UUSIA VOIMIA VAI TEHOTONTA TOIMINTAA?

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

4.9.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Ei ole oikeaa tai väärää toimintaa, pelkästään se, kuka olette – kuten myös toisilla.

Monet teistä uskovat, että on väärin, ettei pidä joistain ryhmistä tai kulttuureista. Ennen kuin leimaatte jonkin oikeaksi tai vääräksi, teidän täytyy tarkastella suurempaa kuvaa, miksi noita nimilappuja käytetään.

Joku saattaa ilmaista kaukaista muistoa. Tai hänen ehkä tarvitsee tarttua henkilökohtaisiin pelkoihin, jotka liittyvät toiseen kulttuuriin, ennen kuin hän tuntee kaikkien ykseyden.

Kenties kyseenalaistatte tuollaiset motiivit ja tunnette syvällä sisällänne, että toisten pitäisi tietää, miten kamalaa on, että he leimaavat toiset huonoiksi, pahoiksi tai väärässä oleviksi. Ettekö tekin tee samaa? Nimittäin haluatte toisten ajattelevan ja toimivan niin, kuin te, ja näin kerrotte niiden olevan väärässä, jotka eivät tee niin.

On aika lähestyä laajemmin henkilökohtaisia uskomuksianne. Niin se on, että alatte ymmärtää, että vaikka ette ole samaa mieltä jonkun toisen uskomusten kanssa, annatte hänelle oikeuden pitää nuo uskomukset. Näin ennakkoluulot toisia kohtaan joita näette mediaruuduillanne, häviävät.

Tällainen ajatus on intuitionvastainen sille, mitä olette oppineet, sillä opetuksissanne on ollut kyse joko toisille alistumisesta tai heidän kimppuunsa hyökkäämisestä – olla holhooja tai uhri. Kumpikaan näistä ei ole sovellettavissa niihin, jotka ovat 4D:tä tai sen yli.

Kenties uskotte edelleen, että te olette oikeassa ja toiset väärässä ja että teillä on oikeat vastaukset eikä maailmassa ole rauhaa ja rakkautta, ennen kuin kaikki jakavat teidän uskomuksenne.

Koko tämän siirtymän ajan olemme kertoneet teille, että olette ainutlaatuinen, kuten ovat kaikki muutkin olennot. Ajatus ainutlaatuisuudesta ja väärässä olemisesta eivät sovi yhteen. Nimittäin sitten kun hyväksytte rakkauden olemuksessanne, hyväksytte, että toisten ehkä tarvitsee vielä tutkia asioita, joita te ette halua enää tutkia.

Tietysti tuollainen toiminta merkitsee, että toisia saatetaan vahingoittaa fyysisesti, henkisesti tai tunteellisesti. Näin on, koska kumpikin osapuoli jatkaa uhri- tai holhoojaroolin esittämistä. Te ette ole osa noita puhdistuksia – ellei teitä kutsuta sisältänne toimimaan.

Kenties teitä kutsutaan protestoimaan – tai sitten ei. Sallikaa niin olla, sillä itsenne tuominen tilanteeseen, joka ei ole osa prosessianne, vie teidät pois raiteilta, kuten myös muut osalliset.

Tämä ajatus on monien vaikea ymmärtää, kun näette vihaa ja väkivaltaa mediaruuduillanne tai naapurustossanne. Mitä sydämenne kehottaa teitä tekemään? Se on ohjeenne.

Kenties sydämenne, sisäinen olemuksenne, kutsuu teitä toimimaan, koska teistä on tuntunut uhrilta tässä elämässä tai muissa. Kenties holhoojalaulunne soi päässä.

Jos toiminta tulee sisäisestä olemuksestanne, on aika ujuttaa itsenne tohinaan mukaan. Mutta jos kyse on pitäisi-ajatuksesta – "minun pitäisi huolehtia tästä ihmisryhmästä" – teidän ei tarvitse toimia sen mukaan 5D:ssä tai sen yli. Tuollaisessa kutsussa on enemmän kyse 3D-roolipelistä.

Uskotte edelleen siihen, että teidän täytyy pelastaa toiset, vaikka heidän saattaisi olla aika pelastaa itsensä. Tietysti tällainen ajatus tuntuu intuitionvastaiselta, sillä uskotte, että toiset eivät ole riittävän vahvoja tai heitä ei ole riittävää määrää pelastamaan itsensä. Että vain suurella lukumäärällä syrjintä ja viha (niin kuin te näette vihan) voidaan muuttaa rakkaudeksi.

Tällaiset ajatukset antavat ymmärtää, että uskotte edelleen olevanne pelastaja toisille, jotka ovat vähemmän viisaita tai vahvoja kuin te.

Tämä ei merkitse, että jos sydämenne kutsuu teitä menemään tohinaan mukaan, teidän on väärin tehdä niin. Mutta teidän täytyy esittää ajatus menemisestänne siihen omalle olemuksellenne, sydämellenne, jotta voitte määrittää, onko sen tekeminen oikein teille vai pelkästään jatkoa holhoojaroolillenne.

Kenties ajatuksenne on, että ilman tukeanne tavalla, mikä tuntuu oikeimmalta teistä, toiset eivät pysty poistamaan kahleitaan. Meidän täytyy muistuttaa teille, että te poistitte kahleenne ilman toisten maaolentojen tukea, tullaksenne tämän siirtymän edelläkävijöiksi.

Tämä ei tarkoita, että te ette voi tukea toisia fyysisesti, vaan muistuttaa teitä suurimmasta tukimekanismistanne – sisäisestä olemuksestanne. Jos jatkatte uskomista siihen, että teidän täytyy tukea muita, koska he ovat liian heikkoja tekemään sen itse, kannustatte heitä olemaan heikkoja. Jos lähetätte rakastavia ajatuksia noille samoille olennoille, he löytävät sisäisen vahvuutensa ja rakkautensa – jos haluavat.

Roolinne muuttui dramaattisesti otettuanne ratkaisevan 5D-askeleen. 3D:ssä teidän täytyi kontrolloida toisia tai itseänne. 5D:ssä toimitte hyvin samaan tapaan kuin me alkusiirtymänne aikana, kun annoimme teille sisäisiä viestejä teidän vahvuudestanne ja meidän rakkaudestamme.

Vaikka olette erilaisia kuin 3D:ssä, tarvitsette muistutuksia elämänne joistain aspekteista, mm. toisten auttaminen ilkeiden ihmisten kynsistä, kuten tunnette tilanteen. Lähettäkää heille vahvuutta sisäisillä ajatuksillanne ja autatte heitä rikkomaan oman uhri- tai holhoojakuvionsa.

Olette vahvempia, kuin olette koskaan olleet. Tuon vahvuuden vuoksi teillä on paljon enemmän voimaa auttaa itseänne ja toisianne rakkausajatuksilla, kuin olette auttaneet marssimalla tai protestoimalla fyysisesti.

Lähettäkää rakkautta ja autatte synnyttämään rakkaudellisen elämän itsellenne ja toisille. Lähettäkää pelkoa ja vihaa ja toistatte sitä, mitä on tapahtunut aionien elämien ajan maan päällä. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.