OLET OIKEASTI 5D:TÄ TAI SEN YLI

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

5.9.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Viestit joita luette, hämmentävät monia teistä – "Olet 5D:tä", "Et voi mitenkään olla 5D:tä, kunnes teet tämän" tai "Et ole 5D:tä tässä elämässä".

Niinpä tunteenne vaihtelee tyytyväisyydestä siihen, mitä olette saavuttaneet, epätoivoon, että kaikki työnne (ja se on ollut työtä) on ollut turhaa tässä elämässä. Että jonain päivänä lapsenlapsenne saattavat kokea tämän hämmästyttävän siirtymän tulokset, mutta ette varmasti te nykyisessä fyysisessä muodossanne.

Olette tosiaankin ainutlaatuisella polulla – polulla jonka loitte. Viestit jotka näyttävät ristiriitaisilta toisiinsa verrattuna, ovat ihmisille eri kehitysvaiheissa.

Kenties paras ystävänne vasta alkaa tunnistaa oman arvonsa. Tai joku tuttunne alkaa kiinnostua kristalleista, chakroista, astrologiasta tai kanavoinnista – asioista joita te haitte vuosia, kenties vuosikymmeniä sitten.

Joidenkin jotka vasta heräävät, täytyy tutkia pimeää puoltaan ja näin he ovat lumoutuneet viesteistä, jotka puhuvat heidän tuolle osalleen. Toisten täytyy uskoa, että joku avaruusaluksessa antaa heille tietoa, jota he eivät koskaan saa ilman jonkun heitä viisaamman apua. Ja näin homma toimii, kun jokainen olento tutkii niitä asioita, jotka motivoivat heitä liikkumaan eteenpäin.

Monia viestejä joita jaetaan internetissä tai seminaareissa, ei ole suunniteltu motivoimaan teitä, koska olette siirtyneet tuon paikan yli. Kuitenkin uskotte, että teiltä menee jotain ohi, jos ette saa noita materiaaleja, jos ette meditoi oikein tai työskentele oikean opettajan/gurun kanssa.

Yksi vaikeampi asia opetellessanne rakastamaan itseänne on tunnustaa, että teillä on kaikki informaatio sisällänne. Näin on, sillä olette tehneet työtä ("työ" on oikea sana) kuukausia ja vuosia saavuttaaksenne tämän loppuunsaattamiskohdan.

Ei välttämättä loppuunsaattamisen siinä mielessä, että olette täysin 5D:tä tai mitään ulottuvuutta, johon pääsette sen yli. Mutta loppuunsaattamisen siinä mielessä, että te ette ole enää 3D:ta tai 4D:ta. Monet viestit joita tutkitte, liittyvät suoraan siirtymiseen 3D:n tai 4D:n yli – paikkaan jossa te olette.

Olette siellä. Ette ole enää 3D:tä tai 4D:tä.

Tällainen ajatus on teille vaikea sisäistää, sillä uskotte, että te ette rakasta itseänne tarpeeksi, ette ole riittävän myötätuntoinen, ette tunne polkuanne jne., jne.

Tämä ei eroa paljon kouluajoistanne, jolloin päätitte ensimmäisellä tunnilla, että te ette pystyisi oppimaan tiettyä ainetta. Mutta kun opitte tuota ainetta oppitunneille osallistumisen ja kotitehtävien tekemisen myötä, valmistuitte kurssilta.

Niin on nyt. Olette 5D:tä tai sen yli, mutta koska ette osaa vielä niiden taitoja, uskotte, että te ette koskaan osaakaan tai pysytte 3D-maaolentona tässä elämässä.

Odotitteko heräävänne yhtenä aamuna täysin 5D:stä kera taitojen, joita ette osaa vielä edes kuvitella? Niin se on, että olette aloittaneet ns. 5D:n ensimmäiseltä luokalta.

Jos olisitte 3D:tä, nauttisitte poliittisista mullistuksista, jotka aiheuttavat sotia fyysisen maailman eri osissa, tai filosofista uskomussodista. Elämässänne ei olisi auringonpaistetta, sillä se tuntuisi kovalta ja kylmältä kilpailulta.

Sen sijaan löydätte myötätuntoa elämänne monilta alueilta. Totta, ettei myötätunto ulotu vielä elämänne joka osaan – se on kehittymis- ja kasvamisprosessi. Ette ihmisinä oppineet 3D-vihaa ja –pelkoa muutamassa kuukaudessa. Sen oppiminen kesti aioneita.

Kehitytte nyt 5D:hen ja sen yli hämmästyttävää vauhtia – te uskallatte tehdä sen yhdessä elämässä. Ja "te" on sopiva sana, sillä kaikki eivät muutu yhtä nopeasti tai pitkälle. Jotkut pysyvät 5D:n ensimmäisellä luokalla koko tämän elämän. Muut lähestyvät 5D:tä, mutta pelkäävät liikaa astuakseen sisään. Koko sen ajan partionjohtajia lentää ensimmäisen luokan läpi ja varmasti sen yli.

Ette voisi olla partionjohtaja, jos pelkäisitte astua 5D:hen ja sen yli, sillä tittelinne kuvaa seikkailunhaluista ihmistä, joka tutkii sellaista, mitä toiset eivät ole vielä tutkineet.

Siirtymänsä alussa olevat jotka kyseenalaistavat 3D-pelon ja –vihan pätevyyden, luultavasti lumoutuvat ajatuksesta, että avaruusolennot pelastavat heidät, tai he oppivat astrologisista merkeistä. Tekin luultavasti aloititte siirtymänne hyvin samalla tavalla. Erona on, että tiedätte nyt, että 3D:n ulkopuolella on jotain, ja olette keskittyneet siihen, mitä on edessänne – ei siihen, mikä on mukavaa teille 3D-elämienne aioneiden kautta.

Niin se on, että ympäri internetiä ripotellut viestit, eri seminaarit, kanavat ja työkalut, kuten kristallit, ovat käytettävissänne, jos haluatte. Sama pätee niihin, jotka vasta alkavat kyseenalaistaa 3D:n pätevyyden.

Jotkut teistä ovat hämmentyneitä, sillä tietty kanava saattaa tuntua ja kuulostaa hyvin kutsuvalta, mutta ei anna teille uutta informaatiota. Tai tuo opettaja antaa informaatiota, joka näyttää vanhanaikaiselta teistä, vaikka hän on järkähtämätön materiaalinsa arvosta.

Jotkut opettajat opettavat toisille, ettei 3D ole enää pätevä. Toiset että 3D on pätevä, kunnes tietyt olennot on poistettu. Ja vielä toiset, että kaikki ovat 3D:ssä.

Te jotka luette näitä ja samanlaisia materiaaleja, olette siirtyneet noiden paikkojen yli. Teidän ei tarvitse enää tutkia 3D:tä, sillä kurssityönne on kaukana sen yli. Luottakaa, että intuitionne/olemuksenne löytää ne materiaalit, jotka auttavat teitä paremmin ymmärtämään itseänne – joko 5D- tai 3D- tai ylempien ulottuvuuksien materiaalien avulla.

Sinä olet oma opettajasi. Ja suuri osa itseopetusrooliasi on päästä käsiksi niihin materiaaleihin, jotka tuntuvat oikeilta. Kaikki muu on hämmentävää ja ajan haaskausta.

Vaikka olette oppineet, että aika muuttuu, pysytte 5D:n ensimmäisellä tasolla niin kauan, kun tunnette tarvetta päästä käsiksi materiaaliin, joka antaa teille väärää – tiedätte sen sisällänne – tai epätäydellistä informaatiota.

Niin se on, että teidän täytyy taas kerran vakuuttaa itsellenne, että tiedätte enemmän kuin kukaan siitä, mihin kykenette, miten maailma muuttuu ja mikä on intohimonne tuossa muutoksessa.

Ette ehkä pääse käsiksi kaikkiin noihin asioihin välittömästi, sillä useimmat teistä ovat 5D:n alaluokilla, mutta pääsette myöhemmin. Ja sellaisten materiaalien lukeminen tai käsitteleminen, joiden yli olette menneet, on aikanne haaskausta. Taatusti teillä saattaa olla intohimona opettaa noita materiaaleja toisille, jotka seuraavat teitä, mutta se on eri asia kuin materiaalien lukeminen, koska teistä ei tunnu, että tiedätte riittävästi ollaksenne mukavasti 3D:ssä.

Pysytte osana 3D-maailmaanne, mutta uudet aistimuksenne ja tunteenne siirtävät teidät yli suurimmasta pelosta ja epätoivosta, mitä 3D-maailma nyt on. Ja kun laajennutte 5D- tai ylemmissä opeissanne, tuo pelko ja epätoivo tuntuu teistä ja uudesta olemuksestanne kaukaisemmalta ja kaukaisemmalta. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.