SISÄISEEN TRAUMAPERÄISEEN STRESSIHÄIRIÖÖN TARTTUMINEN

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
7.9.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

On aika tarttua pelkoihinne, että tulevaisuutenne on vielä ankeampi, kuin muutama viime kuukausi, eikä se mitä olette toivoneet, toteudu. Nimittäin olette seuranneet tätä iloisen Maan suunnitelmaa aioneita – ja aiemmat Maa-elämänne ovat loppuneet ennen tuon tehtävän suorittamista tai teitä on rangaistu sen yrittämisestä.

Tuollaisia ovat entiset muistonne, mitä tapahtui teille ja muille edelläkävijöille elämä toisensa jälkeen – tähän saakka. Sillä tämä on tosiaankin aionien aikaisten ponnistelujenne kulminaatio.

Ette oikein ymmärrä, miksi tämänhetkiset kauhuaaltonne tulevat pintaan. Uskotte niin olevan poliittisten, rodullisten, uskonnollisten, seksuaalisten ja ympäristöllisten epäoikeudenmukaisuuksien tai jonkin muun pelon vuoksi, joita näkyy nyt ympäri Maata. Ja niin on välittömään tietopohjanne liittyen. Mutta syvällä olemuksenne sopukoissa on kauhuja, joita olette kokeneet elämä toisensa jälkeen, kun ette pystyneet suorittamaan tehtävää, johon teidät nimitettiin. Tai fyysistä tai tunnepuolen kärsimystä yrityksestä tehdä se.

Nuo pelot tulevat nyt pintaan – pelot jotka estävät teitä toimimasta tai siirtymästä iloon. Nimittäin syvällä sisällänne ette luota, että kaikki etenee paljon nopeammin, kuin nyt kuvittelette, ja elätte lopultakin ilossa ja rakkaudessa Maassa ollessanne. Monet teistä alkavat uskoa, että se saattaisi tapahtua, muttei tässä elämässä, ja iloinen elämä on edelleen tuolla jossain – lupauksena toisensa jälkeen universumeilta.

Sellaisia ovat universumin lupaukset. Mutta sitä ette voi vielä muistaa, että nuo lupaukset ovat tähän saakka olleet, että fokusoituisitte saavuttamattomaan Maa-tavoitteeseen. Olette tehneet niin aioneita minimaalisista palkkioista, pelosta ja eristäytymisestä huolimatta – kaikki tätä iloelämää varten.

Niin se on, että teillä on vaikeuksia päästää irti noista peloista – koko ajan pidätellen sisäisesti hengitystänne ja odottaen rangaistusta, joka aina tuli fokusoituessanne tähän hetkeen, tähän haluun saavuttaa iloa.

Te ette tärise tulevaisuuden vuoksi, vaan entisistä muistoistanne, joita teillä on sisäisessä olemuksessanne. Lopultakin sallitte noiden syvälle kätkettyjen pelkojen tulla pintaan, tietäen sisällänne, että tämä on tuo luvattu iloelämä. Kätkitte nuo pelot syvälle, jotta uskaltautuisitte olemaan Maassa elämä toisensa jälkeen. Nyt kun tunnette, että loppu on, mitä olette aina toivoneet, sallitte itsenne päästä käsiksi noihin pelkoihin ja puhdistaa ne.

Vaikeutena on, että löydätte nuo kätketyt pelot kiinnittyneenä maailman tai paikallisiin tapahtumiin, mikä aiheuttaa suhteettomia reaktiota noihin tapahtumiin. Kenties teillä on vaikeuksia hengittää ja päästä ylös sängystä, kenties tärisette hallitsemattomasti tai fyysinen kehonne reagoi vaivoilla. Kuitenkin seuraavana tuntina tai päivänä nuo pelot tuntuvat melkein triviaaleilta, kunnes uusi fokusoitumaton pelkoaalto iskee.

Näihin syvälle kätkettyihin pelkoihin ei olisi voinut tarttua ennen tätä, sillä sen tekeminen olisi luultavasti estänyt teitä palaamasta 3D-Maahan. Niin se on, että teitte elämä toisensa jälkeen vapaaehtoisesti valmistelutöitä, joita tarvittiin tätä elämää varten.

Voitte viimeinkin nähdä valoa pitkän ja työlään taitojenkehittämis- ja valmistautumistunnelinne päässä. Kenties olisi hyödyllistä kuvitella itsenne urheilijatähdeksi, joka kehittää taitoaan. Tähtiurheilijat eivät aloita prosessiaan tähtiurheilijana. He kokevat epäonnistumisen toisensa jälkeen ja fyysistä uupumusta siitä. Näin oli kehittäessänne niitä taitoja, jotka otitte käyttöön tässä elämässä auttaaksenne Maata siirtymään 3D:n yli.

Kenties voitte parhaiten tarttua traumaperäisenä stressihäiriönä siihen, mitä olette kokeneet muutaman viime päivän ajoittain tai ehkä kokea pian.

Sallikaa itsenne tietää, että se on lyhytaikaista – aivan kuten tähtiurheilijan tuska ja pelko häviää hänen saavutettuaan tavoitteensa. Niin on teillä.

Tässä elämässä koette iloa, itserakkautta, rauhaa ja rakastavaa vuorovaikutusta globaalisti. Tämä on teidän palkkionne. Tämä elämä on kultainen, hopeinen ja pronssinen olympiamitalinne. Tämä elämä sallii teidän lopultakin selvittää syvälle kätketyn traumaperäisen stressihäiriönne.

Tämä on se elämä, jota olette odottaneet. Niin olkoon. Aamen.


-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.