TUNNEMULLISTUKSESTA LÖYTÄMISEEN

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

7.8.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Monet teistä ovat hämmentyneet tunteista, joita teillä on. Toisinaan näytätte jopa reagoivan tunnemukavuusalueenne vastaisesti. Ajelehditte epätavallisesta reaktiosta toiseen ollen huolissanne siitä, että normaali käyttäytymisenne on luisunut pois, ja yrittäen turhaan palata odotettuun itseenne. "Kuka olen?" -kysymyksestä on tullut pelästynyt huutonne, vaikka uudet tunnereaktionne poistavat monia entisiä pelkojanne.

Epätavalliset tunteet joita koette nyt, ovat osa siirtymäänne, mutteivät välttämättä "sinä". Jos olisitte näyttelijä, testaisitte monia rooleja, ennen kuin löytäisitte ne, jotka parhaiten sopivat persoonallisuuteenne, on se sitten Shakespearea tai komediaa. Luultavasti havaiten, että vaikka pystyitte näyttelemään kaikkia rooleja näyttämöllä, kaikki roolit eivät olleet mukavia.

Ajankohtainen tunnemuutoksenne on kahdella tasolla. Testaatte itseänne, koska suuri osa siirtymää edeltävästä persoonallisuudestanne oli kehitetty mukavaksi 3D-yhteiskuntaan. Lisäksi tunteenne vaihtelevat nopeasti, sillä pysäytätte tunnerepertuaarinne, ennen kuin valitsette sen tunneskaalan, joka parhaiten sopii persoonallisuuteenne tässä uudessa maailmassa.

Jos olitte tunteellinen 3D-huolehtija, olette saattaneet omaksua onnellisen ja kevyen persoonallisuuden tasapainottaaksenne pelot lähiympäristössänne. Ja sama pätee, jos olitte peloissanne tai vihainen suuren osan ajasta.

Olette siis omaksuneet persoonanne sekoittuaksenne helpoimmin maailmaanne. Kenties perheenne oli niin toimimaton 3D-termein, että tunsitte tarvetta tulla tuon toimimattomuuden uhriksi tai luonnottoman iloiseksi tai teeskennellä itsellenne ja toisille, ettei perhedynamiikassanne ollut mikään pielessä. Vaikka oli monia muita rooleja, joita esititte 3D-elämänne aoneina, nuo kolme oli luultavasti hallitsevimpia.

Esiinnyitte yhteiskunnalle sen sijaan, että toimitte todellisten tunteidenne mukaan. Ja niin jatkui elämästä toiseen, kun sisäistitte enemmän pelkoa ja teillä oli useampia rooleja puolustautuaksenne noita pelkoja vastaan.

Tarkastelette nyt noita rooleja, jotka olivat hyödyllisimpiä eri 3D-maaelämissänne – ja myös niitä joita on uuden "sinun" mukavuusalueella. Ehkä uskotte, että teillä olisi mukavinta, jos teillä olisi jatkuvasti säkenöivää iloa ja kikatusta, vaikkei se ole välttämättä totta. Kuten tapahtui 3D:ssä, jokainen valitsee persoonan, joka sopii hänelle parhaiten. Erona on, että uusi roolinne tai persoonanne perustuu sisäisiin tarpeisiinne eikä ulkoisiin dynamiikkoihin.

Kenties tällainen ajatus on hämmentävä – jopa pelottava. Merkitseekö tällainen ajatus, että te ette ole iloinen? Ei lainkaan. Sen sijaan voisitte tuntea sisäistä iloa, kun keksitte jonkin esineen – tai päätätte nauraa paljon joka päivä. Tämä eroaa vain vähän näyttelijälle mukavien roolien määrittämisestä.

Olet lopultakin sinä – et karikatyyri sinusta, kuten ennen. Ja tuon sinun löytämiseksi seulot valheelliset 3D- ja 5D-tunteesi tai sen yli.

Niin se on, että sinulla on luultavasti suuta tunnevaihtelua muutaman päivän, kun etsit todellista itseäsi – ei itseä, jonka loit ympäristösi tuloksena, vaan itseä, joka on ilo olemuksessasi.

Kenties olet uneksinut tulevasi kikattavaksi itseksi, kuten jotkut lapset – mutta ei lainkaan. Sinun kannattaisi tarkkailla erilaisia persoonallisuuksia pikkulasten ryhmässä. Jotkut ovat kikattavia, jotkut ovat vakavamielisiä opetellessaan jotain uutta asiaa ja toiset ovat lumoutuneet ajankohtaisesta kiinnostuksestaan. Ei ole mitään pitäisi-asioita 5D-tunnekäyttätymisessä ja sen yli. Aivan kuten ei ole reikiä, joihin teidän on sovittava, jos olette vuorovaikutuksessa tietyn ihmisryhmän kanssa.

Löydätte tunnemukavuusalueenne siivoamalla 3D- ja 5D-pöydältänne odotetut tunteet. Jos odotatte reagoivanne 5D:ssä ja sen yli niin, kuin ennen 3D:ssä, että ole miettineet loppuun saakka tuon ajatuksen logiikkaa. Nimittäin 3D-tunteenne perustuivat tarpeeseenne sopia joukkoon, ei välttämättä todelliseen itseenne.

Uskallamme arvata, että olette jo löytäneet rooleja syvältä piilosta sisältänne, jotka eivät tunnu mukavilta nyt. Niin se on, että sanotte "ei" tälle tai tuolle reaktiolle. Samaan aikaan kaipaatte ehkä roolia, joka tuntuu mukavammalta, kun luette läpi uuden "sinun" eri käsikirjoituksia.

Olette saapumassa tunnepysähdykseen – ei 3D:n, 5D:n tai sen yli. Olette tavallaan kuin näyttämöesitysten välissä. Erona on, että lopulta valitsemanne rooli perustuu todelliseen "sinuun", ei sosiaaliseen "sinuun". Rooli joka tuntuu niin oikealta, ettei teidän enää tarvitse huolehtia, mitä sanoa tai tehdä jossain tilanteessa, sillä reaktionne ovat luonnollisia – aivan kuten pikkulapsen reaktiot ovat luonnollisia, kunnes hänet kasvatetaan toisin.

Niin se on, että pyrähtelette tunteesta toiseen, yllättäen itsenne ja ympärillänne olevat – kuten leikki-ikäiset tekevät, ennen kuin heidät kasvatetaan käyttäytymään ympäristönsä sääntöjen mukaan.

Puhdistatte, testaatte ja kokeilette, kun löydätte uuden "tunnesinun". Sallikaa niin olla seuraavien päivien aikana, sillä leijuvat energiat ovat erilaisia, kuin olette kokeneet.

Vaikka ajankohtaiset energiat ovat rakkausenergioita, ne ovat omistautuneita tunnerakkausenergioita, jotta voitte tästä eteenpäin yhdistyä rooleihin, jotka ovat teidän – ei naapurienne, perheenne tai työtoverienne rooleihin – ja löydätte mukavuusalueenne, kun julistatte tunneitserakkauttanne. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.