KVANTTIMALLINTAMINEN

Kryonia kanavoinut Lee Carroll (www.kryon.com)
23.1.2016 San Antonio, Texas
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tämä on virstanpylväskanavointi tulevaisuuden malleista, joita ei ole vielä nähty ja löydetty fysiikassa ja ihmistietoisuudessa. Kryon puhuu tulevista löydöistä – kyky nähdä maailmamme näkymättömiä ominaisuuksia – ja miltä ne saattaisivat näyttää. Hän sanoo, että gravitaatio olisi yksi, ja muutaman päivän kuluttua tästä kanavoinnista löydettiin uusia gravitaatioaaltoja! Aloitamme uuden löytämiskauden, mutta suurin löytö on ihmisen ympärillä.

Alla oleva informaatio on ilmaista sinulle ja voit tulostaa, kopioida ja jakaa sitä haluamallasi tavalla. Tekijänoikeus kuitenkin kieltää sen myymisen missään muodossa muilta kuin julkaisijalta.

Lukijan auttamiseksi viesti on kanavoitu uudelleen [Lee ja Kryon] ja siihen on tehty lisäyksiä ymmärrettävyyden parantamiseksi. Usein kanavointitilaisuudessa välittyy energiaa, jota kirjoitetut sivut eivät sisällä. Nauti siis tästä parannellusta viestistä, joka annettiin San Antoniossa, Texasissa.

*********

Tervehdys, rakkaat ystävät, olen Kryon Magneettipalvelusta.

Tämä on aikaa, jolloin kumppanini astuu sivuun. Sanomme tämän taas, jotta tiedätte, ettei hän ole osa viestin tietoisuutta. Kanavointi saattaa näyttää mystiseltä ja kummalliselta teistä, sillä se käyttää ihmisen älyä, koulutusta, ääntä, kypsyyttä ja viisautta, mutta viesti tulee jostain muualta. Kumppanini kutsuu sitä intuitiivisten ajatusryhmien vakaaksi virraksi. Kumppanini on täällä, mutta hän ei ole täällä. Kun sanomme: "Hän astuu sivuun", hän avaa tämän astian [keho] ja kuulemanne viestit tulevat käpylisäkkeen ja hänen korkeamman itsensä kautta. Kerron teille tämän, jotta tiedätte, ettei hän puhu.

Kaikkialla ympärillänne on energiaa ja näkymättömiä asioita. Tänä aamuna puhuimme Kryon-seurueesta, ja se on edelleen täällä. Sitä ei voi laskea, koska se on puhdasta energiaa. Hyvin paljon siitä, minkä näette, aistitte ja tunnette ympärillänne, on energiaa. Energiaa tulee monissa, monissa muodoissa eikä kaikkea siitä edes dokumentoida energiaksi, sillä uskoakseen tämän viestin energiasta, ihmisten täytyy usein määritellä ja määrittää se. Haluatte mitata sen värähtelyominaisuuksia ja joskus sitä ei voi tehdä. Syy siihen on, ettei tiede ole vielä siinä kohtaa. Tämä ei ole kritiikkiä tiedettä kohtaan, vaan yksinkertaisesti fakta, että on enemmän opittavaa. Ääni on ilman, että korvat kuulevat sen, ja valo on ilman, että silmät näkevät sen.

Tieteen ennakkoasenne

On kysymys Kryonille, joka minulle on esitetty aiemmin: "Onko esoteerinen maailma sellainen, josta tiedämme jonain päivänä enemmän tieteen avulla?" Ja vastaus on "kyllä". Koska Maa ei ole vielä päässyt oikeuksiinsa, tällä hetkellä on monia asioita, jotka on eroteltu ja "linearisoitu", ja ne ymmärrettäisiin paljon paremmin, jos ei olisi. Olemme puhuneet siitä aiemmin – planeetan korkeimman koulutuksen yliopistot ja colleget ovat päättäneet erottaa kaikki opinnot kategorioihin. Tämä tehdään erikoistumisen ja tehokkuuden vuoksi, mutta sillä on hintansa.

Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja lääketiedettä lähestytään ikään kuin itsenäisinä tieteinä. Tietysti ne ovat yhteydessä, mutta koulutuskampuksilla ei ole "integrointirakennusta", joka panee ne kaikki yhteen. On joitain, jotka sanovat: "No, tietysti meidän täytyy tehdä se näin, koska jokainen tarvitsee oman opintosuunnitelmansa. Emme voisi mitenkään laittaa niitä yhteen, koska jokaista täytyy opiskella itsenäisesti. Kaikissa on aivan liikaa tiedettävää." Minäpä kerron sinulle jotain, rakas ihminen: on todellakin tapa yhdistää nämä asiat. Ette ole vain ajatelleet sitä vielä ja harkinneet tämän palapelin integrointivaihetta. Jos tietäisitte sen syvällisen suhteen, joka kaikella on kaikkeen, ymmärtäisitte heti, että tarvitaan muutos. Teillä voi olla integrointiaskelia tai –tarkastelua, mutta sekin puuttuu.

Asia johtaa toiseen ja tehdään löytöjä. Mutta koska tutkitte yhden tiedealueen itsenäisiä ominaisuuksia, löydöt parantavat usein vain yhtä tiedealuetta. Kemia johtaa lisäkemiaan jne. ja vain kemistejä on mukana. Kaikissa itsenäisissä tutkimuksissa on arvoituksia, jotka voidaan ratkaista vain integroitumalla toisiin. Mutta hyvin usein ne jäävät arvoituksiksi, koska kukaan ei katsele ympärilleen, toisille tutkimusalueille. Tiesittekö, että vasta äskettäin tiede on postuloinut ajatuksen, että planeetan magneettikenttä tarvitaan elämää varten? Kerroin teille tämän 1993, ei kuitenkaan ole vielä kovaa tiedettä osoittamaan sitä – edes kaikilla työkaluillanne. Tiedealueiden erottamisen ennakkoasenne on pitänyt monia asioita salassa teiltä. Ette ole vain halunneet laittaa fysiikkaa ja biologiaa yhteen.

On tapoja integroida ne kaikki, erityisesti kemia ja fysiikka. Kun alatte tehdä tätä, rakkaat ystävät, se johtaa suureen löytöön, mutta sitä ei tapahdu niin pitkään, kun kaikki ovat erillään. Teillä on yhden alueen spesialisteja ja toisen alueen spesialisteja. Joskus he kokoontuvat juhlimaan, ja se on jokseenkin siinä. He eivät oikeastaan kokoonnu keskustelemaan siitä, mihin he erikoistuvat. Miten nämä asiat voi erottaa ja olla silti täydellinen tiedemies?

Teiltä vei yli 20 vuotta havaita, että yli 90% DNA:sta oli dataa, ei koodia sisältävää kemiaa. Koko tämä ajan sitä kutsuttiin "roskaksi", koska diagnosoitte sen väärin. Sen löytäminen vaati kielitieteilijöitä. He näkivät kielen malleja, ei kemian. Tämä on pielessä, kun on vain kemistejä ja biologeja katsomassa monimutkaisia ja tuntemattomia kemiallisia arvoituksia. Olettamuksenne ja ennakkoasenteenne pitivät teiltä salassa tämän kauniin informaation vuosikymmeniä.

Tieteen tuleva integroituminen

Ensimmäinen ennuste jonka annan teille, on akateeminen. Uusi tietoisuus on tulossa ja sen myötä tulee uutta viisautta. Tulee "tieteellistä maalaisjärkeä", joka näkee uskomattoman arvon erillään olleiden tutkimusten yhtymäkohtien harmonisoinnissa. Tämä on paras, minkä voin antaa teille – ei yksityiskohtia.

On kuitenkin niin ilmiselvää, että näin täytyy olla, että tulee päivä, jolloin katsotte taaksepäin sanoen: "Mitä oikein ajattelimme?" Voitteko kuvitella maailman, jossa ruoka-aineita ei ole koskaan sekoitettu ateriaksi ja sitten yhtäkkiä erikoistuneet kokit kerääntyvät yhteen ja tekevät merkittäviä ruokalöytöjä? Laaja-alaiset ainesosat menevät yhteen ja muodostavat parempia aterioita. Mikä ajatus!

Voitteko kuvitella, millaista kommunikointi olisi, jos yrittäisitte oppia jonkin kielen ja teidän täytyisi raportoida verbirakennukseen, sitten adjektiiviosastolle ja viimeiseksi substantiivipaviljonkiin? Kukaan ei pystyisi puhumaan tuota kieltä – vain keskustelemaan siitä, mitä "palapelin osat" sisältävät. Fysiikan kieli nähdään ja se tuo paljastuksia biologiasta, kemiasta ja tietoisuudesta.

Tämän päivän kanavointi on tulevasta uudesta tietoisuudesta ja siitä, miten se muuttaa asioita. On joitain uusia asioita, jotka haluamme kertoa teille, ja joitain asioita joista haluamme keskustella kanssanne. Rakastamme puhua ihmiskunnan tulevaisuudesta ja edessänne olevista mahdollisuuksista.

Valtava näkymätön maailma joka on edessänne

Mitä tiedätte näkymättömistä asioista? Puhutaanpa ensin näkymättömistä asioista, jotka eivät ole esoteerisia. Mennäänpä siihen, mikä on totta teille ja myös näkymätöntä. Mennään näkymättömyydessä itse asiaan. Ympärillänne on monia fyysisiä, merkittäviä ja voimakkaita energioita, jotka ovat vuorovaikutuksessa kanssanne joka päivä, mutta jotka ovat täysin näkymättömiä teille ihmisinä. Hyväksytte kuitenkin ne ja työskentelette niiden kanssa sanoen: "No, ne ovat näkymättömiä, mutta niin asiat vain ovat. Se ei vaivaa minua."

Gravitaatio. Gravitaatio vaikuttaa kaikkiin maan päällä! Mutta se on näkymätöntä. Olemme antaneet teille monia kanavointeja gravitaation fysiikasta ja olemme kertoneet, että se on muuttuvaa ja kontrolloitavaa, ja lopulta tiedätte miksi. Kerroimme teille, ettei se ole välttämättä yhteydessä massaan sillä kokemusperäisellä tavalla, kuin luulette. Itse asiassa voisitte virittyä siihen haluamassanne määrin, jos tietäisitte vähän enemmän, miten esineiden massaa muutetaan. Se on vain ajan ja löytämisen kysymys, ja se mitä seuraa, on hyvin järkevää ja hyvin loogista tieteellisesti. Asia johtaa toiseen ja taas toiseen ja lopulta tehdään löytöjä, jotka sallivat teidän tehdä asioita, jotka aiemmin näyttivät tieteellisesti naurettavilta. Jonain päivänä gravitaatio voidaan nähdä ja mitata instrumenteilla, joita ette ole vielä löytäneet. Kun tiedätte enemmän gravitaation fysiikasta, tiedätte, miten sen nähdään koko komeudessaan. Se on tulossa.

Mikä tahansa tiede tulee todellisemmaksi teille, kun näette sen fyysiset mallit. Muuten, sitten kun näette lopultakin gravitaatiomallit, ymmärrätte vähän paremmin, miten sitä muutetaan. Malleista paljastuu salaisuuksia, joita ette tällä hetkellä näe. Kvanttiasioita ei ole olemassa niin, että voitte nähdä ne 3D:ssä tottumallanne tavalla. Tämä vaatii löytöjä, joita on tulossa ja jotka ovat erityislaatuisia ja kehitetty uudella ymmärryksellä ja tietoisuudella. Se on vain yksi.*

Tulevat kuviot/mallit

Kumppanini puhuu magneettikentästä jatkuvasti. Tiedätte, että se on olemassa, koska kompassinne osoittaa sen yläosaan. Siellä on jotain fyysistä ja se on näkymätön. Tämä tietoisuussohva jolla istutte ja joka on kirjaimellisesti sidottu planeetan elämänvoimaan, on täysin näkymätön. Kuitenkin tulee aika, jolloin se ei ole. Silmänne eivät näe sitä, rakkaat ystävät, mutta tulevat instrumentit näkevät. Kuvitteletteko näkevänne gravitaation? Kuvitteletteko näkevänne magneettikentän? Miltä se näyttää? Mitä nuo instrumentit kertovat väreistä ja värähtelyistä? Onko siinä kuvioita vai onko se vain pyörivä energiamassa?

Minäpä kerron teille salaisuuden, joka ei ole salaisuus yhdellekään fyysikolle tai biologille. Kaikessa on malleja/kuvioita – kaikessa. Aina on fraktaaleja. Suuresta pieneen, pienestä suureen, ja kaiken näkemänne muodot, mallit ja kuviot paljastavat, mikä sen luo. Tämä johtaa teidät sitten seuraavaan askeleeseen. Ymmärrätte, miksi magneettiverkko tekee, mitä tekee, ja ymmärrätte, miten se liittyy biologiaan ja ihmisajatteluun. Saatatte myös kyetä virittämään sitä vähän terveyden hyväksi! Nämä kaikki asiat ovat tulossa. Se on tiedettä eikä esoteriaa, mutta se johtaa kauniiseen esoteeriseen löytöön.

Olemme kertoneet teille kerta toisensa jälkeen, että tulee aika, jolloin nämä instrumentit käännetään ihmiseen ja tieteessä tapahtuu paljastus. Paljastuu selvästi, että ihmisillä on jonkinlainen kvanttisuus ympärillään. Kun instrumenteista tulee hienoviritetympiä, on tapoja nähdä ja mitata kuviot ihmisen ympärillä. Rakkaat ystävät, tämä on ihmisen pyhää fysiikkaa – merkaba.

Teidän on parasta yhdistää nämä asiat pian, koska jos pysytte laatikoissa ja lokeroissa, ette saa vastauksia. Ette ymmärrä korrelaatioita ja yhtymäkohtia ja miten ne toimivat toistensa kanssa. Tiedemiehet, on aika ajatella erikoistumislaatikon ulkopuolella. Tämä on lineaarinen lähestymistapa kehämäisten ongelmien ratkaisemiseen.

Tulevaisuuden ennustuksia

Ennustan kaikki yllä olevat asiat. Voin ennustaa nämä asiat, koska mahdollisuudet ovat tässä. Nämä vastaavat mahdollisuudet on nähnyt aiemmin muissa yhteiskunnissa, jotka ovat päässeet siihen paikkaan, jossa te olette, samanlaisella tieteellä jota teillä on. Voin ennustaa tämän, koska se on tapahtunut aiemmin, ja jotkut tässä huoneessa ymmärtävät, että pallo vierii [opetus todellisuudesta seminaarissa]. Se on vääjäämätöntä. Planeetalla on tällä hetkellä tiedemiehiä, jotka saavat oivalluksen, ja tämä johtaa näihin paljastuksiin tulevaisuudessa. Se kaikki on tulossa eteenne. Ajatteluun ja viisauteen edetään loogisesti. Kävelette, ennen kuin juoksette, ja siksi voin kertoa teille, että nämä asiat ovat tulossa.

Minäpä kerron teille nyt jotain tästä huoneesta, jossa olette. Älkää pelätkö [Kryon on vitsikäs]. Tiesittekö, että tässä huoneessa on näkymättömiä asioita, jotka ovat vaarallisia? Tiesittekö, että juuri nyt tässä huoneessa vaanii näkymättömiä asioita, jotka voivat aiheuttaa sairautta, jos ette ole varovainen? Tiesittekö sen? Niitä on täällä teidän kanssanne! Gulp! Älkää pelätkö, älkää pelätkö, koska ne ovat bakteereja!

Jos olisin sanonut tämän 100 vuotta sitten, olisi ollut epäuskoa. "Aa, tämä on vain esoteerista puhetta, eikä sellainen voi olla totta." Monet nauroivat ja nauroivat tuolle ajatukselle. Mutta tieteenne teki siitä totta teille. Kun kehititte instrumentteja, jotka näkivät mikroskooppisen pieniä elämän ominaisuuksia, kokonaan uusi maailma avautui. Se oli piilossa kaiken aikaa, mutta yhtäkkiä tiede teki siitä totta. Näettekö, mihin olen menossa tässä? Rakkaat ystävät, on perintönne tulla paikkaan, jossa tieteenne, fysiikkanne ja tietonne alkavat löytää yhtymäkohtia uuden viisaamman tietoisuuden kanssa. Saatte uuden keksinnön ja se avaa monia valtavan hyödyllisiä alueita teille.

Nämä keksinnöt antavat teille maan päällä joka paikassa niin paljon vettä, kuin koskaan tarvitsette kasvien kasvattamiseen ja juomiseen. Merienne suola voidaan helposti poistaa reaaliaikaisilla, tehokkailla keksinnöillä, jotka käyttävät magnetismia. Energiaa on paljon helpompi saada ja sitä tuotetaan runsaasti, ilmaisen ja runsaan lämmön kera. Väestönkasvu ei ole ongelma, koska korkeampi tietoisuus luo viisauden tietää, milloin hankitaan lapsia, jos hankitaan (kuten alkuperäiskansat ovat tehneet tuhansia vuosia). Katsotte joku päivä taaksepäin ja sanotte: "Olimme typeriä. Emme tienneet mitään mistään ja on hämmästyttävää, että edes selvisimme." Kerron teille tämän sen vuoksi, mitä on tulossa. Se johtaa minut puhumaan ihmistietoisuudesta.

Ihmistietoisuus

Mitä luulette ihmistietoisuuden olevan? "No, Kryon, se on ajattelua. Se on tapa, jolla ihmiset ajattelevat. Voitaisiin sanoa, että tietoisuus on kuvaus ajattelumallista." Se tosiaan on! Mutta jätitte pois korkean ja alemman ajattelun arviointiosan. Mitä tapahtuisi, jos kehittäisitte fysiikan instrumentteja, jotka näkisivät tietoisuuden? "Kryon, tarkoitatko, että sen voi nähdä?" Tietysti, se on fysiikkaa! Mitä tapahtuu, kun olet turhautunut ja tietokoneesi hajoaa tai akku loppuu? Eikö se ole liittymä fyysisiin asioihin? Merkittävä sääsatelliittien avulla tehty havainto on osoittanut, että magneettikentän voimakkuuden ja ihmismyötätunnon massatietoisuusvaihtelujen välillä on jatkuva korrelaatio. Toisin sanoen, kaiken vallitsevan tiedon vastaisesti, magneettikenttä reagoi kansainvälisiin katastrofeihin ja juhlanaiheisiin!** Tietoisuus liittyy fysiikkaan. Näette jonain päivänä oikeilla välineillä nämä mallit. Se on tulossa.

Ihmisyyden tulevat mallit

Haluan paljastaa jotain, mitä en ole paljastanut koskaan aiemmin: millaisia ihmistietoisuuden mallit tulevat olemaan. Meillä on lähtökohtana, että moniulotteisella fysiikalla on mahdollisuus paljastaa monia malleja näkymättömistä asioista. Melkein kaikessa mikä liittyy kvanttienergiaan, on nähtävissä malleja. Se ei ole yllätys. Miltä luulette mallien näyttävän, jos voisitte nähdä jonkun ihmisen tietoisuuden? Tämä on yksilötietoisuus, massatietoisuuden vastakohtana. Tämä malli on fyysinen ja henkilökohtainen ja sillä on kenttä. Tämän vuoksi se on lopulta mitattavissa ja sillä on kuvio – "sinun kuviosi".

Onko tämä teistä liian kaukaa haettua? Jos yksinkertaiset löydöt ja kokeilut ovat jo poimineet massatietoisuusmuutoksen fysiikan, miksi epäilisitte tämän jalostumista tulevaisuudessa? Miltä se näyttää? Annan teille kaksi esimerkkiä. Ihmistietoisuusenergian kaksi suurinta tuottajaa on pari: pelko ja viha sekä myötätunto ja rakkaus. Ne ovat asteikon päät ja ne ovat voimakkaita, äärimmäisen voimakkaita. Ne voivat käynnistää hälytyksen, ne voivat hajottaa tietokoneenne, ne voivat pehmentää sydämenne, ne voivat vaikuttaa kemiaanne ja ne voivat tehdä sen huoneen tai planeetan yli. Oletteko koskaan istuneet huoneessa, jossa joku on vihainen, ja tiesitte sen? Se on kouriintuntuvaa – voitte tuntea sen. Kun tämä tapahtuu, ette halua jäädä sinne. Haluaisitte lähteä. Kun joku on suuttunut tai vihainen, sanotte: "Täällä on synkkä pilvi." Tunnette energian ja sen erityisrakenteen. Olisiko energia erilaista, jos tuo ihminen olisi mestari ja lähettäisi rakkautta? Kyllä! Silloin sanoisitte: "Rakastan tätä paikkaa! Haluan jäädä tänne ja uppoutua tähän tunteeseen." Olette juuri määritelleet tietoisuusmallin!

Kaikki energia kaikkialla universumissa voidaan mitata ja nähdä. Kaikessa on aina malleja. Se voi alkaa yksinkertaisina aaltoina, mutta lopulta elegantit kuviot nähdään paremmilla instrumenteilla. Ne jotka ovat olleet samassa huoneessa tämän planeetan suurten mestarien kanssa, ovat tunteet luovan lähteen pakahduttavan rakkauden ja myötätunnon, ja se tulee euforia-aaltoina. Se saa itkemään ilosta, koska ollaan yhteydessä kaikkeen. Se on energiaa! Ymmärrättekö, mitä sanon? Voitteko mitata rakkautta? Kyllä! Se on mallinnettu ja voitte nähdä sen. Lopulta avautuu täysin uusi maailma. Minäpä näytän teille, mitä mallit ovat.

Mallit – matala

Nämä ovat ennustuksia, mutta ne ovat ennustuksia niiden mahdollisuuksien vuoksi, joita on tulossa. Se on niin suuri mahdollisuus, että se on varmaa. Tulee päivä, jolloin nämä mallit voidaan nähdä. Kun ne ovat ihmistietoisuusmalleja, näette jotain hyvin mielenkiintoista. Ne mallit joita annan teille nyt, vahvistetaan silloin. Tuhannet kuulevat tämän kanavoinnin, joten se on helppo löytää viitekohdaksi.

Puhutaanpa ensin siitä, mikä on alin tietoisuus, mutta hyvin voimakas. Ymmärtäkää, että matalassa tietoisuudessa on uskomaton voima ja niin on myös korkeassa tietoisuudessa. Matala tai korkea ei kuitenkaan ole tehokkaan voiman mitta, vaan ainoastaan värähtelymitta. Älkää sekoittako tätä taajuuteen, sillä tämän teknologia ei ole niin lineaarista. Mallinnuksessa nähdään ajattelun värähtely ja minne se voi mennä tai minne se ei voi mennä tai miten rajoittunut tai miten laaja se on. Voima on hyvin merkittävä. Tiedätte jo sen. Vihan voima luo pahuutta ja pelkoa, ja se on hyvin suuri. Pelon voima voi orjuuttaa kansoja, jos ne eivät ole varovaisia. Tunnette sen voiman menneisyydestä. Puhutaanpa siis siitä erityiskuviosta, jonka se luo niille tuleville instrumenteille, jotka mittaavat yksilöltä, jolla on tuo ominaisuus.

Matala tietoisuus luo äärimmäisen yksinkertaisia peruskuvioita. Nämä mallit luovat tai lähettävät voimakkaan ympyrän – energioiden yhtymisen joka tekee esteen korkeammille värähtelyille. Se vaikuttaa kehältä yksilön ympärillä tai tietoisuusenergialta, jonka tuo yksilö luo. Ympyrä on kuin mallivankila tai perusfraktaali, joka ei toistu. Se pysyy itsessään ja tuo malli ei tiedosta mitään oman piirinsä ulkopuolella. Voima tulee siitä, että se on niin voimakas, että se saattaa vaikuttaa toisiin, mikä tekee siitä helposti vahvemman ympyrän. Ympyrästä tulee silloin laajempi ja suurempi tietoisuusansa, joka luo vielä suuremman ympyrän, mutta vain yhden ympyrän.

Nyt kenties ajattelette, että puhun kielellä, jota ette ymmärrä? Kenties, mutta tässä on asian ydin: se on yksinkertainen. Se on astia, joka on ympyrä, eikä se voi nähdä itsensä ulkopuolelle. Se näkee vain itsensä ja se tuntee vain oman pahuutensa. Se tekee tuomitsemista ja päätöksiä vain sen perusteella, mitä se tuntee itsessään. Se on matala tietoisuus. Sen agenda on se itse eikä se näe mitään muuta. Ympyrä voi orjuuttaa ne, jotka ajattelevat samoin. Siitä voi tulla suurempi ympyrä, mutta se ei pääse koskaan pois itsestään. Se ei voi nähdä sen yli, minkä se tietää. Ympyrän ulkopuolella ei ole mallinnusta, joka kuuluu ympyrään. Se on rajoittava. Se on hyvin ilmeinen: yksinkertainen, matalaa värähtelyä ja perusselviytymistä.

Mallit – korkea

Puhutaanpa nyt toisesta tietoisuudesta. Tämä on rakkauden, myötätunnon, ylevämielisen ajattelun, lahjomattomuuden ja välittämisen korkeampi tietoisuus. Miltä se näyttää? Olkaa valmiina, koska en voi antaa sitä kaikkea teille. Se luo monia fraktaaleja. Se saa aikaan energiayhdentymisen, joka luo lisää itseään harmonioina itsestään [monia korkeamman taajuuden fraktaaleja lisää, jotka ovat alkuperäisen kerrannaisia]. Nämä fraktaaliaallot huokuvat ulospäin ja parantavat loputtomana kiertona sitä, mitä sen ympärillä on. Se on laajaa, se on tarttuvaa, se on jäsentynyt monimutkaisella tavalla, ja harmoniat luovat muita fraktaaleja kauas omien rajojensa yli. Se vaikuttaa muuhun aineeseen kaikkialla.

Minkä näette todelliseksi eroksi malleissa, yksinkertaisimmasta monimutkaisimpaan? Toinen on rajoittava ja voimakas yksittäisyydellään. Toinen on laaja ja voimakas moninkertaisessa laajentumisessaan. Rakkaat ystävät, tähän saakka ihmistietoisuus on tällä planeetalla ollut ympyrä alimmassa mahdollisessa värähtelyssä. Viha, sota, riidanhaluiset asenteet, töykeys, epäystävällisyys – koska kyse oli vain selviytymisestä. Voittaminen oli ainoa asia ympyrässä. Näin ihmiset selviytyivät! Siitä tuli sitten ryhmä vastaan ryhmä, maa vastaan maa, ympyrä vastaan ympyrä, ja sitä saitte tästä mallista. Se sai aikaan massakuolemaa ja uskomatonta surua. Saitte myös "ihminen vastaan ihminen" -tilanteen, eikä tietoisuus voinut laajentua tuosta ympyrämallista. Niinpä se toisti vain itseään, toisti itseään, toisti itseään. Tervetuloa planeetan historiaan.

Harmonioita ei lähetetty ulospäin eikä tapahtunut laajentumista. Ei ollut kasvua, oli vain pysähtyneisyyttä ja se toisti itseään. Se ei voinut mennä minnekään, koska se ei "nähnyt" mitään korkeampaa kuin itsensä.

Rakkaat ystävät, tämän planeetan energia muuttaa vanhoja malleja. Tietoisuusmallit ovat planeetan magneettiverkon ominaisuuksissa niin, kuin sitä on muuttanut auringon heliosfääri. Tämä verkko ja se uusi paikka, jossa olette avaruudessa [minne aurinkokuntanne on matkalla], muokkaavat näiden kummankin tietoisuusesimerkin malleja ja tekevät siitä, joka on monimutkainen fraktaaleineen, paljon voimakkaamman kuin perusselviytymistietoisuus. Tajusitteko tämän? Uusi energia muuttaa sitä, miten ihmiset reagoivat toisten ihmisten fraktaaleihin! On aika kasvaa, ja ihmistietoisuus kehittyy eikä enää ole valon ja pimeyden asteikkoa, niin kuin oikeusjärjestelmän asteikot, koska pahuudella on silloin paljon heikompi vaikutus verrattuna myötätuntoisiin ja monimutkaisiin harmonisiin värähtelyihin. Valo voittaa planeetalla pahuuden yksinkertaiset mallit ylivoimaisesti.

Pimeys ei näe itsensä ulkopuolelle

Haluan antaa teille taas todisteen jostain, joka on epätavallista ja kertoo matalan värähtelyn toimintatavan hyvin. Tämän vuoden [2016] ensimmäisessä kanavoinnissa puhuin Pohjois-Korean nuoresta johtajasta. Teen sen taas. Teen sen taas syvällisenä esimerkkinä siitä, miten matala tietoisuus ei voi nähdä itsensä yläpuolelle. Tämä merkitsee, että se voi toimia vain sen kanssa, mitä se näkee ja tietää. Niin voimakas, fiksu ja älykäs kuin se luuleekin olevansa, se ei pääse pois omasta ympyrästään.

Pohjois-Korean aiempi johtaja oli klassinen egoisti. Kun hän kuoli, hänen poikansa nousi valtaan ja hän saattoi tehdä, mitä halusi. Tämä poika oli katsellut isäänsä vuosikymmeniä ja tiesi nousevansa valtaan jonain päivänä. Luonnollisesti hän peri ne ominaisuudet, joita hänen isänsä opetti itsen tärkeydestä, ja hänestä tuli myös äärimmäisen egoistisesti motivoitunut. Kun hän sai vallan, hänellä oli vaihtoehtona tehdä muutoksia, jotka tekisivät hänestä vielä suuremman kuin isänsä. Hän halusi jotain, joka nostaisi hänen nimensä ja asemansa egoistisesti korkeimmalle kuviteltavissa olevalle paikalle. Hänen isänsä oli malli, ja nyt hän voisi tehdä, mitä halusi, ollakseen vielä kuuluisampi. Se on klassista, mitä tapahtui. Häneltä meni täysin ohi tuo suurin tilaisuus, joka yhdelläkään miehellä on ollut, tulla kuuluisimmaksi ja rakastetuimmaksi ihmiseksi maan päällä. Tuo ajatus ei juolahtanut koskaan hänen mieleensä. Vaikka hänet oli koulutettu länsimaissa, se meni häneltä ohi.

Jos hän olisi harkinnut korkeaa tietä ja ottanut mukaan maapallon, oman maansa rajallisen väestön sijasta, hän olisi voinut olla kuuluisin ja rakastetuin johtaja maan päällä koko elämänsä. Sillä hetkellä kun hän sai vallan, hänen olisi täytynyt ajatella vain ympyränsä ulkopuolella. Hän oli ainutlaatuisessa asemassa ollakseen "villi kortti" ja tehdäkseen jotain hämmästyttävää: yhdistää Pohjois- ja Etelä-Korean, luopua noiden maiden välisestä "kuoleman vyöhykkeestä", saattaa perheet yhteen sukupolvien jälkeen, lopettaa ydinohjelmat – joita hän ei oikeasti koskaan tarvinnut, paitsi näyttääkseen tärkeältä – ja näin antaa kansalleen yltäkylläisyyttä, ruokaa kaikille ja rauhan alueelleen. Koko Korea palvoisi häntä ja Maa huokaisi helpotuksesta kiittäen hänen viisauttaan ja rohkeuttaan.

Hänelle olisi osoitettu seisaaltaan suosiota hänen astuessaan Yhdistyneiden kansakuntien suureen saliin, hänen edessään olisi kumarrettu ja hänelle olisi annettu korkeimpia rauhanpalkintoja. Hänen egoaan olisi hivelty ja hivelty ja hivelty ja hivelty ja hän olisi ollut paljon suurempi, kuin isänsä oli koskaan ollut. Mutta se ei koskaan juolahtanut hänen mieleensä. Sen sijaan hän vahvisti perimäänsä pimeää laatikkoa, ja nyt hän johtaa matalinta mahdollista energiaa, joka edustaa planeetan vaarallisinta kapinallisenergiaa. Sillä kustannuksella, että hän pitää kansansa köyhänä ja aiheuttaa epävakauttaa alueelleen, hän saa olla hetken vaikutusvaltainen ja kuuluisa henkilö pienelle väkimäärälle. Hän ei kestä kauan. Hän ei näe, että sillä mitä hän tekee, ei ole planeetan enemmistön tukea, ja hän menettää kaiken. Eikö ole mielenkiintoista, miten voimakas se ympyrä on, joka pitää matalan värähtelyn matalana. Kaikki tämä alkaa muuttua, rakkaat ystävät. Jos tutkitte yksittäisiä ihmisiä ja heidän tapaansa käyttäytyä, näette tämän tulevan. Tunnistatte sen.

Yksilöt

Joku ihminen tulee luoksenne ja on vihainen. Hän on töykeä ja epäystävällinen. Kaikki mitä hänen suustaan tulee, on töykeää ja vihaista, ja lähdette pois tuosta kokemuksesta ajatellen: "Mikä tuota ihmistä vaivaa?" Haluan kertoa teille tämän: häntä ei vaivaa mikään. Hän on vain panostanut selviytymiseen. Epäystävällisyys ja töykeys saavat huomiota ja asettavat näyttämön huomatuksi tulemiselle. Siinä on energiaa, joka saa huomiota ja kenties myös pelkoauktoriteettia, vaikkei se ehkä ole sellaista, josta te pidätte. Taas kerran, et ette ehkä pidä siitä, mutta sillä joku tällainen selviytyy, ja monet ovat tällaisia.

Vanhassa energiassa se toimi eivätkä he näe mitään, mikä ottaa sen paikan. Heille se merkitsee, että he selviytyvät maailmassa, jossa kaikki haluavat sitä, mitä heillä on. Itse asiassa tänä päivänä on kulttuureja, jotka ovat panostaneet töykeyteen, koska he sanovat, että myötätunto ja ystävällisyys ovat sama asia kuin heikkous. He ajattelevat: "Ketään ei voiteta myötätunnolla ja ystävällisyydellä. Se on planeetan heikoille ihmisille." He eivät näe selviytymisympyränsä ulkopuolelle, joten he hyökkäävät kimppuunne matalan energiavoiman, töykeyden ja epäystävällisyyden kera. Heillä ei ole aavistustakaan, että on jotain parempaa.

Kun näette tätä tänä päivänä, se alkaa paukuttaa sellaista, mitä ette halua. Suurin osa Maata on kyllästynyt tähän lähestymistapaan ja etsii paljon elegantimpaa olemistapaa. Myötätuntoinen ihminen ei ole lainkaan heikko. Myötätuntoista ihmistä ympäröivä energia kutsuu teitä. Töykeää ihmistä ympäröivä energia työntää teitä pois. Näettekö sen eron, josta puhumme? Kumman haluaisitte mieluummin itsellenne?

Annoin teille juuri nuo mallit. Tämän kerron teille: ihmistietoisuus alkaa nousta yli siitä, mitä se on ollut, koska planeetan valon ja pimeyden suhde on muuttunut ja valo alkaa voittaa. Se merkitsee, että myötätunto, lahjomattomuus ja ystävällisyys säteilevät niin kirkasta valoa, että ihmiset näkevät sen paljon nopeammin ja helpommin kuin epäystävällisyyden ja voimankäytön. Töykeys ja epäystävällisyys nähdään lopulta toimimattomana käytöksenä ja lähdette pois. Se kertoo teille paljon henkilön energiasta ja siitä, missä hän on ja mitä hän ajattelee. Se on vanhaa ja se on selviytymistä monille, mutta uusi selviytyminen on valo ja korkea tietoisuus, ja monet alkavat nähdä sen.

Ne joilla on korkeampia ominaisuuksia, elävät pidempään. Lopulta he ovat johtajianne, ja sitä haluatte. Vaalit muuttuvat sen vuoksi, liiketoiminta muuttuu sen vuoksi ja näette enemmän valoa, enemmän myötätuntoa ja enemmän todellisia ratkaisuja sen heijastevaikutuksen vuoksi, jossa fraktaaliharmoniat menevät kaikkialle. Kun olette myötätuntoinen, kaikki tuntevat sen. Tiesittekö, että myötätuntoinen ihminen nähdään turvallisena? Turvallisena! "Ollaan tämän ihmisen kanssa, koska hän kuuntelee ja on miellyttävää istua hänen vieressään. Tunsitko häntä ympäröivän energian? Eikö se ollut mahtavaa?"

Näiden tasapainoisten yksilöjen lähellä on turvallista olla. He eivät satuta teitä. He eivät kilpaile kanssanne eivätkä sano epäystävällisiä tai piittaamattomia asioita teille. He kuuntelevat teitä ja he rakastavat teitä. Haluatte tällaista liiketoimintaa, eikö niin? Onko tämä liian kummallista teille? Onko liian kummallista ajatella, että tulevaisuudessa tämä on teillä normaalia? Voitte nähdä sen ja mitata sitä, ja tiedätte myös, miksi se toimii. Se muuttaa planeetan.

Tämä ei ole pelkkää tiedettä, rakkaat ystävät. Ihmistietoisuus siirtyy lopulta pois selviytymisestä. Se tulee pimeydestä elegantimpaan selviytymistapaan – järjestelmään jossa selviytyjät pystyvät yhdistämään asioita elegantisti sen sijaan, että kukistavat ja repivät asioita hajalle. Nämä ovat tavallisia ihmisiä, jotka katsovat tuomitsemisen ja uskontojen eroavuuksien yli. Nämä ovat yksilöjä, jotka näkevät Jumalan kaikkialla, kaikissa järjestelmissä, ja odottavat ensin hyviä asioita. He näkevät erot uskomusjärjestelmissä samalla tavalla kuin erot ruokavalinnoissa. Tämä on viisas ihminen, joka on tasapainossa.

Se on tulossa, ja osa siitä on jo täällä. Tässä on kaikki, mitä halusin kertoa teille tässä viestissä. Missä olette? Mikä mallinne on? Alatteko tuntea tämän todelliseksi? Alkaa olla turvallista, rakkaat ystävät. On turvallista rentoutua ja laskea vähän puolustusta, katsoa ympärille ja olla myötätuntoisempi ja ystävällisempi. Jotkut teistä odottavat edelleen jotain pahaa valtavirrasta. Olette ikään kuin tulleet ulos luolasta ettekä ole vielä varma, että bengalintiikeri on oikeasti lähtenyt. Tiikerit ovat vanhaa energiaa, ja ne pakenevat joka suunnassa. Nämä vanhan energian, pahuuden ja pimeyden jäänteet menettävät maaperää kaikkialla. Tämä vähenevä pimeys on todellisuutta kaikkialla, ja se alkaa näyttäytyä ja fokusoitua ja se tietää, että sen päivät ovat luetut. Kun näette tätä kamppailua, tietäkää, että se on hyvä uutinen. Se merkitsee, että tämän vanhan maailman tietoisuuden loppu tulee.

Jos tekisitte kyselyn planeetan kansojen miehiltä ja naisilta, joilla on perhe, niin he haluavat rauhaa! He eivät halua kukistaa toisia eivätkä he halua johtajia, jotka tekevät sitä. He eivät halua tappaa toisiaan rajallisten resurssien vuoksi tai ollakseen vaikutusvaltaisia. Vuorovesi on kääntynyt, ja planeetan tietoisuus haluaa musertavasti sitä, mitä jokainen isä ja äiti haluaa lapsilleen. On alku satojen maiden yhdistymiselle suunnittelemaan tapoja luoda tasapainoinen rauha ja ykseys – tulla toimeen. Kulttuurieroja on aina, mutta myötätunto ja tasapaino ovat ihmisen yleisiä ominaisuuksia.

Teillä on paljon yhteistä, minkä uusi viisaus näyttää teille. Teillä ei ollut tätä tasapainoa 100 vuotta sitten. Tämä on erilaista tänään ja se on erilaista tulevaisuudessanne. Lakkaatte toistamasta menneisyyttä ja sen sijaan kasvatte myötätunnon kauniiden fraktaalien ja harmonioiden kypsyydessä ja viisaudessa.

Tervetuloa uudelle maapallolle. Se on tulossa.

Ja niin se on.

Kryon

* Tämä kanavointi annettiin muutama päivä ennen, kun tieteellinen LIGO-yhteistoiminta löysi gravitaatioaallot 11.2. Fysiikan merkittävänä löytönä ylistettynä, se auttaa todistamaan Einsteinin alkuperäiset ideat, jotka annettiin melkein 100 vuotta sitten 1916.


-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.