SUURI PELASTUMINEN

Kryonia kanavoinut Lee Carroll (www.kryon.com)

11.3.2017 Boston, Massachusettes

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Voi siis sanoa, että jotkut näistä kanavoinneista EIVÄT ole antamisjärjestyksessä. Tämä annettiin maaliskuun alussa, mutta se sisältää ajankohtaisia ennustuksia siitä, mitä tapahtuu nyt, kun postaamme sen joulukuussa 2017. Niinpä päätimme lisätä sen puhtaaksikirjoitettuihin kanavointeihin. "Pelastuminen" josta Kryon puhuu, on selviytymistä vanhoista tavoista ja vanhasta ajattelusta – samanlainen kuin edellinen kanavointi, mutta se on yksityiskohtaisempi ja näyttää joitain asioita, joita monet eivät ole ajatelleet. Onko sinulla avoin mieli lukea, että se mitä teet, on itse asiassa VANHASSA energiassa? Miten monta "pelastumiskerrosta" olet suorittanut?

Alla oleva informaatio on ilmaista sinulle ja voit tulostaa, kopioida ja jakaa sitä haluamallasi tavalla. Tekijänoikeus kuitenkin kieltää sen myymisen missään muodossa muilta kuin julkaisijalta.

Lukijan auttamiseksi viesti on kanavoitu uudelleen [Lee ja Kryon] ja siihen on tehty lisäyksiä ymmärrettävyyden parantamiseksi. Usein kanavointitilaisuudessa välittyy energiaa, jota kirjoitetut sivut eivät sisällä. Nauti siis tästä parannellusta viestistä, joka annettiin Bostonissa.

*********

Tervehdys, rakkaat ystävät, olen Kryon Magneettipalvelusta. Jokainen teistä on ehdottomasti ainutlaatuinen. Jos voitaisiin mitata ihmisen entisiä kokemuksia, havaittaisiin, että jokainen ihminen on erilainen hyvin monin tavoin. Teillä saattaa olla samat elimet samassa paikassa biologisesti, mutta ne suodattimet jotka tuotte tähän tapaamiseen, tähän elämään, ovat hyvin moninaisia.

Olemme puhuneet tästä aiemmin, mutta taaskin sanomme, että se ennakkoasennekupla jonka kanssa tulette, suojaa teitä kaikilta todellisuuksilta, jotka eivät ole omassa kuplassanne. Se suojaa teitä negatiiviselta, ja se suojaa teitä positiiviselta. Sen sijaan että tulette täysin avoimin mielin, tuotte mukananne "ennakkoasetuksen" siitä tavasta, miten luulette asioiden toimivan. Jos teille esitellään jotain, mikä ei ole todellisuuskuplassanne, analyysinne ei salli sitä. Estätte myös siitä puhumisen.

Kaikkein suurin ennakkoasetus – ja se on useimmissa ihmisissä – on näkemys, mitä tapahtuu seuraavaksi. Kuten olemme puhuneet aiemmin, tulevaisuuden määrittää melkein aina se, mitä ihmiskunta on kokenut kautta historian. Toisin sanoen, mitään uutta tai positiivista ei oikeastaan odoteta. Sen sijaan menneisyys määrittää, mitä tulevaisuus pitää sisällään, ja siksi se on niin hätkähdyttävää, kun ihmiset näkevät jotain oikeasti uutta.

Liian nuori muistaakseen

Rakkaat ystävät, tätä kanavointia kuvataan "suureksi pelastumiseksi". Aloitamme antamalla informaatiota, joka on jo esitetty tämän päivän seminaarissa, mutta lukijat eivät tiedä sitä. Puhumme planeetasta, joka on kirjaimellisesti käynyt läpi sellaisen pimeyden, sellaisia vaikeuksia ja sellaisia kauhuja ja pettymyksiä, että sen ennakkoasenne on odottaa tämän jatkuvan. Rakkaat ystävät, sanon sen taas: ihmiset eivät tällä hetkellä elä riittävän pitkään muistaakseen mitään kaiken syvällisyydestä! Elinkaarenne on naurettavan lyhyt, ja elätte ainoastaan murto-osan siitä, mitä teidän suunniteltiin elävän. Teidän täytyisi mennä isoisienne ja isoisoisienne luo ja tuoda heidät tähän keskusteluun mukaan ymmärtääksenne täysin.

Kuten olemme sanoneet aiemmin, jos voisitte tuoda heidät nyt takaisin, he olisivat hyvin vaikuttuneita ja onnellisia puolestanne niiden monien vapauksienne vuoksi, joita heillä ei ollut, tai niiden iloisten asioiden vuoksi, joita te voitte tehdä tänä päivänä toistenne kanssa ja, mutta jotka olivat mahdottomia heille. He hämmästelisivät rauhallista maailmaa ilman häämöttäviä sotia tai merkittäviä uhkia joka puolella, vaikka te ette näe sitä lainkaan tällä tavalla. He muistaisivat myös sodat ja niiden aiheuttamat toimintahäiriöt sekä sen, miten kamalia ja surullisia ne olivat. Kypsyydellään he tietäisivät selvästi historian kautta, mikä toimii ja mikä ei, eivätkä he koskaan toistaisi sitä – koskaan. Mutta teillä ei ole mitään siitä. Niinpä erittäin "nuorella" ihmiskunnalla on yksinkertaisesti taipumusta toistaa toimintahäiriöitä ja odottaa niiden jatkuvan. Ei ole todellista kypsää senioritietoisuutta, joka voi muistaa mitään siitä viisaalla ydintasolla. Jatkatte toimintahäiriöiden toistamista, koska ette tunne menneisyyttä.

Niinpä menneisyyden tietoisuudesta tulee tulevaisuuden tietoisuutta teidän mielessänne. Tämä kaikki muuttui 2012. Se kaikki keskittyi siihen, mikä on astronomista ja mistä tämän planeetan muinaisihmiset kertoivat ennalta. Tämä päiväntasausten prekessio, jonka aiheuttaa planeetan 26 000 vuoden huojunta, on näiden muinaisprofetioiden ydin. Ihmiskunta jolla on 23 kromosomiparia, on itse asiassa käynyt läpi kaksi tällaista sykliä. Mitä sanoin juuri? Minä selitän: ihmiset joilla on 23 kromosomiparia, eivät ole minkään muun elämänmuodon kaltaisia täällä. Niillä jotka ovat suoraan alapuolellanne evoluutiohierarkiassa, on 24 paria. Teillä on 23. Teidän DNA:tanne on muutettu. Tuo 24. pari on itse asiassa olemassa, mutta olemme kertoneet teille, että se on piilossa moniulotteisella tavalla. Se on osa potentiaalista evoluutiotanne, joka on tulossa.

Niinpä kaksi tällaista Maan huojuntasykliä on melkein 50 000 vuotta. Niin kauan sivilisaationne on työstänyt palapeliä, ja jotkut teistä ovat olleet täällä koko sen ajan. Tämä on esoteerista informaatiota. Huoneen epäilijöille nämä ovat naurettavia faktoja. Heidän kuplansa on tulosta siitä, mitä heille opetettiin, joten se on suljettu kupla. Niinpä puhun niille, jotka resonoivat ja jotka tietävät, että he ovat olleet täällä aiemmin. Rakkaat ystävät, se pimeys mitä olette nähneet ja ne kauhut joita olette kokeneet, voisivat täyttää kokonaisia kirjastoja. On tulossa herääminen, joka alkaa reagoida näihin muistoihin.

Aikaympyrä muuttuu

Jokainen teistä on ollut kumpikin sukupuoli. Tämä merkitsee, että te kaikki olette synnyttäneet lapsia. Te kaikki olette menettäneet lapsia. Te kaikki olette olleet taistelukentällä. Te kaikki olette tappaneet ihmisen, ja kaikki tämän informaatio ja energia on edelleen akaasiassanne.

Mikä estää tätä surullista historiaa toistumasta taas? Tiede tulee kertomaan teille, että aika ei ole suora viiva, vaan itse asiassa ympyrä. Se kiertää ympäri, ja tässä se tulee taas. Tämän informaation kera ei ole mikään ihme, että ihmiskunta tuntee olevansa jumissa jatkuvassa sotakierteessä. Kuitenkin 80-luvulla kaikki tämä alkoi muuttua, ja jaksolla jota kutsutaan "kylmäksi sodaksi", oli se tietoisuus – varmuus – että te ette selviäisi uudesta sodasta tällä planeetalla, ja ajatus rauhanomaisesta Maasta alkoi hajota. Kaiken toivon hiipumista pahensivat nykyiset tuhoprofetiat vuosien 2000 ja 2012 ympärillä. Kuitenkin vuosi 2000 tuli ja meni, ja vuosi 2012 tuli ja meni eikä ollut maailmanloppua eikä ihmislaji kuollut sukupuuttoon. Sen sijaan muinaisprofetia toteutui, ja "ohititte merkin" uuteen energiaan. Se oli uusi alku, ja syy Kryonin olemiselle täällä.

Odotukset ohjaavat havaintotapaa

Rakkaat ystävät, ette oikeasti odottaneet olevanne tällä planeetalla tänä aikana. Kaikki entisissä odotuksissanne sanoi, että olisitte poissa tähän mennessä, ja tuosta odotuksesta haluan puhua. Tuo odotus saa aikaan niiden vanhojen tuhoprofetioiden tietoisuuden, joiden kanssa kasvoitte. Jos kysytte joltain ihmiseltä: "Mitä on seuraavaksi?", hän saattaa sanoa: "No, lopulta sota. Aina tulee sota." Tuosta vastauksesta mekin haluamme puhua.

On niitä, jotka esittävät, että ihmiset ovat ulottuvuuskerroksissa ja vanhassa energiaulottuvuudessa se maa jonka oli määrä käydä läpi ydinsodan kauhut, käy edelleen läpi sitä. He sanovat, että muutoksessa Maa vaihtoi vain ulottuvuutta ja on eri todellisuusulottuvuuskerroksia. Tosin sanoen, toisessa ulottuvuudessa tapahtuu edelleen niin, kuin oli tapahtumassa, mutta tässä muuttuneessa ulottuvuudessa, jossa olette nyt, niin ei tapahdu.

"Rakas Kryon, pitääkö se paikkansa?" En voi antaa teille "kyllä" tai "ei", koska ette tiedä, mitä kysytte. Se on kuin kysyisi: "Eivätkö ne enkelit koskaan väsy, jotka kannattelevat lentokoneen siipiä?" Sekoitatte ja sovitatte henkisyyden ja fysiikan olettamuksia tavalla, joka osoittaa, ettei teillä ole vielä ymmärrystä perusteista. Niinpä tuo kysymys jää vastaamatta. Siksi reaktioni kysymykseen ulottuvuuksien paikkansapitävyydestä täytyy olla tämä: jollain tavalla "kyllä" ja jollain tavalla "ei".

Pelastuminen odotetusta

Leikitäänpä hetki, että se on totta ja että toisessa ulottuvuudessa hyvin lähellä omaanne Maa lopettaa itsensä vähitellen ydinsodan kauheuksilla ja kaikilla asioilla, joita odotitte. Sanotaanpa, että se on tämän uuden kerroksenne oikealla puolella, tämän kauniin ulottuvuutenne, jossa on uutta energiaa eikä ole maailmansotaa tulevaisuudessa. Sen sijaan tämä ulottuvuus rakentaa tulevaisuutta, jota kukaan ei ole nähnyt ennen. Sellaista jossa odottamattomien villikorttien [merkittäviä muutoksia, jotka ovat hätkähdyttäviä] avulla kiipeätte pois vanhasta tietoisuudesta ja alatte kehittyä joksikin korkeammaksi, jossa ihmiset ovat yhdessä uudella myötätuntoisella yhteistyötavalla.

Leikitäänpä siis hetki, että homma toimii yllä olevalla tavalla. Sitten kysyisitte: "No, voimmeko tuntea edelleen tuon toisen ulottuvuuden – sotaulottuvuuden?" Vastaus on "todellakin"! Useimmat teistä tuntevat sen tällä hetkellä! Pelastuminen josta puhumme, on monikerroksinen. Suurin pelastuminen tapahtuu vanhan ulottuvuuden odotuksista, niistä joissa sota tuhoaisi Maan ja se menisi suoraan ennustettuun paikkaan. Pelastuitte ydinsodan kauheudelta ja sen sijaan aloititte polulla, jonka muinaisihmiset ennustivat mahdolliseksi.

Keitä nämä muinaiset ihmiset olivat? Luettelo niistä jotka ovat vielä jäljellä, on vaikuttava: Mayat, Atsteekit, Tolteekit, Navajot, Lakotat ja muinaiset havaijilaiset. Luetteloon sisältyy myös kymmeniä ja kymmeniä sellaisia, jotka ovat nyt kuolleet sukupuuttoon. Vaikka he eivät tienneet toisistaan silloin, kuitenkin he puhuivat siitä, mitä saattaisi tapahtua päiväntasausten prekessiossa. He sanoivat, että jos ihmiskunta selviytyisi tuhoamatta itseään, se nollattaisiin uuteen mahdollisuuteen ja evoluutio korkeampaan tietoisuuteen alkaisi. Se on profetia kotkasta ja kondorista. Selviydyitte tosiaankin joulukuun 2012 päivämäärän ohi, ja tuo päivämäärä oli asetettu 12 vuotta sen vanhan ennusteen jälkeen, jossa ihmiset kuolisivat ydinsodassa vuonna 2000. Tässä olette nyt, mutta tunnette edelleen jotenkin sen ulottuvuuden, joka oli odottanut sotaa.

Minä saavuin 1989 ja aloin kanavoida kumppanini kanssa. Tämä osui yhtä aikaa kahden tapahtuman kanssa: Harmoninen yhdentyminen 1987 ja mikä tärkeintä, Neuvostoliiton kaatuminen. Se osui samaan aikaan myös energia-alun kanssa, jota kukaan ei todellisuudessa odottanut ja jossa Harmonisen yhdentymisen informaatio toteutui.

Tapahtui todellakin ulottuvuusmuutos, jos niin halutaan sanoa. Mutta se tapahtui teillä sisäisesti, ei maan päällä yleisesti. Niinpä "pelastuminen" menneisyydeltä tulee uudessa todellisuudessanne, sillä olette täällä 2017, elätte ja voitte hyvin ja käsittelette palapelejä, joita kukaan ei uskonut, että teidän tarvitsisi käsitellä, koska teidän ei odotettu olevan täällä!

Neljä muuta ihmissivilisaatiota edelsi teitä ja tuhosi itsensä. Historioitsijat eivät ole vielä oivaltaneet tätä. Kuitenkin Mayojen vanhan kalenterin pitkä laskenta perustuu keskimääräiseen 5 125 vuoden sivilisaatiopituuteen. Kun arkeologit alkavat mennä 5 000 vuoden taakse, aletaan löytää hyvin vähän. Kun he pääsevät 10 000 vuoteen, he tuntevat, että se on lähellä organisoidun yhteiskunnan alkua. On tulossa kuitenkin löytöjä, jotka alkavat kertoa suurempaa tarinaa – tarinaa monista planeetan sivilisaatioista kera kielien, joita ei olla koskaan nähty. Alatte löytää näitä asioita ja vinkkejä näistä asioista ja myös muinaisteknologiasta, joka voisi johtaa moderneihin aseisiin. Kun löydätte, niin tiedätte, että olen oikeassa. Muistakaa tämä viesti, sillä se saattaa laajentaa uskomuskuplaanne. Lukekaa se uudestaan, kun näitä löytöjä tehdään. Silloin teille tulee ehkä paljon todemmaksi, että teidän sivilisaationne pelastui päättymiseltä, toisin kuin mikään muu.

Palapeli: miten reagoida uuteen energiaan

Palapeli josta olen täällä kertomassa teille näinä vuosina, koskee uutta energiaulottuvuutta – mitä odottaa, miten edetä, sen kauneus, oleminen rakastettu sen kautta, apu jota teillä on ja ihmisten uudet työkalut. Tämä on tehtäväni Kryonina.

Siis kaikkein suurin pelastuminen on, että sivilisaationne selviytyi vuoden 2012 ohi. Pelastuitte todellakin, mutta rakkaat ystävät, tämä on vain perustodellisuustasolla. Muut pelastumiskerrokset aletaan vasta oivaltaa. Joillakin teistä – kenties ei tässä huoneessa tai lukemassa tätä – on edelleen vanha tietoisuus, joka ei ole todellisuudessa lainkaan pelastunut tuolta odotetulta mahdollisuudelta. Vaikka kauhuja ei tapahtunut ja se on kaiken logiikan vastaista, monet odottavat sitä edelleen. Niinpä ei tapahdu pelastumista huonon tulevaisuuden havaitsemiselta niin kauan, kun se on edelleen ihmisten uskomuskuplassa.

Peruspelko – tulevaisuudenpelko

Tämän moniulotteisen muutoksen merkittävä kerros on tulevaisuudenpelko. Miten teillä voi olla totuus siitä, mitä todellisuudessa tapahtui, ja silti odotatte sitä, mitä teille kerrottiin ja mitä ei tapahtunut? Vastaus? Se on tapa. Olitte paikalla suurimman osan siitä. Tulevaisuudenpelko on tapa, joka kehitettiin niiden monien sivilisaatioiden kautta, jotka tuhosivat itsensä eivätkä selviytyneet. Olitte paikalla, joten entisten tuhoutumisten siemenet ovat sisällänne, ja monet odottavat edelleen kamalaa loppua.

Siksi joillakin teistä jotka edelleen odotatte pahinta, on ennakko-odotus. Mitä tunnette tulevaisuudestanne – henkilökohtaisesta tulevaisuudestanne? Tämä on yksi avain uuteen ajatteluun. Onko se toiveikas, suotuisa ja jännittävä? Vai onko samaa vanhaa ajattelua, joka sanoo, että kaikki menee mönkään lopulta? Olkaa rehellisiä, koska täälläkin istuu sellaisia, jotka eivät ehkä varsinaisesti pelkää, mutta odottavat silti, että tulevaisuus menee paikkaan, johon se on aina mennyt, samoista syistä kuin aina. Niinpä todellinen ennakko-asenne on tuomita tulevaisuus menneisyyden perusteella. Ei ole sellaista tietoisuutta tai poikkeusta tai sellaisen suunnittelua, mitä ette odottaneet ja mitä ette ole nähneet aiemmin – ainoastaan sellaisen, mitä olette nähneet. Kuten olen sanonut, ette elä tarpeeksi pitkään vielä. Jos voisitte elää edes 200 vuotta – murto-osan siitä, mihin DNA:nne on suunniteltu – alkaisitte nähdä malleja. Alkaisitte olla tietoinen mahdollisuuksista ettekä odottaisi vain toimintahäiriöiden toistumista.

Pelastumiskerrokset

On edelleen negatiivista ajattelua, vaikka tiedättekin, ettei tullut maailmanloppua eikä tule. Sanotaanpa, että uskotte, että tulevaisuuteen ei sisälly tuota episodia ja kaikki on ok. Näin on! Puhun pitkän aikavälin tulevaisuudesta. Tällä hetkellä etenette kaksi askelta eteenpäin ja yhden taaksepäin, mikä aiheuttaa haasteita hyvälle, positiiviselle ajattelulle. Positiiviset asiat kehittyvät sukupolvien aikana, rakkaat ystävät. Alatte nähdä järjestöjen siivoavan toimiaan, tai muuten ne kaatuvat. Ei voi olla enää odottavalla kannalla asioissa, joista puuttuu vilpittömyys, ja näette vanhan johdon jolla on vanhat toimintamallit, putoavan pois. Lopulta sen korvaa uusi johto, joka on myötätuntoisempi ja jolla on enemmän vilpittömyyttä. Se on tulossa.

Monien kaatuminen – oletteko nähneet sitä jo?

Näette enemmän ja enemmän henkilökohtaisia salaisuuksia paljastuvan ihmisistä populaarikulttuurin tai hallinnon korkeilla paikoilla. Se näyttää kuin epärehellisyysepidemialta! Mutta olemme opettaneet juuri siitä, mitä tapahtuu. Uudessa energiassa on valoa, joka paljastaa niiden asioiden pimeyden, jotka eivät ole yhteismitallisia rehellisyyden kanssa. Ne ovat aina olleet, mutta niitä estivät näkymästä monet, jotka pitävät salaisuuksia pimennossa. Oletteko nähneet muutosta jo?

Voidaksenne saada vakaamman tulevaisuuden, teidän täytyy käydä läpi valon ja pimeyden pyörimisiä. Tämä merkitsee, että pimeyttä paljastuu ja se työntää teitä vasten. Se häviää lopulta. Olemme kertoneet teillä tämän. Olette täällä auttaaksenne ympärillä olevia, jotka eivät näe pelastumista menneisyydeltä. He eivät saaneet ydinsotaansa, mutta kaikki muu menee joka tapauksessa mönkään.

On päästävä uusien kerroksen läpi

Sanotaanpa, että olette sinut tulevaisuuden kanssa. Tajuatte sen ja ymmärrätte tämän viestin. "Okei, Kryon, teimme sen. Ihmiskunnan tulevaisuus on ok. Olen messissä kanssasi ja aion sanoa: "Tämä tai jotain parempaa". En aio kanniskella tuota tunnetta, että olemme aina sodassa. Minulle on ok uskoa, että jotain parempaa on tulossa."

Sanon sinulle: entä muut kerrokset? Sinä sanot: "Mitä tarkoitat? Onko lisää?" Kyllä! Kehonne kemia, luontainen, tietoisuus jota olette kantaneet aioneita ja aioneita entisten elämien läpi, on aina nähnyt yhden todellisuuden: haasteita valon kanssa. Teillä on ollut haasteita haasteiden perään. Tänä päivänä on kanavoijia, jotka eivät kanavoi. Kuljeskelee shamaaneja, jotka eivät opeta ja jotka itse asiassa piiloutuvat. Kaikki tämä johtuu akaaisesta muistista, ja luontainen huutaa heille: "Älkää näyttäkö, kuka olette." Se kaikki johtuu siitä, että viime kerralla näyttäessänne, vanhassa energiassa, se ei onnistunut lainkaan hyvin.

Nämä ovat tämän päivän kaappivalotyöntekijöitä. Jotkut teistä ovat naimisissa heidän kanssaan, ja siksi menitte naimisiin heidän kanssaan! He ovat samanlaisia kuin te, mutta he eivät ole vain tulleet ulos henkisyyskaapista. Mutta he ovat hyviä ihmisiä, miellyttäviä ihmisiä, ja heitä te rakastatte. Tunnette heitä myös töissä. Hekään eivät ole samaa mieltä viestieni kanssa, koska jollain tasolla heillä on valaistumispelon siemen, josta olemme kertoneet teille aiemmin. Tuo pelko tulee voimakkaasta akaasisesta muistosta. Mitä akaasianne kertoo teille? Oletteko paenneet sitä, minkä akaasia näyttää teille? Oletteko edelleen kaapissa menneisyytenne vuoksi?

Akaasia edustaa elämäntiedostoja, energiana, jokaisesta teistä. Voi, tietoisuutenne saattaa sanoa: "Okei, tulevaisuus on hyvä. Kiitos, Kryon, että autoit minua tässä." Mutta sitten luontainen logiikkanne sanoo: "Mikä sinä olet, hulluko?" Koska akaasianne muistaa vain kauhua, pettymystä, sotaa ja surua! Tämä on hyvin samanlaista, kuin olisitte hukkuneet viime elämässänne ja teidän odotettaisiin sukeltavan suoraan veteen tässä elämässä.

Menneisyyden muuttaminen

Rakkaat ystävät, teidän täytyy muotoilla uudelleen akaasinen suodattimenne, ja se tapahtuu käyttämällä tietoisuutta, joka alkaa ohjata omaa solurakennettanne. Tajusitteko sen? Tämä on uusi ihminen, joka ymmärtää, että hänellä on kyky muuttaa asioita solutasolla. Voitte muuttaa menneisyyttä sen vuoksi, mitä tulevaisuus pitää sisällään. Nyt tiedätte, mitä "retrokausaalisuus" merkitsee [fysiikan termi josta keskusteltiin aiemmin päivällä]. Asiat joita tapahtuu tulevaisuudessa, voivat muuttaa menneisyyttä. Ymmärrättekö tämän nyt paremmin? Se merkitsee, rakkaat ystävät, että tietoisuus joka odottaa hyvää tulevaisuutta, luo sen. Se poistaa tai muotoilee uudelleen sen akaasisen logiikan negatiivisen osan, joka sanoo: "Olet hullu! Se tapahtuu taas, niin kuin se on aina tapahtunut." Työstättekö tätä?

Unet ovat paljonpuhuvia

Millaisia unenne ovat? Miten monella teistä on unia, jotka paljastavat turvattomuutta? Siinä akaasianne tekee ylitöitä kertoakseen teille, että asiat eivät tule paremmaksi. Kenties olisi parempi, jos keskustelisitte akaasianne kanssa? Tiesittekö, että voitte tehdä sen? Korkeampi itsenne joka on pyhä SINÄ, on tietoisuudessanne koko ajan. Tämä on se "Jumala sinussa", josta olemme puhuneet. Se työskentelee kanssanne mitätöidäkseen nämä asiat, jotka perustuvat vanhaan ajatteluun.

Käyden keskustelua korkeamman itsenne kanssa siitä, mitä nyt ymmärrätte, voitte alkaa muuttaa sitä kemiallista tasoa DNA, jonne akaasianne on tallennettu, ja alkaa muotoilla sitä uudelleen. Aloittakaa uuden toimintamallin ohjeilla. Muistuttakaa kehollenne, että kaikki tämä negatiivisuus on pelkästään historiajäämä, joka ei koskaan toistu. Itse asiassa, muutoksen vuoksi se kuuluu nyt täysin toiseen tietoisuuslokeroon.

Laitetaanpa kaikki vanhat kirjat menneisyydestä toiseen huoneeseen ja suljetaan ovi. Laittakaa oveen nimilappu "vanhoja asioita jotka ovat poissa". Kertokaa nyt kehollenne, ettei sitä päästetä tuohon huoneeseen. Tästä eteenpäin vain positiivisia asioita jotka johtavat teitä tulevaisuuteen, joka on täynnä valoa, sallitaan esitettävän teille, ja siihen sisältyvät unenne. Tiesittekö, että voisitte tehdä näin? Voisitte saada tämän visualisoinnin tapahtumaan, mutta teidän ehkä tarvitsee tehdä se uudestaan ja uudestaan, koska akaasia on jääräpäinen ja käsittelette OMAA KEHOANNE. Voitatte kuitenkin lopulta, koska saatte niin paljon apua korkeammalta itseltänne – osaltanne joka rakastaa sitä, mitä teette, ja toimittaa sen logiikan luontaisellenne. Se on kuin uuden lihaksen harjoittamista ajattelussanne.

Solumuisti

On lisää kerroksia. Tiedän, että sanotte: "Tarkoitatko, ettemme ole valmiita vielä?" Ette. Tuskinpa. Luontaisenne vastaa älykehosta ja kemiasta tietämisestä. Se on osanne, joka tietää terveysperspektiivistä, kuka olette. Se myös reagoi hyväntahtoisuuteen ja saa aikaan spontaanin remission. Se reagoi kuitenkin myös toisenlaiseen ajatteluun ja siitä voi tulla ohjelmoitu ja tasapainoton. Luulosairas joka "kouluttaa" itsensä pelkäämään kaikkia mikrobeja, voi itse asiassa epätasapainottaa oman älykehonsa niin, että se tekee yhteistyötä tuon ajatuksen kanssa. Se edustaa ihmisten tapaa ajatella. Muistakaa tämä: kehonne reagoi niin, kuin te ajattelette. Solurakenteenne on suunniteltu kuuntelemaan teidän ohjeitanne.

Ymmärrättekö tämän voiman? Luotte sen, mitä odotatte! Niinpä ihminen on kenties opettanut kemialleen, että on sairauksia, joita hän saattaa saada, ja hänellä on lyhyt elinkaari (perustuen tietysti entiseen informaatioon). Sitten akaasia säestää ja sanoo: "Juuri niin! Katso, miten kuolit monta kertaa aiemmin. Huono terveys on rakennettuna kemiaasi, joten tämä elämä on samanlainen kuin muut."

Kuuntelitteko kanavoinnin, jonka annoin teille jokin aika sitten Nuoruudentemppelistä? Kehonne suunniteltu elinkaari sallii teidän elää yli 900 vuotta. Mutta te ette elä! Mistä siis luulette kehonne ottavan vinkkinsä tässä asiassa? Kerron teille: menneisyydestä. Eikö ole aika muuttaa se? Voitte itse asiassa elää paljon kauemmin kertomalla soluillenne, että kaikki on ok, ja olemalla uskomatta, mitä toiset kertovat teille.

Teidän tietoisuutenne on kuningas! Se mitä sanotte ja ajattelette, ohjaa kehon kemiaa. Olemme sanoneet tämän aivan liian monta kertaa, ja taas kerran, oikea todiste on homeopatia. Jokin aika sitten lääketieteellisen maailmanne kuuluisia raportti tuomitsi homeopatian epätieteelliseksi. Siinä sanottiin: "Tinktuurassa on aivan liian harvoja miljoonasosia, jotta mitkään kehon solut "näkisivät". Siksi se ei voi vaikuttaa mitenkään kehonne kemiaan tai järjestelmiin. Se ei voi yksinkertaisesti toimia mitenkään."

Kuitenkin se toimii!

Täytyy siis tehdä mielenkiintoinen päätös, ja se on ensisijaista tämän päivän ajattelussanne. Kysymys: aiotteko mennä sen mukaan, mitä tiedemiehet kertovat teille, vai aiotteko katsoa todellisia tuloksia, vaikka ne ovat selittämättömiä? Muistakaa, että tiede tietää vain sen, mitä se on löytänyt tähän mennessä. Homeopatia toimii! Miksi?

Tämä hyvin muinainen parannusjärjestelmä toimii, koska tinktuuraan on laitettu aikomus, kun se on luotu ja nielaistu, ja keho "näkee" sen. Niinpä se joka laittaa sen kielen alle, opastaa luontaiselle, mitä tehdä. Kuulitteko tämän? Se ohjaa luontaista, aivan kuten luulosairas pelkotietoisuudellaan. Tiede kertoo teille myös, että sekin on mahdotonta, mitä luulosairas tekee. Kuitenkin se on tavallista kulttuurissanne ja näette sitä joka päivä.

Ohjeet jotka toimivat

Kaiken tämän vuoksi, rakkaat ystävät, meillä on jo todiste, että kehonne kemia pystyy ottamaan vastaan ohjeita, sekä negatiivisia että positiivisia. Voitte antaa sille ohjeita, ja se ottaa ne vastaan! Mikä siis on ongelma? Katsotaanpa sitä pidemmälle. Miten moni teistä on alkanut antaa keholleen ohjeita, että tulevaisuus on hyvä ja hyvä terveys on odotettavaa, ja muotoilette uudelleen menneisyyden ja poistatte pelon? Ongelmana on, että kehotatte kehoanne odottamaan jotain, mikä on tuntematonta ja mitä ei ole tapahtunut koskaan aiemmin. Näettekö ongelman? Teille on ennakkoajatus, että tuntematon on huono asia!

Ensin paljastan teille tämän: itse ajatus tuntemattomasta on ennakkoluulo. Mitä ajattelette, kun näette tiellä kyltin, jossa sanotaan: "Kaikki tästä eteenpäin on tuntematonta?" Se havaitaan negatiiviseksi viestiksi, eikö vain? Niinpä astutte tuntemattomaan tyhjiöön ja olette välittömästi erittäin varuillaan ja hyvin peloissaan. "En pidä täällä olemisesta", sanotte. Rakkaat ystävät, tämä johtuu siitä, että ihmiset haluavat tietää, minne ovat menossa. Se on ennakkoluuloa!

"Kryon, miten voimme tuntea hyvää tuntemattomasta?" Minäpä kysyn teiltä: miksi se on ongelma? Miksi teidän täytyy analysoida kaikki? Miksi teidän täytyy älyllistää tulevaisuus? Vastus on "tapa". Tuntematon voi olla itse asiassa erittäin hyvä asia! Menette tyhjiöön, ja voitte sanoa: "Vau, olen onnellinen, etten tiedä mitään, koska silloin minun ei tarvitse myöskään olla huolissani mistään! Minulle annetaan asioita, joita en ole koskaan odottanut, ja se mitä tapahtuu, ei perustu menneisyyteen. Se ei ole niitä negatiivisia asioita, joita odotin aiemmin. Sen sijaan se on uusia asioita, joita en ole koskaan nähnyt. Tuokaa ne!"

Oletteko koskaan huomanneet, miten Henki toimii kanssanne, kun ilmaisette aikomuksen ja rukoilette – erityisesti kun menette tilanteeseen, joka on tuntematon? "Rakas Henki, mitä tapahtuu? Pelkään, mitä on seuraavaksi, enkä tiedä, mitä tehdä." Usein mitään ei tapahdu, ja sitten mitään ei tapahdu, ja lopulta annatte periksi ajatellen, ettei teitä ole kuultu. Sitten yhtäkkiä saatte vastauksen, eikä se ole, mitä odotitte. Ymmärrättekö, miten ajoitus on mukana ja miten myös kehonne itse asiassa odottaa, että lakkaatte älyllistämästä ongelmaa? Ratkaisu tulee usein silloin, kun lopultakin rentoudutte ongelman osalta.

Jotkut teistä odottavat edelleen asioiden tapahtumista. Yllytän teitä astumaan tyhjiöön, kaikkiin näihin ennakkoasennekerroksiin, ja sanomaan: "Olen tuntemattomassa. Akaasia, mene takapenkille. Minä ajan nyt. Akaasia, mene tuohon vanhempaan huoneeseen, jonka oven voin sulkea iäksi. Ainoastaan uudet, positiiviset asiat sallitaan. En tiedä, mitä ne ovat, mutta tuntuu erittäin hyvältä olla tietämättä! Biologia, mene takapenkille ja lakkaa antamasta minulla vanhaa, pelottavaa informaatiota tai vanhoja ajatuksia elinkaaresta. On suuren pelastumisen aikaa kaikesta tästä. Nämä ovat ohjeeni teille!"

Jumala-ennakkoasenteesta

Lopuksi, mikä ennakkoasenne monilla on Jumalasta, Hengestä? Se perustuu täysin siihen, mitä teille on kerrottu, ei todellisuuteen. Kerron teille, mitä monet ajattelevat tästä tapaamisesta. Ensinnäkin, sen kaiken vastaanottamismenetelmä mitä kerron teille, on mahdoton. Mies tuolissa jonka läpi enkelilähde verhon toiselta puolelta puhuu, on naurettava ja typerä, ja hän on hullu. Rakkaat ystävät, se on ennakkoluulo. Toiseksi, toiset lähtevät tästä huoneesta sanoen: "Okei, se oli kummallista ja tavallaan tyhmää, mutta se oli somaa. Pidän tuosta tyypistä, vaikka hän onkin hullu."

Tiedän, keitä täällä on, rakkaat ystävät, ja sanon sen taas. Jos jompikumpi näistä tilanteista edustaa ajatteluanne, emme tuomitse teitä. Lähdette täältä saman enkeli- ja opasmäärän kera, mikä kaikilla on, ja saman Jumalan rakkausmäärän kera, mikä kaikilla on. Kaikkien ihmisten tapaan, teillä on vapaa valinta työskennellä sen kanssa tai ei. Jumala ei tuomitse. Teille ei tapahdu mitään sen vuoksi, että te ette hyväksy näitä pyhiä ajatuksia.

Kuitenkin, entä viesti? Älkää antako Jumalaennakkoasenteenne mennä suuren ja loogisen ajattelun tielle! Voiko mieli ohjata kehoanne? Voisitteko saada elämäänne parannuksen, jota ette odota, jokin sellaisen tuloksena, jonka on itse asiassa todistettu toimivan? Entä elämän pidentyminen? Mitä tapahtuu, kun solut alkavat muuttua, koska niille annetaan harmonista ajatusenergiaa? Mitä tapahtuu, kun sattuu energiayhtyminen, joka harmonisoi asiat ensimmäistä kertaa? Kuten sanomme myös tänä aamuna, nämä asiat luovat terveyttä, pitkää ikää, onnellisuutta ja tasapainoa. Kyse on löydöstä, että sisällänne on huomioonotettava voima, joka tulee varustettuna DNA-paketilla alkuperäisestä luomisesta.

Haluatteko pikaraiteen suureen pelastumiseen? Tässä se on: nähkää Jumala, joka ei tuomitse, Jumala joka rakastaa teitä ehdottomasti kaikesta riippumatta, joka odottaa teitä lähtiessänne kotiin tältä planeetalta, joka tietää jokaisen hengenvetonne, joka rakastaa teitä joka tilanteessa ja joka ottaa teitä kädestä, jos sallitte sen. Tämä on kaikkein paras pelastuminen. Se on ensimmäinen, jota teidän pitäisi kokeilla, sillä se auttaa tasapainottamaan kaikki muut. Teidän täytyy päästä läpi kerroksesta toisensa jälkeen ennakkoluuloja, suodattimia ja historiaa pelastuaksenne menneisyyden vanhoista ennakkoluuloista. Lopulta voitte päästä paikkaan, jossa voitte vetää kunnolla henkeä ja sanoa: "On hyvä olla elossa. Olen astumassa paikkaan, jossa en ole koskaan ennen ollut, ja siitä huolimatta, mitä ihmiset kertovat minulle, luotan viimeinkin omaan intuitiooni. Olen viimeinkin ilman pelkoa."

Lopetan samalla tavalla, kuin aloitin. Jokainen ihminen on erilainen. Se mitä olette kokeneet ja mitä teille on opetettu, on ainutlaatuista teille. Se mistä olette tulleet ja miksi olette täällä, on ainutlaatuista ja erilaista. Ei ole yhtä sääntöä, yhtä pilleriä, yhtä ratkaisua tai yhtä opinkappaletta, joka toimii kaikilla ihmisillä. Sen sijaan on miljardi totuutta, kaikki johtavat yhteen ratkaisuun – pelastuminen siitä ennakkoasenteesta, kuka olitte menneisyydessä.

Suurin mahdollisuus on lapsilla. Paras sukupolvi on vasta tulossa. He ovat terveempiä – uskokaa tai älkää. Sairaudet menevät lopulta pois. Puhun tästä myöhemmin. Ei ole mitään mallia, jota seuraatte tai teidän täytyy seurata vaatimuksena sille, että Jumala rakastaa. Jumalan rakkaus on teillä sisäänrakennettuna. Levittäkää sitä ympärillenne.

Jonain päivänä heräätte uudenlaisen akaasian kanssa, ja muistatte, mitä sellaista teitte aiemmin, mikä toimi. Tämä merkitsee, että te ette tee tällä kertaa samoja virheitä, mitä ennen. Sen sijaan olette uusi ihminen. Tämä planeetta ei ole koskaan ennen nähnyt tällaista – ei koskaan.

Olen Kryon ja rakastunut ihmiskuntaan. Ja niin se on.

Kryon

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.