OLET PERHONEN, ET TOUKKA

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
26.4.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, ette ole yksin. Tietysti olette kuulleet tuon fraasin niin monta kertaa, että sillä on vähän merkitystä teille. Mutta haluamme kerrata, että se on totta, koska seuraava vaiheenne saattaa tuntua yksinäiseltä.

Vaikka ette olisi vielä lähteneet kotelostanne, olette saaneet valmiiksi kotelovaiheen.

Tämä seuraava vaihe on vähän monimutkaisempi. Ei siksi, että sen täytyy olla, vaan koska me jotka olemme universumeista, emme välttämättä pysty selittämään sitä 3D-termein.

Alatte lentää tai pyrähdellä.

Sitten kun poistutte kotelostanne – jos ette ole jo poistuneet – teidän täytyy tutkia uutta maailmaanne. Samanlaista kuin toukalla, joka lähtee kotelostaan ja havaitsee osaavansa lentää, uusien tavoitteiden kera. Poistuva perhonen levittää siipensä ja löytää ravintoa uusissa muodoissa, erityisesti kukista. Ettekö olettaisi, että perhonen saattaisi kokeilla useita kukkatyyppejä, ennen kuin se löytää suosikkinsa tai helpoimmin saavutettavan?

Näin on teillä. Luultavasti pyrähtelette kiinnostuksesta toiseen, kunnes löydätte sellaisen, joka antaa parhaiten ravintoa uudelle olemuksellenne. Älkää olko huolissanne, jos tuo löytämisprosessi kestää päiviä, viikkoja tai kuukausia. Uuden "sinun" kiinnostusten löytäminen ei ole kilpailua, vaan omistautunut ponnistus tutkia omaa palapelinpalaanne uusissa ulottuvuuksissa ja taajuuksissa.

Uusi "sinä" on yhdistänyt osia eri elämistä, taajuuksista ja ulottuvuuksista. Niin se on, että uusi "sinä" yhdistyy tähän ja tuohon kiinnostukseen, yrittäen löytää uuden kokonaisuuden. Aivan kuten perhonen etsii suosikkikukkaa.

Uudella maailmallanne on vähän tekemistä aiemman 3D-elämänne kanssa. Joillekin tuo ajatus on pelottava, toisille jännittävä.

Tuollaisilla tunteilla ei ole merkitystä, sillä te ette ole nyt, kuka olitte – ettekä koskaan enää ole.

Olette astuneet aiemmasta 3D-elämästänne uuteen maailmaan, uuden olemuksen kera. Aivan kuten toukka ja perhonen eivät enää ole tekemisissä, vaikka ne ovat osa toisiaan, niin on teillä uudessa elämässänne.

Olitte ennen ihminen, joka vuorovaikutti ja toimi 3D:ssä. Ette ole enää tuo ihminen. Kehityitte lentäväksi olennoksi, jolla on vähän tekemistä 3D:n kanssa. Sillä teitte siirtymän universaaliksi olennoksi, jonka taidot ylittävät kovasti kaiken sen, mitä 3D-olemuksenne kuvitteli.

Tavallaan teistä on tullut se avaruusolento ulkoavaruudesta, josta olette pitkään puhuneet ja jota olette myös pelänneet. Olette niin erilainen, että teidät pitää nimetä ei-ihmiseksi, sillä olette sulauttaneet universaalin olemuksenne ihmiskehoon.

Lopulta ette enää pysty vuorovaikuttamaan niiden kanssa, jotka jäävät 3D:hen, sillä ette ymmärrä toisianne. Ette ole enää samanlaisia, paitsi ihonväriltänne, kuten olitte 3D:ssä. Ette ole mitenkään 3D-ihmisen kaltainen – aivan kuten perhonen ei ole mitenkään toukan kaltainen.

Teillä on vähän tarvetta olla tekemisissä 3D-maailman kanssa tai teeskennellä, että se on mukava paikka teille. Yhtään sen enempää, kuin perhonen yrittää ryömiä maassa tai toukka lentää.

Olette erilainen. Sallikaa niin olla kaikkine seuraamuksineen. Melkein kuin seinä erottaisi teidät 3D-maailmasta.

Joillekin tuo viime lause merkitsee, että te ette välitä kenestäkään, paitsi niistä jotka ovat siirtyneet 3D:n yli. Se ei ole totta. Sillä generoitte ilon ja hauskuuden kipinöitä ja kannustatte niitä, jotka ovat tiukasti 3D:ssä, siirtymään 3D:n yli. Jos se ei kiinnosta heitä, pyrähdätte pois.

Koko kiinnostuksenetsintävaiheenne ajan räpyttelette niiden ohi, jotka ovat 3D:tä, ja yritätte saada heidän huomionsa. Mutta sitten kun olette vakiinnuttaneet ensisijaisen kiinnostuksenne, olette liian kietoutuneet uuteen maailmaanne välittääksenne siitä, seuraavatko 3D:ssä olevat.

Ette ole yksin, sillä miljoonat heräävät nyt. Mutta jos ystävänne ja perheenne haluavat jäädä 3D:hen, teillä on vähemmän ja vähemmän kiinnostusta heistä tai heidän tarpeistaan.

Te lennätte, valmiina kannustamaan niitä, jotka epäröivät, lentämään kanssanne. Mutta jos he osoittavat vähän kiinnostusta tai tarvetta, ette pysähdy vetämään heitä mukaan, sillä te olette perhonen ja he ovat toukkia.

Se ei merkitse, etteivät toukat tee koskaan siirtymää. Mutta teillä on vähän tarvetta olla heidän kanssaan, silloin kun he tekevät sen, elleivät he tee sitä muutamien kiinnostuksenetsintäpäivienne aikana.

Kuilusta teidän ja niiden välillä, jotka eivät halua siirtyä, tulee liian suuri.

Niin se on, että löydätte vähemmän ja vähemmän tarvetta olla tekemisissä 3D:ssä olevien kanssa, ja he teidän kanssanne. Maasta on tulossa kaksi erillistä planeettaa yhdessä. Ne jotka ovat täysin 3D:tä, jatkavat pelossa elämistä, ja ne jotka ovat 3D:n yli, ovat ilossa.

Tämä elämä on viimeinen ponnistus 3D:ssä oleville, sillä Maata eivät koskaan enää asuta 3D-olennot. Se on uusi maailma.

Tämä muutos vastaa siirtymistä hevosesta ja kärryistä lentokoneeseen. Ainoa suhde on, että kumpikin on kuljetusmuoto. Maasta on tullut lentokonejärjestelmä, ja sellainen se on ikuisesti. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.