KUN SYDÄN SANOO "KYLLÄ" JA SISÄINEN ÄÄNI HUUTAA "EI"

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
4.1.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

alatte olla harmoniassa sydämenne kanssa älyllisen vihan sijasta, kun tarkkailette niitä, jotka vastustavat teitä ajatuksissa tai teoissa.

Huolimatta tarpeestanne ilmaista ulkoisen itsenne rakkautta, mikä on seurausta sydämenne avautumisesta, teidän täytyy kunnioittaa itseänne ensin. Sillä kenties luulette, että sydämen avautuminen merkitsee taas kerran, että muut ovat tärkeämpiä kuin te.

Itserakkaudettomuus ja toisten rakastaminen itseänne enemmän on vain yksi 3D-huolehtijamoodi, jolla on eri nimi. Koska teille tulvi tuota filosofiaa 3D:ssä, teidän on helppoa jälleen hyväksyä, että rakkauden ilmaiseminen merkitsee, että toisten rakastaminen on tärkeämpää kuin itsensä rakastaminen. Se ei ole totta, eikä ole koskaan ollut. Silti tuota oppituntia joidenkin teistä on vaikea ymmärtää.

Sisäinen ääni on uusi komentokeskuksenne. Teidän ei enää tarvitse olla riippuvainen ystävien, naapurien, sukulaisten tai työtovereiden hyväksynnästä. Sillä riippuvaisuus on vain 3D-elämänne toistamista.

Ainoa hyväksyntä jota tarvitsette nyt ja ikuisesti, on se oikeudentunne, joka teillä on, kun toimitte sydämen ja uuden sisäisen äänenne mukaan.

Olemuksenne on täynnä henkilökohtaista viisautta.

Mutta aivan kuten oli totta kuukausia sitten, tätä eroa saattaa olla vähän vaikea havaita, kun alatte ilmaista uutta sydämenne avautumista. Vaikka sydämenne avautuminen syvenee luonnostaan koko tämän Maa-elämänne ajan, 3D:n ylittävä tarpeenne rakastaa itseänne yhtä paljon kuin muita ohjaa toimianne toisaalle.

Yhdistätte itserakkauden sydämen avautumiseen – uusi ja vähän vaikea yhdistelmä joillekin teistä. Niin se on, että hyppelette vähän huolehtimisen ja itserakkauden välillä, kunnes löydätte tasapainonne. Sydämenne kieliä luultavasti soittelevat ne, jotka haluavat teidän huolehtivan itsestään, huolimatta omasta tarpeestanne kieltäytyä siitä.

Kaikki omassa piirissänne eivät ole saaneet loppuun samoja siirtymävaiheita, kuin te. Nuo olennot jotka eivät ole, saattavat olla narsistisessa tai muussa tarvitsevassa moodissa, joka välittää vähän teidän tarpeistanne tai epätoivostanne. Nuo olennot saattavat työntää teidät äärirajoille määrittämään, miten vahva olette uudessa olemuksessanne. Vähän kuin 3-vuotias joka hiipii piparipurkille ennen päivällistä. Sellainen teko on söpö 3-vuotiaalla, mutta voi olla hyvin tuhoisa teille uudessa ja vähän hauraassa avoimen sydämen tilassa.

Ne jotka eivät ole vielä päässeet tähän kohtaan, testaavat teitä kaikin mahdollisin tavoin, sillä he tarvitsevat teidän energiaanne jatkaakseen itsekeskeisiä toimiaan. Jotkut saattaisivat nimittää sellaisia toimia myös "tunnevampyrismiksi".

Tiedätte sen, onko teidän kannaltanne sopivaa avata sydämenne jollekin vai onko se pelkkää hänen tarpeidensa tyydyttämistä, siitä tyytyväisyydestä ja ilosta, jota tunnette tuon vuorovaikutuksen aikana ja sen jälkeen.

Avaatte olemustanne tavalla, jolla ette ole koskaan ennen avanneet sitä ollessanne Maassa. Tämän tekeminen saattaa vetää puoleensa sellaisia ihmisiä, jotka syövät toisten energiaa antamatta mitään vastineeksi. Teidän täytyy tämän vuoden muutamana ensimmäisenä viikkona erottaa, kuka noista olennoista – jos kukaan – tuo iloa olemukseenne, jos avaatte sydämenne heille.

Monet teistä kysyvät, mitä eroa on 3D-huolehtimisen ja tämän uuden avoimen sydämenne julistamisen välillä.

Olette luultavasti vähän haavoittuvampi, koska sisäinen olemuksenne avautuu enemmän kuin koskaan. Samaan aikaan niitä jotka haluavat huolehtijaa, vedetään luoksenne tavoilla, joita ette luultavasti ymmärrä. Antakaa itsellenne aikaa pohtia heidän tarpeitaan verrattuna omiin tarpeisiinne. Sitten sallikaa itsenne sanoa "ei" tai "anna, kun ajattelen tätä" tai irrottautua noista olennoista täysin.

Se on vaikeaa, jos he ovat perheenjäseniä, työnantajia tai läheisiä ystäviä. Mutta muistakaa, että te olette uudella polulla, uusien taitojen kera, uudessa Maassa. Ja kaikki kehittyvät eri tahtia ja eri tavoin.

Jos ette sallisi jonkun – riippumatta hänen suhteestaan teihin – käyttää hyödyksi uutta sydänavautumistanne, saattaisitte kannustaa häntä kehittymään nopeammin. Hänen evoluutioketjunsa ei ole enää teidän prioriteettinne tai edes kiinnostuksenne. Sillä ne jotka haluavat teidän tekevän sisäisen työn puolestaan, ovat pelkästään loisia, jotka eivät koskaan kehity, jos heillä on jatkuvasti teidän tukenne omista tarpeistanne huolimatta.

Ette ole enää muiden pelastaja. Te, edelläkävijät, olette saaneet valmiiksi pääroolinne Maan muuttamisessa. Roolinne on nyt samanlainen, kuin että kurssivaatimuksia täyttäessä sallitte itsenne käydä niitä hauskoja kursseja, jotka eivät välttämättä liity pääaineeseenne. Nyt avaindynamiikkanne on itsenne kehittäminen. Toinen ja kolmas aalto jotka seuraavat teitä, ovat todennäköisemmin siirtymämalleja niille, jotka haluavat teidän huolehtivan itsestään välittämättä teidän tarpeistanne tai kiinnostuksistanne.

Sallikaa itsenne kehittyä tuntematta syyllisyyttä siksi, että toiset eivät kehity tai haluavat teidän tekevän sen puolestaan. Kukaan ei voi tehdä siirtymää muiden selässä tai huolehdittavana. Sisäisen äänenne sivuuttaminen siksi, että säälitte heitä tai he soittavat sydämenne kieliä – siitä huolimatta, että sisäinen äänenne huutaa "ei!" – viivyttää omaa etenemistänne ja heidän etenemistään. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.