MIKSI TARVITSEMME MIELTÄ TODELLISUUTEMME MUUTTAMISEEN

Kirjoittanut Vera Ingeborg (thewakeupexperience.eu)

28.10.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Henkisessä maailmassa on tavallista ymmärtää väärin, että meidän täytyy luopua mielestä siirtyäksemme uuteen todellisuuteen ja tullaksemme menestyksekkääksi luojaksi. Mutta tämä on vasta puolitotuus ja usein väärin tulkittu – ajatellaan, että meidän täytyy hylätä mieli ja elää pelkästään sydämestä ja tunteesta. Tämä ei voisi olla kauempana totuudesta. Sisäinen tasapaino on mahdollinen ainoastaan harmonisoimalla sydän, mieli ja fyysinen keho.

Monet henkiset harjoitukset ja menetelmät sulkevat pois mielen ja keskittyvät vain tuntemiseen. Kyllä, on totta, että voidaksemme vaihtaa taajuutta, meidän täytyy tuntea energia ja saada tunnekokemus. Eikä se selvästikään tapahdu mielessä, vaan sydämen ja fyysisen kehon avulla. Ja kuitenkin ennen kuin saamme tunnekokemuksen, teemme valinnan ja ilmaisemme aikomuksen. Ja se on, luotammeko vai emme luota, toimimmeko rakkaudesta vai pelosta siinä, kun käsittelemme tunnekokemuksiamme.

Tämä valinta tehdään maskuliinienergialla. Se tarkkailee, fokusoituu ja valitsee, ennen kuin se annetaan taas feminiiniseen energiakenttään, jossa tunnemme ja prosessoimme. Jos sivuutamme mielen, kehotamme automaattisesti sitä pysymään vanhoissa malleissa ja vanhassa ohjelmoinnissa. Ja ne perustuvat pelkoon. Niinpä hyvin usein menetelmät ja harjoitukset eivät ole kovin tehokkaita, koska mieli vaeltaa menneisyyteen tai tulevaisuuteen ja yrittää selvittää, mitä tapahtuu, ja projisoi kaikenlaisia asioita. Tuomitsemme itsemme ja toiset sekä syytämme itseämme ja toisia tietyllä tavalla tuntemisesta tai tunteellisuudesta. Meistä tuntuu huteralta ja turvattomalta ja meistä tuntuu uhrilta, jota ajavat tunnekokemukset. Ilman aktiivista mielen valintaa emme ota vastuuta omasta luomisestamme tuossa hetkessä.

Olemme olleet hyvin kiireisenä pelkkää feminiinisyyttä, koska olemme alitajuisesti ja tietoisesti tehneet maskuliinisuudesta vastuullisen ja tilivelvollisen kaikesta maailman kurjuudesta. Olemme hylänneet maskuliiniset piirteet ja opetelleet vain olemaan, vastaanottamaan, hoivaamaan jne. Mitä enemmän teimme sitä, sitä vähemmän tosiasiassa tapahtui, koska tarvitsemme onnistuneeseen luomiseen aivan yhtä lailla maskuliinienergiaa. Tekeminen ja toiminta ei tule feminiinisyydestä. Niinpä jumissa olemisen tunne ei ole ainoastaan tulosta panikoivasta mielestä, vaan myös sisäisen maskuliinisuutemme sivuuttamisesta.

Meidän täytyy ymmärtää, että tarvitsemme luomiseen kumpaakin, feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta. Ja voidaksemme muuttaa kokemukset epäluottamukseen, pelkoon ja puutteeseen perustuvista, luottamukseen, rakkauteen ja yltäkylläisyyteen perustuviin, maskuliinisuuden ja feminiinisyyden täytyy toimia erilaisella, korkeamman taajuuden tasolla. Ja tuo muutos tarvitsee ensin valintaa ja aikomusta siinä, miten käsittelee tunnekokemukset – luottamuksen vai epäluottamuksen kera.

Mieli on maskuliinienergian tulkitsija aikomukseksi ja toiminnaksi. Se on portti tietoisuuden tulemiselle ja se on energiafokus. Se fokusoituu niin, että energia voi materialisoitua (strukturoimalla ja tiheyttä lisäämällä). Mieli ilmaisee aikomuksen valinnan tekemisestä. Tuo valinta on aina: luotanko vai enkö luota?

Ilman mieltä ei ole maskuliinienergian tulkitsijaa. Se merkitsee, ettei ole toimintaa eikä ilmentämistä. Jos jäämme pelkästään feminiinipuolelle, jäämme mahdollisuuskenttään ilman valinnan tekemistä ja fokusoitumista. Ei ole sitoutumista. Ja sitoutuminen on omistautumisen ja ilmentämisen oleellinen perusta – uuden vaihtoehdon tunteminen, sen antaminen ensin kasvaa (feminiinisyys) ja sitten ilmentyä (maskuliinisuus).

Niin kauan kun mieli on ohjelmoitu reagoimaan pelosta, se valitsee aina epäluottamuksen. Niinpä meidän täytyy kouluttaa ja ohjelmoida mieli uudelleen valitsemaan luottamus ja ilmaisemaan aikomus, että rakennetaan luottamukselle. Miten teemme sen?

1) Hyväksy mielesi

Ensinnäkin meidän täytyy lakata tuomitsemasta (ego)mieli ydinsyyksi ja onnellisuutenne tukkeeksi. Se ei tee sitä tahallaan – se ei ole oppinut mitään muuta tapaa, kuin yrittää suojella meitä. Hyväksymällä mielen lakkaamme taistelemasta itseämme vastaan. Mieli on ja tulee aina olemaan tärkeä osa meitä – se muuttaa vain tapaansa toimia ja käsitellä informaatiota, kun alamme transformoida sitä.

2) Ymmärrä, miten mielesi toimii

Voidaksemme ohjelmoida mielen uudelleen, meidän täytyy ymmärtää, miten se toimii. Niinpä annamme mielelle tietoa siitä itsestä ja sen tavasta toimia, vähentääksemme pelossa reagointia ja lisätäksemme rakkaudella luomista. Ns. egomielellä on juuret mantelitumakkeessa – pieni aivojen osa hippokampuksessa. Siellä tuotetaan pelkoreaktiot (taistele, pakene, jähmety). Tämä on kuitenkin myös motivaation tuottamiskeskus. Ja voimme muuttaa motivaation pelosta rakkauteen ja luottamukseen. Vanhat hermoradat täytyy korvata askel askeleelta uusilla. Niinpä joka kerta kun löydämme jonkin pelkoreaktion, voimme pysähtyä, hengittää ja tiedostaa, että olemme kohta menossa sitä hermorataa pitkin, jota olemme rakentaneet elämämme ajan. Tämä on valintahetki. Vanhan pelkomallilla reagoimisen sijasta, voimme hyväksyä kokemuksen ja astua suoraan siihen. Tällä tavalla voitamme pelon pelkäämisen ja askel askeleelta opimme, että pelolla on paljon suuremmalta ja vaarallisemmalta näyttävä fasadi, mitä se todellisuudessa on.

3) Arvosta ja rakasta mieltäsi

Saatuamme paremman ymmärryksen siitä, miten mieli toimii ja mihin tarvitsemme sitä, voimme alkaa oikeasti arvostaa sitä täysin eri tavalla. Voimme hyväksy sen oleelliseksi osaksemme, joka auttaa meitä kiihdyttämään polulla sisäiseen tasapainoon. Sisäinen tasapaino merkitsee maskuliini- ja feminiinienergian tasapainoa, joten miten se olisi mahdollinen ilman mieltä? Niin kauan kun mieli on edelleen egomoodissa, meidän täytyy pitää sille turvallista tilaa, jotta se voi löytää taas todellisen olemuksensa.

4) Tue mieltäsi luottamaan

Mieli haluaa vain ymmärtää, mitä tapahtuu. Jos se ei ymmärrä, se menee paniikkimoodiin ja alkaa tulkita ja luoda puhtaiden faktojen ympärille tarinoita, jotka perustuvat menneisyyden kokemuksiin. Taas kerran – se menee menneisyyden vanhojen ohjelmien ja strategioiden kirjastoon suojellakseen meitä tuskalta. Ja se pitää meidät vanhassa kokemuskierteessä.

Mielen uudelleenohjaamiseksi sen täytyy ymmärtää, miten energiadynamiikat toimivat. Se on yllättynyt ja ymmällään ensin siitä, että ne ovat periaatteessa vastakohta kaikelle sen ohjelmoinnille. Eikä se pysty pyörittämään tuota uutta ohjelmaa suoralta kädeltä. Tarvitaan informaation ja uuden datan toistoa mielen viemiseksi askel askeleelta täysin uuteen ajattelumalliin – toimintamoodiin joka vaihtaa lineaarisesta (aika – mennyt-tuleva) rinnakkaiseen (hetkestä toiseen, nyt).

5) Ole kärsivällinen mielesi kanssa

Se merkitsee myös, että meidän täytyy olla kärsivällinen mielemme kanssa. Ego ei muutu yhdessä yössä, aivan kuten sitä ei luotu yhdessä yössä. Fyysisen kehon täytyy itse asiassa rakentaa hermoradat uudelleen – mikä on taas luomisprosessi, jossa jälleen valitsemme, luotammeko vai emme.

Joka kerta kun annamme tietoisuuden tulla mielen läpi, tiedostamme vanhoja ohjelmia, joita pyörii. Ja tiedostaminen on ensimmäinen askel ilmaista aikomus erilaisesta tai tietoisesta perspektiivistä. Tämän kaiken hyväksyminen merkitsee, ettemme taistele sisällämme enää. Sisäinen konflikti häviää ja olemme todella harmoniassa ilmentääksemme maskuliinisuuden ja feminiinisyyden tasapainon. Nauti tuosta feminiini- ja maskuliinienergioiden täydellisestä tanssista!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.