TÄYDELLINEN HARMONIA

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
8.6.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Tiedätte, mitä haluatte ja mitä teidän tarvitsee tehdä. Kuitenkin on vähän epäröintiä, sillä tunnette ikään kuin eristäytyneenne tekemällä sen. Kaikki mikä ennen antoi teille lohtua, tuntuu häviävän pois – ja sen korvaa vain tyhjyys.

Niin se on, että vetäydyitte 3D-tietämisestänne tunteeseen, että te ette aivan ymmärrä, kuka olette. Samanlaista kuin muuttaisi uuteen yhteisöön. Vaikka teillä oli tarpeeksi epämukavaa lähteäksenne aiemmasta yhteisöstänne, säilytätte joitain rakkaita muistoja siitä, mitä oli. Ja mietitte, olisiko kaikki epämukavuus ollut kuitenkin sen tuskan arvoista, että jää tuohon yhteisöön – sillä tiesitte, miten ja milloin toimitaan.

Olette harjoitelleet 3D-pelisuunnitelmaanne vuosikymmeniä. Vaikka tuo pelisuunnitelma ei ollut välttämättä "sinua", se oli mukava ja oletettu. Muut reagoivat samalla tavalla. Niin se oli, että kaikilla oli yhteinen käsikirjoitus käyttäen vuorosanoja, jotka saneli yhteiskunta sen sijaan, että ne olisivat tulleet sisältä.

Nyt kun te ja hyvin monet muut alatte mennä käsikirjoituksen ulkopuolelle, ette ole enää varma, että tekonne ja reaktionne ovat oikeita tai "normaaleja". Mitä jos vaatimalla itsenne menetätte sen tietämisen, miten toimitaan ja reagoidaan elämässä, sekä ystävänne, perheenne ja työpaikkanne? Pelkotekijöitä joita nousee nopeasti aaltoina, ja sitten ne häviävät.

Tiedätte, mitä teidän tarvitsee tehdä, mutta toisinaan tuntuu hyvin yksinäiseltä tuosta tietämisestä huolimatta. Niin se on, että kyseenalaistatte itsenne ja tekonne.

Eikö olisi helpompaa palata yhteiskunnalliseen käsikirjoitukseen? Kuitenkin yrittäessänne tehdä sen, teistä tuntuu vielä yksinäisemmältä, sillä ei ole enää sitä yhteyttä, jonka ennen tunsitte voimakkaasti.

Kuka te olette? Eristäydyttekö ilman syytä? Missä ovat palkkionne tänä haastavana aikana? Missä on ulkoinen tunteenne "oikeudesta"?

Olette lisänneet ulottuvuuksia ja taajuuksia, joilla on vähän tekemistä sen kanssa, kuka olitte 3D:ssä. Olette uusi olento, joka yrittää sopia vanhaan – mikä ei ole mahdollista, sillä olette kehittyneet sen yli. Olette uusi olento. Tietysti olemme sanoneet saman uudestaan ja uudestaan kuukausien saatossa, mutta ette koskaan täysin ymmärtäneet, mitä se merkitsisi.

Uskoitte, että jatkaisitte elämäänne, muutaman muutoksen kera siellä täällä. Kenties löytäisitte uuden ystäväryhmän tai työpaikan. Havaitsette, että mikään mitä oli, ei tunnu oikealta tai mukavalta. Niinpä yritätte palata 3D-normaaliin ja kyllästytte tai hämmennytte kiinnostuksenpuutettanne. Kuitenkaan ei ole mitään korvaamaan 3D-elämäänne. Olette tunne-epävarmuudessa havaiten, että kaikki mikä oli ennen mielenkiintoista, on nyt tylsää.

Niin se on, että olette pelokkaampi, kuin olette olleet vähään aikaan. Ei siksi, että teette jotain väärin, vaan koska mikään entisistä toimistanne ei tunnu oikealta. Ensisijainen huolenne on: "Kuka minä olen?" Sillä haluatte saada näkyvän ystäväpiirin, mahtavan työpaikan, rakastavan perheen – mikä kaikki näyttää nyt olevan mahdollisuuksienne ulkopuolella.

Olette erilainen kaikissa sosiaalisen, tunne- ja fyysisen olemuksenne aspekteissa – joitain mitä ette ymmärtäneet muutama kuukausi sitten. Ikään kuin uusi "sinä" olisi ollut hauskaa satua, josta voisitte lukea, mutta joka ei koskettaisi teitä millään erityisellä tavalla. Elämänne jatkuisi, muutaman hyödyn kera siellä täällä. Tilanne ei ole tämä. Olette uusi olento, jolla on uudet tarpeet ja kiinnostukset.

Vaikka monet niistä joita pidätte sydämessänne, muuttuvat myös, he ovat eri polulla kuin te. Niinpä heidän muutoksensa eivät välttämättä vastaa omianne. Ettekä haluaisikaan, sillä huomaatte, että jokainen joka haluaa liittyä teihin omalla polullanne, on ärsyttävä. Mutta toisaalta, haluatte toisten olevan samanlaisella polulla.

Tämä eroaa vain vähän siitä, kun katselette kahden taaperon elävän päiväänsä. Kumpikin tekee tyytyväisenä, mitä haluaa. Jos nämä kaksi taaperoa laitettaisiin yhteen, he saattaisivat olla kiinnostuneita samasta lelusta tai toiminnasta – tai sitten eivät. Kukaan ei pidä sitä kummallisena, sillä he ovat ainutlaatuisia yksilöjä, jotka tutkivat, mitä haluavat tutkia. Kuitenkin tullessanne vanhemmaksi 3D:ssä, tuosta ainutlaatuisuudesta tuli este, negatiivinen asia.

Niin se on, että palaatte nyt taaperokiinnostuksiinne – pitäen tätä kiinnostavana, mutta ette tuota. Ja ystävänne ja sukulaisenne tekevät samoin.

Tämä ei ole enää "kaikki yhdeltä luukulta" -maa. Esiin putkahtelee uusia paikkoja, jotka kiinnostavat jotakuta hetken, kunnes eivät enää kiinnosta. Aivan kuten vaaditaan uutta Maata varten, jossa on uusi suunta ja uudet ihmiset. Sallikaa niin olla. Sitten sallikaa itsenne tietää, että tämä on ainutlaatuisen, yksilöllisen tutkimisen aikaa.

Tämä ei ole massa-ajattelun tai -toiminnan aikaa eikä luultavasti koskaan enää ole Maassa. Jokainen teistä haluaa tutkia sitä, mihin olette valmistautuneet aioneita. Olette tutkineet jo täysin ryhmäajattelun ja -toiminnan.

On aika vaihtaa ainutlaatuiseen ajatteluun ja toimintaan. Se on toimintaa, joka yhdistää harmonisemmin, kuin ryhmäajattelu on koskaan yhdistänyt. Aivan kuten erilaisten äänien kuoro. Sallikaa itsenne seurata sydäntänne, ja löydätte ainutlaatuisen paikkanne. Paikan joka antaa teille iloa.

Tietäkää, että te ette ole yksin enää pitkään, sillä kaikki ovat virittymässä niihin taajuuksiin, jotka yhdistyvät täydelliseen harmoniaan. Kuoronne on muodostumassa. Ei vain niin nopeasti, kuin haluaisitte. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.