HENKISEN PERFEKTIONISTIN TUNNUSTUKSIA

Kirjoittanut Matt Kahn (www.mattkahn.org)

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ystävilläni ja minulla on toistuva vitsi. Sanomme usein: "En ole perfektionisti, mutta työstän sitä." Tämä kepeä sutkaus on lintuperspektiivi siihen intensiiviseen infrastruktuuriin, jota elin henkisen matkani varhaiskehitysvuosina. Parhaan kykyni mukaan menin sisäiseen tutkijamoodiin, innokkaana poimimaan jokaisen oivalluksen ja saavuttamaan jokaisen virstanpylvään siinä määrin, että olin niin huolissani kaiken tajuamisesta väärin, etten kyennyt nauttimaan evoluutiostani. Kenties tämä kuulostaa tutulta myös sinulle.

Vaikka kaikki me jotka elämme maaplaneetalla, olemme enemmän tai vähemmän empaatteja vaihtelevalla tietoisuus-, ruumiillistumis- ja integroimistasolla, niin valtaosa niistä empaateista, jotka ovat tietoisia energiaherkkyydestään, ovat myös toipuvia henkisiä perfektionisteja. Koska energeettisesti herkällä olennolla on usein itseänsä muita huonommaksi väittävä ego tai huonon itsetunnon ruokkimaa ehdollistumista, on melkein vaistomaista kytkeytyä universumin loputtomaan potentiaaliin jatkuvasti peläten, että tekee virheen, tekee jotain väärin, ohittaa jonkin tilaisuusikkunan tai jää taakse korkeimmasta laajentumiskehityksestä.

Kerron näistä asioista esimerkkeinä kokemuksista, joita minulla on ollut ja joista olen selviytynyt. Ja olen havainnut universumin toimivan sellaisella täydellisyys- ja armotasolla, että on ehdottomasti mahdotonta koskaan astua oman kohtalonsa valokiilan ulkopuolelle. Kun ego kuulee tällaisesta täydellisyydestä, se tuntee usein universumin tahdon kukistaneen itsensä, ikään kuin se kilpailisi kosmoksen kanssa sinun jakamattomasta huomiostasi. Aivan liian usein ego tuntee itsensä hyödylliseksi vain, jos se uskoo kontrolloivansa kaikkea. Kun ego tajuaa kaikessa piilevän syvän harmonian, joka on henkilökohtaisen kontrollin ulkopuolella, se murjottaa hyödyttömyyden tilassa, ikään kuin sillä ei olisi mitään roolia elämän uskomattomalla matkalla.

Koska kaikki on yhden ikuisen totuuden ainutlaatuista ja tasavertaista ilmaisua, niin myös ego esittää ratkaisevaa roolia evoluutiossasi, vaikkei se olekaan se rooli, jota se kuvittelee tai toivoo esittävänsä.

Kun alat herätä, egosi tehtävä on purkaa asioita, jotta luodaan tilaa sielun esiintulemiselle. Ego on ikään kuin parkkeerannut autonsa energiakenttäsi numeroituun paikkaan tietämättä, että se on vain hetkellisesti pysäköitynä siihen, kunnes sielu on valmis tuomaan oman kulkuneuvonsa samalle paikalle. Vaikka ego saattaisi omaksua uskomuksen, että se on tuon parkkipaikan hoitaja, pitäen sen myös väsymättä puhtaana ja roskattomana, se kuitenkin samalla ylläpitää parkkipaikan koskemattomuutta, jotta sielulla on pysäköintipaikka. Saadessaan selville tämän yllättävän kohtalokäänteen, egosta voi tulla reviiritietoinen energiakenttäsi parkkipaikan osalta ja se saattaa alkaa pitää myös sielua torjuttavana tunkeutujana. Kyse ei kuitenkaan ole niinkään siitä, että ego kieltäytyy päästämästä irti, vaan siitä, että se viivyttää irtipäästämistä, kunnes se tuntee saaneensa tehtyä kaiken täydelliseksi. Tosiasiassa riippumatta siitä, miten täydellisesti ego hallitsee oman tanssinsa, se voi aina kuvitella vielä korkeamman täydellisyystason, jonka se voisi saavuttaa. Tämä jatkaa egon uskoa omaan kykyynsä kontrolloida asioita. Tätä analogiaa käyttäen ego pyytää sielua olemaan kärsivällinen, kun se siivoaa kiihkeästi parkkipaikkaa valmiiksi sielun saapumista varten – ja se löytää aina muutaman pikkukiven siirrettäväksi yrittäessään saada kaiken oikein.

Sitten jos ego kuvittelee saaneensa kaiken täydelliseksi, sen rooli muuttuu siihen, että se alkaa käyttää saman määrän ponnistelua saavuttamansa täydellisyyden ylläpitämiseen, jonka aikaansaamiseksi se teki kovasti töitä. Koska ego ei ole koskaan vapaa loputtomasta täydellisyyden tavoittelusta tai ylläpitämisestä ennen kuin se suostuu päästämään irti, niin mitä useammin egon taipumuksia käsitellään rentoutuneella ja rakastavalla huomiolla, sitä helpommin se siirtymä voi tapahtua, että ego poistuu parkkipaikasta ja sallii sielun siirtyä tilalle.

Seuraavaksi muutama hyödyllinen vinkki auttamaan siirtymässäsi egon perfektionistimalleista todellisen sieluolemuksen loistoon.

1. Teet aina kaiken oikein, silloinkin kun luulet tekeväsi tai tajuavasi jonkin väärin.

Siinä missä ego uskoo saavuttamisen olevan tulosta asioiden tekemisestä oikein, sielu ymmärtää, että sekä oikea että väärä ovat pelkästään tapa tulkita lopputuloksia. Sielu tietää, että jokainen kokemus on oikea, koska se yhdistää sinut juuri niiden tunteiden kanssa, jotka täytyy tuntea, jotta voidaan selvittää menneisyys ja saada suuria oivalluksia. Kyse ei ole koskaan jonkin näkemisestä oikeana tai vääränä, vaan kyse on siitä, miten paljon aikaa sinun on tarkoitus olla eri tunnetiloissa saadaksesi itsellesi laajentumisen lahjan.

Siinä missä ego uskoo, että asioiden tekeminen oikein auttaa sitä saamaan positiivisempia tunteita lyhyemmässä ajassa, sielu tiedostaa totuuden ja tietää, että sinun on tarkoitus tuntea, ajatella, uskoa ja valita juuri niin, kuin tapahtuu, sillä tukahduttamisen ja epämukavuuden tilassa rakennetaan liikevoimaa sinkoamaan sinut korkeampiin energeettisiin tiloihin ja tunnetiloihin. Jos singahdat alas, niin se tapahtuu vain siksi, että voit löytää joitain isoja parannettavia haavoja, mikä taas vuorostaan muodostaa painetta, joka kiihdyttää sinut vielä entistä korkeampiin laajentumishetkiin. Tämä merkitsee, että jos olet rauhassa juuri siinä, miten asiat ovat ja miten asiat ovat tapahtuneet, elämä opastaa sinua juuri sinne, missä haluat olla, kunhan sallit universumin työskennellä parhaana pitämällään tapahtuma-aikajanalla.

2. Et ehkä saa, mitä haluat, mutta tunnet aina niin, kuin haluat.

Seuraavaksi tuleva näkökulma saattaa ampua jättimäisen tykinkuulan vanhaan ymmärrykseen vetovoimanlaista, mutta vanha ymmärrys kannattaa hajottaa, sillä se voi antaa sinulle tuoreen perspektiivin ja tilaa hengittää. Kuvittele jotakin, minkä haluat vetää todellisuuteesi. Huomaa, että tähän asiaan on liitettynä uskomus, että tämän asian tuominen todellisuuteesi tuo mukanaan myös kaikki ne positiiviset tunnetilat, joita haluat tuntea useammin. Koska energeettinen parantumisjakso on se aika, joka sinun on tarkoitus viettää alemmissa tiloissa rakentaakseen sen liikevoiman, joka tarvitaan sinkoamaan sinut aiempaa korkeampiin tiloihin, niin sillä, mitä haluat saada ja sillä, mitä toivot tuntevasi, ei ole välttämättä yhteyttä. Tämä on pelkästään rajoittava henkinen uskomus, jota ruokkii oletus, että sinusta tuntuu erilaiselta henkilökohtaisten olosuhteidesi näyttäessä erilaisilta. Tosiasiassa sinun on tarkoitus tuntea olosi koko ajan paremmaksi, luultavasti jo paljon aiemmin kuin olosuhteesi ovat valmiita muuttumaan. Kyse ei ole siitä, että universumi ei halua antaa sinulle, mitä haluat, vaan se toimittaa sinulle juuri sen, mitä tarvitset, voidaksesi tulla siksi, kuka synnyit olemaan.

Perimmiltään erilaisten olosuhteiden kuvitteleminen on tarkoitettu vain saamaan sinut kosketukseen sen kanssa, mitä haluat tuntea. Kun tämä on tehty, universumi tuo sinulle kaikki parantavat kohtaamiset ja hetket auttamaan, että vääjäämättä tunnet niin, kuin olet kuvitellut. Silloin kun olet harmoniassa sielun kanssa, pystyt kuvittelemaan paremmat olosuhteet intuitiivisena tietämisenä, eikä enää tarvita eri kokemuksia antamaan eri tunteita. Silloin kun elät egossa hautuen, kuvittelet, että tunnet olosi paremmaksi vain, kun elämänolosuhteesi muuttuvat egon täsmällisten määräysten mukaiseksi. Kun pystyt arvostamaan sitä, mitä haluat, samalla kun hyväksyt, että tämä ei ehkä ole se asia, jota tarvitset voidaksesi tuntea sen, miten hyvältä sinusta on jo tarkoitus tuntua sitten, kun suurin osa parantumismatkastasi on tehty, niin olet linjassa suuremman kypsyyden kanssa, joka auttaa sinua purkamaan egon taikauskoiset uskomukset.

3. Universumi ei ole hauras.

Miten usein sipsuttelet varovasti todellisuudessasi toivoen, ettet häiritse olemassaolon pyhyyttä rajoittavilla ajatuksilla, yliajattelulla tai negatiivisilla tunteilla? Samaan aikaan kun tietenkin on paljon hyötyä siitä, että on tahdikas sanoissaan, teoissaan ja reaktioissaan, elät kuitenkin evoluutiosi välttämättömiä ylä- ja alamäkiä erittäin lujarakenteisessa todellisuudessa. Todellisuus, joka on puettu planeetaksi, joka on kestänyt jääkausia, tulivuorenpurkauksia ja pitänyt myös tilaa meteoriparvien saapumiselle, pystyy varmasti kestämään rajoittavimpienkin ajatustesi vaikutuksen.

Erityisesti jos sinussa vielä vallitsee vanhan ajattelutavan mukainen käsitys vetovoimanlaista, luultavasti luulet, että kaikenlainen epätäydellisyys saa universumin kurtistamaan kulmiaan käyttäytymisellesi ja viivyttämään syvimpien toiveidesi tulemista. Kun yrität saada tehtyä kaiken oikein, ja se on tapasi houkutella universumia antamaan sinulle enemmän haluamiasi asioita, se on epäaitoutta jota ilmaistaan henkisenä materialismina, ja se vain turhaan tukkii kirkkaamman näkökykysi.

Universumi ei ole hauras ja se pysyy yhtä häviämättömänä kuin se kohtalosi, joka tulee esiin jokaisella hengenvedollasi. Sinun ehkä täytyy tehdä pelkopohjaisia valintoja voidaksesi rakentaa rohkeutta ja pystyä resonoimaan parempien vaihtoehtojen kanssa, tai sinun täytyy viettää aikaa myrskyisissä olosuhteissa, kunnes olet valmis astumaan tuntemattomaan, mutta eikö juuri siitä tässä elämän pelissä olekin kyse? Elämä on elävä laajentumismatka, jonka aikana sinusta tulee tietoinen kaikesta, mitä tiedät, ja alat muistaa kaiken, mitä olet – yksi valinta kerrallaan.

Elämäsi on keskeneräinen taideteos. Kuten useimmat taiteilijat kertovat, on mahdotonta herättää henkiin taiteen taikaa tekemättä ensin sotkua.

Kun ymmärrät, ettet voi tehdä virheitä, ettei elämän tarvitse tuoda sinulle uusia olosuhteita voidaksesi tuntea olosi paremmaksi ja ettet elä hauraassa universumissa, olet hienosti matkalla koti empaattisen energiasi maadoittamista ja olet toipumassa henkisen perfektionismin karikoista.

Sitten kun jokainen päiväsi ei ole vain sarja pelkopohjaisia rituaaleja tai asioiden jatkuvaa ruksaamista loputtomalta henkiseltä tehtävälistaltasi, pystyt kohtaamaan elämäsi mysteerin yhtä avoimesti ja aidosti, kuin se kohtaa aina sinut. Tästä tilasta pystyt näkemään jokaisen hetkellisen virstanpylvään tärkeyden ja tutkimaan henkilökohtaisten kokemusten ääretöntä kirjoa, ilman mitään suoritettavaa, muistettavaa, kontrolloitavaa tai ojennuksessa pidettävää. Tästä henkisen matkan puhdas potentiaali todella alkaa.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.