HUOMINEN ON TÄSSÄ

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
9.11.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Monet teistä ovat palanneet 3D-asenteeseen, että kaikki on ok maailmassanne, jos "tämä" tapahtuu. Ei ole mitään ulkoista "tätä", joka tekee elämänne paremmaksi.

Totta, voisitte saavuttaa tämän. Tai voisitte olla tekemisissä jonkun teidän mielestänne erityislaatuisen kanssa, joka kannustaa teitä olemaan joku tai jotain. Noilla vuorovaikutuksilla on vähän tekemistä sen kanssa, mitä sisällänne on. Ette ole enää osa mitään ryhmää. Ja vaikka saatatte yhdistyä tiettyjen ryhmien iloon tai ahdistukseen, tuo ilo tai ahdistus ei ole teidän.

Teidän on aika vaatia täysin "sinä – toisin kuin ollessanne nuori teini, jonka tarvitsi ajatella, käyttäytyä ja puhua kuin muut varmistaakseen jäsenyytensä ryhmässä.

Kuka te olette? Ei, kuka te olette osana jotain ryhmää?

Se ei merkitse, että teidän täytyy pysyä luolassa, jotta muut eivät voi sekaantua ajatuksiinne ja tekoihinne. Kuuntelette vain itseänne ennen toisten kuuntelemista – riippumatta heidän tärkeydestään elämässänne.

Ette suorittaneet niitä siirtymävaiheita, joita teillä on ollut tähän mennessä, vain palataksenne takaisin toisten saneluun. Olette erilainen kuin muut. Mutta toisaalta, se pätee kaikkiin. Kenelläkään ei ole nyt yhtä mukavaa ryhmissä, kuin ihmisillä oli Maan ollessa täysin 3D:tä.

Vaikka 3D-olennot haluavat luultavasti olla osa jotain ryhmää, heistä on vaikeampaa tehdä se, sillä tämä on yksilön aikakausi.

Ne jotka ovat sotkeutuneet 3D:hen, huomaavat, että vaikka osa siitä, mitä muut 3D:ssä julistavat, tuntuvat oikealta, suurin osa näiden 3D-uskomuksista ei sovi heille. 3D-siteet heikentyvät, lakaten lopulta olemasta. Näin on useista syistä, joista vähäisin ei ole, että 3D hajoaa nopeasti.

Sillä on vähän tekemistä teidän kanssanne, sillä te ette ole enää 3D:tä. Teille on jo mennyttä aikaa marista tai suuttua niistä, jotka ajattelevat tai käyttäytyvät eri tavalla kuin te. Te ette ole osa heidän ryhmäänsä tai mitään ryhmää. Kuitenkin monet teistä toimivat niin, kuin muiden tarvitsisi tietää, miten väärässä he ovat.

Se ajatus, että muut ovat väärässä, indikoi haluanne jäädä osaksi ryhmää. On aika sallia toisten löytää oma tiensä.

Huolenne on, että toisten ajatukset ja teot eivät kietoudu omienne kanssa. Kuitenkin juuri siitä haaveilitte aioneita. Ette voi elää kahdessa maailmassa. Toiset eivät enää ajattele tai käyttäydy kuin te, sillä olette nyt vapaassa muodossa.

Tietysti on vähän vaikeaa päästää irti tarpeesta olla kuin muut tai olla muiden kanssa, aivan kuten teininä. Mutta te ette ole 3D-teini. Olette universaali enkeli, joka kykenee täysin seuraamaan ainutlaatuista polkuaan ja omia kiinnostuksiaan.

Tässä uudessa Maassa ei ole kyse samanmielisten ihmisten ryhmistä, joissa pakotetaan muut julistamaan ryhmän oikeassa olemista. On kyse ainutlaatuisista yksilöistä, jotka uskaltavat olla oma itsensä ja tutkivat, mikä heitä kiinnostaa, vaikkei se kiinnostaisi ketään muuta.

Uudessa Maassa ei ole kyse ryhmäajattelusta tai ryhmätoiminnasta. Siinä on kyse ainutlaatuisuudesta, joka luo uutta.

Vaikka USA:ssa on edelleen erimielisyyslaineita 300 vuotta kestäneen hallintokokeilun jälkeen, nuo 1700-luvun nuoret ihmiset jotka loivat tuon kokeilun, ajattelivat tuon ajan laatikon ulkopuolella. Kertokaa noiden nuorten aikuisten ajattelu sadalla tai enemmällä ja tiedätte, miten ainutlaatuiseksi teidän ajattelunne on tulossa.

On aika toimia uudessa moodissa – ja niin te teette – ette vain niin nopeasti, kuin haluaisitte. Monet teistä jumittavat nyt ajattelussa, että teidän täytyy tukea tätä tai tuota ryhmää, vaikka sisäinen olemuksenne kertoo, ettei se ole osa toimintasuunnitelmaanne.

Ahdistus jota monet teistä tuntevat, on kyvyttömyyttänne siirtyä ryhmäajattelun yli. Vaikka sisäinen olemuksenne on valmis toimimaan täysin itsenäisenä olentona, 3D-muistonne vetävät teitä takaisin siihen, mitä oli, sen sijasta mitä on.

Tuon viime lauseen ei ole tarkoitus saada teitä tuntemaan syyllisyyttä tai vihaa, vaan kertoa, miksi teistä tuntuu epämukavalta. Kyse ei ole maallisesta tekemisestä tai tekemättömyydestä. Kyse on siitä, että te ette kunnioita itseänne.

Kysymys: "Kuka sinä olet?" ei ole tulevaisuuden ajatus, vaan välitön tarve.

Olemuksenne rentoutuu, kun sallitte itsenne kuunnella sisäistä ääntänne. Kuka sinä olet? Ei, kuka sinun pitäisi olla tai kuka muut haluavat sinun olevan, mutta et ole?

Lakatkaa huolehtimasta maailmantapahtumista ja kuunnelkaa sisäistä olemustanne. Se antaa enemmän vastauksia ja toimia, kuin koskaan oli mahdollista 3D-ryhmäajattelussa. Enää ei ole "hyviksiä" ja "pahiksia", joita leikitte lapsena valmistelemaan teitä 3D-elämään. On vain sinä, sinun kiinnostuksesi ja näin ollen sinun tarpeesi.

Itsesi kuunteleminen tekee enemmän Maan ja sen asukkaiden hyväksi kuin mikään ryhmäajattelu. Eilinen oli ryhmäajattelua. Huominen on ainutlaatuisia ohjeita, joita sinä luot. Huominen on tässä. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.