AVARUUSPUVUN RIISUMINEN

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

22.8.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Monilla teistä on epätavallisia oireita äskettäisestä universaalien rakkausenergioiden sisäänvirtauksesta. Periaatteessa luotte nahkaanne, mikä kuulostaa siltä, kuin osallistuisitte scifi-kauhuelokuvaan. Lainkaan tällaista ei tapahdu, sillä olette odottaneet tätä aioneita.

Ette tiedosta fyysisiä muutoksianne, koska suuri osa karistamisesta tapahtuu nukkuessanne tai päiväunissa. Vapaudutte ihostanne ja ns. sisuskaluistanne, jotta uudet kristalliosat voivat ujuttautua elimistöönne.

Teistä tuntuu myös iloisemmalta, kun tämä fyysinen siirtymä jatkuu, epämukavista jaksoista huolimatta.

Puberteetti olisi osuva vertaus. Vaikka äänenne, kehonne ja havaintonne muuttuivat – eikä aina mukavalla tavalla – olitte ilahtunut muutoksesta, sillä se oli merkki tulemisestanne 3D-aikuiseksi.

Niin se on, että jotkut uudet osat/muutokset joita kohtaatte nyt, eivät ole miellyttäviä – ette ole kuitenkaan huolissanne. Emme puhu niille, joilla on vakavia jatkuvia vaivoja, vaan teille joilla on pahoinvointia, päänsärkyä, lämpötilavaihteluja ja samanlaisia särkyjä, jotka näyttävät tulevan ja menevän. Vaikka tiedätte, etteivät ne ole vakavia, nämä kivut ja säryt ovat merkki, että kehonne käy läpi jotain, jota ei voi helposti selittää 3D-termein.

Niin on myös havaintojenne osalta. Aivan kuten puberteetissa, vaikka havaintonne tulevat kypsemmiksi kuin ennen tätä äskettäistä energiatulvaa, ne eivät ole vielä kypsän 5D-aikuisen.

Vaikka otatte jatkuvasti riskejä ajatuksissanne ja sanoissanne, nuo ajatukset ja sanat ovat rakastavampia kuin vielä pari kuukautta sitten.

Ja teillä on vähemmän ja vähemmän huolehdittavaa, kun kypsytte. Aivan kuten ennen puberteettia, olitte kenties huolissanne pihalta tai naapurustosta lähtemisestä, ottaen huomioon vanhempienne rajoitukset – rajoitukset jotka vähenivät, kun teistä tuli kypsempi.

Niin se on, että hahmotatte maailmanne kypsemmällä 5D-tavalla, jotta ne osat jotka ennen pelottivat teitä tai näyttivät kielletyiltä, tulevat helposti hyväksytyksi osaksi olemustanne.

Kenties ennen tunsitte tarvetta pelastaa maailman tavalla, miten tuo ajatus puhutteli teitä – että olitte pelastaja kaikille tai ainakin niille, joiden uskoitte eniten tarvitsevan palveluksianne. Kun kypsytte, keskitytte iloon pelastamisen sijasta. Samanlaisia tuloksia voi syntyä, mutta fokuksenne on kypsempi – maailman pelastamisesta ulkopuoleltanne sanellulla tavalla, sen pelastamiseen, mitä haluatte, koska sen tekeminen antaa teille iloa.

Tämä on johtanut uuteen kypsään lähestymistapaan, jota ette ole välttämättä huomannut itsessänne. Kun kypsytte, ilonne muuttuu. Kun olitte taapero, helistin oli ihana ja iloinen osa elämäänne, mutta teinin mielestä samasta lelusta ei ole mitään iloa.

Näin on teillä nyt. Sillä mistä löysitte iloa muutama päivä sitten, ei ole samaa arvoa tänään. Samoin käy huomenna, kun siirrytte pidemmälle itserakkausenergioihin, jotka nyt pommittavat teitä ja kaikkia maaolentoja.

Kenties kyseenalaistatte nopean muutoksen tarpeen. Miksi ette muuttuisi vuosissa tai vuosikymmenissä? Tosiasiassa muutoksenne tapahtui aioneita sitten. Kyse on vain siitä, että nyt fyysinen, tunne- ja henkiolemuksenne on riittävän vahva Maan 3D/5D-energioissa, että voitte kypsyä niin, kuin toivoitte luodessanne Maan.

Tavallaan teidän täytyi käyttää jotain vastaavaa kuin hankala avaruuspuku, kun saavuitte maan päälle aioneita sitten, mikä vähensi kykyänne tutkia asioita ja vaihtoehtoja. Olette lopultakin luoneet ympäristön, joka sallii teidän hylätä tuon avaruuspuvun ja käyttää kaikkia taitoja tutkiaksenne, mitä haluatte.

Havaitsette, että suurin toiveenne tällä hetkellä on itserakkaus.

Vaikka itserakkaus on fokuksenne nyt, se ei ole aina sitä.

Sitten kun olette perusteellisesti tutkineet ja hyväksyneet itserakkauden, uusi 5D-kypsyytenne – itserakkauden luonnollinen kehitystulos – kannustaa teitä tutkimaan maaelämänne muita osia, kuten suhteita ja ympäristöä.

Kenties uskotte, että olette tutkineet täysin suhteenne ja olette sitoutuneet pelastamaan ympäristön – mikä oli hyvä silloin, kun avaruuspuku rasitti teitä. Nyt kun avaruuspukunne on hylätty, löydätte nyansseja elämästänne ja olemuksestanne, jotka ovat hyvin erilaisia, mitä ennen huomasitte.

Ettekö kuvittelisi, että joku kristallinen tutkisi elämää eri tavalla kuin se 3D-olento, joka olette olleet aioneita? Juuri tätä tapahtuu teille ja kaikille niille, jotka haluavat osallistua tähän siirtymään.

Mutta aivan kuten puberteetissa, kaikki eivät kypsy samaan aikaan tai samalla tavalla. Niin se on, että sallitte toisten löytää oman kurssinsa, aivan kuin puberteetissa, kun yrititte vakuuttaa ystävillenne tai itsellenne, että teillä olisi lopulta syvempi ääni tai rinnat.

Tämä vaihe on ainutlaatuinen polku jokaiselle teistä, kuten puberteetti. Tuloksena on, kuten puberteetissa, että teistä tulee ainutlaatuinen aikuinen, jolla on ainutlaatuiset tarpeet ja kiinnostukset. Erona on, ettei noita tarpeita ja kiinnostuksia luo enää joku ulkopuolellanne. Olette vanhempanne, gurunne ja jumalanne.

Sinä olet upeasti sinä – kypsymässä joka päivä ainutlaatuiseksi kristalliaikuiseksi, joka muuttaa Maata ja kaikkea, mikä koskee Maata, olemalla vain sinä. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.