"VOI EI!" TAI "IHAN SAMA"

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

29.8.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Kenties teistä tuntuu masentuneelta, kun ette tunne mitään poikkeuksellista tai "huuhaata" – kuten voitaisiin sanoa – tämän energiajakson aikana.

Huolenne on, että te ette etene niin, kuin toivotte, tai ette pysty etenemään jokin vuoksi, mitä ette ole vielä puhdistaneet tai tehneet ja minkä toiset näyttävät tekevän automaattisesti.

Mikään huolenne ei pidä paikkaansa. Hyväksytte tämän voimakkaan pimennysjakson uudet energiat yhtä täysillä, kuin kuka tahansa. Kyse on vain siitä, että teillä on vähemmän, mihin täytyy tarttua, tai että energiat eivät ole niitä, joita vaaditaan laajentumisessanne uudeksi "sinuksi".

Polkunne on ainutlaatuinen. Sama pätee energiakuuroihin. Keräätte kaikista energiakuuroista ne osat, jotka ovat sopivimpia olemuksellenne.

Hyväksytte täysin, että niillä jotka aloittavat vasta siirtymäänsä, on erilaisia reaktioita energioihin, jotka koskettavat maata, kuin teillä. Ja hyväksytte, että energiat joita tuodaan Maahan, jäävät sinne käytettäväksi silloin, kun se on sopivaa. Kuitenkin pelkäätte, että olette jotenkin taas kerran tehneet jotain väärin, sillä ette tunne muutosta niin syvästi, kuin muut raportoivat.

Te ette ole he, ja he eivät ole te.

Teillä jotka olette selvittäneet 3D-taakkanne, siirtymä ei ole enää ryhmäsiirtymää. Mutta tämän sanominen ei välttämättä tee sitä sellaiseksi teille.

Niin se on, että monet teistä ihmettelevät, miksi että tunne mitään epätavallista. Totta, nukkumistapanne on kenties muuttunut vähän. Tai olette pahoinvoiva tai jotain vastaavaa, mikä voisi yhtä helposti olla tulosta jonkin ruuan syömisestä, johon ette ole tottuneet, kuin siirtymäoire.

Koko ajan luette tai kuuntelette niistä, jotka kokevat melkein surrealistisia oireita – vierailuja päiväunissa tai fyysisiä vaivoja, joita luonnehditaan niin syviksi, että on vaikeuksia tehdä päivittäisiä toimiaan.

"Entä minä?" itkette itsellenne. "Enkö ole sen arvoinen? Olenko tehnyt jotain väärin? Olenko unohtanut puhdistaa jonkin tärkeä osan?" Kaikki indikoi sitä, että te ette luota itseenne, huomattavimmin tällä kertaa, että te ette rakasta itseänne salliaksenne itsenne olla "sinä".

Tuo lause "sallia itsenne olla sinä" on avain siirtymässänne. Ette ole kenenkään toisen kaltainen. Siksi ette voi enää odottaa reagoivanne minkään energiakuuron aikana samalla tavalla kuin toiset.

Teistä on mukavaa olla kaikkien muiden kaltainen: "Kyllä, minäkin taisin tuntea jotain." Mutta ei niin mukavaa todeta: "En tunne juuri mitään, mutta se on totuuteni."

Niin se on, että opettelette hyväksymään itsenne kokonaisuutena. Jotkut teistä ovat kokeneet ja kokevat syvällisiä muutoksia olemuksessaan. Jotkut teistä eivät. Materiaalit siitä, miltä teistä PITÄISI tuntua ja mitä TULETTE tuntemaan, eivät ole enää tarkoituksenmukaisia.

Saatatte kokea unitilassanne ne sisäiset muutokset, josta monet puhuvat nyt. Olette ehkä saanut valmiiksi jo tuon vaiheen. Tai kenties tuo vaihe ei ole kovin tärkeä siirtymällenne tällä hetkellä. Olette todella ainutlaatuinen yksilö ja tarpeeksi pitkällä omalla polullanne olemaan murehtimatta siitä, että hyväksytte jonkin energiakuuron eri aikaan kuin toiset – tai koskaan.

Ainutlaatuinen merkitsee ainutlaatuista.

Hyväksykää ne muutokset, joita tunnette, ja menkää niiden mukana. Sivuuttakaa se, mitä toiset kertovat, että teidän pitäisi tuntea tai mitä tulette tuntemaan. Ette koskaan enää ole osa "massaa" tässä maaelämässänne.

Saatatte kokea tietyt energiakuurot – tai sitten ette. Mutta kumpikaan kokemus ei tee teistä vähemmän uutta olentoa, pelkästään ainutlaatuisen uuden olennon. Samalla tavalla kuin kulkeminen USA:n halki Atlantin valtamereltä Tyynelle valtamerelle pikkuteitä tai pääteitä pitkin ei tee määränpäästä erilaista – pelkästään reitti on erilainen.

Lukekaa niitä siirtymämateriaaleja, joihin tunnette henkilökohtaista vetoa, ja sivuuttakaa ne, jotka kertovat, mitä teidän pitäisi tuntea.

Te olette te koko loistossanne. Ja kyllä, sisäinen olemuksenne muuttuu, kuten myös ulkoinen olemuksenne, havaintonne ja reaktionne. Mutta ne ovat teidän muutoksianne ja tapahtuvat teille oikealla tavalla. Jotkut teistä kokevat nuo muutokset hyvin epämukavasti – fyysisesti tai tunteellisesti. Toiset selviytyvät leikiten eri energiakuuroista – yllättyen vain vähäisemmältä näyttävästä energiakuurosta. Tai sitten ei. Olette ainutlaatuinen yksilö.

Ajatelkaa niitä, joilla on suuria vaikeuksia tiettyjen syntymäpäivien kanssa. Ja toisia, joilla ei ole. Ainutlaatuinen siirtymänne ei ole poikkea tästä.

Voitte luoda itsellenne tuskallisen kokemuksen tai sellaisen, joka on vain osa kokemusta – yksi havaintomuutos, joka on uuden "sinun" toimintaa. "Voi ei!" tai "Ihan sama". Ja niin se on.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.