LIITELYÄ TAIVAAN JA MAAN VÄLILLÄ

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

29.1.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Ikään kuin millään ei olisi nyt merkitystä, ja kuitenkin kaikella on, sillä se mikä teille oli ennen mukavaa, ei enää ole, ja se mitä lykkäsitte mahdollisimman pitkään, on.

Olette olleet muutaman viime päivän kauhun, pelon ja tyhjyyden tyhjiössä. Kenties se auttaa teitä ymmärtämään sisäistä toimintaanne, jos muistelette sitä, kun päätitte, mitä tai kuka olisitte, kun lähditte alkuperäisen maakotinne lämmöstä. Ilon aikaa, koska olitte vapaa vanhempien rajoituksista, mutta myös pelon aikaa, sillä tiesitte, että teidän täytyi päättää, kuka olitte.

Nyt tuo päätös on moninkertainen. Nimittäin lähtiessänne maakodista, vaihtoehtonne olivat rajalliset – koulu, työ, leikki vai matkustus. Ja kun olitte tehneet tuon päätöksen, tiesitte, että voisitte muuttaa polkuanne, kuten monet tekevät. Erona on nyt, että olette vielä tietämätön vaihtoehdoistanne, sillä ne ovat harsomaisia unelmia mahdollisuuksista, mutta eivät mitään konkreettista, kuten 3D-elämässänne.

3D:ssä tiesitte, että jos valitsisitte jonkin polun, yhteisönne antaisi teille kehuja "oikeasta" valinnasta ja kyseenalaistaisi arvostelukykynne "väärästä" valinnasta. Teillä oli kehys siitä, mitä oli odotettavissa. Vaihtoehtonne oli kulkea noiden odotusten mukaan tai ei.

Nyt vaihtoehtonne näyttävät olevan yhteisönormien ja muiden asettamien odotusten ulkopuolella. Vaihtoehtonne näyttävät epämääräisiltä myös teistä. Niinpä pohditte uuden olemuksenne todenperäisyyttä ja toivotte konkreettisia vastauksia, joita ei ole vielä saatavilla.

Luotte uuttaa maailmaa uusien odotustenne kera – ei toisten odotusten, vaan omienne. Niin se on, että teistä tuntuu yksinäiseltä, joskus epärationaaliselta ja aina yhteisönne odotusten ulkopuoliselta. Jos luotte iloisemman elämän itsellenne, toiset kehuvat teitä – ehkä. Mutta sitten toisaalta, heidän määritelmänsä ilosta ei sovi enää yksiin omanne kanssa. Niin teistä tuntuu siltä, että olette vailla tukea, eikä kukaan ole pehmentämässä odotettavissa olevaa kaatumistanne.

Mutta se oksa/kieleke (suom. huom. sana on osa edellisen lauseen idiomia) joka pelottaa teitä, on paljon vahvempi, miltä näyttää, sillä olette valmistuneet toiveikkuuden vauvan askelista uuden todellisuuden aikuisen 5D-askeliin. Ja pian sopeudutte siihen, että te ette saa yhteisön kehuja tai edes välitä siitä.

Ne jotka rakastavat teitä, ovat miellyttävästi hämmästyneitä, ja ne jotka eivät ymmärrä teitä tai välitä teistä kovin paljon, näkevät teidät puhuvana "armosta langenneena" ja kommentoivat, miten surullista elämästänne on tullut. He eivät nimittäin tunne teidän iloanne, uuden olemuksenne "oikeutta".

Tuo viime toteamus huolettaa useimpia teistä, sillä se antaa ymmärtää, että uusi elämänne on astumista alaspäin nykyelämästänne. Sen sijaan se on askel oikeaan suuntaan, sillä monet teistä ovat toivoneet vuosikymmeniä olevansa sitä tai tätä – kaikkea muuta kuin se, kuka olette.

Tämä seuraava vaihe on itsenne julistamista riittävän vahvaksi tietämään, kuka ja mitä olette. Jos se merkitsee maailman ympäri matkustamista, niin olkoon. Jos se merkitsee uutta yhteisöä, niin olkoon. Jos se merkitsee uutta tunnetta itsestänne, ilman tarvetta saada toiset julistamaan "oikeuttanne", niin olkoon.

Olette uusi ihminen uudessa maailmassa. Ja ajankohtainen tyhjiönne on astinkivi uuteen "sinuun". Kenties se auttaa teitä ajattelemaan tätä tyhjiötä juna-asemana matkallanne iloon. Tiedätte, minne olette menossa, mutta junan täytyy tankata ennen jatkamista tuohon iloon.

Ette ole enää heikko ihminen, joka toivoo, että universumi antaa teille oikeaa informaatiota tai luomakunta tekee elämästänne iloista. Olette jättäneet universaalin elämänne turvaverkon luodaksenne elämän, joka on oikea teille tässä ja nyt … tietäen epäilemättä, että voitte muuttaa suuntaa millisekunnissa, jos haluatte. Teidät on työnnetty ulos universaalista pesästä luodaksenne uuden elämän itsellenne.

Kerroimme teille viikkoja sitten, että universumit eivät enää antaneet teille sellaista informaatiota, joka on mukavaa teille, sillä loitte elämää nykyisten universaalien ulottuvuuksien ulkopuolella. Tuo uusi paikka on käytännössä luomissuunta, jota yksikään universaali olento ei ole koskaan ennen kokeillut. Niin se on, että muutatte universumeja, kuten myös Maata ja itseänne.

Luomuksenne on yksilöllistyneet teidän iloanne varten – ei universumien, yhteisönne, perheenne tai ystävienne iloa varten. Olette todella ainutlaatuinen yksilö, jolla on enemmän taitoja, kuin tiedätte nyt. Tässä tyhjiössä keräätte energioitanne, "lietsotte" uskomuksianne ja hyväksytte, että olette voimakkaampi kuin Maan olennot tai taivaat.

Tietysti voitte pyytää apua universumeilta itsenne ymmärtämisessä. Mutta emme voi sanella suuntaanne tai lopputuloksianne, sillä ne ovat teidän lopputuloksianne, eivät meidän. Yhtään sen enempää kuin vanhemmat, jotka lopettivat koulunsa seitsemännelle luokalle, pystyvät täysin ymmärtämään sitä asemaa, jonka heidän lapsensa ottaa vastaan, suoritettuaan filosofian tohtorin arvon taloustieteessä. Me olemme seitsemänneltä luokalta valmistuneita, jotka yrittävät ymmärtää teitä, filosofian-tohtori-kandidaatteja.

Tietysti tuo viime toteamus pelottaa teitä, sillä kukaan ei halua olla niin yhteisön ulkopuolella, että hänestä tulee eristäytynyt. Sitä ei tapahdu, sillä olette alkaneet luoda samanlaisten kiinnostusten ja tarpeiden yhteisöjä. Nuo yhteisöt kasvavat ajan kuluessa kattamaan monet sosiaaliset tarpeenne.

Mutta ensin teidän täytyy todistaa itsellenne, että olette kehittynyt 5D-olennoksi, jolla on monia taitoja, joita mekään emme aina ymmärrä. Teette sen muutamana seuraavana päivänä ensimmäisen merkittävän luomuksenne kera, joka on enemmän kuin hyvän parkkipaikan tai kiiltävän lantin löytäminen.

Teidän on aika lähteä universaalista pesästä ja liidellä koko taivaalla ja Maassa, kuten tekevät ne linnut, joista niin kovasti nautitte. Ette ole enää Maata tai taivasta. Liitelette ja syöksytte luoden uutta elämää ja näin uutta Maata uuteen universumiin. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.