ERI YLÖSNOUSEMUSAALTOJEN AJANKOHTAISIA ENERGIOITA JA OIREITA

Kirjoittanut Vera Ingeborg (thewakeupexperience.eu)

12.1.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Huom. Tämän blogin aikomus ei ole millään muotoa laittaa leimoja tai nimilappuja ihmisiin ja joitain ihmisiä toisten yläpuolelle. Kukaan ei ole parempi tai huonompi, kun olemme kaikki osa kokonaisuutta. Tässä käytetty luokittelu on vain auttamassa ymmärtämään paremmin oireita ja heräämis- ja ylösnousemusprosessia.

Vuoden 2017 alusta olemme kokeneet hyvin uusia energiataajuuksia. Jotain mitä ei ole koskaan ennen ollut täällä. Täsmälleen ottaen tämä alkoi rakentua jo 18.12. ja lisääntyi jatkuvasti, pitäen välillä lyhyitä taukoja. Nämä uudet energiat tulevat keskusauringosta, kosmisesta sydämestä, perimmäisestä nollapisteestä. Riippuen siitä, missä kohtaa ihmiset ovat matkallaan ja mitä ylösnousemusaaltoa he ovat, näiden energioiden havaitseminen ja kokeminen voi olla hyvin erilaista.

Ennen kuin menemme aaltojen yksityiskohtiin, haluaisin esitellä käytännöllisen tavan ymmärtää ylösnousemusaaltoja ja niiden suuruutta. Ne seuraavat myös matemaattisia malleja. Tehdäkseni tästä hyvin visuaalista, haluaisin käyttää viestintäprofessori Everett Rogersin mallia "innovaatioiden hajaantuminen".

Tätä mallia käytetään tavallisesti markkinoinnissa ja PR-toiminnassa, jotta voidaan puhutella kohderyhmiä paremmin sekä ymmärtää, miten ne asettuvat tuotteen elinkaarelle, kun jokin innovaatio tuodaan markkinoille. Malli seuraa tilastollista normaalijakaumaa.

 

On pieni prosenttiosuus (2.5%) "ensiliikkujia" tai "innovaattoreita", jotka odottavat epätoivoisesti seuraavan innovaation tulemista. He ottavat muutoksen ja uuden vastaan mitä jännittävimpänä asiana. He ovat valmiita ottamaan riskejä ja testaamaan tuntematonta, ilman takuuta tietystä lopputuloksesta. He viitoittavat tietä toisille. He ovat tiennäyttäjiä ja johtajia.

 

Innovaattoreita seuraavat "varhaisomaksujat", toinen vähän suurempi ryhmä (13.5.%). He ovat innostuneita kaikesta uudesta heti, kun innovaattorit ovat todistaneet sen toimivan, ja sitten he rakastavat seurata näitä uusia trendejä koko sydämestään. Hekin ottavat usein johtoaseman.

 

Seuraava kategoria on "varhaisenemmistö". Silloin tuotetta valmistetaan jo massana. Varhaisenemmistö seuraa innovaattoreita ja varhaisomaksujia, kun nämä ovat todistaneet ja testanneet, että tuote kannattaa ostaa. He luottavat tuohon uuteen trendiin ja/tai muutoksen luettuaan ja kuultuaan riittävästi siitä. He edustavat isoa 34.5%:n osuutta.

 

Aivan yhtä suurta kuin "myöhäisenemmistö". He ovat yleensä epäröiviä innovaatioiden ja muutoksen suhteen. He rakastavat pysyä mukavuusalueellaan niin kauan kuin mahdollista, ennen kuin teknologinen ja sosiaalinen paine tulee liian kovaksi ja he tuntevat tarvetta sopeutua pysyäkseen mukana.

 

Heitä seuraavat "vitkastelijat" – ne jotka muuttavat käyttäytymistään vasta, kun olosuhteet pakottavat (esimerkiksi koska videokasetteja ei enää myydä, heidän on pakko vaihtaa dvd-soittimeen). Käyrä osoittaa heitä olevan 16.5%. Mutta jotta ollaan aivan täsmällisiä, on vielä yksi ryhmä: ne jotka eivät koskaan sopeudu. Heitä on 2.5%, joten muille vitkastelijoille jää 13.5%.

 

Koko kuvan saamiseksi, kaavion keltainen käyrä on markkinaosuus, eli tuotesaatavuuden kasvu.

 

Eri ylösnousemusaallot mallinnettuna

 

Tätä mallia katsottaessa, eikö ole ällistyttävää, miten se voi kuvata eri ylösnousemusaaltoja? Ensiliikkujien ollessa niitä, jotka menivät urheasti tuntemattomaan yrityksen ja erehdyksen kautta ja selvittivät, miten energiat ja universaalit lait toimivat ja miten puhdistetaan ja parannetaan fyysinen keho ja eri energiakehot. He saattoivat nojata vain kanavointeihin, muinaisopetuksiin, tieteeseen ja heidän täytyi luottaa omaan kokemukseensa ja intuitiiviseen tietämiseensä. Heitä seuraavat varhaisomaksujat, toinen heräämisaalto, joka arvostaa ensiliikkujien oivalluksia ja opetuksia ja oppii nopeasti, muuttuen vielä nopeammin.

 

Nämä kaksi aaltoa ovat käyneet läpi paljon hyvin intensiivisiä energiamuutoksia joulukuusta 2012 saakka – valmistautuakseen auttamaan massaheräämisen ensimmäistä aaltoa, joka alkoi herätä vuoden 2016 puolivälissä. Tämä ensimmäinen suuri ylösnousemusaalto käy läpi kaiken, minkä kaksi ensimmäistä aaltoa on kokenut, vielä nopeammin, kahden ensimmäisen aallon ja niiden kokemusten avustuksella – ollakseen valmistautunut auttamaan seuraavaa suurta heräämisaaltoa "myöhäisenemmistö", joka alkaa luultavasti herätä 2020 riippuen siitä, mitä aikajanavalintoja teemme kollektiivina ja miten hyvin autamme toisiamme tämän ensimmäisen suuren aallon läpi.

 

"Markkinaosuuskäyrä" edustaa keskimääräistä valo-osamäärää maan päällä tässä mukautetussa lähestymistavassa.

 

Näitä aaltoja ei pidä sekoittaa kolmeen vapaaehtoisaaltoon (Dolores Cannon), jotka luokittelevat ihmiset karkeisiin ikäryhmiin ja luonteenpiirteisiin. Tässä kuvatut aallot riippuvat paljon enemmän ihmisten halukkuudesta siirtyä eteenpäin ja ihmisenä olemisen yli. Vapaa tahto sallii heräämisprosessin nopeuttamisen tai viivyttämisen riippuen siitä, valitsevatko ihmiset rakkauden vai pelon. Näin ollen joku joka oli vielä täysin unessa pari vuotta sitten, voi olla ensiliikkuja, kun taas joku joka on ollut tietoinen henkisyydestä ja lahjoistaan koko elämänsä, voi olla kuitenkin osa jotain myöhempää aaltoa. Tällä ei ole paljon tekemistä kokemuksen tai ihmisiän kanssa – se riippuu paljon enemmän yksilön kyvystä nostaa henkilökohtaista taajuuttaan ja ymmärtää universaaleja lakeja ja elää niiden mukaisesti.

 

Kun kaikki universumissa tulee aaltomalleina, ei ole yllätys, että myös heräämisprosessi tapahtuu aaltoina. Kuvittele, että koko ihmiskunta heräisi kerralla. Se olisi täydellistä kaaosta, eikä kukaan voisi rauhoitella ketään ja näyttää tietä.

 

Nyt kun ymmärrämme eri aaltoja vähän paremmin, mitä tällä hetkellä tapahtuu energeettisesti eri aalloilla?

 

Ensiliikkujat/innovaattorit

 

Ensiliikkujat kokevat lopultakin perimmäistä helpotusta. Pelon viimeisetkin rippeet ovat hävinneet ja he heiluvat edestakaisin autuuden ja puolueettomuuden/neutraalisuuden välillä. Puolueettomuuteen täytyy totutella. Se tuntuu kuin kulkemiselta elokuvan läpi, nähden ihmisiä kiinni ihmisdraamassa eikä mikään enää kosketa tai laukaise tunteita tuskallisella tavalla. He näkevät kaiken sieluperspektiivistä ja kaiken tapahtuvan korkeamman tarkoituksen. Edes terroristihyökkäykset, massa-ampumiset tai kuolema eiväy enää laukaise heidän tunteitaan. Se kaikki nähdään epärealistisena ja osana lavastettua tietokoneohjelmaa. Usein tuntuu vähän tyhjältä ja tylsältä, kun autuus pitää taukoa ja sallii korkeiden valokoodien integroitua.

 

Kun egomieli on transformoitunut vapaaksi hengeksi, se ei pysty samaistumaan enää näihin draaman ja pelon mataliin taajuuksiin. Se on lakannut tulkitsemasta mitään. Ei ole epäilyksiä, huolia, uskomuksia, odotuksia tai pelkoja. Ensiliikkujat elävät sydämestään ja täysin nyt-hetkessä. He luottavat prosessiin ja tietävät, että heille annetaan aina kaikki, mitä he tarvitsevat ja paljon muuta. He ovat irti kaikesta aineellisesta omaisuudesta eivätkä ole enää riippuvaisia siitä. Heistä on tullut pelottomia ja he ovat muodostaneet pysyvän yhteyden kosmiseen sydämeen/Lähteeseen oman sydämensä kautta. Mieli ja sydän ovat linjassa ja ne leikkivät ja luovat yhdessä. Ajatukset ovat nyt puhtaasti tarkoituksellisia. Ilmentäminen tapahtuu helposti. Ensiliikkujilla on nyt enemmän ja enemmän yltäkylläisyyttä kaikilla tasoilla – ura, terveys, suhteet ja/tai raha. He kokevat uutta keveyttä ja leikkisyyttä, ollen taas lapsenomaisia ja rento kaiken olevaisen suhteen.

 

He tuntevat usein nyt kulkevansa kapeaa linjaa kaksinaisuusnapojen välissä, tuntematta enää mitään vetoa kumpaankaan suuntaan, mutta tasapainottaen näiden vedon viime jäänteitä. He tietävät, että kummassakaan ei ole heidän totuutensa. Heistä on tullut tyhjä taulu. He ovat saavuttaneet täydellisen aitouden, vapauden ja luottamuksen tilan. Täydellisen itserakkauden tilan. Perusta olemiselle täysin linjassa Lähteen/kosmisen sydämen kanssa ja sen myötä ehdottoman rakkauden kanssa.

 

Tämä johtaa muutokseen informaatiohavainnossa. Kanavoinnista tulee intuitiivista tietämistä, kun yhdistyminen kaikkeen olevaiseen on tapahtunut. He eivät enää vastaanota tilannetta ulkoa, vaan sisältä. Ei ole enää tarvetta selvänäkijöille, tarot-korteille, heilureille jne., kun tietäminen on vain siinä. Ei ole enää halua tutkia tai lukea, kun on syvä tietäminen, että oikea informaatio toimitetaan heille oikealla hetkellä. Se voi olla vielä haaste monille – luottaa informaation saamisen uuteen tapaan, kun ensin voi tuntua siltä, että on täysin irti oppaista, enkeleistä ja tähtiperheestä.

 

Ensiliikkujilla on edelleen fyysistä puhdistumista, parantumista ja uudelleenjäsentelyä, mikä liittyy aivojen äärimmäiseen uudelleenjohdottamiseen ja DNA-koodien ja –säikeiden lisäaktivointiin. Tämä johtaa päänsärkyyn, sumeisiin silmiin, kurkkukipuun pienen yskän kera sekä vanhojen fyysisten heikkouksien puhkeamiseen, kun nämä on tarkoitus selvittää nyt iäksi. Kaikki tämä tapahtuu lisäämään kykyä vastaanottaa viidennen ulottuvuuden taajuuksia (eli silmät valmistautuvat näkemään ja äänialue ilmaisemaan korkeampia taajuuksia). Mieli on hyvin sumuinen ja muistot häviävät pois enemmän ja enemmän. Aika häviää täysin. Ensiliikkujilla on vaikeuksia muistaa, mitä tapahtui vasta tunti sitten.

 

He kokevat myös enemmän ja enemmän aikajanavaihdoksia. Todellisuus muuttuu ja voi johtaa hauskoihin yllätyksiin – autonavaimet löytyvät täysin eri paikasta, mihin ne jätti, tai puu seisoo aivan yhtäkkiä jossain, missä sitä ei ole aiemmin ollut, tai pilviä ilmestyy ja häviää, tai et löydä enää mistään blogia, jota luit juuri eilen. Tässä on vain pari esimerkkiä.

 

Monilla ensiliikkujilla on tällä hetkellä hyvin intensiivisiä ja monikerroksisia unia, täysin irrallisia. Ne ovat hyvin selkeitä ja mieli on hyvin aktiivinen niiden prosessoinnissa. On uusi aistimus saada ajatuskierteitä täysin kiinnittymättä. Tämä on osa viimeisiä puhdistuksia, jotka tehdään korkeammissa ulottuvuuksissa. Nukkumismalleja ei ole enää ensiliikkujilla. He saattavat olla valveilla koko yön tai pari yötä peräkkäin ilman tarvetta nukkua, ja sitä seuraavat suuren lepotarpeen jaksot. Yleisesti ottaen nukkumis- ja valvetila näyttävät olevan enemmän ja enemmän linjassa, ja usein on vaikea erottaa näitä kahta.

 

Varhaisomaksujat

 

Varhaisomaksujat käsittelevät edelleen ydinhaavojaan ja -uskomuksiaan. Heillä edelleen (henkinen) ego yrittää ottaa taas johdon ja pitää heidät kiinni kaksinaisuudessa ja tietyissä uskomuksissa. Heillä on syvää tunnepuhdistusta. Laukaisijoita voi olla piilossa joka kulman takana. Nämä ovat hyvin tuskallisia kokemuksia, koska ne ovat osia, joihin on sattunut eniten. Monet tuntevat kaipausta lähteä pois ja kuolla, koska kaikki tuntuu liian paljolta kestää. Tuntuu julmalta, että täytyy käydä tämä läpi, kun on tehnyt niin paljon työtä. On tärkeää tietää ja muistaa, että ennen aamunkoittoa on aina pimeintä.

 

Ajatuskierteet ja yliajattelu ovat yleisiä, mukaan luettuna intensiivinen huolehtiminen ja paniikkikohtaukset, ja se tunne, että on yksin eikä ole riittävän hyvä, voi olla hyvin läsnä. Varhaisomaksujilla on vielä taipumusta jäädä kiinni ihmiskaaokseen, kaksinaisuuteen ja draamaan, mitä tapahtuu heidän ympärillään, esimerkiksi katselemalla ja seuraamalla liian monia pelkopohjaisia uutisia, mikä voi pitää heidät jumittamassa egoajatteluun, mukaan luettuna tarve tulkita ja tuomita faktoja ja ihmisten toimia ja valita puoli. Vaaditaan erottelukykyä päästä takaisin sielu/sydäntasolle. Monet varhaisomaksujat tuntevat nyt tarvetta päästää irti materiaalisista asioista ja he kaipaavat omistaa vähemmän, itsensä vapauttamiseksi paineesta ansaita rahaa vain asioiden rahoittamiseksi.

 

Varhaisomaksujat saavat jo vilauksia ensiliikkujatodellisuudesta, mutta he eivät ole vielä riittävän vakaita ja tasapainossa ylläpitääkseen tuon energiataajuuden, käsitellessään edelleen ydinhaavojaan. Tämä aiheuttaa työntö-vetodynamiikan antautumisen ja luottamisen välille ja tarpeen kontrolloida prosessia, luottamatta siihen ja epäilemällä, onko tämä totta.

 

Unet ovat myös monikerroksisia ja hyvin selkeitä ja voivat aiheuttaa voimakkaita tunnepurkauksia, kun omaa vanhaa kamaa ja kollektiivin kamaa puhdistetaan samanaikaisesti.

 

Fyysiset oireet ovat verrattavissa ensiliikkujien oireisiin.

 

Varhaisenemmistö

 

Kaikki planeetan kaaos laukaisee nyt syvästi varhaisenemmistön. Mahdolliset sodat, terroristi-iskut, USA:n uusi presidentti jota kukaan ei odottanut, suhteiden katkeaminen, terveysongelmat joita kukaan ei osaa selittää (jotka on vain ylösnousemusoireita). Koetaan paljon epävarmuutta ja ihmiset laukaistaan syvällä vanhoissa uskomusjärjestelmissään. He pelkäävät lähteä mukavuusalueeltaan. Samaan aikaan on syvän tietäminen, että jokin on pielessä vanhassa järjestelmässä eikä se toimi enää. On tunne, että voi ole erilainen tapa. Ja on kaipaus jättää vanha elämä taakse ja tehdä lopultakin, mitä rakastaa.

 

Ego taistelee kovasti järkeistääkseen kaiken, pitääkseen johdon ja jatkaakseen pelkomalleja. Silti varhaisenemmistö alkaa nyt tutkia ja löytää tieteen ja henkisyyden informaatiota universaaleista laeista ja siitä, mitä tapahtuu. Sielu työntää heitä vakaasti vallitsevan tilan haastamiseen ja uuden totuuden ja todellisuuden löytämiseen. He kokevat selittämättömiä tunnepurkauksia ja loputtomia ajatuskierteitä, kera kysymyksen: "Kuka olen ja mikä on tarkoitukseni?"

 

Kun heidän sydämensä on alkanut avautua, heistä tulee herkkiä ympäröiville energioille, mikä johtaa usein tarpeeseen vetäytyä ja olla yksin. Usein he eivät enää tunnista itseään. Monet asiat joilla oli ennen arvoa, menettävät merkityksensä. Siihen tunteeseen, että he ovat täysin yksin kokemuksensa kanssa, yhdistyy pelko, että ihmiset saattavat pitää heitä täysin järjettöminä. Ensimmäiset paranormaalit kokemukset, kuten astraalimatkustaminen, selväkuuloisuus, selvänäköisyys ja selvätuntoisuus ovat yleisiä, mikä lisää tunnetta, että on tulossa hulluksi. Monet menevät sielun pimeään yöhön eivätkä näe enää mitään järkeä tai tarkoitusta missään. Unet voivat olla painajaismaisia ja hyvin intensiivisiä, mikä tuo esiin paljon pelkoja ja traumoja menneisyydestä.

 

Myöhäisenemmistö, vitkastelijat ja "sopeutumattomat"

 

Nämä ryhmät ovat tällä hetkellä vielä täysin unessa ja kokevat todellisuutensa edelleen pelkopohjaisesta egoperspektiivistä. He ovat kilpailumoodissa ja uskovat teoriaan vahvimpien selviytymisestä. Henkisyys on heille täyttä paskaa ja heidän mielestään tällaista kokevat ihmiset tarvitsevat hoitoa. He voivat nähdä ja tuntea vain ihmisdraaman ja he menevät joko uhri- tai pahantekijämoodiin. He tulkitsevat, tuomitsevat ja syyttävät. Heille maailma on synkkä paikka, jossa kaikki ovat oman onnensa nojassa ja kaikkien tarvitsee taistella kovasti olemassaolonsa puolesta. On vain pelko- ja puutetaajuuksia, harvinaisten ilohetkien kera.

 

Ego on johdossa ja pitää heidät menneisyydessä tai tulevaisuudessa, ja he projisoivat jatkuvasti asioita, jotka eivät ole totta. Heidän energiajärjestelmänsä on täysin suljettu, myös sydänkeskus, joten heillä ei ole mitään tapaa tuntea uusia energioita ja ehdotonta rakkautta, jota niiden mukana tulee. He ovat ehdottoman vakuuttuneita, että se matriisi jossa he elävät, on ainoa todellisuus. Silti he kokevat energioiden lisääntymisen fyysisesti. Heidänkin täytyy käsitellä fyysisiä oireita ja päänsärkyä. Heidän fyysisen kehonsa kestävyydestä riippuen voi ilmestyä nopeasti ja odottamatta sydänkohtauksia, aivohalvauksia, syöpää jne., kun fyysinen keho ei kykene käsittelemään näitä taajuuksia kovin hyvin. Monet näistä sieluista ovat valinneet olla tekemättä siirtymää viidenteen ulottuvuuteen eläessään.

 

Riippumatta siitä, missä sielumatkansa vaiheessa ihmiset ovat, on tärkeää tunnistaa, että jokainen on tehnyt ennen inkarnoitumista sieluvalintansa, mitä he haluavat kokea ja oppia omassa laajentumisessaan ja kasvussaan tässä elämässä. Sen lisäksi kaikilla on vapaa tahto ja kaikki voivat valita pelon tai rakkauden. Kukaan ei ole parempi tai huonompi – olemme vain sen prosessin eri vaiheissa, jonka kaikki käymme läpi, ja havaitsemme eri energiataajuuksia ja niiden kautta eri todellisuuksia. Kaikki ovat vastuussa omasta todellisuudestaan. Luomme aina oman kokemuksemme – tietoisesti tai tiedostamatta – sen energiavärähtelyn kautta, jota lähetämme. Ihmisten on tehtävä omat valintansa siitä, haluavatko he oppia enemmän ja käydä läpi heräämisprosessin ja hyväksyä apua toisilta, jotka ovat kokeneet sen jo. Mutta kukaan meistä ei voi vakuuttaa ketään toista tai opettaa hänelle mitään, mihin hän ei ole valmis. Kuten nämä upeat sitaatit sanovat, "Valomajakat eivät juoksentele yrittämässä pelastaa laivoja" ja "Muuta itsesi – muutat maailmaa."

 

----------- 

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. 

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.