AJANKOHTAISET ENERGIAT – OTA IISISTI JA TOTUTTELE UUTEEN

Kirjoittanut Vera Ingeborg (thewakeupexperience.eu)

21.11.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Eikö viime lauantain uuden kuun ympärillä olekin ollut intensiivinen viikko? Monet meistä on yllättänyt, miten syvälle se voi mennä ja miten epämukavaksi tulla, tuntien sisäisen energiaepätasapainon syvimpään ytimeemme saakka. Tulista energiaa on annettu merkittävää energiapuhdistusta varten. Valmistelemaan meidät vuoden lopun alokasleirin finaaleihin, jotka tukevat meitä tulemaan uuden viidennen ulottuvuuden korkean taajuusympäristön ruumiillistamisen mestariksi pysyvästi. Siis mitä tapahtuu?

Ollessamme tällä matkalla opimme tasapainottamaan eri sisäiset osat ja tasot – henkinen, mentaali, tunne ja fyysinen. Tämä tapahtuu ensin erikseen, ennen kuin pääsemme niiden kaikkien täyteen harmoniaan. Tämä kaikkien energiakeskusten harmonia merkitsee tulemista maskuliini- ja feminiinienergioiden täyteen sisäiseen tasapainoon. Meidän on tarkoitus olla tässä kokemuksessa tullaksemme täysin ruumiillistuneeksi, tehokkaaksi luojaksi. Se merkitsee, että henkisemmin suuntautuneiden (sydämen yläpuolella) ja maahan suuntautuneiden chakrojen (sydämen alla) täytyy kaikkien mennä tähän tasapainottamiseen, sydänkeskuksen ollessa kaiken sen ratkaiseva kohta.

Riippuen siitä, mitä energiatyyppiä olemme ("maallisempi" vai henkisempi, maskuliinisempi vai feminiinisempi) ja mitä ylösnousemusaaltoa olemme, tämä puhdistumiskokemus on tapahtunut eri tavoilla, joidenkin keskittyessä enemmän yhteen näistä alueista (henkinen – sielu, mentaali – mieli, tunne – sydän tai fyysinen – keho), toisilla se on vaikuttanut kahden, kolmen tai kaikkien neljän energiakeskuksen tulemiseen enemmän sisäiseen harmoniaan. Siis ei ole "yhden koon" tasapainottumisprosessia. Kokemukset ovat erilaisia omasta henkilökohtaisesta energiasekoituksestamme riippuen. Silti on ollut joitain yleisiä malleja, joista on puhuttu.

Yksinäisyys – vanhat kontrollointimallit poltetaan pois

Kuluneella viikolla monet ihmiset ovat joutuneet tilanteisiin, jossa he tuntevat, että ne ihmiset torjuvat eivätkä arvosta tai eivät pidä tarpeeksi hyvänä, joiden kanssa he resonoivat voimakkaasti ja joihin he tuntevat vetoa yhteensopivan polariteetin vuoksi kaikissa energiakeskuspisteissä (kuten yllä mainittiin). Tämä laukaisi lisää tukosten puhdistamista tietyissä keskuspisteissä, täyden sisäisen tasapainon löytämiseksi. Se meni syvälle ja suoraan ytimeen. Tunnettiin, että oli eksynyt ja yksinäinen, halua vetäytyä ja samaan aikaan haluttomuutta olla yksin. Samaan aikaan oli muunlaisia energiayhteyksiä toisten kanssa (yhteys ainoastaan seksuaalisella tasolla, ainoastaan sydäntasolla tai ainoastaan mentaalitasolla), mikä aiheutti yhteydentunteen eikä sitä kuitenkaan pidetty tyydyttävänä. Kaikki tämä johti energeettiseen musertavuuteen, jonka monet kokivat "nyt riittää, se oli tässä" -tunteena. Ei ole enää mitään, mistä roikkua ja mihin kiinnittyä energeettisesti, kun vanha aikajana ei ole enää käytettävissä. Nämä vapautukset vaikuttivat erityisesti solar plexuksen alueeseen, lihasten yrittäessä roikkua kiinni jossain, mitä ei ole enää.

Näihin syviin vapautuksiin ytimestä liittyi fyysistä, tunnepuolen, mentaalista ja/tai eteeristä palamisen tunnetta (lihakset, sydänkeskus, kolmas silmä ja/tai iho/kruunu), joskus sietämätöntä.

Uusi ymmärrys yhtenäisyydestä

Tämän kokemuksen kautta – yksinäisyys, oleminen sairaan kyllästynyt tekemään kaikkea yksin ja vanhojen suhdemallien purkaminen – pääsimme enemmän käsiksi uuteen ymmärrykseen toisiin yhdistymisestä, miten meillä on enemmän energeettistä samankaltaisuutta tiettyjen yksilöjen kanssa ja voimakkaampaa vetoa heihin kuin toisiin. Ykseys ei merkitse, että olemme kaikki samanlaisia – se merkitsee, että olemme tasaveroisia. Aivan kuten fyysisessä kehossamme kaikilla soluilla ei ole sama funktio ja rakenne, mekään emme ole kaikki samanlaisia, vaikka meidät onkin tehty samasta materiaalista. Yksilöllisyys tulee erilaisten energiarakenteiden kautta. Ja näitä erilaisia rakenteita tarvitaan edelleen aiheuttamaan puoleensa vetävän polariteetti-ilmiön kollektiivina.

Ilman polariteettia ei ole liikevoimaa, luovaa voimaa. Ilman polariteettia ei voi olla yhtenäisyyttä. Yhtenäisyys on kahden (tai useamman) energiavirran kohtaamista nollapisteessä. Siinä aallot yhdistyvät luomaan ja vaihtamaan energiainformaatiota ja lähtevät sitten taas erilleen luomaan liikevoiman alusta. Ymmärrämme ja tunnemme enemmän ja enemmän eron kollektiivin yhtenäisyydessä ja pain yhtenäisyydessä. Ja että parin tasapaino on seuraava askel, ennen kuin yhtenäisyys kollektiivina voi tapahtua. Tämän kaiken perusta on liitto yksilön sisällä. Se antaa pääsyn yhtenäisyystietoisuuteen ja yhtenäisyysvirtaan, luomiseksi yksilöllisesti ihmisenä. Sitten kun tämä harmonia on täysin paikoillaan, energeettisesti yhteensopivien parien (polariteetti ja sama taajuus) tanssi voi alkaa luoda lisää heijastevaikutuksia kollektiivin harmonisoimiseksi.

Totuus tulee ensin

Kuluneen viikon toinen ilmiö joka laukaistiin puhtaan tietoisuuden (maskuliinienergia) voimakkaalla kosmisella sisäänvirtauksella, oli tarve keskittyä valintojen tekemiseen. Mihin haluan keskittää energiani ja mitä kokemuksia valitsen? Mitä haluan tukea ja mikä ei resonoi? Monilla tämä oli niin voimakasta, että totuuden ilmaiseminen toisille osallisille oli ainoa vaihtoehto – tavallaan "v*ttu ihan sama, mitä seuraa, en voi pidätellä enää". Tämä on yksi merkki sisäisestä tasapainottumisesta ja terveen maskuliinienergian integroimisesta, ymmärtäen, että asiat voivat ilmentyä vain, kun energia on keskittynyttä ja on fokus, aikomus ja sitoutuminen. Jos ei ole, puutarhasadettajan tapaan suihkutamme vain vähän energiaa kaikkialle, kohtaamme muiden sadettajien pieniä pisaroita emmekä luo välttämätöntä polariteettia, jota tarvitaan luomiseen. Vaikka on tärkeää olla suihkutusmoodissa jonkin aikaa ja silmäillä kaikkia mahdollisuuksia, on myös tärkeää tehdä sitten valinta, sitoutua, keskittää energia voimakkaaksi säteeksi ja laukaista virta liikkeelle. Ja vain aitoudesta käsin luominen tapahtuu aikomallamme tavalla.

Chakrojen rakenne muuttuu ja niistä tulee energiakeskuksia

Toinen uskomaton prosessi joka on jo toteuttamisvaiheessa, on chakrojen rakennemuutos. Itse asiassa niitä ei voi enää kutsua chakroiksi (pyörä), koska energian saanti muuttuu ulkoa täysin sisäänpäin. Chakrat oli suunniteltu alempiin, puutteeseen perustuviin (myös energeettisesti) todellisuuksiin imemään energiaa sisään pyörivässä liikkeessä – kuin vesi joka menee viemäriin ja vetää energiaa ulkoa sisään. Kaikki varastivat jatkuvasti energiaa toisilta selviytyäkseen. Näin vanha järjestelmä piti itsensä elossa – pitämällä huomion itsen ulkopuolella häiriötekijöiden avulla. Sisällä nouseva kundaliini jonka useammat ja useammat ihmiset kokivat, laittoi tämän rakennemuutoksen liikkeelle.

Chakrojen rakenne muuttuu nyt energianvaihtokeskukseksi. Se on siirtyminen vampyrismistä jakamiseen. Tyhjentämisestä vahvistamiseen. Energialiike ei ole enää yksisuuntainen spiraali, vaan jakamista äärettömyysmerkin muodossa, joka on suunniteltu vahvistamaan toistensa energiaa vielä suurempaan luovuuteen. Koska kyse ei ole janasta, vaan sitä tapahtuu kaikkialla ympärillä, nämä äärettömyysmerkit muodostavat donitsin energiakeskusten ympärille. Kundaliinin liikkuessa ylös ja alas, näitä äärettömyysmerkkiliikkeitä tapahtuu myös Maan ja universumin välillä. Ja taas kerran, tämä on suunniteltu ykseyden ja yhtenäisyyden kokemiseen täydellisen polariteetin ja täydellisen maskuliini- ja feminiinienergioiden tanssin kautta – yksiöinä, pareina ja kollektiivisesti.

Siis nähdessämme ja vastaanottaessamme kaikki nämä päivitykset ja vapauttaessamme vanhaa kamaa, meidän täytyy oikeasti olla itsemme paras tilanpitäjä. Ihmiskehomme käy läpi paljon ja tarvitsee paljon läsnäoloa ja tukea. Vuoden lopun ralli on täynnä näitä päivityksiä ja kerrosten riisumista tämän mestaruuden saavuttamiseksi. Meillä on lisää kaaosta, ja odotettavissa on kohonnutta auringon aktiivisuutta, maanjäristyksiä jne. Mitä enemmän sallimme sen tapahtua ja olemme kärsivällinen itsemme kanssa, sitä helpommaksi se tulee ja taika seuraa meitä matkan varrella. Tarkkailijaksi tuleminen ja sen näkeminen energiaperspektiivistä, tekee siitä leikkisämpää ja seikkailullisempaa ja vie meidät automaattisesti pois siihen samaistumisesta. Siis … ota iisisti itsesi kanssa!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.