MAALISKUUN 2019 ENERGIARAPORTTI

Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)

6.3.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Olemme nyt vuoden 2019 kolmannessa kuukaudessa, ja siinä on 3-3-värähtely, joten olemme koko kuukauden mestaruuspotentiaalissa. Nousemmeko tilanteen tasalle ja sallimme tämän mestaruuden peilautua omaan energiakenttäämme? Vaikka Merkurius perääntyykin maaliskuussa, on valtava potentiaali eteenpäin liikkumiseen energiatasolla – ajattele taajuutta ja värähtelyä, ei vauhtia ja liikettä. Niinpä vaikkemme ajattele liikkuvamme aktiivisesti eteenpäin, meidän täytyy ajatella toimintaa ja liikettä koko energiakenttää vasten – miten paljon se muuttuu ja miten toiminnan täytyy maadottua sisäisesti ja energeettisesti ennen ilmentymistään ulkoisesti.

Maaliskuun alkaa, kun uusikuu on Kalojen 15-asteessa ja myös Merkurius alkaa perääntyä Kaloissa, Kheiron on juuri siirtynyt Kaloista Oinaaseen, Venus siirtyy Vesimieheen ja vuoden iso liike: Uranus siirtyy Härkään ja päättää syklin, joka alkoi 1933. Nyt siirrymme Oinas-Uranuksen kaaoksesta ja tulesta Härkä-Uranuksen maadoittuneempaan ja kenties hitaampaan liikkeeseen. Siirtyminen tulimerkistä maamerkkiin hidastaa vähän myös arvaamatonta Uranusta. Myös Merkuriuksen perääntyminen koko kuukauden auttaa.

Meillä tapahtuu kuitenkin maaliskuussa uusi toimintamallimuutos, joka vie meidät jatkuvasta eteenpäin työntämisestä ja uusien energioiden vastaanottamisesta hidastumiseen, mikä vaatii harkitsemaan seuraavia askeliamme, uusia valintojamme ja sitä, miten käytämme saatavilla olevia uusia energioita ja mahdollisuuksia. Puhun tässä Uranuksen merkkivaihdoksesta, koska se on ollut vastuussa valtavista energialiikkeistämme vuodesta 2010 saakka.

Olemme olleet täysillä energialatauksessa, -laajentumisessa ja -integroinnissa monta kuukautta. Itse asiassa Uranus Oinaassa alkoi toukokuussa 2010, mikä starttasi meidät tällä polulla saamaan mahdollisimman paljon energiaa. Vaikkemme pystyneet mitenkään integroimaan tuota energiatasoa, se oli läsnä planeetalla. Tästä syystä on tapahtunut hyvin paljon transformoitumista monella tasolla, mistä osa ei ole ollut kovin miellyttävää. Suhteiden nopea loppuminen, ystävien menettäminen, ihmisten lähteminen planeetalta ja voimakas polarisoituminen, jota näemme maailmassa, tapahtuivat kaikki Uranuksen ollessa Oinaassa.

Nyt voimme hidastaa vähän ja alkaa integroida tätä energiaa, mutta sen tapahtuminen niin nopeasti oli siunaus siinä mielessä, että pystyimme saamaan karman ja sieluryhmäkierrot päätökseen paljon vaivattomammin. Joissain (tai monissa) tapauksissa ihmiset jotka olivat osallisia, lähtivät elämästämme ja päättivät nuo kierrot, eikä meidän tarvinnut katkaista noita suhteita. Ja miellä on aikaa huhtikuuhun 2026 työskennellä Uranuksen kanssa tällä tavalla.

Härkää hallitsee Venus, joka pehmentää Uranuksen särmiä tavalla, jota Mars, Oinaan hallitsija, ei tehnyt. Ilma ja tuli ovat räjähdysherkkä yhdistelmä, kun taas ilma ja maa kannustavat kasvuun paljon vähemmän draaman ja kaaoksen kera. Ja vielä yksi asia: Venus on Vesimiehessä, Uranuksen merkissä, kun taas Uranus on Härässä, Venuksen merkissä, mikä merkitsee, että ne ovat "keskinäisessä vastaanotossa" koko kuukauden. Tämä lisää ekstrapuhtia näiden kahden energiasyklin potentiaaliin koko kuukauden, Merkuriuksen perääntymisestä huolimatta.

Täysikuu ja päiväntasaus

Täysikuu Vaa'an/Oinaan 0-asteessa 20.3. on yhtä aikaa päiväntasauksen kanssa, mikä lisää tämän eläinradan uuden kierron taajuutta. Täysikuu on kulminaatiotapahtuma, mutta se aloittaa myös uuden astrosyklin, joten se kehottaa luomaan voimakkaita loppuja, jotka sallivat voimakkaat uudet alut. Olemmeko valmis viimeistelemään nuo ratkaisemattomat asiat, jättämättä mitään roikkumaan, mihin meidän täytyisi palata myöhemmin? Parantuminen on loppuunsaattamis- ja päätösprosessi – se ei ole asioiden korjaamista, jotta ne tuntuvat paremmalta.

Ylösnousemussyklin viimeistely

Loppuunsaattaminen ja päätös ovat nyt välttämättömiä, koska emme voi siirtyä ylösnousemuksen ja moniulotteisuuden uusiin aspekteihin ja jatkaa 3D/5D-integrointia, jos monet langat sitovat meidät menneisyyteen. Puhutaanpa tästä Merkuriuksen perääntymiseen liittyen, joka kestää koko kuukauden, 28.3. saakka. Merkurius perääntyy Kaloissa, eläinradan viimeisessä merkissä. Merkuriuksella on erityissuhde Kaloihin, koska Merkurius hallitsee karmaa ja Kalat on merkki, jossa koemme karmaamme sielutasolla ja voimme myös selvittää sen. Näetkö tässä karman lopettamispotentiaalin?

Siitä lähtien kun aloin kirjoittaa ja kanavoida arkkienkeli Urielia 2004, olen kertonut, että yksi syy olemiseemme tässä elämässä on lopettaa karmamme ja karmakiertomme. Tämä on osa ylösnousemussykliä, meidän täytyy päästä täysin 5D-energiaan, ja se on yksi viime askelista 3D/5D-integroinnissamme.

Meillä on ollut monia tilaisuuksia tehdä se kuluneina 15 vuotena, jotkut niistä ovat olleet tehokkaampia kuin toiset. Joskus tarvitsemme useita tilaisuuksia, ennen kuin pystymme saattamaan loppuun ja saamaan päätöksen karmalle. Ja maaliskuussa meillä on taas uusi tilaisuus tehdä se, koska maaliskuun energia kutsuu meitä ottamaan vastaan mestaruutemme, tekemään tilaa ihmeille ja marssimaan eteenpäin sujuvasti ja helposti, mikä on osa jumalaista harmoniasuunnitelmaamme.

Siis mitä tapahtuu maaliskuussa kaiken tämän potentiaalin myötä? Energeettinen täysivaltaisuus hallitsee, ja uhritietoisuus on paljon tehottomampi vaihtoehto. Maaliskuun avainsanoja ovat tarkoituksellinen ja inspiroitunut toiminta, joka on yhdenmukaista jumalaisen harmoniamme kanssa, jotta voimme siirtyä korkeimpia ja parhaimpia lopputuloksiamme kohti kaikissa asioissa.

Voimme käyttää maaliskuun potentiaalin ajatellaksemme loppuja ja alkuja osana samaa lausetta. Mitä meidän täytyy lopettaa, jotta jokin uusi voi alkaa? Ja se mikä loppuu, on kulkenut meillä energiatiensä päähän, jotta voimme lakata katsomasta noita ratkaisemattomia asioita, luopua niistä kerta kaikkiaan ja antaa jännittävien uusien alkujen tulla mahdolliseksi meille nyt. Upeaa kuukautta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.