GLOBAALIEN LUOMISTAITOJEN HARJOITTELUA

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
20.7.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Turhautumisenne on tarvetta nähdä tai tuntea enemmän. Niin se on, että alatte hyväksyä, jopa vaatia, että uudet taitonne tulevat esiin.

Tuo viime toteamus suututtaa luultavasti teidät. Miksi teidän täytyy tehdä mitään käyttääksenne taitojanne? Niin on, kuten oli monissa toimissanne 3D-elämässänne. 3D:ssä kehititte kiinnostuksen johonkin, kuten polkupyörällä ajaminen. Sitten harjoittelitte, kunnes hallitsitte tuon taidon. Kehonne ja mielenne täytyi sopeutua uusiin liikkeisiin ja ajatuksiin.

Näin on nyt. Vaikka olette haluamisvaiheessa, ette ole kehittäneet tarvittavia kykyjä tuon halun tyydyttämiseen. Niin se on, että olette turhautunut ja vähän vihainen. Tiedätte haluavanne tietynlaisen elämän, mutta se ei ole mahdollinen, ennen kuin harjoittelette uuden "sinun" luomistaitoja. Haluatte noiden taitojen tulevan automaattisesti. Ne eivät tule, sillä fyysisen olemuksenne ja tunnepuolen haaveidenne täytyy toimia yhdessä luodaksenne sen, mitä haluatte.

Kenties uskotte, että olette luoneet tai suorittaneet muita projekteja harjoittelematta. Saanemme olla eri mieltä. Jos tarkastelette toimianne tässä elämässä, oivallatte, ettei mitään tapahtunut harjoittelematta – lukemisesta auton ajamiseen.

Niin se on, että te harjoittelette nyt, myönnätte sen tai ette. Luultavasti näyttää siltä, että toiveenne ja unelmanne ovat juuri juuri ulottumattomissanne – samaan tapaan kuin vauvahelistimenne. Vielä te pääsette siihen. Ja luotte. Tämä on pelkästään harjoitteluvaiheenne. Aivan kuten kerran toivoitte, että osaisitte ajaa pyörällä, kuten vanhemmat sisaruksenne.

On luomisasioita, jotka näyttää huomaavan helposti. Etsitte tiettyä asua, ja näette sen kaupan ikkunassa. Tai tarvitsette jonkin sitaatin merkittävään puheeseen, ja löydätte sen vahingossa – pieniä asioita jotka sallivat teidän harjoitella uusia taitojanne.

Monet ihmettelevät, miksi teidän tarvitsee harjoitella, sillä useimmat teistä kanavointejamme lukevista ovat luoneet asioita aiemmissa elämissä. Aa, tuo ero on vastaava, kuin oppiminen kävelemään pikkulapsena verrattuna vuorovaikutukseen muiden kanssa johtajana. Siirrytte sisään ohjatusta luomisesta ulos ohjattuun jakamiseen.

Niin se on, että teistä tuntuu pieneltä lapselta tai uuden oppijalta jälleen. Ennen siirtymäänne luultavasti loitte itsellenne paljon ponnistelemisen jälkeen. Sitten opitte hiljaa luomaan pieniä iloisia asioita uuden sisäisen olemuksenne kautta. Siirrytte nyt taas uudelle luomisalueelle. Luomaan jotain, mikä on näkyvää toisille, sillä on aika uudelleenrakentaa Maata. Sellainen ei ole mahdollista, jos kaikki käyttävät taitojaan omassa olemuksessaan luomiseen.

Olette laajentamassa luomistaitojanne henkilökohtaisesta globaaliin. Se ei tarkoita, että teidän täytyy olla maailmasta huolehtija, vaan että olette olemuksessanne riittävän luottavainen siirtyäksenne henkilökohtaisista kiinnostuksista globaalimpiin. Sama mitä tapahtui, kun vanhenitte 3D:ssä. 3D-maailmanne oli aluksi rajoittunut siihen, mihin huoltajanne laittoivat teidät – vauvan sänky tai peitto. Maailmanne kehittyi sitten pihaksi, naapurustoksi, kouluksi ja lopulta maailmaksi.

Niin on nyt. Universumien tai sisäisten pitäisi-asioidenne ei tarvitse laittaa teitä enää mihinkään. Olette siirtyneet maailmaan. Kun teitte sen, tunnistitte itsessänne, mitä taitoja vaadittiin seuraavaan askeleeseenne ja sitä seuraavaan ja sitä seuraavaan. Harjoittelette nyt noita askelia. Ja kun teette sen, teistä tuntuu koordinoimattomalta, turhautuneelta ja vähän vihaiselta. Sillä eikö sen pitäisi tapahtua hetkessä? Eikö teidän pitäisi voida heilauttaa kättänne ja sitten niin on? Niin tulee olemaan. Ei vain välittömästi.

Kenties teitä auttaa ymmärtämään, jos käsitätte, miten pitkälle olette kehittyneet luomisesta 3D:ssä paljon ponnistelun ja energian kera. Ette ole enää 3D:tä. Ettekä luo vain itsellenne. Totta, uudet luomuksenne antavat teille iloa, mutta sen tapahtumiseksi teidän täytyy harjoitella vähän. Ja niin teette.

Ensimmäinen askel on myöntää siirtymisenne pois 3D-huolista – poliittisista, taloudellisista tai minkä tahansa muun alueen. Toinen askel on tunnistaa turhautuminen, jolla ei näyttänyt olevan kohdetta, ennen kuin oivalsitte kehittyvänne taas kerran. Ette ole, kuka olitte 3D:ssä tai edes kaksi viikkoa sitten.

Saatatte olla vähän eri paikassa kuin se, mitä kuvaamme, sillä olette ainutlaatuisella polullanne. Mutta siirrytte globaaliin luomiseen pian, jos ette ole jos siirtyneet. Se ei tarkoita, että luotte jotain, mikä muuttaa näkyvästi maailmaa. Polkunne saattaa olla enemmän kuin Henry David Thoreau, joka loi tuleviin sukupolviin vaikuttavia sanoja. Tai luotte jonkin tuotteen, joka näkyy ympäri maapalloa. Tai olette vuorovaikutuksessa jonkun kanssa, joka vaikuttaa näkyvästi maailmaan.

Te jotka olette huolissanne, että te ette ole vielä luoneet henkilökohtaista iloanne, käsittäkää, että se on ensimmäinen askel globaalissa luomisessa. Sillä ette voi oppia lukemaan – taito joka avaa maailman teille – ennen kuin opitte kirjaimet. Niin se on, että kehitytte henkilökohtaisesta luomisesta ja hyväksymisestä globaaliin luomiseen ja hyväksymiseen. Ei niin, kuin teitte 3D:ssä pitäisi- ja täytyy-asioilla, vaan kiinnostukseen perustuen, aivan kuten tapahtui nuorella 3D-sinulla.

Pikkulapsena kotinne näytti jännittävältä. Sitten löysitte naapurustonne, josta tuli liian pieni, kuten tuli koulustanne, yhteisöstänne ja niin edelleen. Kehityitte globaaliksi 3D-olennoksi. Teette saman nyt. Erona on, että teette sen sydämellä, uusien ajatusten, uskomusten ja tarpeiden kera.

Ette ole, kuka olitte, eikä ole Maakaan. Sallikaa itsenne seurata iloanne, ja siirrytte uuteen globaaliin "sinuun". Rajoittukaa henkilökohtaiseen maailmaanne, ja teistä tuntuu väkinäiseltä.

Sallikaa itsenne virrata, sitten kun olette valmis tekemään sen. Kerromme pelkästään teille, että uusia kiinnostuksia ja toimintoja on odotettavissa. Kun se tapahtuu, tietäkää, että noudatatte henkilökohtaisia ohjeitanne. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.