UUTEEN MAAHAN LASKEUTUMINEN

Kirjoittanut Vera Ingeborg (thewakeupexperience.eu)
23.2.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Vau, vai mitä? Kuka olisi uskonut, että tästä tulisi taas näin intensiivistä, tuskallista ja uuvuttavaa. Emmekö käyneet jo läpi kaiken sen – pimeys, raskaus, tietämättömyys, kuka olemme ja miksi olemme täällä? Kyllä … ja ei. Kyllä, kävimme läpi nuo sielun pimeät yöt: kaiken kyseenalaistaminen, tietämättömyys, silkka hämmennys, haluttomuus olla täällä enää.

Se oli henkisen heräämisemme ensimmäinen osa. Se oli absoluuttisen itsemme, ydinolemuksemme, aitoutemme etsintää. Päästäen irti muiden seuraamisesta, ihmisten laittamisesta korokkeelle, löytäen oman totuutemme. Opimme kokemalla universumin tavan toimia, energiadynamiikat ja energia-alkemian jolla muuntaa pelkotaajuudet rakkaudeksi.

Se kaikki toi meidät itsenäisyyteen. Tuntien puhdasta vapautta ja jakaen viisauttamme kirjoituksissa ja opetuksissa inspiroimaan toisia käymään läpi saman. Antaen vinkkejä siitä, miten navigoidaan, miten tyynnytetään mieli ja miten päästetään irti tunteiden avulla. Aloimme tuntea ja kokea ykseyttä – energeettisesti. Yhdistyneenä kentän kautta – metafyysisellä tai henkisellä tasolla. Rakensimme uutta itsenäistä elämäämme tälle saavutetun viisauden perustalle maailmassa, joka perustui läheisriippuvuuteen. Ollen parantaja, opettaja, valmentaja, kirjoittaja jne. ja jakaen viisauttamme toisille, tavallisesti jonkinlaisena vaihtokauppana – oli se sitten veloituksia tai lahjoituksia. Luulimme, että se oli siinä. "Löysin tehtäväni, tarkoitukseni – tätä aion tehdä."

Nyt tämä maailma on taas kerran tullut romahtaen alas. Kenties sinusta tuntuu jotenkin, ettei tämä ole sitä. On enemmän. Kenties olet jopa menettänyt kaiken. Sinut on pakotettu vain olemaan ja pohdiskelemaan. Maailmasi hajoaa taas kerran, olet hämmentynyt ja epäilet kaikkea ihmetellen, miksei se enää toimi niin kuin ennen. Tunnet etäisyyttä maailmaan, jonka kerran tunsit todeksi kaikkine dynamiikkoineen. Maailmaan josta tiesit kaiken – miten navigoidaan, miten eletään, miten selviydytään, miten ollaan vuorovaikutuksessa. Pelasit edelleen tuota samaa vanhaa peliä, mutta ollen tietoinen ja tarkkailen sitä.

Nyt sinusta tuntuu jotenkin sulkeutuneelta. Et oikein pysty yhdistymään. Ajatteletko, että olet taas nollapisteessä? Ajattele uudestaan … Tällä kertaa et ole vaihtanut vanhassa pelissä korkeammalle tietoisuustasolle. Tällä kertaa olet onnistuneesti kytkeytynyt täysin irti vanhasta kaksinaisuuspelistä. Tällä kertaa se kaikki liittyy täyteen ruumiillistumiseen. Tämä merkitsee fyysisen kehosi joka ikisen solun muuttamista paljon korkeamman ja vähemmän tiheän ehdottoman rakkauden taajuudeksi. Valmistaudut laskeutumaan fyysisesti uuteen Maahan. Sitä varten pudotit paljon painolastia kyetäksesi lentämään niin korkealle, tehdäksesi tilaa ja integroidaksesi uutta dataa, jotta henkilökohtainen pelaajasi voisi pelata uutta peliä. Ja se on vaikeaa.

Tällä kertaa se ei ole egosi, joka epäilee, vaikka sitä saattaa tuntua. Ei – se on täysin harmoniassa. Nuo ajatukset laukaisee palautemekanismi fyysisestä kehosta aivoihin. Kun vanhaa informaatiota vapautetaan soluista, vanhoja ajattelutapoja tulee esiin. Ahdistusta, huolta, surua, kontrollittomuuden tunnetta … eikä ole aavistustakaan, mitä seuraavaksi on. Kun transformoituneesta egosta on tullut todella hyvä tarkkailija, tarkkailet itseäsi ja nuo ajatukset häviävät melko nopeasti. Jäljelle jää tunnepainolastin pudottaminen, mikä johtaa tavallisesti syviin, hyvin tuskallisiin ja hyvin synkkiin puhdistaviin tunteisiin. Jokainen erillisyysohjelma jota vielä pidetään soluissa, muutetaan ykseydeksi.

Miten muuten voisimme ruumiillistaa ja luoda sen, minkä olemme jo ymmärtäneet henkisellä tasolla? Vai luulimmeko oikeasti, että tuntisimme ykseyttä metafyysisesti tai henkisesti, mutta jatkaisimme erillisyyden ilmentämistä fyysisesti? Emmekö jo tunteneet ja tienneet, että ilmentäisimme uusia ykseysmalleja, mm. tapa olla olemassa rinnakkain ja kanssaluoda, uusi perhe-, talous-, koulutus-, yhteisö-, organisaatio- jne. malli, jotka perustuvat itsevastuuseen ja ehdottomaan rakkauteen?

Ehdottomuudessa on nolla kiinnikettä tai odotusta. Ehdottomuus on vanhan pelin syy-seurauskaksinaisuuden ulkopuolella. Uudessa pelissä syy ja seuraus yhdistyvät nollapisteessä. Niistä tulee kanssaluojia vastapelurien sijasta. Ehdoton rakkaus on leikkiä ja hauskanpitoa! Jakamista ehdottomasti toisten kanssa. Miten voisimme tehdä sen, jos sisällämme pyörisi vielä jokin puute-, selviytymis- tai erillisyysohjelma?

Tässä siis olemme, irtikytkettynä vanhasta, vielä kytkeytymättömänä uuteen. Valmistautuen laskeutumaan. Tarvitsemme valtavan määrän aikaa yksin, ollen kotelossa – istuen ja ollen, päästäen irti, kun jotain tulee esiin, ja ystävystyen tämä kummallisen tyhjyyden kanssa, jota tunnemme. Olemme ruumiillistunutta tyhjyyttä/ei-mitään. Puhtaasti itseriittoinen energeettisesti sanottuna. Täysin kytkeytynyt taas Lähteeseen, täysin irtikytkeytynyt muusta. Olemme tyhjässä tilassa ohjelmien, aikajanojen, tarinajuonien ja unelmien välissä.

Siinä ei ole mitään ja siinä on kaikki. Mahdollisuuksien meri. Äärettömästi aikajanoja käytössä eri ulottuvuuksissa, osallistumatta mihinkään niistä. Kytkeytymättä mihinkään peliin, mihinkään "reitittimeen". Meistä on fyysisesti tulossa tyhjä taulu pelataksemme täysin uutta peliä. Jännittävintä ja hauskinta peliä, josta pystyimme mitenkään uneksimaan. Ja kytkeydymme siihen sillä hetkellä, kun pystymme ruumiillistamaan sen fyysisesti.

Otat mukaasi vain sen, mitä tarvitaan uudessa pelissä. Muu putoaa pois. Meillä ei ole aavistustakaan, miten tämä kaikki toimii. Tiedän vain yhden asian. Ykseys merkitsee, että se on monen pelaajan peliä. Olemme riippuvaisia toisistamme. Emme voi pelaa sitä enää yksin. Emme voi pelata sitä samojen vanhan pelin sääntöjen mukaan. Siinä on uusi lähdekoodi, uudet algoritmit ja uudet dynamiikat. Vain yhdessä saamme selville, miten tämä uusi peli toimii. Voimme vain pitää hauskaa, leikkiä ja luoda yhdessä. Voimme liikkua eteenpäin vain yhdessä yhtenä. Vaikka en tiedä mitään, tiedän yhden asian varmasti: odotan hyyyvin innolla leikkimistä teidän kaikkien kanssa!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.