USA – KANSAKUNNAN HENKINEN HERÄÄMINEN

Kirjoittanut Vera Ingeborg (thewakeupexperience.eu)

10.2.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Näemme suurta kaaosta, paljon hämmennystä, vihaa ja ristiriitaa USA:ssa ja ympäri maailmaa tällä hetkellä. Trump on ilmoittanut monista muutoksista ja toteuttanut niitä ensimmäisten virkaviikkojensa aikana. Mielipide mielipidettä vastaan, argumentteja argumentteja vastaan, paljon taistelua puolesta ja vastaan ja suurta turhautumista ja pelkoa. Maa näyttää hyvin jakautuneelta. Monet ovat menettämässä toivon.

Tilanne tähän saakka. Mutta mitä jos kaikki mitä tapahtuu tällä hetkellä, onkin hyvä asia ja alkuvaihe uuden aikakauden synnyttämiselle ja elämiselle rauhassa ja harmoniassa tällä planeetalla? "Mitä vittua??", monet kysyvät nyt. "Tyypin kanssa joka jakaa yhdistämisen sijasta eikä välitä paskaakaan, mitä ihmiset sanovat?!!"

En ole USA:n kansalainen ja voisin olla hyvin järkyttynyt siitä, miten Trump käyttäytyy tällä hetkellä "Amerikka ensin" –lähestymistavassaan – jos näkisin sen 3D-ihmisperspektiivistä. Ihmisnäkökulmasta on mahdotonta nähdä tätä täydellisenä. Ihmiset jäävät aina kiinni kaksinaisuuteen ja joko/tai-ajatteluun. Ihmisenä voi olla vain jonkin puolesta tai sitä vastaan. Mieleemme ei edes juolahda, että meillä on kolmas vaihtoehto: tulla tarkkailijaksi joutumatta vedetyksi mukaan draamaan. Jätetäänpä siis pois ihmisperspektiivi tästä artikkelista ja tarkastellaan tapahtumia korkeammasta perspektiivistä – sieluperspektiivistä, universaalista perspektiivistä ja energiaperspektiivistä.

Se mitä koemme tällä hetkellä, on täydellinen suunnitelma kansakunnan henkisestä heräämisestä. USA on ensimmäinen maa, joka käy tämän läpi länsimaisessa yhteiskunnassa ja johtaa tätä suurta heräämisprosessia koko planeetan hyväksi. Helpoin tapa ymmärtää, miksi näin on, on rinnastaa se omaan henkiseen heräämiskokemukseemme yksilötasolla ja ymmärtää taustalla kulkevat syvemmät kerrokset ja syvempi energiaperspektiivi.

Kaaos on hyvä asia!

Ensimmäinen hyvin keskeinen asia ymmärrettäväksi on, että kaaos on välttämätöntä järjestelmän muuttamiseksi riippumatta siitä, onko se oma kehomme, kun käymme läpi henkistä heräämistä, vai koko taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen järjestelmä. Jotta voidaan päästä kaaokseen, tarvitaan pelkoa kolmannen ulottuvuuden tasollamme. Pelko itsessään ei ole huono asia – se on vain energiavärähtelyä, jonka tunnemme ihmiskehossamme. Siitä tulee vaarallista vasta, kun ego tulkitsee pelon joksikin huonoksi ja pimeäksi. Pelkoenergia itsessään auttaa meitä kumulomaan nopeasti energiaa välittömään toimintaan jonkin tilanteen muuttamiseksi – "taistele tai pakene" –reaktio. Tämä reaktio oli ja on tarpeellinen suojelemaan meitä silloin, kun henkemme on todella vaarassa. Ja kun meidän tarvitsee kerätä paljon energiaa nopeasti ja saada kristallinkirkas ajatus siitä, mitä tehdä: taistella, juosta pakoon tai leikkiä kuollutta muuttaaksemme tilanteen taas turvalliseksi. Niinpä koettu pelko on itse asiassa valtava muutoskatalyytti parempaan, jos tunnistamme sen valtavan potentiaalin, emmekä tulkitse sitä egomielellämme joksikin tuskalliseksi, jota haluamme välttää.

Pelko aiheuttaa tarvittavaa kaaosta järjestelmään, jotta se voi kalibroitua energeettisesti korkeammalle tasolle. Ja voidaksemme muuttaa tuon energian, meidän täytyy oppia, että on tuo kolmas vaihtoehto otarkkailijana valitsematta puolta – meidän täytyy oppia reagoimaan pelkoon rakkaudella sen sijaan, että reagoimme pelolla pelkoon. Niinpä sen sijaan, että reagoimme syyttelyllä, tuomitsemisella, katkeruudella, turhautumisella, vihalla jne., meidän täytyy oppia reagoimaan kiitollisuudella, myötätunnolla, huumorilla, ilolla jne. Tämä näyttää ensin paradoksilta, mutta se on ainoa tapa muuttaa energiataajuutta, koska vaihdamme värähtelykentän korkeammaksi värähtelyksi. Tällä tavalla pakotamme energian muuntumaan tälle tasolle. Ja tuo johtaa askel askeleelta oman värähtelymme ja kollektiivivärähtelyn nostamiseen viidennen ulottuvuuden tasolle. Rakkauden, ykseyden ja yltäkylläisyyden tasolle.

Taas kerran: kaaosta tarvitaan pääsemiseksi korkeammalle tasolle. Mutta vasta sitten kun voimme hyväksyä kaaoksen ja nähdä sen positiivisena, nousemme tuolle korkeammalle tasolle. Jos reagoimme pelolla, käymme läpi samoja spiraaleja ja oppitunteja aina vain uudestaan … kunnes tajuamme sen.

Muutoskäyrä

Kun käymme läpi henkistä heräämistä tai jotain merkittävää muutosta yleensä, käymme läpi prosessin, jota kuvaa todella hyvin ns. muutoskäyrä, jota kutsuttiin alun perin "suremiskäyräksi". Kaikki käyvät läpi tämän käyrän, mutta kesto ja yksittäisten vaiheiden pituus voi vaihdella yksilöittäin riippuen heidän luonteestaan sekä halukkuudestaan ja kyvystään hyväksyä epävarmuus. Tämän mallin esitteli Elisabeth Kübler-Ross, sveitsiläis-amerikkalainen psykiatri, joka tutki kuolemaa ja kuolemanlähikokemuksia. Mallissaan hän kuvasi viisi vaihetta, jotka ihmiset käyvät läpi, kun he kohtaavat sen tosiasian, että he kuolevat ja heillä on vain vähän elinaikaa enää.

Tänä päivänä tämä malli on yksi tunnetuimmista prosessikuvauksista organisaatioiden ja yritysten muutosjohtamisessa ja se näyttää, mitä ihmiset käyvät läpi, kun he kohtaavat äkillisen ja odottamattoman muutoksen, joka vaikuttaa heidän elämäänsä merkittävästi. Tätä mallia voidaan käyttää yhtä lailla kuvaamaan yksilön henkistä heräämisprosessia ja sitä prosessia, jota USA käy läpi nyt.

Tässä on viisi vaihetta, joita Kübler-Ross on kuvannut mallissaan.

1. Kieltäminen

Tämä on vaihe, jolloin henkilö tai ryhmä kamppailee viestin kanssa. Siinä on pakko olla jokin virhe. Se ei voi olla totta.

2. Viha

Kun yksilö tai ryhmä tunnistaa, että se on totta eikä sitä voi kieltää enää, se turhautuu ja hyökkää. Nousee sellaisia kysymyksiä kuin: "Miksi??? Ketä tästä voi syyttää?", yhdistettynä tunteeseen: "Tämä ei ole reilua!"

Tällöin tapahtuu kaikki haukkuminen, kiroaminen, syyttäminen ja tuomitseminen, mihin sisältyy paljon raivoa ja vihaa. Tämä on usein vaihe, jolloin ihmisiä lähtee järjestöstä työskentelemään jonnekin muualla pysyäkseen vanhalla ja hyvin tutulla mukavuusalueella tarvitsematta kohdata muutosta. (Kuten monet tekevät nyt lähtiessään USA:sta.)

3. Kaupan hierominen

Kun on oivallettu, ettei kaikki viha ja kiukku voi muuttaa kiistämätöntä tosiasiaa, se korvataan toivolla, että voidaan hieroa kauppaa paremmasta ratkaisusta. Tähän voi sisältyä muutoslupauksia ja yritys tehdä kompromissi.

4. Masennus

Kun on tullut selväksi, että kompromissin teko ja kaupan hierominen eivät ole ratkaisu, yksilö tai ryhmä masentuu syvästi. "Mitä väliä?", "Mitä itua tässä on?" Tässä vaiheessa epätoivo ja kuolevaisuuden tai muuttamattoman tosiasian tunnustaminen ottaa vallan. Ihmiset antavat periksi, tulevat hiljaiseksi, kieltäytyvät puhumasta kenellekään ja surevat ja itkevät paljon. Tätä vaihetta kutsutaan myös "epätoivon laaksoksi".

5. Hyväksyminen

Tämä on vaihe sen jälkeen, kun on prosessoitu syvältä ja surtu, hyväksyen kiistämättömät tosiasiat ja tilanteet ja vääjäämätön tulevaisuus. "En voi taistella sitä vastaan. Voisin yhtä hyvin valmistautua siihen." Aletaan hyväksyä uudet olosuhteet ja tukea niitä sekä mennä uuteen suuntaan. Yksilö näkee nyt tilanteen vakaasta ja tyynestä tilasta, olematta tunteellinen tai ajattelematta enää liikaa.

Nyt luettuasi tämän, tunnistatko itsesi ja oman prosessisi sekä sen, mitä USA käy tällä hetkellä läpi? Kaivetaanpa huvin vuoksi syvemmältä ja katsotaan henkisen heräämisen prosessia käyttämällä näitä viittä vaihetta ymmärtääksemme, mitä käymme läpi, ja rinnastetaan se USA:han.

1. Shokki/järkytys – ei käy, en tee tätä!

Jokin valtava laukaisija potkaisee meidät tavallisesti henkiseen heräämiseemme. Kuoleman lähikokemus, äkillinen sairaus, kaksoisliekin kohtaaminen … Laukaisin joka on energeettisesti riittävän voimakas panemaan muutosprosessin liikkeelle. Laukaisin joka peilaa meille syvimpiä varjojamme ja pelkojamme. Jokin joka on riittävän voimakas pakottamaan meidät polulle, joka johtaa takaisin aitoon todelliseen itseemme. Joudumme kaaokseen. Järjestelmämme joutuu kaaokseen.

Tämän alkujärkytyksen jälkeen haluamme ensin palata takaisin normaaliin. Kiellämme ne voimakkaat tunteet ja kaipauksen, jotka käynnistettiin. Haluamme päästä niistä eroon ja palata taas normaaliin elämäämme, jossa oli turvallista ja mukavaa. Pakahdumme täysin kaikista asioista, joita tapahtuu, ja siitä ehdottomasta ennustamattomuudesta, jonka kohtaamme. Missään ei ole enää tolkkua. Elämässämme ei ole enää tolkkua. Näemme ja tunnemme vain tyhjiön, joka on superepämukava. Tiedämme jotenkin, ettei ole paluuta taaksepäin, mutta päämme ei ole valmis hyväksymään sitä. Egomme haluaa suojella meitä ja saada takaisin turva-alueelle.

Niinpä yritämme työntää sen kaiken pois ja päästä takaisin normaaliin sellaisena, kuin tunsimme sen. Kiellämme sisäisen prosessin myös siksi, ettemme ymmärrä tuossa kohtaa lainkaan, mitä meille tapahtuu. Olemme vain hämmentynyt ja tunnemme avuttomuutta. Se mitä tapahtuu, näyttää julmalta ja epäreilulta. Haluamme vain päästä takaisin normaaliin ja teeskennellä, ettei mitään tästä ole koskaan tapahtunut.

Nyt katsottaessa USA:ta, tämä laukaisin oli Trumpin valinta. Kukaan ei odottanut hänen voittavan. Ja siinä hän kuitenkin on. Kukaan ei oikeasti tiedä, mitä hän aikoo tehdä, sillä hän on arvaamaton ja puskee päätöksiä sellaista vauhtia, joka on outo monille. Hän ei käyttäydy tai puhu niin kuin presidentti eikä väiltä, mitä ihmiset ajattelevat hänestä. Hän peilaa koko USA:lle, mitä he pelkäävät ja mitä heidän syvimmät varjonsa ovat. Hän on arvaamaton ja ihmiset pelkäävät kovasti. Mukavuusalue on poissa eikä ole selvää, mitä tulee seuraavaksi. Koko maa meni kaaokseen. Ja monien ensimmäinen reaktio oli: "Ei, tämä ei voi olla totta. En hyväksy tätä" – eli kieltäminen

2. Viha – en halua tätä!

Henkilökohtaisessa heräämisprosessissamme tässä kohtaa suutumme muutoksista. Emme halua hyväksyä, että meidän täytyy päästää irti monista vanhoista uskomuksista ja ohjelmoinnista palataksemme todelliseen itseemme ja luontoomme. Vihaamme tätä tilannetta ja mukana olevia ihmisiä. Syytämme, tuomitsemme ja menemme täysin uhrimoodiin. Turhaudumme täysin siitä, että näyttää olevan jokin suurempi voima, joka säälimättä työntää meitä tuohon prosessiin. "Miksi minä? Miksi tämä tapahtuu minulle? Mitä olen tehnyt ansaitakseni tämän?" Emme pysty näkemään vielä siunausta valepuvussa ja että sielumme ja universumi työskentelevät käsi kädessä antaakseen meille takaisin syntymäoikeutemme – todellisen vapauden.

Tähän vaiheeseen USA on astumassa nyt. Kieltämisen ja sen toivomisen jälkeen, että valitsijamiehet eivät hyväksyisi vaalitulosta tai virkaanastumista ei jotenkin tapahtuisi, siitä on nyt tullut totta ja kiistämätön fakta – vanha mukavuusalue on poissa. Siitä lähtien on vallinnut raivo, viha ja turhautuminen. Ihmiset osoittavat mieltään kaduilla, jäävät kiinni tilanteen kaksinaisuuteen ja hyökkäävät. Jakautuminen lisääntyy. Näin tapahtuu tyypillisesti, kun pelolla reagoidaan pelkoon. Sitä peliä ihmiset ovat pelanneet aioneita, koska he eivät ole koskaan oppineet toista tapaa. Monet ihmiset lähtevät USA:sta päästäkseen takaisin "normaaliin" ympäristöön. He eivät näe vielä, että USA on vasta ensimmäinen maa, joka käy läpi tämän muutoksen ja aiheuttaa pohjavirran, joka vetää koko planeetan tähän energiamuutokseen. Voimme nopeuttaa tai viivyttää tuota prosessia yksilönä, mutta ennemmin tai myöhemmin se esitellään meille taas.

3. Kaupan hierominen – teen tämän ja saan tämän vastineeksi, okei?

Tulemme henkisessä heräämisessämme paikkaan, jossa oivallamme: "Okei, ei ole tietä takaisin, minun täytyy jotenkin käsitellä se ja haluan tuntea oloni taas paremmaksi." Tällöin alamme tyypillisesti tehdä kauppoja universumin kanssa. "Okei, hyväksyn tämän prosessin ja käyn sen läpi, mutta sitten pääsen lopussa taas yhteen kaksoisliekkini kanssa. Sovittu?" Egomme on edelleen aktiivinen ja haluaa jotain vastineeksi. Palkkion. Vasta sitten egolle on tolkullista käydä läpi tämä kaikki. Toivomme pääsevämme tästä läpi saamalla jotain, mitä odotamme innolla. Lupaamme paljon universumille, jos saamme jotain vastineeksi, koska toimimme edelleen pelosta. Edelleen odotamme, tulkitsemme ja uskomme tiettyjen asioiden olevan totta ja järkähtämättömiä – on kyse sitten yleisemmästä uskomuksesta, kuten uskominen hyvään ja pahaan, taivaaseen tai helvettiin, tai yksityiskohtaisemmasta uskomuksesta, kuten tietty henkinen opetus tai käsitys.

Tässä vaiheessa siis yritämme tehdä kompromisseja pitääksemme tuskatason mahdollisimman alhaalla. Huonompi juttu, että universumi toimii liian täydellisesti tähän. Heti kun toimimme pelosta, saamme sitä. Niin vetovoimanlaki toimii. Pelkotaajuuden lähettäminen energiatilauksena antaa meille tilanteita, jotka todistavat tuon pelon meille.

USA ei ole saavuttanut tätä vaihetta vielä, mutta näemme luultavasti melko pian ensimmäiset yritykset hieroa kauppaa Trumpin kanssa sekä tukijoiden ja vastustajien välillä, jotta tästä tilanteesta tehdään hieman vähemmän tuskallinen. Kumpikin puoli tuntee, että pelkoenergiaa on muodostunut liikaa ja se täytyy vapauttaa. Kaupan hierominen on aina ensimmäinen yritys tehdä se riippumatta siitä, onko kyse kahden ihmisen tai kollektiivin konfliktista. Se on tyypillinen "puhutaan siitä" –yritys. Valitettavasti tilanteesta puhuminen ja kompromissien tekeminen eivät muuta niitä yksittäisiä energeettisiä pelkomalleja, joita ihmisillä ja/tai kollektiivilla on. Tästä syystä puhuminen ja kompromissien tekeminen ei koskaan kestä. Jonkin ajan kuluttua ihmiset menevät takaisin vanhoihin (energeettisiin) pelkokäyttäytymismalleihinsa. Ja siksi seuraava vaihe on vääjäämätön ja kriittinen energiaperspektiivistä.

4. Masennus – en välitä enää

Tervetuloa sielun pimeään yöhön. Kaiken kieltämisen, vihan, turhautumisen ja kaupan hieromisen jälkeen oivallamme, ettei mikään siitä saa tilannetta menemään pois tai muuttumaan. Vanha elämä on poissa, uusi elämä ei ole vielä alkanut ja olemme juuttuneet kahden maailman väliin. Emme tiedä enää, kuka olemme, eikä missään ole enää tolkkua. Olemme menettäneet paljon ystäviä, koska he eivät enää tule toimeen kanssamme, emmekä ole vielä löytäneet uusia ihmisiä, jotka tajuavat meitä. Olemme täysin yksin ja tunnemme eksyneemme, olemme yksinäinen ja täynnä epätoivoa. Meillä on suuri kaipaus jättää tämä elämä, emmekä välitä, heräämmekö seuraavana aamuna vai emme. Usein toivomme, ettemme mieluummin heräisi.

Tämä vaihe johtaa meidät perimmäiseen antautumiseen. Meidän täytyy eristäytyä ja antaa periksi, jotta voimme hitaasti löytää, kuka oikeasti olemme, ja opetella tuntemaan ajattelemisen sijasta. Kun alamme hyväksyä tunteet, alamme tuntea suuremman totuuden. Alamme oivaltaa, miten paljon olemme olleet ohjelmoitu uskomaan tietyt asiat ja että olemme luoneet kuvia koko elämämme ajan täyttääksemme toisten odotukset. Tunnistamme, ettei mikään tästä ole tehnyt meistä onnellista, vaikka kuinka kovasti olisimme yrittäneet. Oivallamme, että meidän täytyy katkaista epäterveet siteet, oppia asettamaan terveet rajat ja laittamaan itsemme ensimmäiseksi. Löydämme hitaasti itserakkauden perimmäisen merkityksen todellisen vapauden ja onnellisuuden saavuttamisessa.

Myös USA valmistautuu jo tähän eristäytymiseen. "Amerikka ensin" johtaa suureen niiden epäterveiden siteiden katkaisemiseen, jotka ovat pitäneet vanhan järjestelmän elossa. Ihmiset kokevat kollektiivisesti sielun pimeän yön ja oppivat hitaasti, että heitä on petetty, ohjelmoitu ja pidetty pelossa systemaattisesti aioneita. He alkavat nähdä suuremman totuuden ja miten järjestelmä on pitänyt kollektiivin hyvin nokkelassa, uudenaikaisessa orjuudessa. He oivaltavat hitaasti, että pelko oli kaiken aikaa tämän järjestelmän ruokaa. "Amerikka ensin" on itserakkauden ja ykseyden löytämistä taas kollektiivissa. Kuten tiedämme omasta prosessistamme, vasta sitten kun olemme täysin ankkuroituneet itserakkauteen, pystymme jakamaan ehdotonta rakkautta kaikkien kanssa äärettömästi valumatta tyhjiin. Vasta sitten kun olemme ehjä sisältä, voimme inspiroida ja tukea toisia. Aivan kuten yksittäiset henkiset opettajat ja johtajat ovat ottaneet tämän roolin toisten seurattavana, USA ottaa tämän johtoaseman. Heijastevaikutuksena nämä itserakkauden korkeat energiataajuudet leviävät nopeasti ympäri maailmaa.

5. Hyväksyminen – okei, kohdataan ja hyväksytään se

Kun on käyty läpi sielun pimeä yö, opittu itserakkauden syvempi merkitys ja kyetään näkemään suurempi kuva, siirrymme hyväksymiseen. Tiedämme, että tämä polku tuo meille edelleen tuskaa ja kaikki varjomme pintaan, kunnes olemme selvittäneet ne täysin kerros kerrokselta. Mutta se suurempi totuus ja oivallus, että Jumala/Lähde ei ole olento ulkopuolellamme, vaan toimii kauttamme, ja että olemme yhdistynyt Jumalaan/Lähteeseen sydämen kautta, pitää meidät liikkeellä. Opimme luottamaan enemmän ja enemmän intuitioomme, Jumalaan/Lähteeseen ja kaiken täydellisyyteen sekä ottamaan askeleen kerrallaan lakaten keskittymästä tiettyyn tavoitteeseen tai näkemykseen. Opimme hitaasti, mitä merkitsee mennä virran mukana – päästää irti kaikista odotuksista, kaikesta kiinnittymisestä ja kontrollista. Oivallamme, että ainoa tie 5D:hen on nousta täysin egomielen yläpuolelle ja tulla tyhjäksi tauluksi.

Myös USA pääsee tähän tilaan ennemmin tai myöhemmin. Kollektiivilla on se valinta, miten kauan se kestää. Mitä nopeammin ihmiset oppivat kolmannen tavan – reagoimaan pelkoon rakkaudella – sitä nopeammin järjestelmä uudelleenkalibroituu korkeammalle värähtelytasolle. Myös tässä itse prosessi on vääjäämätön. Kyse on pelkästään siitä, miten nopeasti ihmiset pystyvät luomaan tarpeellisen rakkaustaajuuksien heijastevaikutuksen siirtääkseen kollektiivienergian ylös pelosta. Meidän täytyy hyväksyä, että vanha järjestelmä loppuu ja jotain uutta syntyy – uusi Maa.

Muista siis aina, että vapaa tahtosi antaa sinulle vain yhden valinnan: pelko vai rakkaus. Jokaisen valinnan myötä jonka teet elämässäsi joka päivä, tuet energeettisesti nopeutumista tai viivytät ihmiskollektiivin todellisen vapauden saavuttamista.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.