EI ENÄÄ EILISPÄIVÄN MUKAVUUKSIA

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
6.4.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

On aika lopettaa 3D-seikkailunne. Vaikka haluatte ehkä pitkittää aikaanne 3D-mukavuusalueellanne, se ei ole enää tarkoituksenmukaista tai mahdollista. Teidän on aika hyväksyä, että sitä ei koskaan enää ole, mitä oli 3D-elämässänne.

Voitte voihkia ja vaikeroida niin paljon, kuin haluatte, mutta mikään ei palauta 3D-elämäänne. Tällainen toteamus tuntuu luultavasti fatalistiselta, kyyniseltä tai ilkeältä, koska ette halua päästää 3D-maailmastanne irti.

Se on poissa. Ette voi tehdä mitään palataksenne siihen, minkä tunsitte.

Olette kauan kaivanneet maaelämänne muuttumista pelosta iloon. Samaan aikaan halusitte tuntemanne maailman pysyvän samana. Nämä kaksi toivomusta ovat ristiriidassa keskenään, sillä 3D:n ylittävä rakkaus ei voi kasvaa pelkopohjaisessa maaperässä. Tuo pelkomaaperä täytyy poistaa ja korvata. Olette poistamisvaiheissa.

Vaikka ennustimme, että 3D-maailmanne hajoaisi, uskoitte, ettei teihin vaikutettaisi – sillä ette ole enää 3D:tä. Jokseenkin oikea uskomus, sillä uskomuksenne ja ilonne ovat laajentuneet 3D-rajoitusten yli. Silti jatkatte osana 3D-työmaailmaa ja -talousmaailmaa, joista kumpikaan ei ollut riittävän kamala poistuaksenne siitä omin päin.

Teillä oli ikään kuin täysi paletti, ja vaikka fokusoiduitte muutamaan kirkkaaseen väriin, tiesitte, että voisitte palata harmaantuneisiin väreihin, jos halusitte. Kun olitte surullinen tai vihainen, nuo värit sopivat teille paljon paremmin kuin ne kirkkaat ja elävät värit, jotka olivat käytössänne "hyvinä" aikoina. Päätitte joukolla poistaa pääsyn noihin harmaantuneisiin väreihin, kun havaitsitte käyttävänne niitä liian usein tässä uudessa maailmassa.

Teitä ei ole koskaan rajoitettu valinnoissanne – paitsi silloin kun olette tehneet sen joukolla, kuten teitte tutkiaksenne täysillä 3D-pelkoa. Olette nyt tehneet saman 3D:n ulkopuolisten tunteiden ja tekojen osalta. Teillä ei ole enää pääsyä siihen, mihin teillä on ollut pääsy aioneita. Entiset pelkomukavuusalueenne ovat poissa. Niin se on, että monet teistä huitovat yrittäessään tarttua sellaiseen, millä ei ole enää merkittävyyttä elämässänne. Pelostanne, ahdistuksestanne ja vihastanne on tulossa epämääräisiä pilviä.

Monista teistä tuntuu, että olette vihaisempia, kuin olette olleet pitkään aikaan. Että johtajanne, hajoavat rakenteet ja pelot kaiken sen menettämisestä, mitä pidätte rakkaana, muuttavat mielialanne paikkoihin, joissa ette enää koskaan uskoneet käyvänne 3D:n ulkopuolella. Kuitenkin löydätte jonkin uuden kauhun päivittäin, sillä johtajanne eivät tee sitä, mitä tunnette tarvittavan säilyttämään sen, mihin olette tottuneet.

Näin on hyvin ilmiselvästä syystä. Noista asioista jotka näyttävät luiskahtavan globaalien sormienne välistä, on tullut 3D-historianne osia. Ne eivät sisällä sitä taajuutta, joka teistä on tullut.

Kyllä, tämä on globaali pandemia. Kyllä, maailmanne muuttuu alueille, jotka eivät ole mukavia teille. Ja kyllä, olette vihainen. Siis, mitä aioitte tehdä sille? Ei, mitä hallituksenne, yhteisönne tai naapurustonne tekee – vaan mitä sinä aioit tehdä sille?

Tämä ei ole enää 3D-joukkotapahtuma, vaan henkilökohtainen toimintasuunnitelmasi. Suoraviivainen henkilökohtainen päivittäinen toimintasuunnitelma. Mikä antaa sinulle iloa? Ei, miten pelottavaa kaikki on. Ei, miten kamala johtonne on. Vaan mikä antaa sinulle iloa?

Mutta toisaalta, jotkut teistä ovat liian vihaisia kuullakseen sisäisen äänensä nyt. Se on ok. Jatkatte maa-aioneidenne pelkojen poistamista. Kenties kaivatte vielä syvemmältä ja puhdistatte ongelmia muista ulottuvuuksista ja taajuuksista. Sillä ei ole merkitystä, miksi teidän tarvitsee olla vihainen nyt. Sallikaa vain niin olla, sillä tunnette tarvetta puhdistaa itsestänne tuon vihan, tuon pelon, ennen kuin löydätte uuden Maan paikkanne.

Niin se on, että joillakin teistä on suuria projekteja tai innovaatioita mielessä, kun heräätte. Toiset teistä huomaavat, että jonkin kirjan lukeminen tai ystävien kanssa keskusteleminen on tärkeämpää kuin mikään iso projekti. Näin on useista syistä, eritoten koska ette ole vielä valmis mihinkään projektiin sisäisen puhdistuksenne lisäksi. Tämä ei tarkoita sanoa, että olette hidas oppimaan, vaan jotta tiedätte, että olette päättäneet tehdä lisämeriittityötä ja pallotella niiden pelkoa ja raivoa, jotka ovat sotkeutuneet syvimmälle 3D:hen. Viimeinen "puhdistushurrauksenne".

Vaikkei tuollainen puhdistaminen ole enää välttämätöntä, se on teidän valintanne. Oletteko erilainen, kun teette niin? Ehdottomasti, sillä jokaisen pelkokerroksen puhdistamisen jälkeen elätte täydemmin ilossa. Mutta sen tekeminen ei ole enää mikään joukkokäsky – se on henkilökohtainen valinta.

Tiesitte kaikki, että tämä oli puhdistava maaelämä. Se miten paljon haluatte puhdistaa yli sen, että asetatte itsenne ja Maan 5D:hen tai sen yli, on henkilökohtainen valinta. Vähän kuin tiedemiehet ja insinöörit jotka haluavat henkilökohtaisesti tutkia mahdollisimman monta planeettaa siitä vahingosta huolimatta, mitä se saattaa tehdä heidän fyysiselle olemukselleen. Heidän seikkailuhalunsa on tärkeämpi kuin henkilökohtainen turvallisuus tai mukavuus. Niin on teillä.

Saitte valmiiksi sielunne pimeän yön ennen poistumista 3D:stä. Nyt teillä on tilaisuus tutkia alueita, jotka on kätketty vielä syvemmälle sisäänne. Jotkut teistä päättivät käyttää tämän 3D-pelon ja -tuskan ajan noiden asioiden tutkimiseen, kun taas toiset teistä ovat kiinnostuneempia 3D:n ulkopuolisesta uudelleenrakennusprosessista.

Kumpikaan valinta ei ole oikea tai väärä, pelkästään sitä, mikä on oikea sinulle. Et ole enää sidottu siihen, mitä ja kuka sinun pitäisi olla. Olet, kuka haluat olla. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.