VOIMANNE PALJASTAMINEN

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

9.1.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Uudet energiat takovat Maata syvyydessä, jota ette ole kokeneet tässä elämässä. Nämä energiat ovat tulosta pyynnöstänne niiden raskaiden tunteiden nopeaan loppumiseen, joita olette kehittäneet te ja monet muut muutaman viime kuukauden.

Niin se on, että olette nopeasti tulossa sellaiseksi, minkä eteen olette tehneet hyvin uutterasti työtä – valo- ja rakkausmajakaksi.

Ette voineet ymmärtää, miten voisitte olla tuo majakka tuntemanne raskauden kera – ikään kuin maailma olisi ollut hajoamassa kaikkeen kaaokseen ja raivoon. Se ei ollut totta, mutta teillä oli sisällänne riittävästi 3D-muistoja uskoaksenne sen todeksi ja seurataksenne noita tunteita, uusien ilotunteidenne sijasta.

Siksi pyysitte joukkona ns. kevennystä raskaaseen sydämeenne, jotta informaatio jota tihkui olemukseenne, olisi huumoria ja iloa raskauden ja sen kohtalokkaan tunteen sijasta, että kaikki työnne oli menetetty, kuten oli ilmeisesti ollut totta aioneita.

Olitte sekaantumassa entisten elämien epäonnistumismuistoihin sen sijaan, että tunsitte iloa kaikesta, mitä olitte saavuttaneet tässä elämässä. Niin se on, että pyysitte joukkona lisäenergiapurkauksia yli sen, mitä oli kaavailtu tähän aikaan. Energioita jotka osoittautuvat sekä tehokkaiksi että voimakkaiksi fyysiselle olemuksellenne.

Älkää murehtiko, jos tunnette tarvetta nukkua tai innostuksenpuutetta useimpiin vuorovaikutustilanteisiin. Tämä menee ohi, kun kehonne sopeutuu taas uuteen "sinuun".

Tämä uusi "sinä" on ns. päättäväisempi vaatimaan sisäisen voimanne, mikä johtaa voimakkaampaan sisäiseen ja ulkoiseen rakkauteen. Ette ole enää halukas odottamaan passiivisesti, kun maailma toteuttaa viimeisiä pelko- ja kaaospalojaan. Ettekä ole enää halukas odottamaan passiivisesti, että joku ottaa ohjakset tai pehmittää sitä raivoa, joka on ilmiselvää ympäri maailmaanne. Olette julistaneet ns. rakkaussodan pelolle, vihalle ja raivolle.

Monista tällainen toteamus tuntuu intuition vastaiselta, jopa väärältä. Ette ole rakkaussoturi, olette rakkausmajakka. Siis olitte. Niiden uusien rakkausenergioiden myötä jotka takovat teitä ja muita, jotka ovat valmiita hyväksymään ne, on tarve vaikuttaa jollain tavalla siihen raskauteen, joka näyttää leviävän maapallollanne.

Ette tietenkään vielä ymmärrä, että suurin osa tuntemastanne raskaudesta on tulosta aionien yrityksestä säteillä valoanne harvoin tuloksin. Olette kyllästynyt odottamaan kärsivällisesti, kunnes kaikki tuntevat ja jakavat rakkauden. Niin se on, että koette yllätyksiä itsessänne, kun hyväksytte rakkaussoturin manttelin.

Tämä vaihe ei kestä maaelämänne loppuun, vaan on yllyke teille ja muille ohittaa tuo viha, jota jaetaan ympäri maapalloa hyvin monilla areenoilla.

Useimmat teistä ovat pasifisteja – ja oikein niin, ottaen huomioon roolinne tässä elämässä. Mutta koska teistä nykyiset tunteenne ovat liikaa kestettäväksi, julistitte keskuudessanne, että jotain on tehtävä. Ja niin se on, että kutsuitte lisäenergioita tuottamaan lisää sitä toimintarakkausolentoa, joka teistä on nyt tulossa.

Tämä käsitys pelottaa useimpia teistä. Ei siksi, että te ette ole kykenevä, vaan koska olette tarkoituksella kätkeneet todellisen voimanne aioneita. Olette mestari piiloutumaan, uskoen, että muuttaisitte maaihmisiä tässä siirtymässä tulematta täysin esiin maapiilopaikastanne.

Eikö tuo ajatus voimanne täydellisestä paljastamisesta pelota teitä, kenties tekee myös vähän sairaaksi? Niin se on, että todellinen olemuksenne paljastuu tämän vaiheen aikana. Vaikka saatatte haluta piiloutua, se ei ole mahdollista.

Ette tartu aseisiin tai vahingoita toisia, mutta käytätte koko voimaanne tavoilla, joita ette pysty vielä kuvittelemaan. Kenties suuri ilonne on puutarha. Jos on, kukistanne ja vihanneksistanne tulee niin dynaamisia, että toiset kysyvät, miten se on mahdollista. Jos ilonne on tanssiminen, tanssinne on niin pirteää, että toiset haluavat ilo-oppitunteja tuolla alueella. Ja jos protestointi on mukavuus/iloalueenne, protesteistanne tulee niin dynaamisia, että ne jotka eivät ole vielä valoa, panevat merkille. Ja niin edelleen. Seuraten iloanne niiden voimien kautta, jotka olette viimeinkin hyväksyneet täysin ollessanne Maata.

Teitä nimitetään joukkona sanoinkuvaamattoman sankarillisiksi, ei ainoastaan tämän siirtymän luomisen ja toteuttamisen vuoksi, vaan itsenne täydestä paljastamisesta tietämättä tuloksia. Nimittäin toivoitte olevanne piilossa tämän siirtymän aikana. Halusitte paljastaa rakastavat, ystävälliset ja lempeät osanne, piilottaen sisäisen ja ulkoisen voimakkaan "sinun", jota ette koskaan halunneet paljastaa täysin ollessanne Maata.

Siis tällaiset olivat suunnitelmanne, kunnes muutaman viime kuukauden raskaus putosi teidän ja toisten päälle kuin synkkä kauhupilvi, joka koski sitä kaikkea, mitä olitte saavuttaneet tähän mennessä. Olitte valmis sallimaan toisille heidän sielunsa pimeän yön uskoen, ettei se raskaus vaikuttaisi teihin, joka on vallannut maailman.

Missä on ilonne?

Niin se on, että päätitte joukkona tunnustaa nuo voimanne viime osat. Ja niin paljastatte – yllättäen itsenne ja kyllä, universumit, luovuudellanne ja kipinällänne. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.