TE ETTE KONTROLLOI YSTÄVÄÄ

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

25.2.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Kenties tuntuu siltä, ettei teillä ole todellisia ystäviä, sillä ne joita ennen piditte ystävinä, ovat eri siirtymävaiheessa. Niin se on, että te ette pysty ymmärtämään heitä eivätkä he teitä. Näin on, koska te olette saattaneet loppuun monia vaiheita, joita he vasta aloittavat. Se ei ole hyvä eikä huono, pelkästään erilaista. Eroavuus jota ilmaistaan tavoilla, joita ette odottaneet.

Uskoitte, että teistä tulisi enemmän kuin vanhempi, joka ohjaa lempeästi tietylle henkisyys- ja uskomusalueelle niitä, joita rakastaa. Sen sijaan huomaatte, että yhteensopivuudesta on tullut melkein ystävyysrasite.

Pitäisikö teidän jatkaa ystävyyttä toivoen, että hän hyväksyy lopultakin teidän näkökulmanne, vai lopettaa se, kuten olette tehneet muiden kanssa? Useimmat teistä haluavat meidän kehottavan jatkamaan tuota ystävyyttä, sillä teistä tuntuu jo yksinäiseltä uudessa maailmassanne.

Mutta emme voi kertoa teille, mitä tehdä tai milloin, koska meillä ei ole sitä tietoa, jota teillä on. Kenties tämänhetkinen vuorovaikutuksenne perustuu vaikeuksiin, joita teillä oli hänen kanssaan aiemmissa elämissä, tai se indikoi, että te ette ole enää samassa taajuudessa ettekä ole ehkä koskaan enää. Ainoastaan te tiedätte. Mitä sydämenne kehottaa teitä tekemään?

Jotkut teistä ovat pitkäaikaisissa suhteissa rakastuneet kumppaniinsa useita kertoja vuosikymmenten yhdessäolon aikana, aivan kuten olette ehkä lakanneet rakastamasta. Sydämenne opasti teitä silloin, ja sydämenne opastaa teitä nyt.

Jotkut ystävänne lopettavat evoluutiokehityksensä pelosta. Toiset tekevät niin, koska heidän täytyy tarkastella nykyasemaansa, ja vielä toiset koska he ovat väsyneet kiipeämään puhdistusvuorelleen. Kaikki ovat tarkoituksenmukaisia toimia heille. Teidän päätöksenne on, ovatko he siirtyneet niin kauas teistä tai värähtelystänne, ettei teillä ole enää kiinnostusta ylläpitää tuota ystävyyssuhdetta.

Pelkäätte tuota päätöstä, sillä nykyinen ystäväpiirinne on pienempi, kuin haluaisitte, ja kuitenkin tunnette, että teidän täytyy tehdä tuskallisia ystävyyspäätöksiä, jos haluatte olla ilossa.

Tämä ei ole lopullisten päätösten aikaa, sillä monet kehittyvät niin moniin eri suuntiin, että se mikä oli totta heille eilen, ei ehkä ole enää huomenna. Samaan aikaan teillä ei ole energiaa odottaa, kunnes he sopivat täydellisesti kanssanne yhteen, kuten ennen. Päätöksenne on olla uskollinen itsellenne, mitä se ikinä merkitseekin teille. Kenties haluatte harventaa yhteyksiä. Tai karsia niitä. Tai valita erilaisia yhteyksiä. Kaikki on mahdollista – päättävä tekijä olette te.

Edelläkävijänä ajatuksenne ja uskomuksenne eivät ole enää 3D-pelkoa. Vaikka ajatus ystävän menettämisestä ehkä aiheuttaisikin pelkoa, ette enää perusta päätöksiänne sille. Niin se on, että jos vuorovaikutus jonkun kanssa saa teidät tolaltanne tai pelkäämään, tiedätte syvällä sisällänne, ettei se ole, mitä haluatte.

Mutta sitten toisaalta, onko tuo vuorovaikutus pysyvää vai väliaikaista? Vain sisäinen olemuksenne voi informoida teitä niistä eduista, joita päätöksenne viivyttämisellä tai suhteen lopettamisella on.

Päätökset joita teette nyt, ovat teidän päätöksiänne. Eivät meidän universumeissa, eivätkä kenenkään maan päällä. Aivan kuten me emme voi pakottaa teitä tekemään mitään, te ette voi pakottaa itseänne. Ja läheisen suhteen jatkaminen suuresta epämukavuudesta huolimatta pakottaa teidät kieltämislaatikkoon, mikä ei ole enää sopivaa.

Tietysti mietitte, missä yksinäisyyden ilo on. Eturintamaroolinne loi sen itsestäänselvyyden, että olisitte yksinäinen toisinaan, erityisesti alussa. Kun teistä tulee vahvempi itsessänne, löydätte toisia, jotka ymmärtävät paremmin teitä tai sopivat paremmin taajuuteenne.

Ette voi pakottaa ketään sopimaan taajuuteenne, ettekä voi sallia itsenne tehdä päätöksiä pienten makupalojen perusteella, kuten teitte ennen. On aika tarkastella kokonaisuutta, mukaan luettuna te. Oletteko herkempi vai vähemmän herkkä kuin ennen? Hyväksyttekö, että ne jotka vasta aloittavat siirtymäänsä uuteen "sinuun", saattavat vaatia vielä vähän hiomista? Vai oletteko kyllästynyt olemaan niiden seurassa, jotka eivät ymmärrä, miksi he muuttuvat?

Teillä on valta päättää, miten haluatte jatkaa suhteita, jos mitenkään. Ei ole muuta oikeaa vastausta kuin se, minkä löydätte sisältänne. Ja tuo vastaus saattaa muuttua päivästä toiseen, mikä hämmentää teitä lisää. Nimittäin olette tottuneet siihen, että joku kertoo teille, että tuollainen ihminen on väärä teille, tai luovutte ystävyydestä sanojen perusteella, jotka ovat mielestänne vääriä.

Muistutamme teille, että luultavasti 99 % Maan asukkaista ei vielä ajattele tai toimi niin, kuin te. Ja nuo 99 % on kehittyessään pois tolaltaan päivittäin, niin kuin te aikoinaan. Muistatteko, miten nopeasti tarpeenne ja makunne muuttuivat sielun pimeän yön aikana? Niin on nyt monilla – mukaan luettuna nuo lähimpänne.

Teidän muutoksenne kannusti noita lähimpiänne muuttumaan myös. Erona on, että teidät melkein pakotettiin muuttumaan niillä päätöksillänne, jotka tehtiin ennen Maahan tulemista. Ne jotka muuttuvat nyt, tekevät sen teidän vuoksenne.

Kun säteilette enemmän, ne jotka seuraavat, ns. nappaavat teidän valonne, mikä saa heidätkin haluamaan muutosta. Mutta heidän muutoksensa on enemmän hetkessä, kuin teillä oli, joten he kangertelevat vähän enemmän kuin te. Te teitte niin, koska teidän täytyi. Ne jotka seuraavat, tekevät niin, koska he haluavat.

Kun rakkaanne muuttavat uskomuksiaan ja ajattelutapojaan, he palaavat jatkuvasti 3D-pelkoihin – ei siksi, että heidän täytyy, vaan koska se on heille mukavampaa. Sallikaa sen olla. He päättävät, mikä on parasta heille tässä elämässä. Teidän täytyy kunnioittaa heidän päätöksiään, vaikka haluaisitte hypätä mukaan ja kantaa heidät prosessista läpi, jotta yhteydet ystävienne kanssa olisivat yhtä ilahduttavia kuin ennen.

Te edelläkävijät olette nyt maan päällä ainoita, joiden täytyi kehittyä uuteen "sinuun". Antakaa toisille vapaus valita, aivan kuten me annoimme teille tuon vapauden aioneita sitten.

Jos ystävänne päättävät olla kehittymättä samanlaiseen taajuuteen kuin teillä, kunnioittakaa sitä tai lopettakaa ystävyys. Ja jos he päättävät jatkaa sitä suhdetaajuutta, joka pitää heidät rakkaana sydämessänne, antakaa heille aikaa tehdä se. Te ette kontrolloi heitä, aivan kuten he eivät enää kontrolloi teitä. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.