EIKÖ OLE AIKA LOPETTAA UHRAUTUMINEN?

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

28.3.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Vaikka teillä on kyky luoda ja olla, mitä haluatte, jatkatte sen odottamista, että joku kertoo näin olevan – mukaan luettuna me. Olette viidettä ulottuvuutta (5D). Voitte nyt saavuttaa sen, mikä oli kerran unelmanne kolmannen ulottuvuuden (3D) elämässä.

Jotkut teistä kyseenalaistavat tuon toteamuksen, sillä tiedätte syvällä sisällänne, että olemisessanne on monia muitakin tasoja kuin ne, joista uneksitte. Näin on, mutta ette voi kuvitella noita tasoja nykyisessä fyysisessä olemuksessanne. Niinpä unelmissanne, mielikuvituksessanne, visioissanne tai ajatuksissanne ei ole mitään, mitä ette voi luoda.

Jos tuo viime lause on totta – ja se on – miksi ette luo unelmianne? Koska vaikka teillä nyt onkin kykyjä, joista kerran uneksitte, ette hyväksy näin olevan.

Niin se on, että jatkatte sen odottamista, että avaruusaluksia laskeutuu ja Ihmemaa Ozin taikuri auttaa teitä uusien taitojenne kanssa. Mitään pelastavia avaruuslentoja ei tule missään muodossa, sillä teidän on aika vaatia itsenne. Ja tämä voi tapahtua vain, jos todella uskotte, että olette muista riippumaton ihme.

Alatte vasta oivaltaa, että näin on.

Puhuimme hiljattain siitä, miten monet teistä viivyttivät maaunelmaansa monista syistä – joista vähäisin ei ole, että olette liian seikkailunhaluisia toisinaan – jotta voisitte todistaa itsellenne, miten rohkea olette. Typerä ajatus, mitä ei vaadita, mikä ei tarvita ja mikä ei tietysti ole tuottava.

Haluttomuutenne luoda maaunelmanne niissä aikapuitteissa, joihin me ja muut kannustimme, on aiheuttanut teissä vain suurempaa epäröintiä hyväksyä oma voimanne ja taitosettinne, joka odottaa nyt malttamattomana vapauttamista.

Niinpä olette hämmentynyt, kiukkuinen, suvaitsematon toisia kohtaan ja suorastaan vihainen kaikille ja kaikelle. "Missä on unelmani?" on jatkuvasti lisääntyvä huutonne, kuten Dorothylla Ihmemaa Ozissa: "Jos taikuri ei auta minua, miten pääsen koskaan takaisin Kansasiin?" Mutta Dorothy havaitsi, että hänellä oli koko ajan ollut kyky palata kotiin vain kopsauttamalla kantojaan yhteen. Yksinkertaista. Ja näin on teillä. Tietäkää vain ja todella uskokaa, että olette muista riippumaton jumala/jumalatar/luoja.

Jotkut teistä loukkaantuvat sanoistamme, sillä tunnette meidän syyttävän teitä tai saavan teidät häpeämään – ja näin tekemällä pitkitämme ahdistustanne. Täysin päinvastoin. Voitte odottaa unelmianne niin kauan, kuin haluatte, sillä olette siirtäneet sekä itsenne ja Maan 5D:hen. Nyt haluamme teidän palkitsevan itsenne ymmärtämällä, miten voimakas todella olette.

Olette saavuttaneet enemmän, kuin odotitte saapuessanne maan päälle tässä elämässä. Kunnioittakaa tuota rohkeutta, tuota täyttymystä, unelmienne luomisella. Nimittäin jos ette saavuta mitään enempää, kuin olette jo saavuttaneet, olette enemmän kuin täyttäneet sen universaalin sopimuksen, jonka teitte ennen tulemistanne maapallolle tässä elämässä.

Palkitkaa nyt itsenne. Ette ole paha tai hävettävä tai kykenemättömämpi kuin muut, jos ette tee sitä. Ette vain salli palkita itseänne erittäin hyvin tehdystä kokemuksesta, muutoksesta ja siirtymästä.

Palkitkaa itsenne. Sallikaa itsenne siirtyä pois käskystä antaa itsestänne toisille ilman odotuksia tai palkkioita. Tämä on uusi Maa, jossa on ns. uudet vaatimukset. Näistä tärkein on itsensä rakastaminen yhtä paljon kuin toisten.

Monilla teistä on vähän vaikeuksia ajan, energian tai rahan antamisessa toisille. Kuitenkin itsenne palkitseminen sen tekemisestä ja paljosta muusta tuntuu väärälle. Ei siksi, että se on väärin, vaan koska ette ole vielä täysin oppineet rakastamaan itseänne niin kuin toisia.

Teillä ei ole yhtä itsekästä luuta kehossanne. Jos teillä olisi, ette olisi uhrautuneet niin, kuin olette, palataksenne maan päälle saattamaan loppuun tämän siirtymän.

Vaikka teistä tuntuisi itsekkäältä, se on 3D-maakerros, joka ei ole todellisuuttanne. Kun hyväksytte tämän täysin, ymmärrätte, miksi teidän on tärkeää palkita itsenne nyt ja loppuaikananne maan päällä.

Eikö ole totta, että jos tapahtuisi joku maakatastrofi, tuntisitte sydämessänne riipaisun auttaa tarpeessa olevia? Ja jos näkisitte, että yksi ihminen on piittaamatta omista tarpeistaan ja fyysisestä turvallisuudestaan miljoonien auttamiseksi tuossa katastrofissa, ettekö tuntisi tarvetta palkita tuon yksilön jollain tapaa?

Olette tuo yksilö. Uhrauksenne palata maan päälle – riippumatta siitä, näyttikö se jännittävältä ennen tulemista vai ei – on aiheuttanut monin tavoin fyysistä ja tunnevahinkoa olemuksellenne.

Taatusti monet teistä metelöivät, että näin tekemällä selvititte koko ns. karmanne tai suuren osan siitä. Totuus on, että karma olisi pyyhitty pois riippumatta siitä, palasitteko maan päälle vai ette. Nimittäin tämän siirtymän oli määrä toteuttaa uusi maa-aika ilman aiemman maa-ajan raskautta ja tuskaa.

Olette tämän päivän pelastajia. Ei yksi teistä, vaan te kaikki. Lukumäärä oli tärkeä, jotta tämä uusi aika koettaisiin koko maapallolla, ja siksi vaadittiin universumeja yhdessä tai kahdessa sukupolvessa, satojen vuosien sijasta, jotta eri uskonnolliset ryhmät vakiintuivat yhteiskunnassanne.

Teille annettiin äärimmäisen vaarallinen tehtävä, jonka hyväksyitte ja jossa onnistuitte yli omien haaveidenne tai meidän. Sallikaa nyt palkita itsenne hyvin tehdystä työstä, sillä kyky sen tekemiseen oli syy, miksi hyväksyitte tämän vaarallisen tehtävän saada aikaan maapallon siirtymä tänä aikana.

Monet teistä ihmettelevät Buddhan, Mohammedin ja Jeesuksen rohkeutta – olette kuitenkin he kaikki ja vielä enemmän.

Teidän ei tarvitse lähteä maapallolta saadaksenne palkkionne, sillä olette saanut valmiiksi tehtävänne, mikä sallii teidän ja kaikkien muiden luoda taivaan ja siksi omat palkkionne maan päälle nyt. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.