EI!

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

23.5.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Selkeytätte olemustanne ja suuntaanne – ei aina helppo tehtävä, sillä olette tottuneet miellyttämään toisia ja steppaamaan yhteiskunnan pillin mukaan niistä epäilyistä huolimatta, mitä se voisi vaikuttaa teihin. Huomaatte, että on liian epämiellyttävää olla olematta "sinä" – seuraamuksista piittaamatta.

Tähän saakka useimmat teistä ovat hiipsineet varpaillaan tunteidensa ja sen ympärillä, miten halusitte toimia.

Muutamana viime päivänä monet teistä ovat huomanneet, että henkilökohtainen salailu ei ole enää mahdollista. Että jos petätte sisäisen olemuksenne, fyysinen tai tunnekehonne aiheuttaa epämukavuutta, joka kertoo teidän menneen harhaan.

Epämukavuutta jonka ennen kätkitte helposti itseltänne.

Teillä oli tapana toimia toisten luomien odotusten rajoissa ilman harvoja muita vaikutuksia, kuin tylsyys tai juoruilu toisten kanssa siitä, miten epämukavalta teistä tuntui.

Tällainen ei ole enää totta. Ette voi sietää siirtymistä polultanne huolehtiaksenne toisista enemmän kuin itsestänne. Havaitsette, että ahdistus toisten odotusten mukaan tekemisestä on syvempää kuin se ahdistus, jota ennen tunsitte siitä, ettei tehnyt, mitä toiset halusivat.

Uusi "sinä" on muutos pitkälle sen yli, mitä kuvittelitte. Oletitte, että tekisitte siirtymää vähitellen ilman muita seuraamuksia, paitsi että olisitte viisaampi. Tämä ei ole enää totta.

Ja ne jotka olettavat, että te olette se "sinä", joka heistä oli mukava, tai teette, mitä he pyytävät, koska olette aina tehneet, ovat yhtä yllättyneitä kuin te itse uudesta asemastanne.

Teillä ei ole enää tarvetta lepytellä toisia omalla kustannuksellanne. Jotain mikä oli teille vaivatonta 3D:ssä – taas yksi huolehtimisen muoto.

Sinä olet sinä, ja toiset ovat, mitä heistä on tulossa. Yhtä yllättäviä hahmotelmia teille kuin kenelle tahansa.

Kenties olette huolissanne siitä, että harvat, jos ketkään, haluavat olla kanssanne, kun jatkatte uutta polkuanne. Vaikka haluaisimme kertoa, että tuhannet ihastuvat uuteen olemukseenne, olet kartoittamattomalla alueella.

Opitte rakastamaan itseänne siitä huolimatta, mitä toiset ajattelevat tai tuntevat. Jotain mitä ette ole koskaan yrittäneet maan päällä ilman itsekeskeisen leimaa.

Niin se on, että te ette miellytä niitä, jotka haluavat jatkaa sitä dynamiikkaa, joka muodostettiin ennen uuden "sinun" ilmestymistä. Ja niin se on, että useimmat teistä tekevät niin, mikä ei jätä tällä hetkellä paljon sijaa sille, mikä on ryhmän mielestä oikein.

Paras kuvaus on kaksi esikoululaista, jotka haluavat saman santaämpärin. Kumpikin lapsi keskittyy santaämpäriin olematta vähääkään huolissaan siitä, pitääkö tuo toinen lapsi hänestä ennen sitä tai sen jälkeen. Vain tarkkaileva vanhempi yrittää neuvotella kompromissia näiden kahden esikoululaisen välille.

Tällä hetkellä olette toinen noista esikoululaisesta, joka ei ole kiinnostunut kompromisseista löytäessään, mikä antaa hänelle iloa.

Monet teistä eivät pidä tästä kuvasta, sillä eikö se ollut vain muutama päivä sitten, kun teidät lokeroitiin uuden "sinän" aikuisiksi? Ja niin te olette. Mutta olette koulutuksessa oleva aikuinen, joka voittaa niitä neuvotteluja, että teidän pitää "olla mukava, osa ryhmää ja tehdä, mitä käsketään".

Ei enää helppo tehtävä, kun hankkiudutte eroon uskomuksesta toisensa jälkeen. Uskomuksista joita ette välttämättä oivalla teillä olevankaan, ennen kuin teidät pakotetaan tekemään päätös siitä, kuka olette, sen sijaan mitä muut tarvitsevat tai haluavat.

Leikkaatte uuden sinä-olemuksenne ytimeen saakka. Ja kun teette niin, löydätte myös kokonaisuutenne osia, joiden tarvitsee sanoa "ei!" Löydätte myös uusia kiinnostuksia ja rooleja, jotka eivät kiinnostaneet teitä aiemmin.

Olette uusi olento fyysisessä kuoressanne. Ainoa osa joka jää 3D-sinusta, on ulkonäkönne – ja sekin muuttuu vähän.

Olette uusi olento, joka saa, joskus jopa pakottaa, teidät siirtymään suuntiin, joita ette pitäneet mahdollisena tai joita ette halunneet pitää mahdollisina vielä muutama kuukausi sitten.

Vaaditte "sinän" – aivan kuten ennustettiin, muttei välttämättä odottamallanne tavalla. Uusi "sinä" on paljon selvemmin määritelty kuin 3D-sinä – tai uusi "sinä" tämän siirtymän aikana tähän mennessä.

Teistä ei ole pelkästään epämukavaa olla olematta, kuka olette, vaan ette enää voi tehdäkään niin. Jotain mikä sekä hämmästyttää että pelottaa teitä, sillä ei ole vanhempaa neuvottelemassa puolestanne. Ei ole muita taputtamassa teitä selkään vahvistaen, miten oikeassa olette – sillä he etsivät liian kiireisenä itseään. On vain "sinä", joka seuraa sisäisiä ohjeita, mikä ei ole aina mukavaa sen osalta, mitä olette alkaneet odottaa itsestänne, mutta aina uskollista sille, kuka teistä on tullut.

Tuo uskollisuus itsellenne on valomajakkanne niille, jotka seuraavat.

Ei ole enää noita epämääräisiä lauseita, jotka olivat 3D-sinulle hyvin vaivattomia: "Teen tämän, jotta ystäväni tekee vastapalveluksen, kun tarvitsen jotain häneltä."

Elämänne ei ole enää kompromissia, vaan: "Tämä minä olen. Rakastaisin pitää sinut elämässäni, mutta en voi olla se, joka haluat minun olevan pysyäkseni elämässäsi."

Olette nyt kenties peloissanne. Merkitseekö tällainen muutos, että olette eristyneempi, kuin olette olleet? Ei pitkässä juoksussa, mutta kenties lähitulevaisuudessa, sillä jotkut päätöksenne eivät miellytä niitä, jotka jatkavat 3D:ssä tai edes niitä jotka löytävät itsensä.

Ei ole teidän velvollisuutenne tehdä toisten oloa mukavaksi omalla kustannuksellanne. Olette tehneet sitä aioneita pelon vuoksi.

Nyt kun opitte rakastamaan itseänne, siirrytte "rummuttajallenne" huolehtimatta lopputuloksesta – aivan kuten esikoululainen, joka tappelee santaämpäristä ennen aikuisen puuttumista asiaan. Tavallaan siirrytte nyt uuden olemuksenne uhmaikään, kun vaaditte sen, minkä olette antaneet aioneita pois tunteellisesti, fyysisesti ja henkisesti ollaksenne Maata.

Olette koko komeudessanne. Sallikaa sen olla. Ja sallikaa sama toisille. Ette voi elää kenenkään elämää hänen puolestaan, eikä kukaan voi tehdä sitä teidän puolestanne.

Ja jos havaitsette, että toiset haluavat kesyttää teidät, muuttaa teitä, pyytää anteeksi puolestanne tai mitä tahansa, mikä kertoo, että te ette ole se upea olento, joka olette, luultavimmin jatkatte eteenpäin, selittäen tai selittämättä miksi. Monet selitykset ovat nimittäin pelkästään 3D-sinä, joka yrittää sopia joukkoon.

Olette siirtyneet sen yli ja teidän on aika tunnustaa se itsellenne ja muille. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.