ONKO ERISTÄYTYMISESI JO MUKAVAA?

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
22.2.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, vaikka monet teistä ovat huolissaan eristäytymisestänne, haluatte sitä myös kovasti. Olette tottuneet olemaan sosiaalinen olento – osallistuen juhliin, jokapäiväiseen työelämään, järjestäen perhetapaamisia. Kuitenkin nautitte ajastanne yksin – mitä teidän on vaikea myöntää edes itsellenne.

Näin on sosiaalisten 3D-tarpeidenne vuoksi. Miten voisitte oppia 3D:n "pitäisi"- ja "täytyy"-asiat, jos teitä ei koulutettaisi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa? Olitte niin tottuneet 3D:ssä tiettyihin käyttäytymistapoihin ja tarpeisiin, että sivuutitte itsenne ja kykynne olla yksin. Suosionne oli riippuvainen ystävistä ja sosiaalisista vuorovaikutustilanteista. Sen tuloksena opitte, miten pukeudutaan, mitä sanotaan ja miten ollaan juhlien innostunut keskipiste tai ainakin hyväksytty osallistuja.

Mutta useimmat teistä eivät oppineet, miten ollaan mukavasti itsekseen ilman viihdettä tai sosiaalisia vuorovaikutustilanteita, jotka indikoivat, että olitte hyväksytty osa jotain 3D-ryhmää. Sitä koette nyt. Jotkut teistä pelon tai ahdistuksen kera. Toiset suurella ilolla. Yksin oleminen ilman odotettua vuorovaikutusta on uusi kokemus useimmille.

Älkää soimatko itseänne, jos tällainen eristäytyminen on vaikea muutos teille. Eikä teidän tarvitse soimata muita, jotka huomaavat saman.

Itsensä rakastamisen oppimiseen sisältyy sen muistaminen, että olette omien juhlienne keskipiste – että muut voivat osallistua, mutteivät ohjata juhlianne. Eli muut voivat osallistua teidän toimintaohjeillanne. Te olette emäntä, suunnittelija ja juhlien avainosallistuja ikuisesti.

Ajatus on niin uusi, että se on vähän pelottava useimmille, sillä olette todistaneet sosiaalisen 3D-asemanne antamalla luettelon ystävistä, joista kerrotte muille. Tarpeeksi tärkeitä ystäviä teille, jotta pukeutuisitte, käyttäytyisitte, puhuisitte tai tekisitte tuon hetken ryhmäajattelun mukaisesti. Nuo ryhmäajatukset loi useimmiten yksi tai kaksi avainihmistä. Olette saattaneet myös huomata tekevänne tai sanovanne jotain, mikä ei kuvastanut teitä, mutta oli odotettua tuossa ryhmäasetelmassa.

Olette saattaneet käyttäytyä jossain 3D-ryhmässä yhdellä tavalla ja toisessa ryhmässä eri tavalla. Tai olette saattaneet hioa ryhmätaitojanne käyttäytyäksenne jokseenkin samalla tavalla kaikissa ryhmissä. Silti varmistitte 3D:ssä, että sananne ja tekonne olivat linjassa kunkin ryhmäasetelman kanssa.

Olette saattaneet kuulostaa erilaiselta tai käyttäytyä eri tavalla perheen kanssa, kuin töissä tai aikuisten juhlissa. Teidän tarvitsi muistaa persoona toisensa jälkeen, jotta nuo "asetukset" eivät vuotaneet toisiinsa. Pikkulapsena noita hahmotelmia ei ollut vielä muodostettu, joten huusitte, kun oli nälkä, ja nauroitte, kun siltä tuntui. Vasta sitten kun teidät oli sosiaalistettu, opitte toimimaan eri tavalla eri tilanteissa. Älkää koskaan lakatko antamasta itsenne olla "sinä" koko päivänne aikana.

Ensin niiden lasten määrästä tuli tärkeä, joita piditte ystävinä. Sitten teininä niiden ihmisten määrä oli tärkein, joita veditte puoleenne. Ja tuo 3D-tarve kehittyi, kunnes kadotitte itsenne hässäkässä ollaksenne muiden hyväksymä.

Niin se on, että tämä ajankohtainen eristäytyminen on vaikeaa monille. Oppiminen olemaan tyytyväinen omassa seurassaan on uusi ajatus, jota vastaan monet taistelevat. He laskevat päiviä, kunnes voivat palata eilispäivän sosiaalisiin ympyröihin. Ei siksi, että he tarvitsevat muita ollakseen olemassa, vaan koska heidän on epämukavaa olla yksin.

Yksitellen edelläkävijät oppivat sisäisten ajatustenne ja toimienne dramaattisen kauneuden. Ette enää tunne tarvetta miellyttää muita, silläkin uhalla että menetätte heidät tai he ovat piittaamatta teistä. Olette tarpeeksi vahva ja viisas ollaksenne yksin. Ja jos ja kun palaatte sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin, se tapahtuu eri tasolla. Saatatte nauttia uusista sosiaalisista vuorovaikutustilanteista tai ikävystyä. Mutta tuo ilo tai ikävystyminen tapahtuu omilla ehdoillanne, sen sijaan että reagoitte ryhmän johtajan osoittamalla tavalla.

Tämä on uusi maailma, ja te olette uusi olento. Jotain minkä havaitsette enemmän päivä päivältä.

Te edelläkävijät jotka siirryitte tarpeesta olla toisten kanssa itsenne tuntemisen iloihin, olette saaneet valmiiksi suuren oppitunnin, jota monet vasta alkavat kokea.

"Tunne itsesi" on päiväjärjestys – asia jota covid ei ole ainoastaan sallinut, vaan on myös kannustanut. Niin se on, että siirtymämatkanne jokainen askel vetää teidät kauemmas ja kauemmas 3D-keskuksestanne – alkuun suuren tuskan kera, mikä on vähentynyt jokaisella askeleella eteenpäin.

Olette tosiaankin uusi olento, jolla on uudet tarpeet ja suunnat. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on viestintuojien ehto vapaalle välitykselle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.