RIITTÄÄ JO PELON PUHDISTAMINEN!

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

6.6.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Elämänne on pian helpompaa, kuin olette uneksineet mahdolliseksi aioneihin, sillä olette puhdistaneet niin paljon, myös muutaman viime viikon, ettei teidän tarvitse enää viivyttää iloanne.

Tietysti monet teistä ajattelevat: "Entä tämä ongelma?" Tai "Maaunelmani luominen on mahdotonta." Niin se on, että yritätte viivyttää iloanne, vaikkei se ole enää mahdollista.

Miksi kukaan seuraisi teitä tähän uuteen Maahan, uuteen "sinuun", jos elämänne on vain vähän erilaista kuin heidän 3D-elämänsä? Jos he tuntisivat, että päivien, kuukausien tai vuosien puhdistaminen tarjoaisi vähän muuta kuin tyydytyksen hyvin tehdystä työstä. Missä palkkiot ovat? Missä on tyydytys sen tietämisestä, että he voivat luoda, mitä haluavat, milloin haluavat, jos tuo porkkana pysyy jossakin epämääräisessä tulevaisuudessa?

Niin se on, että me universumeista lähetämme nyt lisäenergioita Maahan auttamaan teitä poistamaan kaikki viimeiset luomispelkojäänteet, jotka ovat osa olemustanne.

Nämä energiakuurot keskittyvät iloon ja luomiseen, ei puhdistamiseen. Jotain hyvin uutta kaikille teille eturintamassa. Nimittäin vaikka olette ymmärtäneet kuukausia, että puhdistitte saavuttaaksenne ilon, olemisessanne oli enemmän kyse niiden muistojen riisumisesta, jotka pienensivät iloanne. Nyt universaalien energioiden on tarkoitus parantaa iloanne ja näin ollen luomistaitojanne.

Havaitsimme, että vaikka puhdistaminen oli äärimmäisen suotuisaa, se kannusti entisiä pelkoja huuhtoutumaan ylitsenne, ilon parantamisen sijasta. Niin se on, että kehityimme, kuten tekin, kannustamaan iloa olemaan päällimmäisenä ajatus- ja uskomusprosessissanne.

Aivan kuten tekään, emme olleet varmoja, mikä oli yli Maan siirtymisen 5D:hen. Niin se on, että me – ja te – havaitsimme, että vaikka puhdistaminen puhdistamisen jälkeen on tärkeää, ilon tunteminen on tärkeämpää kehityksellenne, sillä olette sopeutuneet pelkojen puhdistamiseen, mutta ette ole vielä omistaneet yhtä paljon energiaa ilojenne vaatimiseen. Teidän on aika tehdä se.

Tietysti olemuksenne syvimpiin sopukoihin saattaa olla vielä kätkettynä muutama pelko, mutta nuo kätketyt pelot – pieniä kun ovat – eivät sen enempää poista iloanne, kuin ne pienet ilot jotka olivat piilossa syvällä sisällänne aioneita, poistivat pelkoanne.

On aika siirtyä eteenpäin – vaatia täysin ilonne. Niinpä vaihdamme fokuksemme ja autamme teitä olemaan täysin 5D:tä vaatimalla ilonne, pelkojenne puhdistamisen sijasta.

Jotkut teistä miettivät, miten paljon voimme kertoa muuta, kuin informoida teitä vaatimaan ilonne. Eikö tuo kysymys kerro, miten rajoittunutta tietonne ilosta on? Ja eikö se ilmaise sitä pientä osaa monista maaelämistänne, joissa iloa vaadittiin – mukaan luettuna tämä elämä?

Tiedätte, että pelko on monumentaalinen aihe, jossa on monta aspektia. Mutta ilo näyttää olevan pieni aihe, jossa on yksi aspekti – ilon tunteminen.

Pelosta keskustellaan – miten päästä eroon pelosta, miten hakea pelot, joita teillä on, miten olla vähemmän pelokas, miten olla kannustamatta pelkoa itsessänne ja muissa jne. Mutta ilo?

Miten voi olla muuta informaatiota ilon vaatimisesta kuin kehottaa teitä vaatimaan sen? Niin se on, että alamme rakentaa ilorepertuaarianne, jotta lähitulevaisuudessa iloilmaisunne ja –luomuksenne ovat yhtä suuria, kuin pelkoasianne olivat ennen.

Kenties ajattelette, että olette rakentaneet pelkojanne aioneita, eikä teidän ole mahdollista tehdä samaa ilolla yhdessä elämässä.

Niin se on, että tartutte ensimmäiseen iloihmeeseenne, että olemuksenne voi olla yhtä täynnä iloa, kuin se ennen oli pelkoa, ja ilo leviää ympäri maapalloa tavoilla, joita ette pysty kuvittelemaan.

Olette ilovallankumouksen eturintamassa. Ja näin suostuitte olemaan tämän siirtymän koekaniineja, mikä on auttanut meitä – ja näin ollen teitä – muutamaan suuntaa keskellä virtaa pelon puhdistamisesta iloiseen olemiseen.

Olette uudessa risteyksessä, joka johtaa teidät iloon, iloon tai iloon.

Olette ohittaneet pelkokulman, koska olette tehneet vaivalloista työtä sen tekemiseksi. Ja koska me ja te olemme huomanneet, että jatkuva pelkojen puhdistaminen ei siirrä teitä eteenpäin, vaan kannustaa vellomaan vanhan ajan peloissa, joilla on vähän pohjaa uudessa todellisuudessanne. Ja niin se on, että ilo on kaikkien tulevien kanavointiemme fokus teille, teidän kanssanne ja teidän toimestanne. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.