OLET OMA RAPORTTISI

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

25.7.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Vaikka olette lukeneet paljon kiitollisuudesta – kuten pitäisikin – uuden olemuksenne luomisessa on myös toinen tekijä, joka on sivuutettu tai josta on oltu piittaamatta.

Olette kiitollinen olemisesta. Mutta aivan kuten parannuttuanne sairaudesta, ette ajattele jatkuvasti sairauttanne tai terveyttänne. Sen sijaan jatkatte elämäänne – tunnustaen itsellenne, että teistä tuntuu paremmalta, mutta ette enää keskity sairauteen.

Tämä on ehkä sekava ajatus monille, jotka ovat toistuvasti oppineet, että kiitollisuus on portti uuteen elämään. Kiitollisuus on osa sitä, mutta ei ehdottomasti koko portti uuteen "sinuun".

Kenties olette kiitollinen tästä kukasta, tuosta vaatteesta tai mistä tahansa, jota pidätte nautinnollisena elämässänne – kuten pitäisikin. Mutta sitten siirrytte eteenpäin.

Jotkut teistä pysähtyvät kiitollisuuteen sen sijaan, että elätte sen tuolla puolen. Jos saatte ilahduttavan lahjan ystävältänne, kiitättekö loppuelämänne ajan ystävää tuosta lahjasta? Vai kiitättekö ystäväänne ylenpalttisesti ja sitten siirrytte muihin vuorovaikutusvaiheisiin hänen kanssaan?

Näin on universaalin kiitollisuuden kanssa. Se on vaihe tai piste kehityksessänne – se ei ole kehityksenne, sillä on muita asioita, joihin tarttua, ja laajennutaan kiitollisuuden tuolle puolen.

Taas kerran, tämä on vaikea ajatus, sillä monet ovat sitoneet kiitollisuuden 3D-Jumalaanne. Jumalaan joka vaatii teitä anomaan edessään – ja useimmiten se on mies. Kiitollisuus on ollut tärkeä osa, koska se tuntui oikealta käsityksessänne siitä, kuka tai mitä Jumala on.

Jos muutatte uskomuksenne siitä, että Jumala on mestarinne, vanhempanne ja pelastajanne, siihen että se on osa teitä ja te olette osa sitä, lähestymistapanne kiitollisuuteen muuttuu myös.

Sillä olette jumalanne, olette pelastajanne ja olette vanhempi elämässänne.

Kiitollisuus on ihanaa vuorovaikutusta, mutta ei elämäänne ja toimintaodotuksenne ikuisesti.

Tämä ei merkitse, ettei teidän pitäisi olla kiitollinen elämänne osasta, joka näyttää kauniilta tai taianomaiselta, vaan että kiitollisuus ei siirrä teitä eteenpäin uudessa olemuksessanne, se on vain ihana tunne.

Jos ystävänne antaa teille ilahduttavan lahjan, te (ainakin 5D:ssä) ette odota lisäävänne tuota ystävyyttä jatkuvalla kiitollisuudella tuolle ystävälle. Hymyilette vain olemuksessanne ja tiedätte, että teillä on erityislaatuinen ystävä. Ystävyys ei ala tuosta lahjasta tai lopu siihen – se jatkuu tavalla, joka on sopivin teille. Niin on nyt.

Kiittäkää universumia kaikesta, mikä parantaa elämäänne, mutta älkää odottako, että parannatte tuollaisella kiitoksella suhdettanne universumeihin, sillä kaikki ovat tasaveroisia riippumatta siitä, ilmaistaanko kiitollisuutta vai ei.

Tuo viime ajatus on luultavasti vastoin uskomuksianne, sillä olette tottuneet jatkuvasti anelemaan niitä, jotka oletettavasti kontrolloivat elämäänne. Uskomuksenne on, että jos olette hyvä, elämänne parantuu. Ja jos olette paha, joku rankaisee teitä lopulta. Uskomus joka antaa ymmärtää, että universumit ja Jumala on vanhempi, ei osa teitä tai tasaveroinen kanssanne.

Vaikka uskomuksenne muuttuvat nopeasti, tämä universumien tai Jumalan pitäminen johtoasemassa, vanhemman roolissa, näyttää olevan jumissa olemuksessanne. Ikään kuin hyväksytte, että olette jumala/jumalatar, joka raportoi Jumalalle sen sijaan, että olette jumala/jumalatar, joka ei raportoi kuin itselleen.

Kiitollisuus on täysin sopivaa ja rakkaudellista – kunhan se on uuden "sinun" kontekstissa, eikä raportointia ja itsenne tekemistä suosituksi jollekin tai jollekulle itseänne suuremmalle.

Erona on, että 5D:ssä olette kiitollinen niistä taidoista, jotka tekevät teille mahdolliseksi olla täydemmin uusi "sinä". 3D:ssä olitte kiitollinen mistä tahansa, jokaisesta murusesta, jonka Jumalavanhempi/suojelija oli halukas teille antamaan. Tuossa 3D-uskomusjärjestelmässä Jumala oli valmis antamaan jotain, koska olitte hyvä sillä tavalla, minkä päätitte olevan hyvää. Tämä johti joukkueisiin, uskontoihin, maihin ja yksilöihin, jotka tiesivät olevansa Jumalan valittuja – usein samaan aikaan täysin vastakkaisten filosofioiden kera. Hyvyyden päätti joku ulkopuolellanne. Ja hyvyyden voi ottaa pois joku ulkopuolellanne.

Miten voitte olla luoja ja kuitenkin kiitollisuudenvelassa jollekin ulkopuolellanne? Eikö se merkitsisi, että olette väärä jumala/jumalatar?

Uskotteko, että ihosolunne ovat tärkeämpiä kuin hiussolut? Kenties uskotte, kunnes teiltä alkaa lähteä hiukset ja keskitytte niihin. Niin on nyt. Ette ole enemmän tai vähemmän tärkeä kuin toinen olento. Olette korkeimman asteen jumala/jumalatar. Teillä ei ole muita jumalia edessänne.

Olette lentäneet pesästä. Olette ainutlaatuinen jumala/jumalatar, jolla on monia jännittäviä teitä tutkittavana. Teitä jotka vähenevät kovasti, jos jatkatte uskomista siihen, että teidän täytyy toimia itseänne tärkeämpien olentojen mukaan.

Salli itsesi tietää kyseenalaistamatta, että sinä olet itsesi johtaja, ei kukaan muu, mikä on itsessään upea ajatus ottaen huomioon, että aioneita on täytynyt raportoida jollekin – vanhemmista yhteiskuntaan, ystäviin ja Jumalaan. Ei enää. Raportoit itsellesi ja vain itsellesi. Loppu loksahtaa paikoilleen sen mukaisesti.

Kenties pelkäätte, että menette harhaan sen kyvyn ja tiedon kera, ettei tarvitse raportoida kenellekään muulle kuin itsellenne. Se on taas yksi 3D-uskomus, jolla ei ole uskottavuutta nyt, kun olette 5D:tä.

Olette kokonainen itsessänne ja teillä on hyvin erityislaatuinen kutsumus, jonka vain te voitte täyttää. Tuo täyttäminen vähenee, jos jatkatte uskomista siihen, että jonkun täytyy kertoa teille, miten käyttäydytään tai toimitaan. Olette oma gurunne, jumalanne ja olemuksenne.

Jotkut teistä pitävät tällaisia ajatuksia jumalanpilkkana. Sallikaa niin olla tietäen, että jossain kohtaa ymmärrätte, että olette gurunne, raportoitte itsellenne ja olette uutterasti harjoitelleet, ja kyllä, kärsineet, tätä aikaa, sitä palapelin palaa varten, jonka vain te voitte tuoda tähän siirtymään.

Teillä ei ole aikaa eikä energiaa esittää ideoitanne, innovaatioitanne ja luomuksianne jollekin mieshahmolle, jonka olette luoneet uskomusjärjestelmiinne aioneita. Sinä olet Jumala ja Jumala on sinä. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.