ANTAKAA OLLA

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

26.6.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Vaikka otitte ratkaisevan askeleen 5D:hen, tunnette jatkuvasti tarvetta pitää huolta toisista – joko henkilökohtaisissa suhteissa tai globaalissa vuorovaikutuksessa.

Mutta teillä on nyt eri alueita löydettävänä ja tutkittavana. Aikanne pitää huolta Maasta, ystävistä, perheestä ja yhteisöjäsenistä – myös eetterissä olevista – on ohi.

Sisäisen voimanne haaskaaminen huolehtimalla on haitallista. Nyt on riittävästi ihmisiä seuraamassa teitä ja kantamassa henkilökohtaisten ja globaalien oikeuksien ja vapauksien lippua. Se ei ole enää teidän huoli- tai asiantuntemusalueenne.

Niillä jotka seuraavat teitä, on eri agenda kuin teillä eturintamassa. Ei ole enää teidän huolenne, että teitä seuraavat rakentavat Maata uudelleen niin, kuin te tunnette sopivaksi, sillä olette eri ikäpolvea sekä kronologisesti että henkisesti. Sillä mitä te pidätte tärkeänä, saattaa olla vähän tekemistä niiden kanssa, jotka seuraavat – aivan kuten eri maasukupolvilla.

Eivätkö monien teidän vanhemmat uskoneet, että ne vapaudet joita julistitte 1960- ja 1970-luvulla, olivat haitallisia ja pöyristyttäviä? Niin on nyt. Älkää huolestuko siitä, miten maarakkaus kehittyy, sillä olette eri paikassa eri aikaan.

Luultavasti uskotte, että jos ne jotka seuraavat, luottaisivat teidän ohjeisiinne siitä, miten pitäisi olla, Maa siirtyisi nopeasti iloon. Mutta olette nyt eetteriä yhtä paljon kuin Maata. Niinpä tunnette laajemman mahdollisuuskirjon kuin ne, jotka ovat edelleen maataistelukentillä.

Kuvanne on enemmän kuin meillä, jotka olemme eetterissä, kuin niillä, jotka ovat maan päällä. Niin se on, että monien niiden jotka seuraavat teitä, täytyy kokea vähän tuskaa, ennen kuin he oivaltavat todellisen voimansa – aivan kuten oli totta teillä.

Ja aivan kuten oli totta meillä eetterissä, ette voi poistaa heidän tuskaansa muutamalla luomuksella siellä täällä. Niiden jotka ovat vielä täysin Maata, täytyy oivaltaa itserakkautensa, ennen kuin he uskaltavat protestoida.

Monet teistä jotka lukevat tätä viestiä, saattavat olla peloissaan – ajatellen, että se maarakkaus ja maailo jota niin kovasti haluatte, on koskaan-saapumaton ihme. Niin ei ole. Nimittäin olette luoneet polun, jonka seuraavat löytävät paljon nopeammin kuin te. Ja sitten kun teitä seuraavat luovat rakkaus- ja valopolkunsa, toiset luovat oman polkunsa vielä vähemmässä ajassa – ja niin edelleen.

Niin se on, että teidän täytyy uskoa, että kaikki on mahtavan hyvin maan päällä, vaikkei siltä vaikuta useimpina päivinä. Maakaaos ja -mullistus on suunniteltu herättämään ne, jotka eivät ole vielä löytäneet sisäistä voimaansa – tai tarvettaan löytää maan ulkopuolisia uskomuksia.

Ne jotka seuraavat teitä, kantavat maaviestikapulaanne, kun te siirrytte olemuksenne toisiin paikkoihin, jotka liittyvät enemmän henkilökohtaiseen tutkimiseen kuin Maasta huolehtimiseen.

Vaikka jotkut teistä pysyvät täysin sotkeutuneena nykyiseen maakaaokseen, se muuttuu pian. Ei siksi, ettei teillä ole maavoimaa, vaan koska kutsu tutkia uutta "sinua" on voimakkaampi kuin tarve pitää huolta Maasta tai mistään olennosta.

Tämä aika on hämmentävää monin tavoin, joista vähäisin ei ole se, että monet universaalit ja maamallit kilpailevat huomiostanne. Mikään noista malleista ei ole väärä, pelkästään tarpeeton siihen, mihin haluatte keskittyä. Tämä on sen aiheen ydin, josta puhumme.

Kehitytte toisista ja Maasta huolehtimisesta uuden olemuksenne löytämiseen, jolla on uusia voimia. Voimia jotka ylittävät odotuksenne. Ilonne tulee olemaan tai on uuden "sinun" löytämisessä, eikä Maasta ja toisista huolehtimisessa, mitä olette tehneet aioneita.

Kenties tämä ajatus tuntuu rakkaudettomalta, mutta se eroaa vain vähän siitä, mitä olette kokeneet maaelämienne aikana. Kun olette vauva, ympäristöänne tutkiminen sekä kävelyn ja puhumisen oppiminen ovat avainkiinnostuksianne. Teiniä kyse on monimutkaisten suhteiden löytämisestä ja uuteen kehoonne sopeutumisesta. Nuori aikuinen on huolissaan lastenkasvatuksesta, ruuasta, katosta pään päällä ja työstä, mikä kehittyy lopulta eläköitymisasioiksi.

Kussakin elämänvaiheessa teillä on erilaiset kiinnostukset, ja odotatte, että ne ovat myös muiden prioriteetti omassa ikähaarukassanne. Tiedätte, että nuoremmat tai eri vaiheessa olevat huolehtivat niistä asioista, jotka eivät enää kiinnosta teitä. Niin on nyt.

Olette eri vaiheessa kuin teitä seuraavat. Sallikaa heidän löytää tiensä, aivan kuten me kannustimme teitä löytämään omanne. Loitte oman polkunne. Nyt luottakaa, että seuraajat luovat polun, joka on oikea heille, mikä pätee kaikkiin, jotka seuraavat heitä.

Päästäkää irti ja antakaa olla.

Aivan kuten te ette ole täsmälleen samanlaisia kuin me, jotka olemme eetterissä, vaan olette originaaliolento, jolla on uudet kiinnostukset ja taidot, koska teillä on ollut erilaisia kokemuksia kuin meillä.

Kenties muistatte nauraen sen pelon, jota useimpien teidän vanhemmat ilmaisivat, kun laitoitte päällenne siniset, solmuvärjätyt farkkunne ja protestoitte melkein kaikkea, mitä heidän yhteiskuntansa piti rakkaana. Maa ei romahtanut, se kehittyi pelkästään joksikin, mitä monet teistä yrittävät säilyttää, aivan kuten omat vanhempanne ja isovanhempanne tekivät aikanaan.

Universaali elämä on muutosta. Ja muutos johon useimmat teistä sopeutuvat nyt, on se, että olette Maata, mutta uudessa kehossa, jossa on uusia voimia ja uusia suuntia. Sallikaa niin olla, kun teistä tulee enemmän uusi "sinä" sen tiedon kera, että vanha Maa muuttuu yhtä nopeasti kuin te, johtuen suurelta osin teidän ponnisteluistanne.

Niin se on, että muutos jatkuu. Muutos joka luo uuden rakkauden ja ilon Maan, jota olette kauan kaivanneet. Ja nykyroolinne tässä muutoksessa on seurata iloanne. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.