi myös, että lopulta kun he ovat saavuttaneet 25-vuoden iän, he alkaisivat kyseenalaistaa, mitä heidän isänsä on tehnyt heille. Tähän mennessä tämä ei ole osoittautunut todeksi minun tietojeni mukaan. Olen yrittänyt käyttäytyä aina arvokkaasti ja hillitysti heidän kamalasta käyttäytymisestään huolimatta ja olla myös myötätuntoinen, koska he eivät tiedä, mitä heille on tehty, ja minä tiedän. Voitteko valaista sitä sopimusta, mikä meillä kaikilla täytyy olla keskenämme? Miten voin käsitellä tämän tilanteen tehokkaimmin oman hyvinvointini ja mielenterveyteni kannalta ja siirtyä eteenpäin? –Mary Anne, Australia

Vastaus:

Koska jokaisella sielulla on valinnanvapaus muuttaa mielensä koska tahansa, se mitä joku selvännäkijä tai kanavoija näkee ja välittää sinulle, pätee vain siihen suuntaan, mihin kaikki valinnat ovat johtamassa tulkinnan ajankohtana. Monia tekijöitä on alkanut vaikuttaa lastesi matkalla. He eivät ole aikuistuneet – siis ottaneet vastuuta omista päätöksistään – siinä määrin, että ymmärtäisivät tilanteensa. Sinun täytyy antaa heille vähän aikaa päättää hyväksyä, mitä he näkevät ja tuntevat isästään, tai jatkaa sen sivuuttamista.

Oppituntisi tässä elämässä on olla tarkkailija – silminnäkijä – siinä tutkimusmatkassa, joka on lastesi elämä. Näet jo, että sinulla ei ole mitään tapaa kontrolloida, mitä heidän elämässään tapahtuu, ja että se mitä tunnet tästä, riippuu täysin sinusta ja sanelee mielialasi.

Jokainen sielu luo oman todellisuutensa valinnoilla, joita ne tekevät. Voit päättää olla onneton ja kurja, koska asiat lastesi elämässä eivät mene haluamallasi tavalla, tai voit kunnioittaa sitä, että nämä ovat oppitunteja, joita he valitsivat ennen tulemistaan tähän elämään.

Se on tärkeää, ettet anna heidän matkansa puuttua omaasi. Selvitä ne oppitunnit, joita pelkosi ja epäilysi paljastavat. Päästä irti egotuomitsemisesta ja astu ehdottomaan rakkauteen. Tästä matkassasi täällä on kyse.

Halusit käsitellä kontrollin puutetta, omakuvaan ja omaan arvoon liittyviä kysymyksiä, antamatta toisten tekojen vaikuttaa tunnehyvinvointiisi. Olet pärjännyt erittäin hyvin tässä. Sopimuksiasi perheen kanssa oli olla vanhempi, joka oli erilainen kuin se malli, jonka he päättivät oppia, ja olla paikalla neuvomassa heitä oivallustensa läpi sitten, kun aika oli oikea.

Kysymys:

Mestarit, olette sanoneet, että te asutte kotona viidennessä ulottuvuudessa, kun taas ihmiset elävät kolmannessa ulottuvuudessa ja ei-fyysiset pimeät ihmissielut elävät neljännessä ulottuvuudessa. Oletan, että muitakin olentoja elää neljännessä, ja haluaisin tietää enemmän siitä. Säieteorian mukaan universumi koostuu monista ulottuvuuksista. Onko olemassa ulottuvuudet yksi ja kaksi? Entä kuudes ja seitsemäs ulottuvuus? Miten monta ulottuvuutta on ja millaisia ne ovat? Oletteko eläneet myös noissa muissa ulottuvuuksissa? Kertokaa meille lisää, kiitos. –Christina, USA

Vastaus:

Voidakseen puhua kielenne eri termeistä, joita käytetään kuvaamaan olotiloja, täytyy käyttää tuomitsemista – emme normaalisti osallistu siihen, ellemme opeta sielun matkasta ihmisen kaksinaisuusvaiheen läpi maan päällä. Kaikilla sieluilla on sama ydinolemus, mutta ne oppivat ihmiskokemuksista eri tavoilla.

Käytämme opetuksissamme termejä kolmas, neljäs ja viides ulottuvuus vain erottaaksemme toisistaan täysin fyysisen tilan, fyysiset/ei-fyysiset siirtymävaiheet ja täysin ei-fyysisen tilan, jossa olet pelkästään ydinolemuksesi tai sielusi.

Ne jotka ovat jääneet täysin kiinni tuomitsemiseen, jossa arvostellaan, arvotetaan ja luokitellaan pikkutarkasti, ovat julistaneet, että on useista satoja ulottuvuuksia, jotka perustuvat ihmiskäsitykseen kehittyneestä oppimisesta. Tämä on ihminen, fyysinen ilmiö. He, kuten viittaamasi säieteoria, puhuvat ainoastaan fyysisestä maailmasta, eivät henkisielusta, jolla ei ole fyysisyyttä.

Vastauksena muihin kysymyksiin, olemme "ihmismäistäneet" matkavaiheet seuraavasti. Ensimmäinen ulottuvuus ovat kasvit ja asiat, joilla ei ole kykyä käsitellä ajatuksia. Toinen ulottuvuus ovat eläimet, joilla on vähän ajattelukykyä, ja ihmiset jotka ovat täysin toisten kontrolloimia eivätkä ajattele, että heidän täytyy olla vastuussa omista teoistaan (eli ei ole omatuntoa). Kolmas ulottuvuus ovat sielut, joilla on ihmiskokemus ja jotka määrittelevät ihmiselämänsä valinnanvapauden perusteella. Neljännessä ulottuvuudessa sielut jotka ovat luopuneet egotuomitsemisesta, arvioivat nyt asioita rakastaen ehdottomasti. Niillä on edelleen fyysinen keho, mutta he yhdistyvät helposti henkien kanssa. Koko neljäs ulottuvuus on fyysisten ja ei-fyysisten olentojen aluetta: juuri mainitut ja ne sielut, jotka ovat lähteneet kehostaan (kuolleet), mutta jotka ovat päättäneet pysyä mieluummin kiinnittyneenä Maahan, kuin mennä Kotiin – eli niistä on tullut kehottomia olentoja. Viides ulottuvuus on ei-fyysisiä sieluja, jotka ovat palanneet ehdottomaan rakkauteen Lähteen kanssa – alkuperäpisteeseensä.

Kysymys:

Mestarit, luin äskettäin japanilaisen tytön Junko Furutan kidutuksesta ja murhasta 1989. On kamalaa ajatella, että joku voisi kestää niin paljon kärsimystä. Haluaisin tietää enemmän osallistuneiden ihmisten haluamista henkisistä oppitunneista. Miksi Junko olisi valinnut kestää niin vaikean kuoleman ja mitä hän oppi siitä? Miten hän onnistui pysymään kasassa niin pitkään? Olette maininneet aiemmissa postauksissa, että kun leimaamme jonkun pahaksi, tilanne ei ole aina niin. Ihmiset ovat vain sieluja, jotka kokevat eri tilanteita. Mitä Junkon ahdistelijat halusivat oppia tästä elämästä ja miksi he päättivät tehdä sen tuolla tavalla? –David, Australia

Vastaus:

On inhimillisesti vaikea kuvitella, miksi kuka tahansa sielu valitsisi koskaan niitä oppitunteja, jotka tuo nuori nainen valitsi. Hänen sielunsa oli osallistunut aiempiin kokemuksiin, joissa oli kidutusta ja yleisesti ihmisen epäinhimillisyyttä toista kohtaan. Hän halusi selvittää sen laajuuden, minkä ihmiskeho kestäisi menettämättä järkeään. Hän oli aiemmin osallistunut juutalaisten joukkomurhaan, Espanjan inkvisitioon, kansanmurhiin useissa Afrikan maissa, orjuuteen ja Salemin noitaoikeudenkäynteihin.

Tämän elämän lisäkannustin kumpusi halusta saada kansalaiset tutkimaan ja päättämään rukata Japanin oikeusjärjestelmää. Hän halusi saada aikaan yhteiskunnallisen tyrmistyksen, joka ravisteli tuota maata ja myös maailmaa. Maailmassa tapahtuu hyvin paljon, missä ryhmät ja myös kokonaiset yhteiskunnat riistävät yksilöitä tai osajoukkoa, ja hän halusi kohdistaa valonheittimen julmuuksiin. Tämä on helppoa tämän päivän sosiaalisen median vaikutuksella – mikään ei näytä tapahtuvan enää tyhjiössä.

Paha, halveksittava, psykoottinen, epäinhimillinen, sairas, hullu jne. olivat sanoja, joita liitettiin niihin miehiin, jotka syyllistyivät tähän tapahtumaan. Mutta hekin toteuttivat niitä asioita, joita he halusivat kokea ollessaan maan päällä. Nämä käsitykset tai määritelmät jotka koskevat heidän tekojaan, ovat tuomitsemista, jota kolmannen ulottuvuuden egomieli vaatii erottaakseen omat toimensa tuollaisista julmuuksista.

Sen kuvaaminen, mitä nämä miehet halusivat, ei auttaisi ketään ymmärtämään, mitä tapahtui. Usein on niin, ettei sellainen joka ei ole osallistunut itse tapahtumaan, voi kuvitella sen syytä. Vaikka tekojen tausta-ajatus selitettäisiin, perusteluita ei voida tajuta tai ymmärtää. Ymmärrä vain, että jokainen sielu on vastuussa itse valitsemistaan oppitunneista.

Kysymys:

Mestarit, tämä kysymys juolahti sattumalta mieleeni (saattaisi olla hyödyllinen jollekin muulle). Ihmiset sanovat usein, että "pitäisi seurata intohimoaan tai tehdä sitä, mitä rakastaa", mutta jos näin olisi … ei olisi ketään siivoamassa katuja tai toimittamassa ruokaa tai kummallisia työpaikkoja, jotka eivät välttämättä ole "intohimo tai taito". Henkilökohtaisesti en ajattele, että yksi työ tai taito voi tehdä onnelliseksi. Mikä on teidän versionne tästä? –S., Intia

Vastaus:

Fraasista "seurata omaa intohimoaan" on useita päätelmiä. Se viittaa peruskäsitykseen, että sielulla on täydellinen valinnanvapaus ja itsestään oppiminen voi tapahtua vain, jos on kosketuksessa sisäisen itsesi tai "ajavan" voiman kanssa. Se katsoo sielun kykyyn ilmentää sen, mitä se haluaa kokea. Se kannustaa ottamaan vastuun omista päätöksistään ja ymmärtämään, että kun aika muuttuu, muuttuu myös tarve moninaisuuteen.

Kun sielu käy läpi valitsemiaan elämänoppitunteja, se saattaa saavuttaa kohdan, jossa oppitunnit eivät enää aja sen elämää, ja se on vapaa luomaan maailman, josta pitää. Tämä saattaa olla lepoa ja rentoutumista tai se voi olla niiden asioiden toteuttamista, joita on toivottu aina, tai se voi olla oppituntien kautta kerätyn viisauden käyttämistä. Sillä saattaa olla voimakas tarve auttaa vähemmän onnekkaita tai kenties sen kyky tehdä taidetta puhuu ihmisille ja miellyttää heitä ja hän haluaa jakaa.

Niiden joiden intohimona on sellainen toiminta, joka ei taloudellisesti tue heidän ihmiselämäänsä, täytyy käyttää osa ajastaan sellaiseen, joka ruokkii ja vaatettaa heidät. Nämä ihmiset valitsevat tavallisesti jotain, jossa ei tarvitse ajatella liikaa, koska osa heissä on varattu seuraavan intohimoisen pyrkimyksen suunniteluun. He saattavat löytää täydellisen vastauksen tähän astioiden tiskaamisesta, katujen siivoamisesta, likaisten astioiden keräämisestä, roskien poimimisesta – mikään näistä ei vaadi syvällistä ajattelua.

Huomaat, että yhteyden luominen intohimoon parantaa elämääsi olemalla voima, joka "vetää" sinua muun aikasi läpi. Se vie kaiken ajan ja huomion ja on tyydyttävää. Mutta sitäkin, kuten kaikkia elämäsi muita vaiheita, pitäisi arvioida jatkuvasti, jotta näet, onko jotain, millä on dynaamisempi vaikutus fyysisyyteesi. Älä pelkää muuttua tai kokeilla jotain uutta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.